Workspace ONE UEM | 26. března 2019

Zkontrolujte dodatky a aktualizace těchto poznámek.

Co poznámky k verzi obsahují

Poznámky k verzi pokrývají následující témata:

Nové funkce v této verzi

Workspace ONE UEM Console

 • Přepínejte mezi všemi službami Workspace ONE, které jste konfigurovali.
  Nyní je možné přepínat mezi všemi vašimi službami Workspace ONE pomocí nové ikony bento v nabídce záhlaví. Vyzkoušejte to a klikněte na novou ikonu, nacházející se napravo od názvu účtu. Ve výchozím nastavení je tato funkce povolena.
 • Kritéria filtru smart skupiny jsou ještě chytřejší.
  Nyní máte při vytváření smart skupiny k dispozici dvě nové a užitečné kategorie: Typ správy a Kategorie registrace
  Typ správy vám umožňuje cílit na zařízení na meziplatformové bázi, která spravuje nástroj MDM nebo aplikace jako Boxer či Content. 
  Kategorie registrace vám umožňuje zaměřit se hlouběji na fond zdrojů zařízení Apple či Android a izolovat zařízení podle jejich specifické cesty registrace. Můžete například cílit pouze na zařízení Apple, která mají registraci DEP nebo pouze na zařízení Android Enterprise. Celou sadu typů správy a kategorií registrace si můžete prohlédnout v části Skupiny a nastavení > Skupiny > Skupiny přiřazení po kliknutí na tlačítko Přidat smart skupinu.
 • Získejte přístup k šablonám zpráv, které se týkají konkrétně vašeho registračního procesu.
  Poté, co do svých skupin uživatelů přidáte scházející uživatele Active Directory, máte nyní přístup k šablonám zpráv, které se týkají konkrétně vaší registrace. To znamená, že uživatelé mohou obdržet zprávu o registraci, která bere do úvahy vaši konfiguraci. Jestliže je například registrace omezena pouze na registrovaná zařízení s tokenem, můžete těmto uživatelům zaslat registrační e-mail, který tuto konfiguraci odráží a token obsahuje. Tuto funkci využijete tak, že přejdete do části Účty > Uživatelské skupiny > Seznam, zde vyberte možnost Přidat, poté možnost Přidat uživatelskou skupinu, poté povolte možnost Poslat uživateli e-mail při přidávání chybějících uživatelů a vyberte šablonu zprávy, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
 • Nyní můžete mít jednu skupinu správců vytvářejících štítky pro zařízení a přiřazování štítků nechat na jinou skupinu.
  Vylepšilo se přiřazování štítků zařízení. Nyní můžete mít jednu skupinu správců s úlohou vytvořit štítky pro všechna zařízení, ale hromadné přiřazování těchto štítků nechat na jinou skupinu správců.
  Tuto funkci využijete tak, že přejdete do části Účty > Administrátoři > Role a přidáte svým rolím správců patřičně nový zdroj „Správa hromadných akcí zařízení – přiřazování štítků“.
 • Poskytujeme vám větší pružnost při správě zařízení, protože platforma AirWatch Express nyní podporuje tři nové akce zařízení.
  Platforma AirWatch Express nyní podporuje akce Vymazání hesla, Výmaz zařízení a Aktualizace OS (u systémů iOS a macOS). 
  Přejděte do části Zařízení > Seznam, otevřete zobrazení podrobností zařízení výběrem popisného názvu ze zobrazení seznamu a poté vyberte tlačítko Další akce.
 • Nakonfigurujte konektory mobilních toků na bázi účtu služby z konzoly Workspace ONE UEM Console.
  Správci nyní mohou při konfiguraci netradičních konektorů zadat přihlašovací údaje účtu služby na konzole.
 • Rozšířil se nástroj Identity Manager jako zdroj autentizace ze služby Workspace ONE Intelligent Hub.
  Předchozí nástroj Identity Manager a jeho schopnost vícefaktorové autentizace umožňovaly autentizaci pouze uživatelům UEM Active Directory, nyní je možné ve službě Intelligent Hub autentizovat základní/místní uživatele UEM. 
  Kromě toho je nyní možné nástroj Identity Manager ve službě Intelligent Hub používat k fázování systému Android a registraci sdíleného zařízení. V současné době je tato funkčnost dostupná pouze u systému Android, v budoucí verzi ale bude dostupná i na systému iOS.
 • Nabízíme přístup ke zdrojům a aplikaci Intelligent Hub pomocí jednotného přihlášení bez vyžadování opětovné autentizace.
  Nyní je možné povolit základní synchronizaci uživatelů a přidávat místní uživatele do místního adresáře UEM aplikace VMware Identity Manager. Po synchronizaci základních účtů můžete využít aplikaci Workspace ONE Intelligent Hub k jednotnému přihlášení ke zdrojům.
 • Přidali jsme rychlé vyhledávání ve filtrech u datových částí.
  Nyní je k dispozici vyhledávací lišta, která umožňuje snadno zúžit okruh datových částí v modální obrazovce profilů. Datové části můžete vyhledat zadáním řetězce textového vyhledávání do filtru vyhledávání Vyhledat datovou část.
 • Vylepšili jsme naše zabezpečení, které zabraňuje procesu registrace ve vytvoření nového uživatele registrace v rozšířeném fázování pro jednoho uživatele.
  Uživatelé už nemohou vytvářet další uživatele registrace v rozšířeném fázování pro jednoho uživatele. Uživatelé mohou pouze registrovat zařízení z pověření jiného stávajícího uživatele.
 • Vymažte všechna oznámení konzoly pomocí jediného tlačítka.
  Můžete zrušit všechna aktivní oznámení a odeslat je do seznamu zrušených výstrah. Vyzkoušejte si to sami tak, že vyberete ikonu zvonku v pravém horním rohu obrazovky konzoly Workspace ONE UEM Console a vyberete možnost Zrušit vše. Aktivace této funkce nevyžaduje žádné nastavení – funkce je aktivována z výchozího nastavení.

Android 

 • Jak si přizpůsobit aktualizace firmwaru prováděné na vašich podnikových mobilních zařízeních.
  Stránka aktualizací systému Android v konzole Workspace ONE UEM Console má další možnosti, jak přizpůsobit aktualizace pro službu Samsung Enterprise Firmware Over the Air (EFOTA).
  Jestliže chcete konfigurovat následující aktualizace Android Samsung EFOTA, přejděte do části Zařízení > Životní cyklus > Aktualizace a vyberte kartu Android:
  • Metoda instalace
  • Počáteční a koncový čas zavádění
  • Časové pásmo serveru
  • Síť
 • Dosáhli jsme konce podpory pro službu integrace Play Store.
  Společnost VMware 15. prosince 2018 dosáhla konce obecné podpory pro službu integrace Play Store, jak bylo v prosinci 2017 oznámeno zákazníkům používajícím metodu zavádění systému Android (starší verze). Stávajícím zákazníkům se systémem Android (starší verze), kteří k vyhledávání a přidávání veřejných aplikací Android do konzole Workspace ONE UEM používají službu integrace Play Store, se doporučuje nastavit službu Android Enterprise a používat tak oficiální vyhledávání v obchodu Play Store. 
  Chcete vědět více? Na portálu My Workspace ONE vyhledejte článek znalostní báze End of General Support for the Play Store Integration Service (Ukončení obecné podpory služby integrace Play Store).

iOS

 • Nyní pomáháme uživatelům snadno nainstalovat profil MDM při registraci zařízení BYO iOS 12.2+
  Při registraci zařízení s poslední verzí systému iOS nebo novější se uživatelům nyní budou v prohlížeči Safari zobrazovat obrazovky s pokyny. Tato verze nyní vyžaduje, aby uživatelé ručně přešli do aplikace iOS Settings (Nastavení iOS) a zde nainstalovali profil MDM, místo toho, aby tam uživatele zavedla sama.
 • Získejte přesnou zpětnou vazbu o aktuálním stavu podnikového výmazu či výmazu zařízení iOS s povoleným zámkem aktivace.
  Správci nyní mají lepší přehled při výmazu zařízení iOS s povoleným zámkem aktivace a lepší účinnost při jejich odstraňování.
 • Získejte přesný počet licenci a stav jejich uplatnění u aplikací Apple Business Manager.
  Správci si nyní mohou prohlížet konsolidovaný, přesnější počet licencí a stav jejich uplatnění u aplikací Apple Business Manager a Apple School Manager.

Správa mobilních aplikací

 • Spravujte své zdroje Horizon, Citrix nebo Thin App z platformy Workspace ONE UEM pomocí všech nových kolekcí virtuálních aplikací.
  Kromě webových aplikací můžete pomocí integrace kolekcí virtuálních aplikací z platformy Workspace ONE UEM integrovat plochy a aplikace Horizon, desktopy a aplikace Horizon Cloud, publikované zdroje Citrix a aplikace ThinApp.
 • Nyní nabízíme nativní partnerský distribuční systém k zavedení vašich aplikací Win32 do podnikových sítí.
  Nyní je možné konfigurovat nativní partnerskou distribuci platformy Workspace ONE UEM, která používá funkci Windows BranchCache. Během prvních několika verzí bude ale nativní partnerský distribuční systém skryt za příznakem vlastnosti. Jestliže byste rádi předběžně vyzkoušeli tuto technickou funkci, obraťte se na zástupce platformy Workspace ONE UEM a požádejte ho, aby povolil příznak „WorkspaceOneP2PBranchCacheFeatureFlag“. 

Rugged

 • Urychlili jsme přenos služby doručení obsahu.
  Došlo k vylepšením přenosové rychlosti služby CDS. Implementací nové metodologie přenosu souborů umožnili naši vývojáři paralelní přenosy na synchronizační servery souběžně, ne po sobě, jako tomu bylo dříve. Pro tuto vlastnost není žádné systémové nastavení, je povoleno z výchozího nastavení.
 • Rozhodněte, jestli konkrétní soubor na zařízení Android existuje či ne, než použijete nějakou akci. 
  Jako dodatečná kritéria ke stažení či instalaci produktu vycházejícího z existence či neexistence souboru je možné nastavit podmínku souboru. Jestliže chcete vytvořit tuto podmínku, přejděte do části Zařízení > Zajišťování > Komponenty > Podmínky, vyberte možnost Přidat podmínku, jako platformu vyberte Android a v rozevírací nabídce Podmínka vyberte možnost Soubor. Nová podmínka souboru funguje pouze na zařízeních Android, které mají verzi 19.03 služby Intelligent Hub. 
 • I nadále zlepšujeme výkon zajišťování produktů.
  Významně byl vylepšen výkon v oblasti zajišťování produktů. Pokud se v současné zařízení nezdaří zpracování zajištěného produktu, je nutný ruční zásah v podobě vynuceného opětovného zpracování. Zlepšení aktivuje automatické opakování poslání produkty, když zjistí, že je míra nezdařených poslání až 5 %. Provede maximálně tři opakování na jednom zařízení, což by mělo minimalizovat počet ručních vynucených opětovných zpracování, která provádíte. Tuto funkci při vytváření produktu povolíte tak, že přejdete do části Zařízení > Zajišťování > Prohlížení v seznamu produktů, vyberete možnost Přidat produkt a poté platformu. Na kartě Nasazení se zobrazí zaškrtávací pole Automaticky opakovat.

Tunnel

 • Rychle konfigurujte aplikaci Tunnel dle aplikace pro podnikový přístup.
  Vytvořili jsme pro správce novou funkci, která zjednoduší zavádění a správu nastavení aplikace Tunnel. Začnete tím, že přejdete do části Skupiny a nastavení > Konfigurace > Tunnel.

