Vytvoření instance hostitele JH (Jump Host) je volitelným krokem pro zavedení zařízení Edge. Pokud budete chtít lokálně spravovat virtuální zařízení Edge, musíte zavést hostitele JH a přiřadit mu elastickou IP adresu. Pokud budete chtít v zařízení Edge používat SSH v privátní síti za pomoci hostitele JH, vytvořte v síti VPC hostitele JH (instanci systému Linux) s jedním rozhraním ve veřejné podsíti (pro potřeby připojení k internetu prostřednictvím EIP) a s druhým rozhraním v podsíti pro správu.

Při vytváření instance JH v konzole ECS postupujte následovně.

Požadavky

 • Ujistěte se, že máte účet AliCloud a požadované přihlašovací údaje.

Procedura

 1. Přihlaste se ke konzole ECS.
 2. V levém navigačním podokně klikněte na možnosti Instance a bitové kopie (Instances & Images) > Instance (Instances).
 3. Na stránce Instance (Instances) klikněte na možnost Vytvořit instanci (Create Instance).
  Zobrazí se stránka Vlastní spuštění (Custom Launch) pro nákup.
 4. Nastavte část Základní konfigurace (Basic Configurations) provedením následujících kroků.
  1. Vyberte způsob fakturace. Například Průběžné platby (Pay-As-You-Go).
  2. Z rozevírací nabídky Oblast (Region) vyberte požadovanou oblast. Systém ve výchozím nastavení náhodně přidělí zónu.
   Poznámka: Po vytvoření instance nemůžete její oblast ani zónu změnit.
  3. V části Typ instance (Instance Type) přejděte k možnosti Všechny generace (All Generations) > Architektura x86 (x86-Architecture) > Obecný účel (General Purpose) a vyberte typ instance.
   Dostupná řada typů instancí je určena oblastí, kterou jste zvolili.
  4. V části Bitová kopie (Image) klikněte na možnost Veřejná bitová kopie (Public Image) a vyberte bitovou kopii Ubuntu, například 16.04.64.bit.
  5. Vyberte úložný prostor. Ve výchozím nastavení je zvolen cloudový disk 40 GiB Ultra.
 5. Klikněte na možnost Další: Síť (Next: Networking) a nastavte konfiguraci sítě a zabezpečující skupiny.
  1. Vyberte typ sítě VPC, vyberte síť VPC, kde hodláte zavést hostitele JH, a připojte rozhraní konzoly zařízení Edge k MGMT_SN.
  2. Nastavte způsob fakturace za síť.
  3. Vyberte zabezpečující skupinu typu VPC.
  4. Přidejte síťové rozhraní Elastic (ENI). Pokud zvolený typ instance nepodporuje rozhraní ENI, můžete tento krok přeskočit.
 6. Klikněte na možnost Další: Konfigurace systému (Next: System Configurations).
  1. Nakonfigurujte část Přihlašovací údaje (Logon Credentials) zvolením jedné z následujících možností: Dvojice klíčů (Key Pair), Převzít heslo z bitové kopie (Inherit Password From Image)Heslo (Password). Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Nastavit později (Set Later).
  2. Do textového pole Název instance (Instance Name) zadejte jedinečný název instance JH.
 7. Klikněte na možnost Další: Seskupení (Next: Grouping) a dle potřeby nastavte požadované možnosti.
 8. Klikněte na možnost Další: Náhled (Next: Preview) a zvolenou konfiguraci zkontrolujte. Můžete také kliknout na ikonu Upravit a konfigurace upravit.
 9. Přečtěte a potvrďte Podmínky služby (Terms of Service) a poté klikněte na možnost Vytvořit instanci (Create Instance).

Výsledek

Kliknutím na možnost Konzola (Console) se vrátíte do konzoly ECS. Kliknutím na tlačítko pro obnovení zkontrolujte, zda se instance JH vytvořila. Pokud je nově vytvořená instance JH ve stavu Spuštěno (Running), byla nová instance vytvořena úspěšně.