S řešením VMware SD-WAN můžete integrovat cloudovou bránu Forcepoint, aby byl internetový provoz procházející přes vrstvu SD-WAN filtrován branou zabezpečení cloudu Forcepoint podle přizpůsobitelných zásad zabezpečení.

Integrace brány zabezpečení cloudu Forcepoint s řešením VMware SD-WAN umožňuje administrátorům systémů:

  • Konfigurovat řešení VMware SD-WAN Orchestrator za účelem připojení a směrování webového provozu do brány zabezpečení cloudu Forcepoint pomocí zařízení Brána SD-WAN Gateway nebo Zařízení SD-WAN Edge.
  • Konfigurovat bránu zabezpečení cloudu Forcepoint za účelem připojení k zařízení VMware SD-WAN a použití zásad webového zabezpečení na provoz přijímaný ze zařízení VMware SD-WAN.

Následující obrázek znázorňuje pracovní tok mezi komponentami, které jsou součástí integrace.