Tento krok je volitelný. Pokud chcete použít SSH pro soukromou IP adresu Edge z hostitele JH, zadejte následující příkaz.

ssh -i soukromý klíč vcadmin@ soukromá IP adresa Edge v rozhraní eth0

Soukromou IP adresu rozhraní eth0 lze odvodit z konzole AliCloud.