Linux

 • Zaregistrujte do svého zavedení Workspace ONE UEM zařízení s libovolnou verzí a sestavením systému Linux.
  Nyní můžete registrovat zařízení Linux pomocí platformy Workspace ONE UEM. Pokud chcete registrovat zařízení s libovolnou verzí a sestavením systému Linux s architekturou x86_64 nebo ARM7 do aplikace Workspace ONE UEM, nainstalujte do zařízení aplikaci Workspace ONE Intelligent Hub. Poté si můžete zobrazit zařízení v konzole Workspace ONE UEM Console.
  Abyste mohli stáhnout aplikaci Workspace ONE Intelligent Hub pro systém Linux, musí být vaše organizace na seznamu whitelist aplikace Workspace ONE UEM. Kontaktujte zástupce zákazníka, který vám poskytne přístup k souboru ke stažení.

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

1903 Vyřešené problémy

 •  AAPP-2436: Zrušení registrace monitorovaného zařízení DEP pomocí agenta pošle zařízení do režimu ztraceného zařízení.

 • AAPP-4596: Samoobslužnému portálu se u zařízení macOS nedaří zobrazit osobní obnovení.

 • AAPP-5208: Příkazu Výmaz zařízení se nezdaří zaprotokolovat informace o výmazu zařízení, jestliže je monitorované zařízení iOS vypnuté.

 • AAPP-5759: Správci konzole Workspace ONE UEM nemají oprávnění k přístupu na stránku nastavení Profily v části Všechna nastavení > Zařízení a uživatelé > Apple > Profily.

 • AAPP-6259: Při provádění hromadného odstraňování zařízení se zařízení zaseknou ve stavu „Delete in progress“ (Probíhá odstraňování). 

 • AAPP-6370: Profil EAS a datová část certifikátu se odešlou do zařízení, i když zařízení iOS nejsou kompatibilní.

 • AAPP-6377: Při editaci profilu se u profilu iOS „Rozložení domovské obrazovky“ se nepodaří odebrat stránku 1

 • AAPP-6490: Certifikáty zařízení jsou zrušeny, jestliže se seznam uživatelských certifikátů obdrží ze zařízení macOS.

 • AAPP-6545: Kopírování profilu iOS VMware Tunnel VPN nefunguje podle očekávání a vede ke zprávě „Save Failed. Vyskytla se chyba. Tato chyba byla automaticky uložena pro další analýzu. Please contact technical support.“ (Uložení se nezdařilo. Došlo k chybě. Tato chyba byla automaticky uložena, aby byla dále analyzována. Obraťte se na technickou podporu).

 • AAPP-6550: Naplánované spuštění v profilu úspory energie nefunguje podle očekávání a profil se nainstaluje s hodnotou eventtype „unknown“ (neznámá).

 • AAPP-6557: Zaregistrovaná zařízení DEP nesprávně aktualizují vlastnictví zařízení jako sdílené ve firmě, i když je výchozí registrace nastavena na vyhrazeno pro firmu.

 • AAPP-6567: Příkaz kódu na obejití zámku aktivace nefunguje při výmazu zařízení na monitorovaných zařízeních iOS podle očekávání.

 • AAPP-6576: Na sestavách inventáře zařízení se u zařízení macOS zobrazuje nesprávná fyzická paměť, i když na stránce Podrobnosti zařízení se zobrazuje paměť správně.

 • AAPP-6581: Soubor mobileconfig automatické registrace se nezdaří exportovat, jestliže název OG obsahuje čárku.

 • AAPP-6610: Jestliže je model zařízení v rozhraní API synchronizace vrácen jako „Service Other“ (Jiné služby), synchronizace DEP nefunguje podle očekávání.

 • AAPP-6614: Publikace profilu iOS VPN Tunnel nefunguje podle očekávání. Příkazy profilu se nepodaří zařadit do fronty a neodráží se v počtu „odinstalované“ u profilu.

 • AAPP-6623: Profilu macOS Dock se nezdaří zpracovat vyhledávací pole.

 • AAPP-6624: Zobrazení podrobností o zakoupených aplikacích vede k chybám, pokud je k dispozici realizační kód.

 • AAPP-6681: Nastavení Instalace písma v části Všechna nastavení > Zařízení a uživatelé > Apple není po upgradu Workspace ONE UEM 1902 viditelné.

 • AGGL-4939: Profil Heslo Android Enterprise nesprávně zobrazuje minimální počet symbolů jako 1 i po jeho nastavení na „--“.

 • AGGL-5009: Editace verzí interních aplikací u zařízení Android nefunguje podle očekávání, jestliže má verze aplikace alfanumerický řetězec.

 • AGGL-5017: U sady SecureBrowser-production-release apk se při nahrání do konzoly jako interní aplikace zobrazuje starý soubor ikony.

 • AGGL-5023: Požadavek Handlers/VIdmConfigDetailsEndpoint se nezdaří a vrátí interní chybu serveru 500 pro zařízení iOS i macOS.

 • AGGL-5019: Správce používající zařízení Android nedokáže při použití spouštěče ukončit režim jedné aplikace.

 • AGGL-5052: Při použití prohlížeče Chrome se stránka Přidat aplikaci u skupiny Android Enterprise OG zobrazuje jako prázdná.

 • AGGL-5102: Aplikace doručené prostřednictvím konzole Workspace ONE UEM Aplikace a knihy> Vnitřní tok se nezobrazuje ve spravovaných aplikacích VPN, pokud je profil odeslán uživateli registrace, ale aplikace jsou odeslány uživateli fázování. 

 • AGGL-5089: Konzoli Workspace ONE UEM se při vytváření kopie profilu Spouštěč Android Enterprise nezdaří vyzvat k vytvoření hesla správce.

 • AGGL-5093: Obrazovka Konfigurace aplikace po výběru odkazu na konfiguraci nezobrazuje správně vnořenou konfiguraci.

 • AMST-9939: Konzola Workspace ONE UEM Console zobrazuje v průběhu procesu odinstalování aplikace nesprávný stav interní aplikace.

 • AMST-12580: Instalační kontext se po uložení nesprávně mění.

