Průvodce nasazením Azure Virtual Edge se zaměřuje na to, jak nasadit zařízení Virtual Edge v Azure s využitím pohodlí šablony Azure Resource Manager (ARM).

Čím dál více zákazníků přesouvá zatížení do veřejné cloudové infrastruktury a očekává rozšíření sítě SD-WAN ze vzdálených lokalit do veřejného cloudu, aby tak bylo zaručeno plnění smlouvy SLA. VMware SD-WAN nabízí několik možností. Jsou při tom využívány distribuované Brány VMware SD-WAN Gateway k vytvoření připojení IPsec směrem k privátní síti veřejného cloudu nebo k zavedení virtuálního zařízení Edge přímo v cloudu Azure.

U nasazení v malých větvích vyžadujících propustnost nižší než 1 Gb můžete v privátní síti (Azure vNets) zavést jedno virtuální zařízení Edge. V případě rozsáhlejšího zavádění datových center, která vyžadují propustnost několik Gb, můžete zavést clustery hubů.
Poznámka: Při vytváření clusterů Centrum VMware SD-WAN Hub se na straně sítě LAN využívá instance vrstvy 3 k propojení hubů v clusteru pomocí protokolu BGP a jedna instance vrstvy 3 k distribuci směrů v síti LAN. Vzhledem k tomu, že Azure UDR nepodporuje protokol dynamického směrování, infrastruktura Azure vyžaduje použití virtuálního směrovače třetí strany.

Předpoklady

Než začnete, musí být splněny tyto předpoklady: