Tento dokument ilustruje základní architekturu a pracovní postup na vysoké úrovni k nasazení Zařízení SD-WAN Edge v rámci privátního výpočetního řešení Azure Private MEC.

Následující diagram znázorňuje architekturu privátního výpočetního řešení Azure Private MEC a popisuje, jak je do ní integrováno virtuální zařízení Zařízení SD-WAN Edge. Zařízení Zařízení SD-WAN Edge v rámci privátního výpočetního řešení Azure Private MEC má tři rozhraní Edge: GE1 (rozhraní správy), GE2 (rozhraní WAN) a GE3 (rozhraní LAN). Rozhraní GE1 Edge je připojeno k portu správy (P2) v prostředí Azure Stack Edge (ASE) a používá se k přihlášení do Zařízení SD-WAN Edge za účelem řešení potíží. Rozhraní GE2 Edge je připojeno k portu WAN (P6) v prostředí ASE a používá se k vytvoření tunelů SD-WAN pro komunikaci s jinými síťovými zařízeními v síti SD-WAN. Rozhraní GE3 Edge je v prostředí ASE připojeno k portu LAN (P5). ASE používané v rámci privátního výpočetního řešení Azure Private MEC používá port P1 k připojení k místnímu uživatelskému rozhraní (UI) a port P2 pro připojení k portálu Azure. Kdykoli aktivujete zařízení Edge v rámci sestavy, je nutné nakonfigurovat IP adresu pro každý z portů ASE (P1, P2, P5 a P6). Pro port ASE a připojené rozhraní Edge je nutné nakonfigurovat IP adresu ve stejném rozsahu.

Informace o konfiguraci nastavení sítě pro ASE viz Průvodce konfigurací nastavení sítě pro zařízení Azure Stack Edge Pro s GPU.
Poznámka: Jako port správy služby ASE můžete vybrat jeden ze tří portů: P2, P3 a P4.