Jakmile je instance v rámci AWS spuštěna a všechny zadané informace jsou správné, virtuální zařízení Edge se spojí se systémem VMware SD-WAN Orchestrator s aktivačním klíčem, provede aktivaci a podle potřeby provede aktualizaci softwaru (a v případě upgradu restartuje počítač). Nasazení obvykle trvá tři až čtyři minuty.

Postupy:

  1. Pokud je to nutné, přihlaste se k produktu VMware SD-WAN Orchestrator.
  2. Přejděte k možnosti Monitorování (Monitor) > Edge.

    Zobrazí se obrazovka Zařízení Edge VeloCloud (VeloCloud Edges) (viz obrázek níže).

  3. Na obrazovce Zařízení Edge VeloCloud (VeloCloud Edges) se podívejte na virtuální zařízení Edge ve sloupci Zařízení Edge (Edge), jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku.