Průvodce integraci VMware SD-WAN a systémem Microsoft Route Server popisuje konfigurace, které jsou nutné k integraci VMware SD-WAN se systémem Microsoft Route Server. Pro pokyny týkající se rozsáhlých nasazení a osvědčených postupů pro topologie Hub a rozšíření Spoke se obraťte na zástupce zákazníka SD-WAN.

Průvodce integrací VMware SD-WAN a Microsoft Route Server obsahuje následující témata:
  • Přehled průvodce integrací VMware SD-WAN a Microsoft Route Server
    • Doporučená architektura
  • Integrace VMware SD-WAN s Microsoft Route Server
    • Předpoklady
    • Vytvoření připojení větve ke cloudu
    • Vytvoření propojení mezi větví a AVS