 • AMST-13253: Aktualizace Windows v konzole Workspace ONE UEM se zobrazují jako identifikátory GUID místo metadat.

 • AMST-13732: Certifikát SCEP se při registraci Out of the Box Experience nepošle do zařízení.

 • AMST-13756: Stránka Zařízení > Životní cyklus > Aktualizace načítá chybovou zprávu: „Vyskytla se chyba. Došlo k neočekávané události. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého administrátora IT.“

 • AMST-13946: Přidání verze do interní aplikace vede k chybě vypršení časového limitu sproc.

 • AMST-13998: Vzorek ověření stavu u zařízení se systémem Windows nefunguje očekávaným způsobem.

 • ARES-6867: Nastavení barvy písma navigace, které se zobrazuje v katalogu aplikací, neodpovídá designu uživatelského rozhraní.

 • ARES-7382: Aplikaci iOS Boxer se nezdaří poskytnout možnost dodat hodnotu hesla prostřednictvím konfigurace aplikace.

 •  ARES-7426: Registrace samostatného katalogu se u zařízení Android nezdaří.

 • ARES-7545: Úprava stávajícího profilu iOS VPN dle aplikace při přidání nových domén Safari nesprávně vynechá pravidla VPN dle aplikace, která byla dříve povoleného typu připojení CiscoAnyConnect nebo vlastní.

 • ARES-7578: Syslog eventdata nesprávně vrací hodnotu profileID místo profilename.

 • ARES-7764: Instalace nové verze aplikace iOS ze stránky Podrobnosti zařízení vede k chybě „Přístup odmítnut“

 • ARES-7904: Zařízení, která nemají nejnovější verzi aplikace, se nezobrazují v části Hub > Zařízení.

 • CMCM-188079: Přidání úložiště do samoobslužného portálu se nezdaří, a jestliže některé z polí obsahuje „<“ + řetězec, zobrazí se chyba „Neplatný HTML obsah“.

 • CMEM-185072: Nastavení MEM na konzole UEM nefunguje očekávaným způsobem. 

 • CMEM-185091: Požadavek POST pro poštovního klienta Windows 10 je upraven bránou V2 SEG a funkce NetScalar to považuje za neplatný požadavek.

 • CMSVC-8279: Zásady konformity v seznamu aplikací pro iOS nefungují očekávaným způsobem.

 • CMSVC-8432: Přidání štítků k zařízení z konzole Workspace ONE UEM nefunguje podle očekávání a vede k chybě rozhraní API. 

 • CMSVC-9073: Výchozí nastavení pro vlastní roli uživatele selže při aplikaci dědění. Dědění funguje podle očekávání pouze při přepsání nastavení.

 • CMSVC-9195: Zařízení smart skupiny se po zrušení registrace zařízení neaktualizuje a mřížka smart skupiny zobrazuje počet zařízení se zrušenou registrací ve smart skupině.

 • CMSVC-9325: Přiřazení smart skupiny zařízení se nedaří aktualizovat změnu názvu organizační skupiny.

 • CMSVC-9358: Odběry zpráv přerušovaně selhávají a hlásí chybu zpracování.

 • CMSVC-9335: Oznámení uživatele o porušení konformity vrátí jako hodnotu DeviceName nebo ID 0.

 • CMSVC-9464: Přiřazení skupiny uživatelů smart skupiny vykazuje nekonzistenci v aktualizaci přiřazení skupiny uživatelů. 

 • CMSVC-9469: Smart skupinám se nedaří při registraci automaticky se přiřadit.

 • CRSVC-4334: Rozhraní Cisco API selhává při komunikaci se službou Directory Auth, nefunguje podle očekávání a vede k chybě „Cannot insert the value NULL into column 'SourceIP', table ‚AirWatch_DB135.dbo.LoginAudit“ (Nelze vložit hodnotu NULL do sloupce ‚Source IP‘, tabulka ‚AirWatch_DB135.dbo.LoginAudit‘).

 • CRSVC-4681: Certifikáty, které se nahrají s neplatnou znakovou sadou v hesle, mají heslo zaprotokolované jako prostý text.

 • CRSVC-4725: Služba AirWatch Agent Builder havarovala kvůli nezpracované výjimce.

 • CRSVC-4745: Zobrazení protokolu pro interní aplikace se nepodařilo nahrát.

 • CRSVC-4816: Úpravy vlastního profilu SDK nefungují podle očekávání po upgradu konzoly UEM na verzi 1902.

 • CRSVC-5099: Konfigurace nastavení pro registraci certifikátu SCEP na zařízeních iOS nefunguje podle očekávání a konfiguraci SCEP se nepodaří uložit.

 • ENRL-411: Registrační tokeny pro uživatele služby AD nefungují podle očekávání, jestliže šablona zpráva obsahuje štítek Datum.

 • ENRL-805: Funkci „Poslat uživateli e-mail při přidávání chybějících uživatelů“ se nezdaří odeslat e-mailové oznámení uživateli.

 • ENRL-806: Čas k přijetí licenční smlouvy koncového uživatele podle podmínek použití zobrazuje nesprávný čas.

 • ENRL-812: Zdrojový čas registrace zařízení neodpovídá časovému pásmu správce.

 • ENRL-815: Odstranění zařízení na bázi API se nepodaří vyhovět limitu výmazu zařízení, který je nastaven v konzole Workspace ONE UEM.

 • ENRL-913: Registrace systému iOS prostřednictvím funkce Hub a automatické zjišťování se nezdaří, jestliže je zdroj autentizace nastaven na možnost Identity Manager.

 • ENRL-989: Při mapování UG/OG se nezdaří přesun zařízení do objektu OG podle nového mapování.

 • FCA-188615: Zpráva o omezené akci zobrazuje informace kódu Pin, i když je výzva Pin zakázána.

 • FCA-188721: Stránka podrobností zařízení obsahuje chybu globalizace.

 • FCA-188735: Když správce, který nemá oprávnění k úpravě hodnoty groupID uloží podrobnosti OG, hodnota groupID se nastaví na NULL. 

 • FCA-188865: Při upgradu konzole Workspace ONE UEM na verzi 1811 se nepodaří načíst stránku podrobností OG.

 • FCA-188926: Samoobslužný portál při přidávání zařízení převezme adresu hodnoty e-mailu z vlastního atributu.

 • FCA-188969: Zásada shody roamingu spouštěče zařízení se vydá i tehdy, když jsou roamingoví partneři plánu nastavení jako „Všichni operátoři“.

 • FCA-188987: Rozhraní Telecom REST API nefunguje podle očekávání a vede k chybě „204 Žádný obsah“.

 •  FCA-189009: Některé akce v událostech Syslog nesprávně vrací ID nebo číslo místo hodnoty entityName.

 • FDB-2445: Vymazání filtru Události zařízení vede k chybě.

 • INTEL-10601: Spuštění zpráv aplikací trvá více než 40 minut.

 • LOC-10486: Vypnutí a restartování v hromadné správě se nesprávně překládá.

 • RUGG-3483: API generování čárového kódu má několik problémů s ověřením.

 • RUGG-6040: Vynucené opětovné zpracování podřízeného zařízení jako podřízený správce pro nadřízený produkt ze stránky Detaily zařízení > Produkty nefunguje podle očekávání. 

 • RUGG-6078: Operátor LIKE v pravidlu přiřazení produktu generuje nekonzistentní výsledky.

 • RUGG-6193: Příkazy ve frontě pro volitelné produkty z katalogu aplikací na zařízeních macOS nefungují.

 • RUGG-6267: Volání ContentServiceItem_GetNextRelayServerItems způsobuje vysokou zátěž procesoru na databázi, protože v tabulce relayServer.ContentServiceItem existuje příliš mnoho položek CSI.

 •  RUGG-6268: V konzole Workspace ONE UEM se nezobrazují informace Vlastní atribut.

 • RUGG-6282: Opětovné zpracování zařízení nefunguje podle očekávání a vede k chybě „Když je příznak vynucení nastavený na hodnotu pravda, id zařízení nesmí být null nebo prázdné“.

 • SINST-174983: Slabé seznamy řízení přístupu na souborech aplikace brány Windows Content Gateway, umožňují libovolnému autentizovanému uživateli přístup ke všem souborům aplikace.

 • SINST-175127: Instalace Airwatch Cloud Connector se nezdaří, jestliže název skupiny OG obsahuje speciální znak.

 • AAPP-7936: Pro registrovaná zařízení iOS/iPadOS 13 nelze vymazat heslo.

19.3.0.1 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-6795: Centrum Hub pro iOS se po instalaci sady SDK nesprávně vymaže.

 • AAPP-6824: Po autentizaci uživatele fázování nedovolí zařízení DEP předem registrovaným koncovým uživatelům zařízení odhlásit.

 • AAPP-6877: Centrum Hub pro iOS nefunguje po instalaci sady SDK očekávaným způsobem. 

 • AMST-15134: Nelze přepsat senzory systému Windows.

 • AMST-15185: Vzorky senzoru odesílané podle plánu jsou zasílány do modulu Intelligence, nicméně jej nedosáhnou. 

 • CRSVC-5296: Nastavení proxy SOCKs nefunguje očekávaným způsobem. 

19.3.0.2 Vyřešené problémy formou opravy
 • FDB-2551: Aktualizace smart skupiny se po upgradu na Workspace ONE UEM verze 1903 nedaří zpracovat.

 • CMSVC-9974: Nepodařilo se aktualizovat smart skupinu.

19.3.0.3 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-6804: Nelze přidat/odstranit smart skupinu pro zařízení VPP.

 • AAPP-6889: Přidán skript nezávislý na verzi k vyčištění vytvářených příkazů.

 • AMST-15527: Dosazení příkazu Dell | Monitor jako systémové aplikace pro uspořádání instalace profilu systému BIOS po provedení příkazu Dell | Monitor dokončí instalaci.

 • CMSVC-9974: Nedaří se provést aktualizace smart skupiny.

 • CMSVC-9979: Aktualizace smart skupiny se po upgradu na Workspace ONE UEM verze 1903 nedaří zpracovat.

 • CRSVC-5115: Služba fronty interogátoru se automaticky zastaví během testu výkonu.

 • CRSVC-5219: Profil zabalování aplikace s nakonfigurovanou datovou částí „proxy“ se nedaří zaslat do zařízení metodou push a aplikace se nespustí.

 • CRSVC-5330: Kanonizace velkých a malých písmen v adrese URL u odezvy CheckInEndpoint zabezpečeného kanálu.

 • INTEL-11207: Některá pole aplikace se v průběhu upgradu aplikace přerušovaně zobrazují jako prázdná.

 • INTEL-11350: Databáze konzoly | Aplikace na vyžádání se po zrušení přiřazení nedaří odstranit.

 • INTEL-11428: Databáze konzoly | Zpracování události odstranění během mazání pro odeslání pouze těch záznamů, které patří k odstraněným zařízením.

19.3.0.4 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-5460: V některých polích služby zasílání zpráv dochází k zálohování front zpráv.

19.3.0.5 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-16300: Deaktivují se automatické aktualizace aplikace Unified Agent pro systém Windows.

19.3.0.6 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-15909: Data senzoru nejsou hlášena v konzole Intelligence.

 • AMST-15971: Upgrade centra Intelligent Hub systému Windows se nezdařil a zpětná instalace odebere službu AirWatch Agent.

19.3.0.7 Vyřešené problémy formou opravy
 • FDB-2431: Konzistentně dochází k vypršení časového limitu úložného procesu VPP DeviceApplication.

19.3.0.9 Vyřešené problémy formou opravy
 • RUGG-6338: Uložená úloha PolicyListSample_Save aktualizuje existující úlohu na dalším vzorku, i když je úloha v konečném stavu a způsobuje selhání. 

