Tunel cíle jiného než SD-WAN můžete monitorovat a ověřit pomocí karty Monitorování (Monitoring).

Postup konfigurace tunelu cíle jiného než SD-WAN:

  1. V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Síťové služby (Network Services).
  2. V části Cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím brány (Non SD-WAN Destination via Gateway) se zobrazuje nakonfigurovaný cíl jiný než SD-WAN a také stav. Datové centrum Forcepoint bude koncovým bodem redundantních tunelů IPsec.