Workspace ONE UEM | 24. dubna 2019

Zkontrolujte dodatky a aktualizace těchto poznámek.

Co poznámky k verzi obsahují

Co poznámky k verzi obsahují

Poznámky k verzi pokrývají následující témata:

Nové funkce v této verzi

Workspace ONE UEM Console

 • Jsme rádi, že vám můžeme nabídnout lepší proces přihlašování.
  Administrátoři nyní mohou uložit své uživatelské jméno a heslo do mezipaměti prohlížeče a použít je pro následná přihlášení.
 • Snadno identifikujte svá zařízení. Do podrobností o zařízení a zobrazení seznamu zařízení jsme přidali nový identifikátor zařízení označovaný jako veřejná IP adresa.
  Veřejná IP adresa je přidána do podrobností o zařízení, zobrazení seznamu zařízení a na stránku nastavení ochrany osobních údajů, takže k ní můžete omezit přístup podle potřeb vašeho byznysu a koncových uživatelů.
  Zobrazte veřejné IP adresy zařízení tak, že přejdete na Zařízení > Zobrazení seznamu, poté vyberte tlačítko Rozložení a upravte výběr sloupců. Veřejnou IP adresu najdete na kartě Síť v zobrazení podrobností o zařízení. Změňte nastavení ochrany osobních údajů týkající se veřejných IP adres zařízení tak, že přejdete do nabídky Skupiny a nastavení > Všechna nastavení > Zařízení a uživatelé > Obecné > Ochrana osobních údajů v sekci Síť.
 • Nový selektor Moje služby poskytuje přístup ke službám centra Hub z konzoly UEM. 
  Nyní můžete přistupovat ke službám centra Hub z konzoly Workspace ONE UEM Console se selektorem Moje služby. Selektor je k dispozici v nabídce záhlaví téměř každé stránky konzoly.
 • Nyní nabízíme autentizaci SAML pro konfigurace více domén.
  Administrátoři (pouze) nyní mohou používat autentizaci SAML v prostředích s více doménami pro produkt Workspace ONE UEM, což rozšiřuje využití důvěryhodného autentizačního protokolu nad rámec konfigurací jedné domény. Podpora prostředí s více doménami je ve výchozím nastavení zapnuta a není vyžadováno žádné systémové nastavení.
 • Platforma AirWatch Express nyní přináší další možnost komunikace s uživatelskými zařízeními pomocí SMS zpráv.  
  Začněte používat SMS zprávy ve službě AirWatch Express.Stránka konfigurace SMS je nyní k dispozici ve službě AirWatch Express. Chcete-li používat tuto funkci, je vyžadován účet u podporovaného poskytovatele SMS zpráv. SMS zprávy můžete aktivovat tak, že přejdete do nabídky Skupiny a nastavení > Konfigurace > SMS a potom vyplníte možnosti nastavení, které zahrnují Typ brányHeslo.

Android 

 • Je čas začít se službou Firebase Cloud Messaging společnosti Google.
  10. dubna 2018 společnost Google oznámila, že pozastavuje podporu služby Google Cloud Messaging a nahrazuje ji novou platformou pro cloudové posílání zpráv, která se nazývá Firebase Cloud Messaging (FCM). Vzhledem k tomu, že je služba GCM zastaralá, zákazníci registrující nová zařízení do prostředí s aktivovanou službou GCM mohou zaznamenat delší prodlevu komunikace mezi konzolou Workspace ONE UEM Console a zařízeními Android. 
  Všem zákazníkům je nabízen upgrade konzoly VMware Workspace ONE UEM Console, aplikace Workspace ONE Intelligent Hub a aplikace Workspace ONE na verze, které obsahují podporu platformy Firebase Cloud Messaging. 
  Další informace naleznete v nadcházejících změnách služeb cloudového zasílání zpráv v prostředích využívajících zařízení Android, a to na portálu My Workspace ONE.

Správa obsahu

 • Nová strategie ukládání obsahu do mezipaměti za běhu, která eliminuje vysoké využití paměti.
  Změnili jsme strukturu mezipaměti obsahu, aby měla vyšší výkon. Nová strategie ukládá do mezipaměti pouze složky a záznamy obsahu, ke kterým uživatelé přistupují. Složky jsou ukládány do mezipaměti individuálně, na rozdíl od staré struktury, která ukládala do mezipaměti celé úložiště.

Správa e-mailu

 • Začněte přizpůsobovat atributy, které se používají v API voláních v rozhraní Google Suite.
  Nyní nabízíme možnost změnit atribut uživatele pro zajišťování sady Google Suite. Upravte vlastním potřebám atributy, které se používají v API voláních v rozhraní Google Suite, a to zadáním alternativního atributu namísto e-mailové adresy uživatele. 

iOS

 • Zamezte uživatelům měnit nastavení osobních hotspotů.
  Nyní můžete uživatelům zabránit v úpravách nastavení osobních hotspotů a neumožnit asistentovi Siri protokolovat data zpět na jeho servery na zařízeních se systémem iOS 12.2+.

macOS

 • Nyní podporujeme služby centra Hub v centru macOS Intelligent Hub 19.04.
  Konzola UEM Console 1904 přináší podporu funkcí centra macOS Intelligent Hub 19.04, mezi které patří vylepšený katalog, People, Oznámení a vlastní domovská karta. 
 • Nový a vylepšený šifrovací profil úložiště FileVault.
  Šifrovací profil disku nyní podporuje odložené zpřístupnění MDM. Aktualizace profilu také přináší detailnější kontrolu nad chováním centra Hub při zpřístupnění šifrování a úschově obnovovacího klíče. 

Rugged

 • Zvyšte zabezpečení synchronizačního serveru. Konfigurace synchronizačního serveru nyní podporuje protokol HTTPS.
  Nyní můžete vybrat protokol HTTPS při konfiguraci synchronizačního serveru, včetně konfigurace čárového kódu Stage Now. Využijte výhody této podpory nakonfigurováním koncového bodu HTTPS pomocí konfiguračního nástroje webového serveru podle vašeho výběru (například služba IIS). Musíte také přejít do nabídky Zařízení > Zajišťování > Synchronizační servery > Zobrazení seznamu, vybrat Přidat a poté Přidat synchronizační server, následně na kartě Připojení zařízení vybrat jako Protokol „HTTPS“.

Windows

 • Zabezpečte desktopové zařízení Windows novým profilem brány firewall, který vás ochrání před škodlivými komunikacemi.
  Nový profil brány firewall obsahuje nová nastavení pro zařízení se systémem Windows 10. Nyní můžete konfigurovat různá chování pro domény, veřejná a privátní připojení. Můžete také přidat vlastní pravidla brány firewall.
 • Díky šablonám jsme usnadnili správu zřizovacích balíčků zajišťování Dell pro VMware Workspace ONE.
  Šablony vám umožní konfigurovat nastavení zřizovacího balíčku včetně aplikací a ukládat nastavení pro pozdější použití. Také jsme přidali možnost upravovat a odstraňovat stávající zřizovací balíčky.
  Pokud budete mít při upgradu na verzi 1904 existující zřizovací balíčky, budou odstraněny, protože již nepodporují nový pracovní postup. Svoje stávající zřizovací balíčky budete muset znovu vytvořit.
 • Nabídněte uživatelům jejich aplikace. Přidejte aplikace s uživatelským kontextem do zřizovacích balíčků pro zajišťování Dell pro Workspace ONE UEM.
  Nyní můžete přidávat aplikace s uživatelským kontextem do zřizovacích balíčků. K instalaci těchto aplikací dochází po prvním přihlášení uživatele do zařízení.
 • Standardní hodnoty někdy vyžadují jen malé vylepšení.
  Nyní můžete přizpůsobit výchozí nastavení ADMX ve standardních hodnotách desktopového zařízení Windows. Toto vlastní nastavení je doplněním dodatečných zásad ADMX.

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

1904 Vyřešené problémy
 • AAPP-5436: Třídění podle verze aplikace pro spravovaná zařízení aplikace VPP nefunguje očekávaným způsobem.

 • AAPP-6190: V případě více uživatelů se cíl používaný pro instalaci aplikace VPP nedaří aktualizovat, pokud se přihlásí nový uživatel.

 • AAPP-6390: Balíček spuštění se neodstraní, pokud je mu přiřazena smart skupina s nejméně jedním zařízením.

 • AAPP-6408: Nabídka Výmaz zařízení nevymaže zámek aktivace, pokud bylo zařízení přesunuto do podřízené organizační skupiny.

 • AAPP-6419: Konzola UEM nesprávně zobrazuje aktualizace operačního systému Windows pro zařízení iOS. 

 • AAPP-6617: Verze aplikace neukládá čtvrtou číslici a výsledkem je chyba shody v hodnotě hash verze.

 • AAPP-6634: V konzole UEM se nezobrazují informace o spravovaných licencích.

 • AAPP-6636: Zařízení Apple nepodporují možnost exportu soukromého klíče pro soubory .p12, .pkcs nebo .cer.

 • AAPP-6642: Zakoupená kniha v katalogu knih vede k chybám globalizace a zobrazuje „description“ jako „description.plural“.

 • AAPP-6748: Publikování profilu omezení systému iOS a jeho přiřazení k 200 000 zařízení nefunguje očekávaným způsobem a vede k chybě čekání a zablokování vstupně-výstupní sítě Async Network.

 • AAPP-6768: V katalogu centra Hub se všechny aplikace VPP, které jsou nasazeny na vyžádání, zobrazují v doporučené sekci katalogu centra Hub.

 • AAPP-6795: Centrum Hub pro iOS se po nastavení SDK vymaže.

 • AAPP-6801: Funkce AllowAllAppsAccess není k dispozici pro profily kontextu zařízení.

 • AAPP-6824: Při registracích DEP se nedaří provést předregistraci, pokud je v profilu povolena autentizace.

 • AGGL-4679: Při odstranění veřejné aplikace ze zařízení se neaktualizuje stav aplikace v konzole.

 • AGGL-4694: Kontejner Knox po restartování v duálním režimu zmizí.

 • AGGL-4961: Aktualizace přiřazení aplikace pro veřejnou aplikaci, která již byla přidána do konzoly UEM, nespouští příkaz 98.

 • AGGL-5170: Omezení registrace Android EMM na základě Smart skupiny nefunguje očekávaným způsobem při integracích se sadou G.

 • AGGL-5218: Konzola UEM přijímá pouze 32 znaků jako identifikátor Android UDID.

 • AGGL-5227: Veřejné aplikace se nezobrazují na kartě Zobrazení podrobností o zařízení > Aplikace, pokud má zařízení pracovního profilu přiřazenou stejnou interní aplikaci.

 • AGGL-5231: Příkazy mapování VPN podle aplikace nejsou generovány, pokud jsou aplikace přiřazeny po registraci.

 • AGGL-5253: Pokud je jazyk konzoly UEM nastaven na francouzštinu, nelze zobrazit ani stáhnout kódy QR.

 • AGGL-5310: Nelze hledat veřejnou aplikaci ve skupině aplikací, pokud není účet Google konfigurovaný.

 • AGGL-5311: Tabulka AL se u veřejných aplikací neaktualizuje, když je nastavení soukromí „Neshromažďovat“.

 • AGGL-5365: Profil omezení Knox zobrazuje duplicitní položky v konzole UEM pro registr Enterprise FOTA.

 • AMST-13756: Stránka Životní cyklus > Aktualizace načítá „Došlo k chybě – Došlo k neočekávané události“.

 • AMST-14384: Verzi OS v konzole UEM se nedaří upgradovat ani po upgradu verze pro zařízení Windows.

 • AMST-14437: Dochází k selhání při pokusu o instalaci certifikátu SCEP založeného na zařízení do zařízení se systémem Windows 10.

 • AMST-14947: Profil ochrany Exploit Guard v programu Windows Defender nefunguje podle očekávání. 

 • AMST-15013: Pro všechny nezdařené odinstalace aplikací zobrazuje aplikace důvod jako „selhání“ a stav instalace jako „nenainstalováno“.

 • AMST-15224: Zařízení se nezaregistruje podle očekávání a nesprávně hlásí stav registrace jako registrované.

 • ARES-6661: Objekt blob nahrání interní aplikace přerušovaně selhává.

 • ARES-6878: Katalog aplikací se nelokalizuje podle očekávání.

 • ARES-7724: Konfigurace aplikace Boxer na zařízeních Android nefunguje očekávaným způsobem.

 • ARES-8204: Nelze vybrat přepínač pro aplikace na stránce s podrobnostmi o zařízení.

 • CMCM-188068: SSP nefunguje očekávaným způsobem, pokud přidáte nebo upravíte úložiště pomocí prohlížeče Microsoft Edge a Internet Explorer.