 • PPAT-5073: Nelze upravit/změnit pravidla provozu zařízení.

 • CRSVC-5031: Snižuje počet volání AD u uživatele adresáře, který komunikuje s rozhraním AirWatch API.

 • RUGG-6601: Uložení vzorku vlastního atributu způsobuje omezení primárního klíče. 

19.3.0.10 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-6024: Vypršel časový limit registrace na zařízeních se systémem Android a iOS.

19.3.0.11 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMSVC-9076: Úpravy nebo vytváření uživatele registrace se nedaří z důvodu použití různých uložených procedur pro aktualizaci autorizovaných organizačních skupin.

 • CMSVC-10102: U skriptu migrace uživatelů registrace chybí autorizované organizační skupiny. 

 • INTEL-11495: Aplikace s prázdnými identifikátory nejsou z výsledku volání uložených procedur vynechány.

19.3.0.12 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-5456: Rozhraní API api/mam/apps/internal/xxx/assignments nedokáže asociovat profil AFW VPN. 

 • AGGL-5523: Příkazy Mapování aplikací se neodesílají s víceuživatelským fázováním CICO na Android pro interní aplikace. 

 •  AMST-16724: Snížení výkonu z důvodu závislostí standardních hodnot využití systému Windows. 

 • AMST-16725: Snížení výkonu z důvodu nesprávného zpracování požadavků na přihlášení do systému Windows. 

19.3.0.13 Vyřešené problémy formou opravy
 • ENRL-978: Po firemním výmazu bude jméno uživatele odstraněno ze záznamu zařízení. 

 • ENRL-978: Heslo zařízení iOS CICO není při přihlášení zařízení vymazáno.

 • AGGL-5663: Příkazy VPN dle aplikace jsou do fronty pro zařízení zařazeny vícekrát. 

19.3.0.17 Vyřešené problémy formou opravy
 • FCA-190396: Po upgradu konzoly nemohou administrátoři přijmout Podmínky použití.

 • AAPP-7264: Po upgradu na systém iOS 12.2 je šifrování přepínače pro jednotlivé zprávy pro profily EAS systému iOS nastaveno na hodnotu False.

 • AGGL-5715: Nesprávný soubor XML v profilu certifikátu SSP S/MIME.

 • ENRL-1053: Proces odhlášení zařízení s více fázemi nefunguje očekávaným způsobem, pokud je uživatel fázování vytvořen v organizační skupině kontejneru.

 • ARES-8073: Registrace aplikace na zařízení není povolena. 

19.3.0.19 Vyřešený problém formou opravy
 • CMSVC-10349: Nedaří se provést synchronizaci uživatelské skupiny aplikace UEM s aplikací vIDM, je-li neměnné ID mapováno proti externímu ID.

 • CMSVC-10352: Nedaří se provést synchronizaci uživatelů aplikace UEM s aplikací IDM, pokud administrátor a uživatelské účty pro registraci sdílejí v aplikaci UEM stejnou hodnotu primárního klíče.

 • AAPP-6408: Možnost Výmaz zařízení nepovoluje vymazání zámku aktivace, pokud bylo zařízení přesunuto do podřízené organizační skupiny.

 • AMST-18272: Selhání připojení k databázi může vést ke zrušení registrace zařízení se systémem Windows 10.

19.3.0.21 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-18797: Synchronizace metadat aktualizací Windows (WSUS) se nezdaří z důvodu výjimky rozhraní API SOAP.

 • ENRL-1279: Typ vlastnictví zařízení je nastaven jako nedefinovaný, přestože výchozí typ vlastnictví je nastaven jako Vyhrazeno pro firmu.

 • FCA-191302: Metoda FetchTokenAsync ze služby VidmOAuthTokenService byla vyvolána nesprávně. 

19.3.0.26 Vyřešené problémy formou opravy
 • PPAT-6095: Aplikace s povolenou proxy Tunnel selhávají, pokud certifikát serveru nesplňuje nové zásady certifikátu Apple TLS pro iOS 13.

19.3.0.32 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-9906: Odstranění zařízení neprovede výmaz zařízení v ojedinělých situacích, kdy se zařízení přihlásí těsně před vydáním příkazu. 

 • CRSVC-11197: Profily zařízení nelze odebrat přes uživatelské rozhraní konzoly Console. 

19.3.0.33 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-27386: Stav registrace zařízení je zablokován ve stavu Probíhá.

Známé problémy

 • AAPP-6795: Centrum Hub pro iOS se po nastavení SDK vymaže.

  Zařízení se systémem iOS 12.2, která jsou registrovaná v kontejneru, projdou zrušením registrace a poté jsou registrována do nástroje MDM, způsobují výmaz centra Hub pro iOS. 

 • AGGL-4141: Inventární číslo zařízení, které je uvedené na zařízení Android během přímé registrace, nezobrazuje informace uvedené na stránce s podrobnostmi o zařízení.

  Inventární číslo na stránce s podrobnostmi o zařízení neodpovídá inventárnímu číslu zadanému během registrace zařízení.

 • AGGL-4433: Během registrace je zachováno uživatelské jméno a doména z předchozí registrace a výběr domény je obejit.

  Uživatelské jméno a doména budou při autentizaci prostřednictvím programu VIDM zachovány.

 • AGGL-4484: Nedaří se instalovat profily sítě zařízení ChromeOS s certifikáty. 

  Nedaří se instalovat profily sítě zařízení ChromeOS s certifikáty. Uživatelské profily se stejnou konfigurací se však instalují úspěšně.

 • AGGL-4694: Kontejner Knox po restartování v duálním režimu zmizí.

  Zařízení registrovaná pomocí konfigurace Knox Play for Work pro duální režim odebírají po restartu zařízení kontejner Knox od registrovaného zařízení. 

 • AGGL-5159: Volání API GET api/mdm/devices?searchby=serialnumber&id= po opětovné registraci zařízení zobrazuje chybu 404 namísto podrobností o zařízení.

