Ujistěte se, že byly nainstalovány a nakonfigurovány následující produkty:

  • Brána zabezpečení cloudu Forcepoint
  • VMware SD-WAN 4.0 nebo novější.

K integraci brány zabezpečení cloudu Forcepoint s produktem VMware SD-WAN není třeba žádný jiný software ani fyzická zařízení. Více informací o instalaci a konfiguraci těchto produktů naleznete v následující dokumentaci: