Popisuje způsob přidání trasy propojených větví do veřejného cloudu VPC (Virtual Private Cloud) vedoucí k zařízení Edge, jak je znázorněno v topologii s jedním ramenem.

Požadavky

 • Ujistěte se, že máte k dispozici účet Google a přístupové/přihlašování údaje pro konzolu Google Cloud Platform (GCP).
 • Ujistěte se, že jste vytvořili potřebné VPC sítě.

Procedura

 1. Přihlaste se ke konzole GCP.
 2. Klikněte na možnost VPC sítě (VPC Networks).
  Otevře se stránka VPC sítě (VPC Networks).
 3. Klikněte na VPC síť (veřejnou VPC síť), pro kterou chcete přidat trasu propojených větví.
  Otevře se stránka Podrobnosti VPC sítě (VPC network details).
 4. Přejděte na kartu Trasy (Routes) a klikněte na možnost Přidat trasu (Add route). Otevře se stránka Vytvoření trasy (Create a Route).
  1. Do textového pole Název (Name) zadejte jedinečný název položky trasy.
  2. V textovém poli Rozsah IP adres cíle (Destination IP range) zadejte IP adresu větve v podnikové síti (například 172.16.0.0/20).
  3. V textovém poli Priorita (Priority) určete prioritu trasy. Priorita se používá pouze k určení pořadí tras v případě, že mají trasy rovnocenné cíle.
  4. Z rozevírací nabídky Další mezikrok (Next hop) vyberte možnost Určit IP adresu (Specify IP address).
  5. V textovém poli IP adresa dalšího kroku (Next hop IP address) zadejte IP adresu rozhraní Edge ve vybrané VPC síti.
  6. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

Do tabulky směrování se vloží položka trasy ve vybrané VPC síti.