 • CMCM-188106: Kategorie obsahu spravovaného pomocí AW nedokáže seřadit seznam v abecedním pořadí.

 • CMCM-188107: Konzola UEM náhodně vytváří duplicitní záznamy spravovaných obsahů.

 • CMSVC-8806: Na některých zařízeních se nezpracovává shoda blacklistů aplikací očekávaným způsobem.

 • CMSVC-9119: Katalog aplikací Workspace ONE se nedaří načíst. 

 • CMSVC-9134: Vytvoření vlastních skupin dotazů nefunguje očekávaným způsobem, pokud používáte stejnou logiku s odlišným vlastním základním rozlišujícím názvem.

 • CMSVC-9144: Kontrola shody IDM AirWatch nefunguje na zařízeních, která nemají pravidlo shody.

 • CMSVC-9166: Autentizace SAML selhává v případě, že má uživatel nastaveno více domén.

 • CMSVC-9434: Rozhraní API koncového bodu api/systém/uživatelé/{uuid} odstraňuje hodnoty vlastních atributů, které nejsou specifikovány v API volání.

 • CMSVC-9466: Přidání role administrátora v konzole UEM s prohlížečem Internet Explorer 11 nefunguje očekávaným způsobem a dochází k chybě „Stránka nebyla nalezena“.

 • CMSVC-9472: Aktivační e-mail uživatele je poškozen, když je e-mail odeslán s použitím dávkového importu.

 • CMSVC-9549: Administrátoři nemohou pomocí API volání aktualizovat „uživatelské jméno e-mailu“ s hodnotou null.

 • CMSVC-9714: Pokud je do zařízení odeslán tento profil namísto odeslání e-mailové adresy uživatele, je do zařízení odeslána hodnota „Private“.

 • CMSVC-9729: Při zajišťování Dell se nezdařila autentizace fázování a zařízení Windows se neregistrují očekávaným způsobem.

 • CRSVC-4971: U šablony certifikátu CA se nezobrazuje možnost automatického obnovení, přičemž má typ autority ADCS a protokol SCEP.

 • CRSVC-5048: Konzola UEM nedokáže resetovat neplatné pokusy o přihlášení.

 • ENRL-813: Nedaří se dokončit registraci zařízení iOS v konzole Workspace ONE UEM Console při používání automatického zjišťování vIDM.

 • ENRL-889: Limit počtu zařízení na uživatele není dodržen, když existuje omezení zařízení závisející na verzi OS. 

 • ENRL-904: V nespravovaném režimu neprobíhá registrace zařízení iOS, pokud je v části Volitelná výzva v nabídce Všechna nastavení > Zařízení a uživatelé > Obecné > Registrace aktivována zpráva „Zobrazovat instalaci MDM“.

 • ENRL-946: Krok ověření ID uživatele vede k chybové zprávě „Organizační skupina není autorizována“.

 • ENRL-1010: Seznam zakázaných hodnot a seznam povolených hodnot oddělených čárkami vytvoří jeden záznam, a to i s hromadnými hodnotami.

 • ENRL-1059: Zásady omezení zařízení neblokují registraci zařízení, pokud se národní prostředí šablony zprávy liší od národního prostředí uživatele / organizační skupiny.

 • FBI-178022: Zprávě podrobností o aplikaci podle zařízení se nedaří načíst informace o zařízeních, která mají nainstalovanou předchozí verzi.

 • FBI-178087: Stránka Odběr zpráv nefunguje očekávaným způsobem a zobrazuje se chyba „Došlo k neočekávané události. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého administrátora systému.“

 • FDB-2480: Zařízením se nedaří přiřazovat zásady konformity podle očekávání.

 • FDB-2481: Stránka Spravovat zařízení nezobrazuje zařízení u některých aplikací VPP.

 • HUBM-53: Agentovi macOS se nezdaří načíst síťová rozhraní, která jsou nakonfigurovaná na zařízení macOS. 

 • HUBM-60: Aplikaci Agent se nedaří spustit šifrování poté, co se zařízení dešifruje pomocí příkazu diskutil.

 • HUBM-68: Obnovovací klíč nefunguje očekávaným způsobem, když je FDErecoveryagent nahrán na zařízeních macOS s verzí nižší než 10.13.

 • HUBM-146: Agent macOS havaruje u některých předem zavedených aplikací, které nemají záznam časového razítka.

 • HUBM-156: Aplikace macOS v konzole Workspace ONE UEM zobrazuje nesprávnou zprávu stavu instalace.

 • HUBM-157: Distribuce softwaru macOS zobrazuje nekonzistence se stavy instalace aplikace.

 • HUBM-246: Dochází k selhání aplikace AirWatch, pokud má identifikátor SSID v názvu apostrof.

 • HUBM-407: Po zadání e-mailové adresy vmware.com do centra Hub se zobrazí chyba „Neplatná e-mailová adresa“.

 • HUBM-428: Centrum Hub nevyzve uživatele k restartování po instalaci aktualizace macOS 10.14.3.

 • HUBM-429: Zpráva o aktualizaci softwaru ve službě Hub uživatele v systému macOS Mojave nesprávně nasměruje do obchodu App Store.

 • HUBM-429: Zpráva o aktualizaci softwaru ve službě Hub uživatele v systému macOS Mojave nesprávně nasměruje do obchodu App Store.

 • HUBM-525: Šifrování disku na zařízení macOS 10.14.3 se nezahájí, ani když se na zařízení nainstaluje profil šifrování FileVault.

 • HUBM-795: Centrum Hub spustí příkaz pouze v novém profilu, starý profil neohlásí změněný stav.

 • RUGG-5576: Konzola UEM nesprávně aktivuje produkt i v případě, že má produkt dřívější datum nebo čas deaktivace.

 • RUGG-6232: Lineární čárový kód generuje nesprávné informace, pokud jsou určité profily Wi-Fi přidány jako profily fázování do fázovacího balíčku.

 • RUGG-6262: Soubory odstraněné z nabídky Zajišťování>Soubory/Akce se nedaří odstranit ze záznamu blobu.

19.4.0.1 Vyřešené problémy formou opravy
 •  RUGG-6338: Uložená úloha PolicyListSample_Save aktualizuje existující úlohu na dalším vzorku, i když je úloha v konečném stavu, a má za následek nesprávný počet pokusů, kdy došlo k selhání. 

 • CMEM-185163: Sadě G s funkcí uchování hesla se nedaří zřídit heslo, je-li uživatel vytvořen prostřednictvím registrace SSP.

 • FDB-2431: Konzistentně dochází k vypršení časového limitu úložného procesu VPP DeviceApplication.

 • RUGG-6601: Uložení vzorku vlastního atributu způsobuje chybu týkající se omezení primárního klíče.

 • AAPP-7058: Aplikaci Workspace ONE Intelligent hub 19.04.1 se nedaří dosazení do konzoly Workspace ONE UEM Console.

19.4.0.4 Vyřešené problémy formou opravy
 • FCA-189665: Bylo provedeno několik vylepšení konfigurace aplikace AirWatch Express, která mají vliv na zjišťování polohy, katalog aplikací a režim ztráty pro zařízení s iOS.

 • AGGL-5459: Omezení registrace Android Enterprise na základě uživatelských skupin nefunguje očekávaným způsobem.

 • AMST-16425: Při nakonfigurování pravidel připojení selhává instalace profilů brány Windows Firewall.

 •  

  CRSVC-5499: V licenčním souboru konektoru AirWatch Cloud Connector chybí informace o otevřených zdrojových balíčcích použitých ve verzi 1904.

19.4.0.5 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-16724: Snížení výkonu z důvodu závislostí standardních hodnot využití systému Windows.

 • AMST-16725: Snížení výkonu z důvodu nesprávného zpracování požadavků na přihlášení do systému Windows.

19.4.0.6 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-7183: Zařízení macOS spamují databázi s událostmi CompromisedStatusReported a DeliveryCheckIn.

19.4.0.7 Vyřešené problémy formou opravy
 • INTEL-11495: Export dat do služby Intelligence selže u záznamů s prázdným identifikátorem aplikace. 

 • ENRL-1155: Přidání položek protokolu ladění pro pracovní postup zásad registračních omezení. 

 • AAPP-7130: Zálohování APNSOutbound MSMQ z důvodu snížení výkonu klientu APNs HTTP/2. 

 • CRSVC-6093: Časté přihlašování zařízení způsobuje vysoké využití paměti na serveru služeb zařízení.

