Profil můžete nakonfigurovat tak, aby vytvořil připojení VPN mezi větví a cílem jiným než SD-WAN prostřednictvím brány.

Požadavky

Ujistěte se, že jste vytvořili cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím brány s požadovanými parametry tunelu IPsec. Chcete-li vytvořit cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím brány, viz téma Konfigurace cíle jiného než SD-WAN prostřednictvím brány.

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
  2. Klikněte na ikonu Zařízení (Device) vedle profilu nebo vyberte profil a klikněte na kartu Zařízení (Device).
  3. Posuňte se na kartě Zařízení (Device) do části Cloudová VPN (Cloud VPN) a kliknutím nastavte posuvný prvek do polohy Zapnuto (ON).
  4. Chcete-li vytvořit připojení VPN mezi větví a cílem jiným než SD-WAN prostřednictvím brány, zaškrtněte pole Povolit (Enable) v nabídce Větev do cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím brány (Branch to Non SD-WAN Destinations via Gateway).
    Z rozbalovací nabídky vyberte možnost Cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím brány (Non SD-WAN Destination via Gateway) pro navázání připojení VPN. Více přidejte kliknutím na ikonu plus ( +).
  5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Jak pokračovat dále

Vytvořte pravidla řízení pro směrování provozu z tunelu cíle jiného než SD-WAN do portálu Netskope. Viz téma Vytvořte pravidla řízení pro cíl jiný než SD-WAN..