Tato část obsahuje informace o řešení potíží při propojení prostředí Brána SD-WAN Gateway a brány VMware Cloud.

Z uživatelské perspektivy je k dispozici pouze omezený přístup k CLI a protokolování, ale existují chyby, které můžete zachytit a sdílet s podporou. Jednou z prvních oblastí řešení potíží je zajištění toho, aby parametry IKE fáze 1 a 2 byly stejné na obou koncích. Je možné, že je předem sdílený klíč zadán nesprávně, což způsobuje selhání autentizace IKE.

Několik tipů:

  • Je potřeba privátní IP adresa Brána SD-WAN Gateway, která může být zjištěna za použití diagnostického balíčku Brána SD-WAN Gateway nebo za použití SSH pro přístup k bráně. Tuto činnost může provádět pouze podpora VMware SD-WAN.
  • Koncoví uživatelé mohou kontrolovat události/výstrahy v produktu SD-WAN Orchestrator a nastavit je tak, aby dostávali e-maily.
  • Koncoví uživatelé mohou zobrazit stav tunelového propojení v části Zásady sítě/zabezpečení VMC VPN (VMC Networking/Security Policy VPN).
  • Koncoví uživatelé mohou také kliknout na ikonu informace vedle stavu tunelového propojení pro zobrazení některých dalších zpráv.
  • Další nástroj, který poskytuje protokolovací informace o VMC, je vRealize Log Insight Cloud.
  • Pokud problém nevyřeší koncový uživatel, obraťte se na globální služby podpory VMware (GSS) a uveďte použití VMC i VMware.