 • CRSVC-6094: SystemCodeBusiness vytvoří novou instanci SystemCodeBusiness.

19.4.0.8 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMSVC-10102: Skript pro migraci uživatelů registrace, který opravuje uživatele, neobsahuje autorizované organizační skupiny.

 • CMSVC-9306: Během přidávání uživatelů Directory do konzoly UEM byli vytvořeni duplicitní uživatelé.

 • CMSVC-10180: Integrace se službou Lotus Domino nedokáže synchronizovat uživatelskou skupinu Directory.

 • AGGL-5662: Aplikační server UEM silně zatěžuje procesor, pokud není konfigurována služba Memcached. 

19.4.0.9 Vyřešené problémy formou opravy
 • FCA-190396: Po upgradu konzoly nemohou administrátoři přijmout Podmínky použití.   

 • AAPP-7264: Po upgradu na systém iOS 12.2 je šifrování přepínače pro jednotlivé zprávy pro profily EAS systému iOS nastaveno na hodnotu False.

19.4.0.10 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-6253: Registrace zařízení se nezdaří, pokud je uživatelským jménem e-mailová adresa. Důvodem je problém s dekódováním ve službě IIS.

 • INTEL-12724: Export dat opravy systému Windows způsobuje vyčerpání podprocesu ETL. 

 • INTEL-12761: Export dat aplikace v prostředí s aktivovanou funkcí CDC neuznává nastavení ochrany osobních údajů Shromažďovat, ale nezobrazovat.

19.4.0.14 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-18797: Synchronizace metadat aktualizací Windows (WSUS) se nezdaří z důvodu výjimky rozhraní API SOAP.

 •   AMST-15945: Zařízení se systémem Windows 10 nemohou v konzole aktualizovat údaje o poloze. 

19.4.0.18 Vyřešené problémy formou opravy
 •   AAPP-7936: Pro registrovaná zařízení iOS/iPadOS 13 nelze vymazat heslo.

19.4.0.19 Vyřešené problémy formou opravy
 • PPAT-6095: Aplikace s povolenou proxy Tunnel selhávají, pokud certifikáty serveru nesplňují nové zásady certifikátu Apple TLS pro iOS 13. 

 • RUGG-6964: Pozdržené příkazy se z důvodu porušení primárního klíče neuvolňují správně. 

19.4.0.22 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-6888: Odkaz EFRP v konzole pro získání ID uživatelů Google je poškozen.

19.4.0.23 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-9905: Odstranění zařízení neprovede výmaz zařízení v ojedinělých situacích, kdy se zařízení přihlásí těsně před vydáním příkazu. 

19.4.0.25 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-27385: Stav registrace zařízení je zablokován ve stavu Probíhá.

Známé problémy

 • AAPP-6843: U registrací DEP není aplikována hodnota inventárního čísla ze souboru dávkového importu.

  Záznam zařízení na stránce stavu registrace má hodnotu inventárního čísla z nahraného souboru CSV, ale když se zařízení registruje, je tato hodnota přepsána identifikátorem UDID zařízení. 

 • AAPP-6811: Koncoví uživatelé používající katalog centra macOS Hub vidí balíčky v kategorii Doporučené.

  Balíčky katalogů centra Hub, které obvykle nejsou určeny pro přímou interakci ze strany koncových uživatelů, jsou v katalogu centra Hub v systému macOS zobrazeny v kategorii Doporučené.

 • AGGL-5456: Interní aplikace Android Enterprise se prostřednictvím rozhraní API nemohou přidružit k pracovním profilům VPN Android pro Work.

  Přidružení interní aplikace s profilem VPN v zařízení Android Enterprise v režimu vlastníka nefunguje očekávaným způsobem. 

  Protože se jedná o jednorázové přidružení interní aplikace, dokončete přidružení v konzole UEM a pošlete aplikaci prostřednictvím rozhraní API.

 • AMST-15223: Instalace certifikátu SCEP zobrazuje na obrazovce OOBE chybu.

  Pokud se uživatel přihlásí v toku OOBE a datum a čas zařízení je nesprávný, instalace certifikátů zobrazuje chybu.

  Jako náhradní řešení nastavte po registraci datum a čas.

 • AMST-1544: Řešení potíží s protokoly u vzorků zařízení Hololens nefunguje očekávaným způsobem.

