Více zákazníků přesouvá zatížení do veřejné cloudové infrastruktury a očekává rozšíření VMware SD-WAN™ ze vzdálených lokalit na veřejném cloudu, aby bylo zaručeno plnění smlouvy SLA. VMware nabízí několik možností. Jsou při tom využívány distribuované Brány VMware SD-WAN Gateway k vytvoření připojení IPsec směrem k privátní síti veřejného cloudu nebo k zavedení virtuálního zařízení Edge přímo v cloudu AliCloud.

Tento dokument ukazuje podrobný pracovní postup pro následující dvě topologie k zavedení virtuálního řešení Zařízení VMware SD-WAN Edge (vVCE) v cloudu AliCloud:

Předpoklady

  • Ujistěte se, že máte účet služby Alibaba Cloud a přihlašovací údaje pro konzolu Alibaba Cloud.
  • Ujistěte se, že máte název hostitele VMware SD-WAN Orchestrator a účet administrátora, ke kterému se můžete přihlásit.