Popisuje způsob přidání nové výchozí trasy do privátního cloudu VPC (Virtual Private Cloud) vedoucí k zařízení Edge, jak je znázorněno v diagramu topologie.

Požadavky

 • Ujistěte se, že máte k dispozici účet Google a přístupové/přihlašování údaje pro konzolu Google Cloud Platform (GCP).
 • Ujistěte se, že jste vytvořili potřebné VPC sítě.

Procedura

 1. Přihlaste se ke konzole GCP.
 2. Klikněte na možnost VPC sítě (VPC Networks).
  Otevře se stránka VPC sítě (VPC Networks).
 3. Klikněte na VPC síť (privátní VPC síť), pro kterou chcete přidat novou výchozí trasu.
  Otevře se stránka Podrobnosti VPC sítě (VPC network details).
 4. Přejděte na kartu Trasy (Routes) a odstraňte výchozí trasu, která byla vytvořena během vytváření VPC sítě.
 5. Klikněte na tlačítko Přidat trasu (Add route). Otevře se stránka Vytvoření trasy (Create a Route).
  1. Do textového pole Název (Name) zadejte jedinečný název položky trasy.
  2. V textovém poli Rozsah IP adres cíle (Destination IP range) zadejte novou výchozí trasu (například 0.0.0.0/0).
  3. V textovém poli Priorita (Priority) určete prioritu trasy. Priorita se používá pouze k určení pořadí tras v případě, že mají trasy rovnocenné cíle.
  4. Z rozevírací nabídky Další skok (Next hop) vyberte možnost Určit IP adresu (Specify IP address).
  5. V textovém poli IP adresa dalšího skoku (Next hop IP address) zadejte IP adresu rozhraní Edge ve vybrané VPC síti.
  6. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

Do tabulky směrování se vloží položka trasy ve vybrané VPC síti.