Funkce automatických oprav umožňuje podnikovým uživatelům a poskytovatelům řízených služeb (MSP) VMware SD-WAN aktivovat a konfigurovat funkce automatických oprav na úrovni zákazníka, profilu a zařízení Edge.

Jakmile operátor automatické opravy pro podnikového uživatele v nástroji SD-WAN Orchestrator povolí, VMware Edge Network Intelligence (ENI) monitoruje a sleduje síť VMware SD-WAN s ohledem na systémové problémy a problémy s výkonem aplikací napříč zařízeními Edge. ENI poté shromažďuje data týkající se automatických oprav a spouští doporučení k nápravě uživatelům na straně SD-WAN přímo prostřednictvím e-mailu s výstrahou o incidentu. Další informace o funkci automatických oprav najdete v článku Přehled funkce automatických opravuživatelské příručce VMware Edge Network Intelligence publikované na adrese https://docs.vmware.com/cz/VMware-Edge-Network-Intelligence/index.html.
Poznámka: V současné době ENI podporuje pouze ruční nápravy. Podpora automatických náprav je plánována v budoucích verzích.
Chcete-li aktivovat automatické opravy pro všechna zařízení Edge, proveďte následující kroky:
 1. Přihlaste se k nástroji SD-WAN Orchestrator jako podnikový uživatel.
 2. Na podnikovém portálu klikněte na záložku Konfigurace (Configure).
 3. V levé nabídce klikněte na možnost Edges.

  Stránka Zařízení Edge (Edges) zobrazí stávající zařízení Edge s jejich údaji.

 4. Chcete-li aktivovat automatické opravy pro všechna zařízení Edge, kliknutím na zaškrtávací pole před sloupcem Název (Name) vyberte všechna zařízení Edge a poté z nabídky Více (More) vyberte možnost Nastavení analýz (Analytics Settings).
  Tento snímek obrazovky ukazuje, jak aktivovat automatické opravy pro všechna zařízení Edge.
 5. V zobrazeném dialogovém okně Změnit nastavení analýzy (Change Analytics Settings) zapněte Režim analýzy (Analytics Mode) a funkci Samoopravy (Self Healing) a klikněte na tlačítko Aktualizovat (Update).

  Funkce automatických oprav je aktivována pro všechna zařízení Edge.

Aktivace automatických oprav pro konkrétní zařízení Edge

Chcete-li aktivovat automatické opravy pro konkrétní zařízení Edge, proveďte následující kroky:

 1. Přihlaste se k nástroji SD-WAN Orchestrator jako podnikový uživatel.
 2. Na podnikovém portálu klikněte na záložku Konfigurace (Configure).
 3. V levé nabídce klikněte na možnost Edges.

  Stránka Zařízení Edge (Edges) zobrazí stávající zařízení Edge s jejich údaji.

 4. Chcete-li aktivovat automatické opravy pro konkrétní zařízení Edge, klikněte na odkaz Název Edge (Edge Name). Zobrazí se stránka Zařízení (Device).
 5. V nabídce Připojení (Connectivity) přejděte do části Analýza (Analytics), zapněte funkce Režim analýzy (Analytics Mode) a Samoopravy (Self-Healing) a klikněte na tlačítko Aktualizovat (Update).

  Funkce automatických oprav je aktivována pro vybrané zařízení Edge.