Vytvoření nového zařízení Edge v bráně zabezpečení cloudu Forcepoint:

Požadavky

Je nutno nakonfigurovat zařízení Edge, aby bylo možné směrovat provoz ze zařízení VMware SD-WAN do brány zabezpečení cloudu Forcepoint za účelem kontroly a filtrování.

Procedura

 1. Přihlaste se k bráně zabezpečení cloudu Forcepoint pomocí účtu s administrátorskými oprávněními.
 2. Přejděte do části Web > Správa zařízení (Device Management), klikněte pod nadpisem na ikonu rozevíracího seznamu a vyberte možnost Přidat zařízení Edge (Add Edge Device).
 3. V okně Typ tunelu (Tunneling Type) zvolte možnost IPsec – rozšířené (IPsec Advanced) a proveďte následující nastavení:
  Možnost Popis (Description)
  Název (Name) Zadejte popisný název k identifikaci připojení Edge.
  Typ zařízení (Device type) V rozevíracím seznamu vyberte VeloCloud.
  Popis (Description) Můžete zadat další informace popisující připojení.
  Verze IKE (IKE version) V rozevíracím seznamu vyberte IKEv2.
  Identita IKE (IKE identity) Vyberte možnost DNS a zadejte název DNS v rámci oboru názvů, který bude nakonfigurován také v zařízení VMware SD-WAN.
  Předem sdílený klíč (Pre-shared key) Vyberte možnost Použít vlastní klíč (Use your own key) a zadejte stejný klíč, který bude použit v zařízení VMware SD-WAN.
  Datová centra (Data Centers) V seznamu Dostupná datová centra (Available data centers) vyberte dvě libovolná datová centra, která jsou v blízkosti zařízení Zařízení VMware SD-WAN Edge, a přesuňte je do podokna Vybraná datová centra (Selected data centers). Když zvolíte datová centra, která jsou v blízkosti zařízení Zařízení VMware SD-WAN Edge, latence je minimální.
  Přiřazení zásad (Policy Assignment) Z rozevíracího seznamu vyberte výchozí zásady, které se použijí na veškerý provoz přicházející ze zařízení Zařízení VMware SD-WAN Edge.
 4. Po konfiguraci nastavení klikněte na tlačítko Uložit (Save).
 5. Na stránce Správa zařízení (Device Management) vyberte nově vytvořené zařízení Edge a poznamenejte si hodnotu IP služby (Service IP) obou datových center v nabídce Stav (Status). Tyto údaje jsou vyžadovány při konfiguraci zařízení VMware SD-WAN.
  Zařízení Edge v bráně zabezpečení cloudu Forcepoint bude čekat na připojení iniciovaná zařízeními Brána VMware SD-WAN Gateway.

Jak pokračovat dále

Nakonfigurujte komponenty VMware SD-WAN Orchestrator pro připojení brány zabezpečení cloudu Forcepoint k jednomu z následujících zařízení: