Integraci produktu VMware SD-WAN a brány zabezpečení cloudu Forcepoint můžete ověřit otestováním zásad zabezpečení.

Po nakonfigurování produktu VMware SD-WAN a brány zabezpečení cloudu Forcepoint můžete celé řešení ověřit. Zkuste procházet web, který byl zakázán zásadami zabezpečení nakonfigurovanými v bráně zabezpečení cloudu Forcepoint, ze systému připojeného k produktu VMware SD-WAN.

Spusťte prohlížeč v systému připojenému k produktu VMware SD-WAN a přejděte na webovou stránku patřící do kategorie blokované zásadami zabezpečení přiřazenými zařízení Edge, které je používáno pro integraci s produktem VMware SD-WAN.

Je-li integrace nakonfigurovaná správně a zásady zabezpečení byly nakonfigurovány tak, aby zobrazovaly oznámení o blokování, prohlížeč zobrazí zprávu podobnou následujícímu příkladu:

Výše uvedený příklad ukazuje, že byl síťový provoz správně směrován tunelem na bránu zabezpečení cloudu Forcepoint a zásady webového zabezpečení byly úspěšně vynuceny.