  Opětovná registrace zařízení pomocí volání API GET api/mdm/devices?searchby=serialnumber&id= nefunguje podle očekávání. 

 • AGGL-5291: Registrace SAML s nastavením vIDM nefunguje, když je služba SAML nastavená v podřízené organizační skupině.

  Pokud jste nastavili službu SAML v organizační skupině podřízené nadřazené organizační skupině zákazníka, pak registrace SAML s nastavením vIDM nefunguje, když je služba SAML nastavená v podřízené organizační skupině.

  Náhradním řešením je přesunout nastavení SAML k nadřízené organizační skupině.

 • AGGL-5310: Nelze hledat veřejnou aplikaci ve skupině aplikací, pokud není účet Google konfigurovaný.

  Vyhledávání aplikace ve skupině aplikací u organizační jednotky, která nemá účet Google konfigurovaný prostřednictvím stránky Google Play Integration, vede k této chybové zprávě: Aby bylo možné tuto funkci použít, musí být účet Google definován v části Nastavení > Zařízení a uživatelé > Android > Integrace Google Play Integration.

  Náhradním řešením je přidat veřejné aplikace pomocí adresy URL.

 • AGGL-5266: Aplikace zmizí z katalogu po smazání novější verze spravované interní aplikace.

  Po obnovení katalogu se v něm aplikace nezobrazuje, pokud smažete novější verzi spravované interní aplikace.

  Náhradním řešením je znovu publikovat aplikaci.

 • AGGL: 5295: Proces CICO nefunguje s funkcí SSO v systému Android.

  Proces CICO nefunguje s funkcí SSO v systému Android, když je profil VPN přiřazený k fázování a koncovému uživateli a uživatelský certifikát není znovu vydán.

 • AGGL-5311: Tabulka AL se u veřejných aplikací neaktualizuje, když je nastavení soukromí „Neshromažďovat“.

  Aktualizují se pouze položky interních aplikací a žádná z položek neodpovídá veřejným aplikacím.

 • AMST-14947: Profil ochrany Exploit Guard v programu Windows Defender nefunguje podle očekávání. 

  Blokování spouštění nedůvěryhodných nebo nepodepsaných spustitelných souborů na přenosném médiu USB nefunguje očekávaným způsobem.

 • AMST-15013: Stav instalace aplikace uvádí nesprávnou zprávu stavu. 

  Když selže odinstalace aplikace SFD, může se zobrazovat stav Nenainstalováno/Selhání nebo Nainstalováno / Nainstalováno uživatelem namísto stavu Nainstalováno / Selhalo odstranění aplikace. 

 • ARES-6552: Nabídka „Ostatní verze“ pod možností „Další“ nefunguje očekávaným způsobem při nahrávání více verzí aplikace.

  Třídění podle verze aplikace nefunguje očekávaným způsobem, pokud má aplikace více verzí. 

 • ARES-6830: Počet aplikací u aplikace Workspace ONE na konzole UEM neodpovídá databázi. 

  Počet aplikací v databází a ve výsledku uživatelského rozhraní se neshoduje.

 • ARES-6832: Koncový bod stavu aplikace nesprávně zpracovává aktualizace verzí aplikace. 

  Pokud administrátor přidá do aplikace verzi, koncový bod stavu aplikace nesprávně vrátí hodnotu „nepřiřazené“ u starších verzí aplikace.

 • ARES-7946: Stránku nastavení katalogu aplikací se nepodařilo načíst.

  Kvůli duplicitnímu zadání názvu popisku kategorie se ověření nezdaří a zobrazí se chybová zpráva „Došlo k neočekávané chybě“.

 • CMSVC-9729: Registrace zařízení Windows nefunguje podle očekávání, protože zajišťování Dell způsobuje selhání autentizace fázování v konzole UEM 1902. 

  Uživatelská data se při opětovném uložení poškodí, pokud je povoleno soukromí. Po poškození dat dojde k chybě registrace zařízení Windows, protože registrace se pokouší dokončit kontrolu na základě e-mailové adresy, která již neexistuje. 

 • CRSVC-5031:  Probíhají nadbytečná volání API do rozhraní API AirWatch.

  Nadbytečná volání API do rozhraní API AirWatch zvyšují dobu načítání stránky.

 • CRSVC-5048: Konzola UEM nedokáže resetovat neplatné pokusy o přihlášení.

  Po odemčení účtu, úspěšném prvotním přihlášení do konzoly UEM a následném pokusu o zadání neplatných přihlašovacích údajů se nezobrazuje zpráva o uzamčení. Zpráva o uzamčení se zobrazí při použití postupu obnovení hesla pro odemčení účtu.

 • CRSVC-5111: Filtry protokolu událostí nefungují očekávaným způsobem. 

  Filtry protokolu událostí nevrací odpovídající výsledky na úrovni globálního objektu OG.

 • HW-96721: U zákazníků se systémem Windows 10 verze 1803 (17134) a úrovní opravy (17134.590) může při pokusu o spuštění katalogu aplikace Workspace ONE dojít k selhání.

  Katalog aplikace Workspace ONE se spoléhá na knihovny DCOM operačního systému Windows 10. Pokud jsou knihovny poškozené, zákazníci mohou zaznamenat selhání aplikace. Pokud chcete zobrazit chyby, přejděte v rámci Distributed COM do části Prohlížeč událostí systému Windows > Systém. Zobrazí se chybová zpráva „Nelze spustit server DCOM: AirwatchLLC.WorkspaceONE.xxx“ (kde xxx znamená číslo verze).

  Jako náhradní řešení proveďte následující kroky ke spuštění souboru DCOMCNFG.EXE, který registruje chybějící třídu DCOM:

  1. Pomocí klávesové zkratky WIN+R otevřete okno „Spustit“ a do něj napište dcomcnfg
  2. Rozbalte Služby komponent > Počítače > Tento počítač > Konfigurace DCOM
  3. Po provedení této akce se vám může zobrazit několik zpráv týkajících se nezaregistrovaných položek. U každé z těchto zpráv vyberte možnost „Ano“.
  4. Po dokončení by se aplikace Workspace ONE měla úspěšně spustit.
 • ENRL-987: Odhlášení zařízení u uživatelů služby AD nefunguje očekávaným způsobem. 

