V této části je důležitý přehled šablony Azure Resource Manager (ARM) a odkaz, kde si můžete šablonu stáhnout.

UPOZORNĚNÍ: Před nasazením si šablonu musíte projít a pochopit. Je určena pouze jako reference a může být nutné ji změnit, aby vyhovovala konkrétnímu prostředí.

Šablonu ARM si můžete stáhnout zde: Šablona VMware SD-WAN By VeloCloud Azure Resource Manager Template

Výchozí šablona je vytvořena tak, aby bylo možné dosáhnout běžného nasazení v rámci systému Azure základní topologie znázorněné v další části. Šablona ARM se stará o vytváření potřebných zdrojů, sbírá cíl a aktivační klíč SD-WAN Orchestrator pro poslání přes CLOUD-INIT. Níže jsou uvedeny výchozí hodnoty, které jsou reprezentovány v šabloně.

 • Typ instance: Standard_DS3_v2
 • Připojení rozhraní k instanci VMware (GE1-eth0/GE2-eth1/GE3-eth2)
 • Přidělit veřejné IP adresy a připojit ke GE2
 • Skupiny zabezpečení – povolené porty:
  • UDP 2426 – VMware vícecestný protokol
  • TCP 22 – přístup SSH (pro podpůrný přístup)
  • UDP 161 – SNMP
 • Tabulka veřejného směru (UDR): 0.0.0.0/0 k internetové bráně
 • Tabulka privátního směru (UDR): 0.0.0.0/0 do virtuálního zařízení (Zařízení SD-WAN Edge GE3)
 • Aktivovat předávání IP na všech rozhraních

Šablona je vytvořena tak, aby se přizpůsobila buď NOVÉ virtuální síti, nebo STÁVAJÍCÍ virtuální síti. Pokud použijete STÁVAJÍCÍ, nebudou vytvářeny tabulky vNET, podsítě a směrů. Název sítě vNET, název podsítě a schéma IP musí přesně odpovídat existujícímu prostředí.

I když tato šablona aktivuje virtuální zařízení Edge, jednoduchost topologie se nehodí ke všem prostředím. Je na jednotlivých uživatelích, aby si své prostředí upravili podle potřeby. Pro lepší pochopení struktury a syntaxe šablony ARM viz: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/resource-group-authoring-templates