Konfigurace přihlašovacích údajů VPN:

Požadavky

Ujistěte se, že máte k dispozici platné přihlašovací údaje pro přístup k Netskope.

Procedura

 1. Přejděte do portálu Netskope NG SWG: https://<customer-tenant>.goskope.com/
 2. Konfigurace tunelu Netskope pro spojení s VMware SD-WAN. V portálu Netskope klikněte na Nastavení (Settings) > Cloudová platforma zabezpečení (Security Cloud Platform) > Řízení provozu (Traffic Steering) > IPsec.
 3. Klikněte na Přidat nový tunel (Add New Tunnel) .
 4. V okně Přidat nový tunel IPsec (Add New IPsec Tunnel) nakonfigurujte následující:
  Možnost Popis
  Název tunelu (Tunnel Name) Zadejte název nového tunelu IPsec.
  Zdrojová IP adresa (Source IP Address) Zadejte zdrojovou IP adresu
  Identita zdroje (Source Identity) Zadejte FQDN.
  Primární Netskope POP (Primary Netskope POP) Vyberte primární Netskope POP
  Záložní Netskope POP (Failover Netskope POP) Zvolte sekundární Netskope POP.
  Předem sdílený klíč – PSK (Pre-Shared Key) Zadejte předem sdílený klíč
  Šifrovací šifra (Encryption Cipher) Vyberte z rozevíracího seznamu šifrování jako AES128-CBC.
  Maximální šířka pásma (Maximum Bandwidth) Z rozevíracího seznamu zvolte maximální šířku pásma, kterou bude používat tunel IPsec.
  Klikněte na možnost Přidat (Add).
 5. Konfigurovaný tunel se zobrazí v okně IPsec.
 6. Zvolte tunel a klikněte na Aktivovat (Enable), čímž zapnete tunel. Ikona šipky stavu v prvním sloupci se zobrazuje zeleně, když je tunel úspěšně ověřen a mezi Netskope a VMware SD-WAN vytvořen.

Jak pokračovat dále

Konfigurujte tunel v VMware SD-WAN Orchestrator. Viz téma Konfigurace cíle jiného než SD-WAN prostřednictvím brány.