VMware SASE Orchestrator umožňuje spouštět různé diagnostické testy na dálku u vybraného zařízení Edge.

Spuštění vzdálené diagnostiky na zařízení Edge:

Procedura

  1. V novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator klikněte na kartu Diagnostika (Diagnostics).
  2. Stránka Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics) zobrazuje stávající zařízení Edge.
  3. Klikněte na odkaz na Edge.
    Poznámka: Vzdálenou diagnostiku můžete také spustit pomocí možnosti Zkratky (Shortcuts), která je k dispozici na stránkách Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges)Monitorování (Monitor) > Zařízení Edge (Edges).
  4. Je navázáno připojení k zařízení Edge a okno Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics) zobrazuje všechny možné testy vzdálené diagnostiky, které lze v zařízení Edge spustit.
  5. Vyberte vhodný test vzdálené diagnostiky, který chcete na Edge spustit, a klikněte na tlačítko Spustit (Run). Diagnostické informace se načítají z Edge a zobrazují se na obrazovce.