V této části jsou popsány požadované softwarové požadavky a komponenty pro optimalizaci připojení mezi VMware Cloud on AWS a aktivovanými větvemi VMware.

 • VMware SD-WAN
  • Software verze 3.3.2 nebo vyšší
  • IKEv1 IPsec založené na zásadách „lokality jiné než VeloCloud“ (NVS)
  • „Profil Edge“ konfigurovaný pro zařízení Edge
  • Zařízení Zařízení SD-WAN Edge s klienty připojenými v síti LAN nebo WLAN
  • Adresa brány, která může být zřízena v době konfigurace NVS. Poznámka: Je vyžadována také privátní IP adresa brány (v této verzi je tato IP adresa skryta uživatelskému rozhraní a správce sítě musí kontaktovat podporu VMware SD-WAN, aby tuto IP adresu zjistil).
  • Výběr provozu pro podsítě, které budou šifrovány přes tunelové propojení
  • Klient je připojen k podsíti Zařízení SD-WAN Edge na straně LAN.
 • VMware Cloud on AWS
  • Verze softwaru SDDC M10v2 nebo vyšší
  • Logická síť ve formě segmentu s podsítí
  • Veřejná IP adresa VMware Cloud
  • VPN IPsec IKEv1 na základě zásad
  • Výběr provozu pro podsítě, které budou šifrovány přes tunelové propojení
  • Virtuální počítače klienta připojené k segmentu v prostředí VMware Cloud on AWS, které je určeno jako provoz pro šifrování IPsec.