Čím dál více zákazníků přesouvá zatížení do veřejné cloudové infrastruktury a očekává rozšíření sítě SD-WAN ze vzdálených lokalit do veřejného cloudu, aby tak bylo zaručeno plnění smlouvy SLA. VMware nabízí několik možností a jsou při tom využívány distribuované Brány VMware SD-WAN Gateway k vytvoření připojení IPsec směrem k privátní síti veřejného cloudu nebo k zavedení virtuálního zařízení Edge přímo v prostředí Google Cloud Platform (GCP).

U zavádění v malých větvích vyžadujících propustnost nižší než 1 Gb můžete v privátní síti GCP zavést jedno virtuální zařízení Edge. V případě rozsáhlejšího zavádění datových center, která vyžadují propustnost několik Gb, můžete zavést clustery hubů.

Poznámka: Při vytváření clusterů Centrum VMware SD-WAN Hub se na straně sítě LAN využívá instance L3 k propojení hubů v clusteru pomocí protokolu BGP a jedna instance L3 k distribuci tras v síti LAN. Vzhledem k tomu, že směrovač GCP nepodporuje protokol dynamického směrování, infrastruktura GCP vyžaduje použití virtuálního směrovače třetí strany.

Tento dokument ilustruje základní topologii a pracovní postup na vysoké úrovni k nasazení virtuálního zařízení Zařízení SD-WAN Edge (vVCE) v rámci GCP. Viz téma Nasazení virtuálního zařízení Edge v rámci GCP.

Předpoklady

  • GCP účet a přihlašovací údaje.
  • Seznámení se s koncepty sítě GCP. Další informace naleznete v tématu https://cloud.google.com/vpc/docs/overview.
  • Cílový účet a účet administrátora SD-WAN Orchestrator.

Typy zařízení GCP

Při změně velikosti virtuálního zařízení Edge VMware SD-WAN je třeba vzít v potaz propustnost šířky pásma a počet síťových rozhraní. Minimální požadovaný počet síťových rozhraní je tři (GE1, GE2, GE3).

Propustnost

30 Mb/s

50 Mb/s

100 Mb/s

200 Mb/s

400 Mb/s

1 Gb/s

vCPU 2 2 2 2 4 4
Paměť 4 GB 4 GB 4 GB 8 GB 8 GB 8 GB

Typ zařízení

vCPU Paměť (GB) Maximální počet síťových karet
n1-standard-4 4 15 4
n1-standard-8 8 30 8