V tomto oddílu je popsán postup monitorování služby VMware Secure Access.

Pod nabídkou Monitorování (Monitor) jsou na navigačním panelu zobrazeny tyto možnosti služby Secure Access.