  Odhlášení zařízení se u uživatelů služby AD nezdaří, pokud uživatel není součástí UG při mapování UG-OG. 

 • ENRL-990: Kvůli zásadám omezení zařízení se nezdaří zablokování registrace zařízení.

  Omezení registrace nefunguje očekávaným způsobem, pokud administrátor vytvoří vlastní šablonu pro zařízení blokované omezením registrace v modelu oznámení o cyklu životnosti.

  Administrátoři mohou použít náhradní řešení a vybrat pro oznámení použití výchozí šablony.

 • FCA-189523: Při prohlížení souboru PDF pro sledování se nezdaří správně zobrazit grafy a dojde k několika problémům s formátováním.

  Při exportu přehledu sledování do formátu PDF se zobrazuje několik problémů s formátováním, které způsobují potíže při čtení informací.

 • FCA-189553: Zákazníci z různých úrovních objektu OG si nemohou vybrat jiné národní prostředí než národní prostředí definované v globálním objektu OG.

  Na přihlašovací stránce SSP se výběrem rozbalovací nabídky Jazyk automaticky zvolí jazyk, který je vybraný v rámci globálního objektu OG. 

  Jako náhradní řešení mohou zákazníci v místním nasazení zahrnout místní prostředí na globální úrovni a zákazníci SaaS mohou oslovit administrátory za účelem přidání národního prostředí na globální úrovni.

 • FCA-189562: Pokud používáte prohlížeč Internet Explorer 11, nelze vytvořit objekty OG ve více jazycích.

  Objekt OG s vícebajtovými znaky v názvu OG způsobí chybu při používání prohlížeče Internet Explorer 11. Chování ovlivňuje jazyky jako japonština, korejština a čínština.

  Jako náhradní řešení můžete použít jakýkoli jiný alternativní prohlížeč.

 • FCA-189572: V prohlížeči IE11 nelze provést export přehledu sledování.

  Export přehledu sledování v prohlížeči Internet Explorer 11 nefunguje očekávaným způsobem.

 • RUGG-6133: Aktivace nebo deaktivace synchronizačního serveru vede k vzestupu paměti o 3 000 mb v pracovním procesu služby IIS. 

  Pokud prostředí obsahuje velký počet zařízení (~ 200 tisíc) a pokud je změněn stav aktivace synchronizačního serveru, může být ve službě IIS vidět vzestup paměti o 3 000 mb. Dojde k tomu proto, že data všech 200 tisíc zařízení jsou stahována z databáze a příkaz profilu se vytvoří pro všechna zařízení, což způsobí vzestup paměti. Tento problém se však vyřeší automaticky, když dojde k uvolňování paměti.

 • RUGG-6430: Modul zásad vyvolá chybovou výjimku porušení primárního klíče.

  Při spuštění testu rozsahu funkce automatického opakování nefunguje zpracovávání modulu zásad očekávaným způsobem z důvodu porušení omezení PRIMÁRNÍHO KLÍČE.

 • AMST-16107: Při nasazení profilu systému BIOS (Windows Desktop) se na podporovaných zařízeních Dell automaticky nainstaluje nejnovější podporovaná verze nástroje Dell Command Monitor jako závislá aplikace. Všechny stávající verze nástroje Dell Command Monitor (včetně verzí nasazených dříve prostřednictvím konzoly Workspace ONE UEM Console) se zaktualizují.

  Profil systému BIOS je udržován ve stavu čekání, dokud se úspěšně nenainstaluje nástroj Dell Command Monitor jako závislá aplikace. Další pokus o instalaci profilu systému BIOS se poté provede, když se zařízení přihlásí do aplikace Workspace ONE UEM. To může mít za následek několikahodinovou prodlevu mezi instalací nástroje Dell Command Monitor jako závislé aplikace a použitím profilu systému BIOS.

  Jako náhradní řešení mohou správci vynutit přihlášení zařízení do aplikace Workspace ONE UEM buď pomocí ruční synchronizace ze zařízení, nebo dotazem na zařízení z konzoly Workspace ONE UEM Console.

 • CRSVC-4391: Změny v profilech Bluecoat VPN se nezdaří a dojde k chybě „Uložení se nezdařilo – nelze načíst důvěryhodné certifikáty“.

  Integrace mezi aplikací Workspace ONE UEM a službou Bluecoat využívá ověřovací certifikát, který je nasazený v konzole a administrátorově vstupu identifikátoru klienta „ID zákazníka“ v datové části VPN zahajující integraci. Platnost nasazeného ověřovacího certifikátu vypršela, což má za následek chybu, ke které dojde, když se administrátor pokusí provést změny v profilu Bluecoat.

  V tuto chvíli jsme požádali společnost Bluecoat o poskytnutí nového certifikátu využívajícího algoritmus SHA-512 a doporučili jsme, aby nabízeli certifikáty na úrovni klienta nebo ověřovací certifikáty generované dodavatelem za účelem zvýšení zabezpečení. 

 • AGGL-5447: Konfigurace služby Pulse Secure při odesílání profilu VPN nefunguje očekávaným způsobem.

  Nelze konfigurovat službu Pulse Secure při odesílání profilu VPN, pokud je při autentizaci vyžadován certifikát.

 • FCA-190396: Administrátoři nemohou přijmout Podmínky použití po aktualizaci konzoly.

  U některých účtů administrátorů nebudou moci administrátoři po prvním přihlášení do konzole WS1 UEM Console po upgradu prostředí na verzi 1903 přijímat Podmínky použití a pokračovat na další stránku, takže budou mít blokován přístup ke konzole.

  Chcete-li se tomuto problému vyhnout, odstraňte a znovu vytvořte účet administrátora.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon