Podle potřeby můžete vytvořit síť VPC (Virtual Private Cloud) v automatickém nebo vlastním režimu. Sítě v automatickém režimu automaticky vytvoří jednu podsíť v každé oblasti Google Cloud vždy, když vytvoříte síť. V případě VPC sítí ve vlastním režimu je nutné vytvořit síť a poté vytvořit podsítě, které chcete v dané oblasti používat. Podsítě můžete vytvořit při vytváření sítě nebo je můžete přidat později, ale není možné vytvářet instance v oblasti, která nemá definovanou žádnou podsíť.

Požadavky

Ujistěte se, že máte k dispozici účet Google a přístupové/přihlašování údaje pro konzolu Google Cloud Platform (GCP).

Procedura

 1. Přihlaste se ke konzole GCP.
 2. Klikněte na možnost VPC sítě (VPC Networks).
  Otevře se stránka VPC sítě (VPC Networks).
 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit VPC síť (Create VPC network).
  Otevře se stránka Vytvoření VPC sítě (Create a VPC network).
 4. Do textového pole Název (Name) zadejte jedinečný název VPC sítě.
 5. V nabídce Podsítě (Subnets) vyberte Vlastní (Custom) nebo Automatický (Automatic) režim vytvoření podsítě (Subnet creation mode). Pokud zvolíte možnost Vlastní (Custom) v oblasti Nová podsíť (New subnet) definujte následující parametry konfigurace podsítě:
  1. Do textového pole Název (Name) zadejte jedinečný název podsítě.
  2. Z rozevírací nabídky Oblast (Region) vyberte oblast podsítě.
  3. V textovém poli Rozsah IP adres (IP address range) zadejte rozsah IP adres.
  4. Pokud budete chtít definovat sekundární rozsah IP adres podsítě, klikněte na možnost Vytvořit sekundární rozsah IP adres (Create secondary IP range).
  5. Soukromý přístup Google (Private Google Access): Vyberte, zda chcete aktivovat soukromý přístup Google pro podsíť, když ji vytvoříte, nebo později úpravou.
  6. Protokoly toků (Flow Logs): Vyberte, zda chcete protokoly toků VPC pro podsíť aktivovat, když síť vytvoříte, nebo později úpravou.
  7. Klikněte na tlačítko Hotovo (Done).
 6. Pokud budete chtít přidat další podsítě, klikněte na tlačítko Přidat podsíť (Add subnet) a zopakujte postup v rámci kroku 5. Další podsítě můžete do sítě přidat také až po vytvoření sítě.
 7. Pro VPC síť zvolte Režim dynamického směrování (Dynamic routing mode).
 8. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

VPC síť a podsíť jsou tímto vytvořeny.

Jak pokračovat dále

Vytvořte pravidla brány firewall pro VPC sítě.