Nakonfigurováním profilu můžete vytvořit VPN připojení mezi větví a cílem jiným než SD-WAN prostřednictvím Edge.

Požadavky

Ujistěte se, že jste vytvořili cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím Edge s požadovanými parametry tunelu IPsec, které jsou relevantní pro bránu zabezpečení cloudu Forcepoint. Chcete-li vytvořit cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím Edge, viz téma Konfigurace cíle jiného než SD-WAN prostřednictvím Edge.

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
  2. Klikněte na ikonu Zařízení (Device) vedle profilu nebo vyberte profil a klikněte na kartu Zařízení (Device).
  3. Posuňte se na kartě Zařízení (Device) do části Cloudová VPN (Cloud VPN) a kliknutím nastavte posuvný prvek do polohy Zapnuto (ON).
  4. K vytvoření VPN připojení mezi větví a cílem jiným než SD-WAN prostřednictvím Edge zaškrtněte políčko Aktivovat (Enable) pod položkou Větev do cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím Edge (Branch to Non SD-WAN Destinations via Edge).
    Chcete-li vytvořit VPN připojení, z rozevíracího seznamu vyberte pro cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím Edge možnost Tunel Forcepoint (Forcepoint Tunnel).
  5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Jak pokračovat dále

Vytvořte pravidla řízení pro směrování provozu z tunelu cíle jiného než SD-WAN do brány zabezpečení cloudu Forcepoint. Viz téma Vytvoření pravidel řízení pro cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím Edge.