Popisuje způsob přidání směru propojených větví do veřejného cloudu VPC (Virtual Private Cloud) vedoucí k zařízení Edge, jak je znázorněno v topologii s jedním ramenem.

Požadavky

 • Ujistěte se, že máte k dispozici účet Google a přístupové/přihlašování údaje pro konzolu Google Cloud Platform (GCP).
 • Ujistěte se, že jste vytvořili potřebné VPC sítě.

Procedura

 1. Přihlaste se ke konzole GCP.
 2. Klikněte na možnost VPC sítě (VPC Networks).
  Otevře se stránka VPC sítě (VPC Networks).
 3. Klikněte na VPC síť (veřejnou VPC síť), pro kterou chcete přidat směr propojených větví.
  Otevře se stránka Podrobnosti VPC sítě (VPC network details).
 4. Přejděte na kartu Směry (Routes) a klikněte na možnost Přidat směr (Add route). Otevře se stránka Vytvoření směru (Create a Route).
  1. Do textového pole Název (Name) zadejte jedinečný název položky směru.
  2. V textovém poli Rozsah IP adres cíle (Destination IP range) zadejte IP adresu větve v podnikové síti (například 172.16.0.0/20).
  3. V textovém poli Priorita (Priority) určete prioritu směru. Priorita se používá pouze k určení pořadí směrování v případě, že mají směry rovnocenné cíle.
  4. Z rozevírací nabídky Další skok (Next hop) vyberte možnost Určit IP adresu (Specify IP address).
  5. V textovém poli IP adresa dalšího skoku (Next hop IP address) zadejte IP adresu rozhraní Edge ve vybrané VPC síti.
  6. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

Do tabulky směrování se vloží položka směru ve vybrané VPC síti.