  Vzorky, které jsou odeslány na zařízení Hololens, nefungují očekávaným způsobem. Správci vidí chyby u vzorků, které selhaly kvůli zařízení Hololens, jež používá celý vzorek.

 • AMST-15198: Vytvoření místního uživatele by nemělo být v toku AAD Premium povoleno.

  Když uživatel vytvoří soubor unattend.xml, má možnost vytvořit místního uživatele. Pokud si zvolí tuto možnost, nemůže při prvním přihlášení zadat přihlašovací údaje Azure.

  Jako náhradní řešení doporučujeme, aby správci odebrali tento tok a vyloučili tak případné zmatky.

 • AMST-16054: Zákazníci nemohou posílat profil systému BIOS, pokud v zařízení není DCM.

  Zákazník musí nejprve zajistit, aby na zařízení byl DCM, než pošlou profil systému BIOS.

  Jako náhradní řešení před posláním profilu systému BIOS nainstalujte do zařízení prostřednictvím distribuce softwaru nejnovější verzi DCM od společnosti Dell.

 • ARES-7989: Uživatel může uložit neplatný pár hodnoty a klíče konfigurace aplikace, protože tyto nejsou ověřovány. 

  Neexistuje žádná kontrola platnosti konfigurace aplikace u aplikací Boxer při přidávání prázdné položky na její konec. 

 • ARES-7986: Správci nemohou u vyhledávacích hodnot analyzovat hodnotu s datovým typem Pole v konfiguraci aplikace Boxer.

  U vyhledávacích hodnot typu Pole nejsou hodnoty zobrazeny v souboru XML konfigurace aplikace.

  Jako náhradní řešení mohou správci posílat aplikace bez hodnot vyhledávání.

 • CMEM-185163: Tok e-mailu je ovlivněn u nasazení poskytnutí hesla Google.

  Pokud zákazník přidává uživatele pomocí SSP, poskytnutí hesla Google nefunguje očekávaným způsobem a tok e-mailu je nepříznivě ovlivněn.

  Jako náhradní řešení přidejte uživatele pomocí synchronizace služby Active Directory.

 • CRSVC-5465: Cílené protokolování nemůže být zastaveno na stránce s podrobnostmi o zařízení, pokud je v prostředí označeno více než jedno zařízení pro cílené protokolování. 

  Na stránce s podrobnostmi o zařízení nelze deaktivovat cílené protokolování, pokud je aktivováno pro více než jedno zařízení.

  Jako náhradní řešení odeberte na stránce cíleného protokolování (Správa -> Diagnostika -> Protokolování) položku zařízení, jehož cílené protokolování chcete zastavit, a uložte nastavení. Cílené protokolování bude nyní deaktivováno pro jedno konkrétní zařízení.

 • CRSVC-5457: Cílené protokolování může na stránce s podrobnostmi o zařízení selhat u zcela nového prostředí.

  Cílené protokolování pro jedno zařízení nefunguje očekávaným způsobem, pokud nikdy nedošlo k žádné změně na stránce nastavení protokolování pro globální organizační skupinu.

  Uložením nastavení protokolování pro globální organizační skupinu v části Všechny skupiny a nastavení -> Správa -> Diagnostika -> Protokolování dojde k vytvoření nastavení systemcodegroupoverride pro 127 a cílené protokolování na stránce s podrobnostmi o zařízení je nyní funkční.

 • FCA-189523: PDF vycházející ze sledování není plně čitelné.

  Export přehledu sledování do PDF má problémy s formátováním.

 • FCA-189553: Uživatelé nemohou resetovat národní prostředí v nastavení jazyka SSP.

  Rozevírací seznam Vyberte jazyk na přihlašovací stránce SSP vybere jazyky, které jsou vybrány na globální úrovni, ale ne z úrovně operační skupiny, a tlačítko Reset nefunguje očekávaným způsobem.

  Jako náhradní řešení 

  • mohou zákazníci v místním nasazení zahrnout národní prostředí na globální úrovni.
  • Zákazníci SaaS se mohou obrátit na své správce, aby přidali národní prostředí na globální úrovni.
 • FDB-2516: Vzhledem k tomu, že jsme při ukládání vzorku vlastních atributů nejprve odstranili a poté vložili vlastní atribut, bude odstranění provedeno, ale vložení se nezdaří. Zařízení tedy nebude mít přiřazen žádný vlastní atribut.

