VMware Secure Access™ je řešení vzdáleného přístupu, které je založeno na frameworku ZTNA (Zero Trust Network Access). Řešení hostované v cloudu nabízí mnoho výhod oproti tradičním řešením VPN a poskytuje uživatelům stabilní, optimální a zabezpečený proces cloudových aplikací.

Řešení využívá nároky na místo globálních bodů přítomnosti (PoP) VMware a optimalizuje schopnosti zpracování provozu pro nižší latenci a lepší výkon aplikací, což zákazníkům umožňuje poskytovat vzdáleným pracovníkům zkušenost jako u větve.

Následující diagram znázorňuje architekturu VMware Secure Access:

VMware Secure Access umožňuje vzdáleným uživatelům přístup ke cloudovým aplikacím, které jsou optimalizovány pro doručování a výkon, využívá zabezpečení a výhody řešení hostovaného v cloudu a usnadňuje nasazení IT a údržbu nákladných služeb vzdáleného přístupu.

Následující diagram znázorňuje tok paketu při použití Secure Access:

Tato integrace umožňuje zákazníkům poskytovat vzdáleným pracovníkům prostředí podobné pobočkám. Jedná se o hostovanou službu, takže zákazníci nebudou muset nasazovat a spravovat komponentu VMware Unified Access Gateway pro případy použití tunelu, což poskytuje vylepšenou efektivitu IT.

Následující diagram znázorňuje tok paketu při použití Secure Access a Cloud Web Security:

Vzdálení uživatelé mají lepší výkon při přístupu k datům za bránou firewall. Schopnost využívat globální body přítomnosti (PoP) a optimalizované schopnosti zpracování provozu pomáhají snížit latenci a poskytovat lepší výkon.