VMware SD-WAN umožňuje jednoduché, optimalizované a bezpečné připojení vzdálených umístění k síti Microsoft Virtual Network (VNET). V této pasáži naleznete přehled integrace VMware SD-WAN a Microsoft Route Server, včetně doporučené architektury.

VMware SD-WAN umožňuje jednoduché, optimalizované a bezpečné připojení vzdálených umístění k síti Microsoft Virtual Network (VNET). SD-WAN využívá technologii DMPO (dynamická optimalizace více cest) a pokrytí distribuované cloudové brány po celém světě. Proměňuje nepředvídatelný širokopásmový přenos dat na kvalitní připojení na podnikové úrovni a zajišťuje výkon aplikace z místního nasazení do platformy Microsoft Azure. Azure Route Server zjednodušuje dynamické směrování mezi virtuálním síťovým zařízením (NVA) a virtuální sítí. Umožňuje vyměňovat informace o směrování přímo prostřednictvím směrovacího protokolu BGP (Border Gateway Protocol) mezi jakýmkoli zařízením NVA, které podporuje směrovací protokol BGP, a softwarově definovanou sítí Azure (SDN) ve virtuální síti Azure (VNET), aniž by bylo nutné ručně konfigurovat nebo udržovat trasovací tabulky. Azure Route Server je plně řízená služba a je nakonfigurována s vysokou dostupností.

Azure Route Server zjednodušuje konfiguraci, správu a nasazení NVA ve virtuální síti.

Následující diagram znázorňuje propojení větve a cloudu pomocí sítě VMware SD-WAN a systému Microsoft Route Server:

Doporučená architektura

Doporučená architektura zahrnuje rozbočovací síť VPC, a tato síť VPC by neměla obsahovat žádné jiné úkoly než zařízení NVA. Následující diagram znázorňuje topologii centra Hub a rozšíření Spoke na základě doporučené architektury:

Další informace o topologii sítě Hub-Spoke v prostředí Azure naleznete v tématu Topologie sítě Hub-Spoke v prostředí Azure.