VMware Edge Intelligence je řešení AIOps agnostické vůči dodavateli a zaměřené na podniková zařízení Edge. Zajišťuje výkon, zabezpečení a automatickou opravu pro koncové uživatele a klienty z oblasti internetu věcí (IoT) prostřednictvím bezdrátové a kabelové sítě LAN, SD-WAN a služby SASE. Integrace řešení VMware Edge IntelligenceVMware pomáhá se zajištěním viditelnosti od SD-WAN v prostředí poboček, firemních areálů či domova. Tato integrace pomáhá službě VMware Edge Intelligence získávat data z různých stěžejních bodů jednotlivých aplikačních toků, mezi které patří bezdrátový řadič, přepínač LAN, síťové služby, Zařízení VMware SD-WAN Edge, Centrum VMware SD-WAN Hub, Brána VMware SD-WAN Gateway a metrika výkonu aplikace. Řešení poskytuje přehled o tom, co klient vidí, pro každou aplikaci s přehledy, na jejichž základě lze jednat, pro preventivní nápravu. Stávající zákazníci SD-WAN mohou využívat výhod VMware Edge Intelligence prostřednictvím upgradu softwaru a přidáním licence.

Funkce analýzy jsou nativně zakomponovány do Zařízení SD-WAN Edge pro souběžné shromažďování dat. Integrované řešení je k dispozici na všech modelech Zařízení SD-WAN Edge, včetně instance Virtual Edge. Řešení využívá bezobslužné zajišťování Edge online prostřednictvím VMware SASE Orchestrator. Jakmile je Edge zajištěno, funkce analýzy shromažďuje data, provádí hloubkovou kontrolu paket veškerého provozu, identifikuje síťové aplikace a koreluje provoz s uživatelskými údaji. Trendy a analýzy metadat jsou poté posílány přímo do modulu Cloud Analytics.

Výhody VMware Edge Intelligence

  • Bohaté klientské prostředí – správa distribuovaného a zabezpečeného podnikového nasazení s klientským prostředím, které eliminuje potřebu návštěv pracovníků IT. Hlubší přehled o stavu bezdrátového nebo kabelového připojení klienta a proaktivní řešení problémů koncových uživatelů a zařízení IoT napříč celou sadou síťových protokolů.
  • Proaktivní náprava – detekce chyb, izolace a náprava, které řeší problémy způsobené WLAN, LAN, WAN, síťovými službami, službami zabezpečení a aplikacemi. Opravování izolovaných chyb s měřením výkonu u jednotlivých aplikací ve stěžejních místech mezi distribuovanými pracovními a distribuovanými cloudovými aplikacemi.
  • Zabezpečení aplikací – jistota výkonu u více než 3 000 aplikací s možností objektivně reagovat na chyby s izolací dat, identifikací klientů s nejhorším výkonem, počtem postižených klientů a detekcí systémových problémů, jako je počet ovlivněných lokalit.
  • Provozní jednoduchost – škálovatelné řešení pro exponenciální růst objemu koncových uživatelů a zařízení IoT s automatickým zjišťováním, směrováním a monitorováním. Zajistěte operace IoT zařízení s využitím, rizikem a výkonem, které byly vyčísleny automatickým zjišťováním zařízení, vytvářením inventáře, standardními hodnotami a monitorováním. Ověřte dopad provedených změn s měřitelnými daty z porovnávání standardních hodnot výkonu. Předpovídejte výhody a zajistěte odůvodnění návratnosti investic pro stávající i budoucí změny a přejděte od reaktivního do aktivního režimu.

Informace o tom, jak řešení Edge Intelligence funguje, naleznete v uživatelské příručce VMware Edge Intelligence dostupné na stránce https://docs.vmware.com/cz/VMware-Edge-Intelligence/index.html.