Při změně velikosti virtuálního zařízení Edge VMware je třeba vzít v potaz propustnost šířky pásma a počet síťových rozhraní. Minimální požadovaný počet síťových rozhraní je tři (GE1, GE2 a GE3).

Vrstva licence a šířky pásma (License and Bandwidth Tier)
Propustnost (Throughput) 30 Mb/s 50 Mb/s 100 Mb/s 200 Mb/s 400 Mb/s 1 Gb/s
vCPU 2 2 2 2 4 4
Paměť (Memory) 4 GB 4 GB 4 GB 8 GB 8 GB 8 GB

Optimalizované výpočty

Typ instance vCPU Paměť (GB) Maximální počet síťových karet
C4.large 2 3,75 3
C4.xlarge 4 7,5 4
C4.2xlarge 8 15 4
C4.4xlarge 16 30 8
C5.large 2 4 3
C5.xlarge 4 8 4
C5.2xlarge 8 16 4
C5.4xlarge 16 32 8

Instance Amazon EC2 C5 jsou další generací třídy instancí s optimalizovanými výpočty Amazon EC2. Je-li požadován typ instance C5, například pro podporu specifické oblasti, jako je oblast Paříže, je požadována verze softwaru VMware 3.3.1 nebo novější.

Typ instance Oblast Kód (Code) Podporováno
C5 Paříž 3.3.1 Ano
C5 Paříž 3.2.2 Ne
C4 Paříž 3.3.1 Ne
C5 Ohio 3.3.1 Ano
C5 Ohio 3.2.2 Ne
C4 Ohio 3.2.2 Ano
C4 Ohio 3.3.1 Ano