Nástroj Deployment Manager (DM) představuje službu pro zavádění infrastruktury, která automatizuje vytváření a správu prostředků pro Google Cloud. Nástroj DM k zavedení vašich zdrojů využívá základní rozhraní API všech služeb Google Cloud.

Rozhraní API nástroje Deployment Manager V2 pro Google Cloud zajišťuje služby potřebné ke konfiguraci, zavedení a prohlížení služeb Google Cloud a rozhraní API formou šablon, které definují konkrétní podobu zavedení cloudových zdrojů. Pokud budete chtít povolit cloudové rozhraní API nástroje Deployment Manager V2 a vytvořit přihlašovací údaje, postupujte následovně.

Požadavky

Procedura

 1. Přihlaste se ke konzole GCP.
 2. Přejděte do nabídky Rozhraní API a služby (APIs & Services) > Řídicí panel (Dashboard).
  Otevře se stránka Rozhraní API a služby (APIs & Services).
 3. Klikněte na tlačítko Povolit rozhraní API a služby (Enable APIS AND SERVICES).
 4. Pomocí textového pole Hledat (Search) vyhledejte rozhraní API nástroje Deployment Manager.
 5. Klikněte na možnost Cloudové rozhraní API nástroje Deployment Manager V2 (Cloud Deployment Manager V2 API) a poté na možnost Povolit (Enable).
  Cloudové rozhraní API nástroje Deployment Manager se tímto zpřístupní. K použití tohoto rozhraní API bude nutné vytvořit přihlašovací údaje.
 6. Klikněte na možnost Přihlašovací údaje (Credentials) > Vytvořit přihlašovací údaje (CREATE CREDENTIALS) a vyberte jednu z následujících možností pro vytvoření přihlašovacích údajů:
  • Klíč rozhraní API (API key)
  • ID klienta OAuth (OAuth client ID)
  • Účet služby (Service account)
  • Chci pomoc s výběrem (Help me choose)
 7. Kliknutím na tlačítko Klíč rozhraní API (API key) vytvoříte klíč API, který můžete použít ve vaší aplikaci.
 8. Ve vyskakovacím okně s informací o vytvoření klíče API můžete kliknutím na tlačítko OMEZIT KLÍČ (RESTRICT KEY) omezit používání klíče a zabránit tak neoprávněnému použití v produkčním prostředí. V opačném případě klikněte na tlačítko ZAVŘÍT (CLOSE).

Výsledek

Rozhraní API nástroje Deployment Manager a výpočetního modulu jsou tímto zpřístupněna a vy je můžete používat k zavádění zdrojů pro virtuální zařízení Edge.

Jak pokračovat dále

Virtuální zařízení Edge můžete zavést pomocí nástroje Deployment Manager. Úplný postup naleznete zde: Nasazení virtuálního zařízení Edge pomocí DM GCP.