VMware Edge Network Intelligence™ je řešení AIOps agnostické vůči dodavateli a zaměřené na podnikový Edge. Zajišťuje výkon, zabezpečení a automatickou opravu pro koncové uživatele a klienty z oblasti internetu věcí (IoT) prostřednictvím bezdrátové a kabelové sítě LAN, SD-WAN a služby SASE. Integrace řešení VMware Edge Network IntelligenceVMware pomáhá se zajištěním viditelnosti od SD-WAN v prostředí poboček, firemních areálů či domova. Tato integrace pomáhá VMware Edge Network Intelligence získávat data z různých stěžejních bodů jednotlivých aplikačních toků, mezi které patří bezdrátový řadič, přepínač LAN, síťové služby, Zařízení VMware SD-WAN Edge, Centrum VMware SD-WAN Hub, Brána VMware SD-WAN Gateway a metrika výkonu aplikace. Řešení poskytuje přehled o tom, co klient vidí, pro každou aplikaci s přehledy, na jejichž základě lze jednat, pro preventivní nápravu. Stávající zákazníci SD-WAN mohou využívat výhod VMware Edge Network Intelligence prostřednictvím upgradu softwaru a přidáním licence.

Funkce analýzy jsou nativně zakomponovány do Zařízení SD-WAN Edge pro souběžné shromažďování dat. Integrované řešení je k dispozici na všech modelech Zařízení SD-WAN Edge, včetně instance Virtual Edge. Řešení využívá bezobslužné zajišťování Edge online prostřednictvím VMware SD-WAN Orchestrator. Jakmile je Edge zajištěno, funkce analýzy shromažďuje data, provádí hloubkovou kontrolu paket veškerého provozu, identifikuje síťové aplikace a koreluje provoz s uživatelskými údaji. Trendy a analýzy metadat jsou poté posílány přímo do modulu Cloud Analytics.

Výhody VMware Edge Network Intelligence

  • Bohaté klientské prostředí – správa distribuovaného a zabezpečeného podnikového nasazení s klientským prostředím, které eliminuje potřebu návštěv pracovníků IT. Hlubší přehled o stavu bezdrátového nebo kabelového připojení klienta a proaktivní řešení problémů koncových uživatelů a zařízení IoT napříč celou sadou síťových protokolů.
  • Proaktivní náprava – detekce chyb, izolace a náprava, které řeší problémy způsobené WLAN, LAN, WAN, síťovými službami, službami zabezpečení a aplikacemi. Opravování izolovaných chyb s měřením výkonu u jednotlivých aplikací ve stěžejních místech mezi distribuovanými pracovními a distribuovanými cloudovými aplikacemi.
  • Zabezpečení aplikací – jistota výkonu u více než 3 000 aplikací s možností objektivně reagovat na chyby s izolací dat, identifikací klientů s nejhorším výkonem, počtem postižených klientů a detekcí systémových problémů, jako je počet ovlivněných lokalit.
  • Provozní jednoduchost – škálovatelné řešení pro exponenciální růst objemu koncových uživatelů a zařízení IoT s automatickým zjišťováním, směrováním a monitorováním. Zajistěte operace IoT zařízení s využitím, rizikem a výkonem, které byly vyčísleny automatickým zjišťováním zařízení, vytvářením inventáře, standardními hodnotami a monitorováním. Ověřte dopad provedených změn s měřitelnými daty z porovnávání standardních hodnot výkonu. Předpovídejte výhody a zajistěte odůvodnění návratnosti investic pro stávající i budoucí změny a přejděte od reaktivního do aktivního režimu.

Informace o tom, jak řešení Edge Network Intelligence funguje, naleznete v uživatelské příručce VMware Edge Network Intelligence dostupné na stránce https://docs.vmware.com/cz/VMware-Edge-Network-Intelligence/index.html.