Pokud máte více sítí VPC, nastavte partnerské vztahy sítě VPC za účelem vytvoření připojení mezi službou Google Cloud a různými sítěmi VPC, abyste tak získali vzdálený přístup k prostředkům. Další informace viz téma Přehled partnerských vztahů sítě VPC.

Na následujícím obrázku je znázorněno připojení větve ke cloudu pomocí partnerské sítě VPC napříč oblastmi:

Ve výše uvedeném diagramu označuje „ncc-west2-pri“ síť VPC centra Hub, která je přidružena k Network Connectivity Center hub. Podsíť 192.168.190.0/24 je přidružena k oblasti „us-east1“, kde se nachází hostitel host1. „t1-australia“ je síť VPC rozšíření Spoke, ve které je nainstalován virtuální počítač Ubuntu. Musíte navázat připojení z hostitele host1, což je zařízení v místním prostředí, které se nachází na západním pobřeží Spojených států amerických, k virtuálnímu počítači Ubuntu, který se nachází v Austrálii.

Pomocí následujících úkonů vytvořte připojení větve ke cloudu pomocí partnerského vztahu sítě VPC:

Procedura

  1. Vytvořte instance virtuálního zařízení Edge v rámci sítě SD-WAN a cloudový směrovač v oblasti „us-east1“. Prostudujte si kroky 1–13 v tématu Vytvoření připojení mezi větvemi za použití rozhraní příkazového řádku.
  2. V nastavení Konzole Google Cloud nastavte partnerský vztah sítě VPC. Pokyny naleznete v části Používání partnerského vztahu sítě VPC.
  3. Aktivujte import/export vlastních tras na síti VPC druhé strany. Pokyny naleznete v části Používání partnerského vztahu sítě VPC.
  4. Ověřte, zda vaše síť přijímá vlastní směru ze sítě druhé strany. Pokyny naleznete v části „Seznam směrů z partnerských připojení“ v části Používání partnerského vztahu sítě VPC.
  5. Povolte relevantní příchozí provoz v síti VPC „t1-australia“. Pokyny naleznete v části Používání pravidel brány firewall.
  6. Nakonfigurujte vlastní rozsah IP na cloudovém směrovači tak, aby odpovídal podsíti sítě VPC s rozšířením Spoke. Tato možnost umožňuje cloudovému směrovači oznamovat podsíť „t1-australia“ VPC s rozšířením Spoke pro virtuální zařízení SD-WAN Edge přes protokol BGP. Pokyny o konfiguraci vlastního rozsahu IP adresy naleznete v části Oznamování vlastních rozsahů IP adres.
  7. Přihlaste se do systému SD-WAN Orchestrator a poté ověřte připojení k tabulce směrů v instancích virtuálního zařízení SD-WAN Edge. Pokyny naleznete v části „Výpis tabulky směrování“ v Průvodci správou sítě VMware SD-WAN dostupném na stránce VMware SD-WAN Dokumentace.

Jak pokračovat dále

Spusťte test příkazu ping a ověřte připojení mezi místní instancí zařízení SD-WAN Edge, hostitelem „host1“ nacházejícím se na západním pobřeží Spojených států amerických k virtuálnímu počítači Ubuntu nacházejícímu se v Austrálii. Pokyny naleznete v části „Test příkazu ping“ v Průvodci správou sítě VMware SD-WAN dostupném na stránce VMware SD-WAN Dokumentace.