V konzoli Google Cloud můžete vytvořit a nasadit instanci virtuálního počítače (VM) pomocí bitové kopie spouštěcího disku, snímku spouštěcího disku nebo bitové kopie kontejneru. Pokud budete chtít vytvořit a nasadit instanci virtuálního počítače (VM) pomocí bitové kopie spouštěcího disku, postupujte podle následujících pokynů.

Požadavky

Ujistěte se, že máte k dispozici účet Google a přístupové/přihlašování údaje pro konzolu Google Cloud Platform (GCP).

Procedura

 1. Přihlaste se ke konzole GCP.
 2. VMware SD-WAN je nově k dispozici v obchodě GCP Marketplace. Začněte vyhledáváním výrazu VMware SD-WAN v obchodě.
 3. Klikněte na tlačítko Spustit (LAUNCH).
  Otevře se stránka Vytvořit instanci (Create an instance).
 4. Do textového pole Název nasazení (Deployment name) zadejte jedinečný název instance.
 5. Z rozevírací nabídky Zóna (Zone) vyberte oblast, ve které byly VPC sítě vytvořeny.
 6. Vyberte konfiguraci zařízení pro vaši instanci. Z rozevírací nabídky Typ zařízení (Machine type) vyberte vhodnou možnost v závislosti na použité topologii.
 7. V poli Uživatelská data (User-data) zadejte data cloud-init v následujícím vzorovém formátu a aktivujte tak virtuální zařízení Edge s cílovým VMware SD-WAN Orchestrator.
  Vzorový soubor s uživatelskými daty cloud-init
  "#cloud-config\nvelocloud:\n vce:\n vco: vco58-usvi1.velocloud.net\n activation_code: 3SHZ-966M-BJP2-ULUX\n vco_ignore_cert_errors: false\n"
  Je velmi důležité, aby byl formát správný, aby bylo jisté, že bude příkaz zpracován. V opačném případě aktivace na pozadí selže (tj. bez chybové události v systému Orchestrator).

  #cloud-config musí být zapouzdřen v uvozovkách nebo GCP vyvolá během spouštění chybu. Tyto uvozovky jsou již obsaženy v poli Uživatelská data (User-data). Můžete tak jednoduše vložit cloud-config do uvozovek nebo vyjmout vzorová uživatelská data cloud-init a nahradit s nimi veškerý text v poli Uživatelská data (User-data).

  Poznámka: Aby analýza fungovala správně, je třeba použít správně znaky pro nový řádek (\n) a mezery. Nejlepší je proto vyjmout a vložit výše uvedený vzor do poznámkového bloku a pouze v něm nahradit hodnoty dle potřeby bez upravování mezer.

  Klíče SSH jsou spravovány na úrovni projektu. Viz téma https://cloud.google.com/compute/docs/instances/adding-removing-ssh-keys.

 8. Předávání IP umožňuje rozhraním ve virtuálním Edge zpracovávat pakety, které nejsou určené pro adresu MAC místního rozhraní. Předávání IP je ve výchozím nastavení aktivováno. Je vyžadováno pro správné směrování a nastavení nelze změnit.
 9. V oblasti Spouštěcí disk (Boot disk) je vhodné ponechat výchozí nastavení typu a velikosti spouštěcí bitové kopie, tedy trvalý disk SSD a 10 GB.
 10. V oblasti Sítě (Networking) následujícím způsobem přidejte rozhraní konfigurovaných VPC sítí.
  1. V okně Síťová rozhraní (Network interfaces) klikněte na ikonu + Přidat síťové rozhraní (+ Add Network Interface).
  2. Z rozevírací nabídky Síť (Network) vyberte síť, do které chcete rozhraní přidat.
  3. Následujícím způsobem nakonfigurujte externí IP adresu:
   • Síť pro správu – vyberte možnost Žádná (None) Externí IP adresa (External IP).
   • Veřejná síť – vyberte možnost Externí IP: dočasná (External IP: Ephemeral), protože toto rozhraní musí být namapováno na veřejnou internetovou IP adresu.
   • Privátní síť – vyberte možnost Žádná (None) > Externí IP adresa (External IP).
  4. Klikněte na tlačítko Hotovo (Done).
  5. Pokud budete chtít přidat další rozhraní, klikněte na tlačítko Přidat síťové rozhraní (Add network interface) a opakujte výše uvedené kroky „b“ až „d“.
 11. Klikněte na tlačítko Nasadit (Deploy).

Výsledek

Instance virtuálního zařízení Edge je tímto vytvořena a výpočetní modul po vytvoření automaticky spustí instanci Edge.

Jak pokračovat dále

Ověření aktivace zařízení Edge