  Pokud je některý produkt vytvořen s pravidly přiřazení a tyto vlastní atributy jsou použity v pravidle přiřazení, produkt nebude kompatibilní. K těmto problémům dojde, když agent odešle více vlastních atributů se stejnou dvojicí CustomAttribute-ApplicationGroup. Příkaz pro vložení do tabulky vlastních atributů zařízení selže, protože ID vlastního atributu je primární klíč a příkaz obdržel stejné ID vlastního atributu pro stejnou dvojici CustomAttribute-ApplicationGroup.

 • PPAT-4820: Přepsání konfigurace aplikace Tunnel v podřízené organizační skupině má za následek odpojení VPN.

  Pokud správce přepíše konfiguraci aplikace Tunnel a uloží ji, nevytvoří se nová certifikační autorita a konfigurace aplikace Tunnel u podřízeného objektu používá k vydání certifikátu klienta certifikát VPN nadřazené OS.

 • PPAT-4844: Konzola UEM umožňuje nastavit stejný port pro konfiguraci tunelování dle aplikace a server proxy.

  Pokud se pro tunelování dle aplikace a server proxy používá stejný server, mělo by být ověřeno, že nejsou nastaveny stejné porty.

  Jako náhradní řešení konfigurujte různé porty pro tunelování dle aplikace a server proxy aplikace Tunnel.

 • PPAT-4972: Podřízená organizační skupina může přepsat nadřízenou konfiguraci aplikace, pokud má nastavení oprávnění podřízených skupin v nadřízené organizační skupině hodnotu Pouze zdědit. 

  Pokud nadřízená organizační skupina definuje oprávnění podřízených skupin na stránce proxy aplikace Tunnel, podřízené organizační skupiny nerespektují zde konfigurovaná nastavení.

  Náhradním řešením je nastavení dědičnosti konfigurace proxy podřízené organizační skupiny tak, aby odpovídala nastavení nadřízené organizační skupiny.

 • PPAT-3982: Zákazník může mít v jednu chvíli konfigurováno NSX pouze u jedné organizační skupiny.

  Synchronizace NSX ve druhé organizační skupině vymaže nastavení zabezpečující skupiny v první organizační skupině.

 • RUGG-6570: Vyžádaná služba starších verzí a dotnetcore nestáhne obsah v prostředí s vyrovnáváním zátěže.

  K této chybě dochází pouze v prostředí s vyrovnáváním zátěže, které má více serverů vyžádaného obsahu a požadavek je směrován na jeden server pro získání manifestu a na druhý server pro získání dat souboru.

 • CRSVC-4391: Změny v profilech Bluecoat VPN se nezdaří a dojde k chybě „Uložení se nezdařilo – nelze načíst důvěryhodné certifikáty“.

  Integrace mezi aplikací Workspace ONE UEM a službou Bluecoat využívá ověřovací certifikát, který je nasazený v konzole a administrátorově vstupu identifikátoru klienta „ID zákazníka“ v datové části VPN zahajující integraci. Platnost nasazeného ověřovacího certifikátu vypršela, což má za následek chybu, ke které dojde, když se administrátor pokusí provést změny v profilu Bluecoat.

  V tuto chvíli jsme požádali společnost Bluecoat o poskytnutí nového certifikátu využívajícího algoritmus SHA-512 a doporučili jsme, aby nabízeli certifikáty na úrovni klienta nebo ověřovací certifikáty generované dodavatelem za účelem zvýšení zabezpečení. 

 • AGGL-5447: Konfigurace služby Pulse Secure při odesílání profilu VPN nefunguje očekávaným způsobem.

  Nelze konfigurovat službu Pulse Secure při odesílání profilu VPN, pokud je při autentizaci vyžadován certifikát.

 • FCA-190396: Administrátoři nemohou přijmout Podmínky použití po aktualizaci konzoly.

  U některých účtů administrátorů nebudou moci administrátoři po prvním přihlášení do konzole WS1 UEM Console po upgradu prostředí na verzi 1903 přijímat Podmínky použití a pokračovat na další stránku, takže budou mít blokován přístup ke konzole.

  Chcete-li se tomuto problému vyhnout, odstraňte a znovu vytvořte účet administrátora.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon