Workspace ONE UEM | 30. května 2019

Zkontrolujte dodatky a aktualizace těchto poznámek.

Co poznámky k verzi obsahují

Co poznámky k verzi obsahují

Poznámky k verzi pokrývají následující témata:

Nové funkce v této verzi

Workspace ONE UEM Console

  Získejte z aplikace AirWatch Express maximum díky novým výchozím konfiguracím.
  • Zjišťování polohy je nyní ve výchozím nastavení zapnuto pro nová zavádění platformy AirWatch Express. . Koncoví uživatelé na svých zařízeních nyní obdrží výzvu k potvrzení se žádostí o povolení shromažďování údajů o poloze. V případě jeho udělení se údaje o poloze zobrazí v podrobnostech o zařízení na konzole UEM.
  • Katalog aplikací je nyní ve výchozím nastavení povolen pro nová zavádění platformy AirWatch Express. Po registraci se na domovské stránce zařízení zobrazí webklip katalogu aplikací, který koncovým uživatelům umožní vidět všechny přiřazené aplikace.
  • Na panelu akcí v části s podrobnostmi o zařízení rychle odemkněte zařízení iOS umístěná v režimu ztráty.
 • Bylo provedeno několik vylepšení konfigurace aplikace AirWatch Express, která mají vliv na zjišťování polohy, katalog aplikací a režim ztráty pro zařízení s iOS.
 • Obnovte své uživatelské účty a skupiny pomocí zcela nového rozhraní SCIM API.
  Nové rozhraní SCIM API pomáhá s obnovením všech skupin, do nichž uživatel náleží. 
 • Automaticky schvalujte své aplikace pomocí průvodce Začínáme se sadou Office 365.
  Průvodce Začínáme se sadou Office 365 vám umožní automaticky schvalovat aplikace sady Office 365 pro službu Android Enterprise. Toto je nyní normální proces.
 • Exportujte své zprávy do souborů XLSX, stejně jako v případě souborů CSV.
  Kromě exportu souborů ve formátu CSV můžete nyní exportovat zobrazení seznamů a zprávy jako soubory XLSX. Díky této nové volbě můžete předejít problémům s formátováním způsobeným formátem CSV.

Workspace ONE Intelligent Hub

 • Snadno aktivujte služby centra Hub, pokud již používáte aplikace VMware Identity Manager a Workspace ONE UEM.
  Nyní můžete snadno aktivovat služby centra Hub, pokud již používáte aplikace VMware Identity Manager a Workspace ONE UEM.
  Chcete-li aktivovat služby centra Hub, stačí zadat existující adresu URL aplikace VMware Identity Manager. Nemusíte znovu zadávat přihlašovací údaje administrátora. Použijeme ty, které jste již zadali pro propojení aplikací VMware Identity Manager a Workspace ONE UEM.

iOS

 • Zahajte zasílání zpráv o fyzických SIM i eSIM kartách s novou podporou duálních SIM karet.
  Administrátoři mohou nyní zasílat zprávy jak o fyzických SIM kartách, tak i eSIM kartách konfigurovaných na podporovaných zařízeních iOS, jako jsou iPhone XR, XS a XS Max.

Správa mobilního obsahu

 • Přidáním hodnot zástupných znaků zabraňte uživatelům ve vytváření ručních úložišť a podsložek.
  Nyní můžete použít zástupný znak (*) na začátku a na konci cesty k souboru a zabránit tak uživatelům ve vytváření ručních úložišť a podsložek pomocí ruční šablony.

Rugged

 • Díky automatizaci přidávejte snadno aplikace do profilu spouštěcího programu.
  Nyní můžete vytvářet dynamická pravidla pro automatické přidávání aplikací přidaných do profilu spouštěcího programu na seznam schválených aplikací. Tato pravidla podporují zástupné znaky v poli aplikace. Po přidání zástupného znaku se ikona aplikace zobrazí jako skupina aplikací a zobrazí se také ve spouštěcím programu v dostupném prostoru. Aplikaci nemusíte znovu publikovat pokaždé, když přidáte novou aplikaci.
 • Síť pro doručení obsahu (CDN) jsme rozšířili na spouštěcí program VMware Workspace ONE Launcher.
  Síť pro doručení obsahu (CDN) je nyní rozšířena na spouštěcí program aplikace VMware Workspace ONE Launcher.Během registrace je tedy spouštěcí program poslán do zařízení prostřednictvím sítě CDN namísto služeb zařízení. Tím se zlepší výkon doručení spouštěcího programu do zařízení a sníží se zatížení serveru při nasazení nové verze spouštěcího programu.

Windows

 • Využívejte svá zařízení Dell na maximum s aktualizovaným profilem systému BIOS a integrovaným rozhraním Dell Command | Monitor.
  Již není nutné manuálně odesílat rozhraní Dell Command | Monitor do vašich desktopových zařízení Windows, abyste mohli používat profil systému BIOS. Poté, co odešlete profil do vašich zařízení, aplikace Workspace ONE UEM automaticky odesílá rozhraní Dell Command | Monitor do zařízení.
 • Poskytněte uživatelům znalosti. Povolte zobrazení průběhu registrace desktopových zařízení Windows s využitím pracovního postupu „počáteční nastavení“ (OOBE).
  Nové zobrazení průběhu informuje uživatele o tom, co probíhá během registrace OOBE mimo obrazovku. Po uplynutí určitého časového limitu můžete uživatelům rovněž dovolit přeskočit proces OOBE.

 • Zařízení koncových uživatelů již nevyžadují centrum Intelligence Hub, aby bylo možné používat antivirový profil Windows Desktop.
  Nyní je zabezpečení desktopových zařízení Windows jednodušší než kdy dřív díky programu Windows Defender. Pro desktopové zařízení Windows již není zapotřebí agent s aktualizovaným antivirovým profilem.

 • Zařízení mají přiřazené velké množství atributů. Využijte sílu senzorů k cílení na požadovaná specifická zařízení.
  Zařízení Windows Desktop mají spoustu významných atributů, například hardware, operační systém, certifikáty, opravy, aplikace a další. Ke sledování všech těchto atributů jsme vytvořili senzory. Nyní můžete vytvořit senzor pro konkrétní atribut a zobrazit tato data v aplikaci Workspace ONE Intelligence vytvořením vizualizací na řídicích panelech a přizpůsobením zpráv.

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

1905 Vyřešené problémy
 • AAPP-2103: Typ hodnoty pole není dostupný pro konfiguraci aplikace VPP.

 • AAPP-5525: Administrátoři nemohou publikovat profil bezdrátové sítě macOS.

 • AAPP-6094: Funkce Vymazat zámek aktivace nefunguje očekávaným způsobem.

 • AAPP-6108: Zařízení DEP, která mají více než jeden existující záznam registračního tokenu, způsobují nesrovnalosti týkající se skutečného počtu zařízení DEP. 

 • AAPP-6140: Veřejná aplikace iOS přidaná prostřednictvím adresy URL se nezobrazuje na kartě aplikací na stránce s podrobnostmi o zařízení. 

 • AAPP-6744: Aplikaci s integrovanými funkcemi SDK se nedaří načíst na zařízeních iOS, když je odesílána jako spravovaná aplikace VPP.

 • AAPP-6843: Inventární číslo z dávkového importu není aplikováno při registracích DEP.

 • AAPP-6845: Funkce obnovení profilu zřizování iOS nefunguje očekávaným způsobem.

 • AAPP-6859: Licenční smlouva s koncovým uživatelem pro aplikace VPP není aktualizovaná.

 • AAPP-6882: Nelze změnit přiřazení profilu DEP pro zařízení, které bylo registrováno prostřednictvím volání API a nikoli dávkovým importem.

 • AAPP-6886: U zařízení macOS se nedaří vyhledávat volání API nebo libovolná volání, která vracejí síťový vzorek.

 • AAPP-6903: Vlastní aplikace B2B VPP se nezobrazují v dané kategorii.

 • AAPP-6905: UEM nesprávně reaguje na zprávy autentizace síťového uživatele, když je zařízení registrováno na koncového uživatele.

 • AAPP-6969: Nedaří se zavést soubor nebo akci na vyžádání z katalogu centra macOS Intelligent Hub.

 • AAPP-7020: Nedaří se odinstalovat rozhraní API zakoupené aplikace, což znamená, že aplikace nebo uživatel nemá přístup.

 • AGGL-192: Serverové rozhraní API system/users/enrolleddevices/search nevrací organizační skupinu.

 • AGGL-4544: Zařízení Android Enterprise neodpovídají nastavení omezení registrace. 

 • AGGL-4940: Deaktivace FRP během spouštění výmazu zařízení nefunguje u zařízení ve spravovaném režimu Work očekávaným způsobem.

 • AGGL-5024: Systémové aplikace na zařízeních Android for Work se nedaří automaticky spravovat, když jsou po registraci přiřazovány prostřednictvím konzoly.

 • AGGL-5306: Nelze vyhledávat aplikace Android ve skupině aplikací, pokud je aktivováno AFW.

 • AGGL-5363: Vyhledávací hodnoty založené na zařízení, které jsou použité v konfiguraci aplikace, nejsou předávány do zařízení.

 • AGGL-5366: Systémová aplikace (Chrome) není schopna získat profil VPN při registraci prostřednictvím služby Android for Work.

 • AGGL-5411: U zařízení Android Enterprise nelze rozkliknout vyhledávací hodnoty konfigurace aplikace.

 • AGGL-5447: Nelze konfigurovat síť Pulse Secure při odesílání profilu VPN, pokud je při autentizaci vyžadován certifikát.

 • AGGL-5456: Interní aplikace Android Enterprise se prostřednictvím rozhraní API nemohou přidružit k profilu VPN aplikace Android for Work.

 • AGGL-5459: Registrace Android Enterprise neodpovídá omezením založeným na uživatelských skupinách.

 • AGGL-5501: Vyhledávací hodnoty sériového čísla nejsou v konfiguraci aplikace Android for Work vyplňovány.

 • AMST-14774: Nestandardní data v části „Kdy instalovat“ nefungují očekávaným způsobem.

 • AMST-14843: Dochází k selhání profilu VPN Windows Desktop s chybou Neplatný server DNS.

 • AMST-15004: Funkce InterrogatorDataHandler má za následek chybu OverflowException.

 • AMST-15094: Pokud je na zařízení se systémem Windows 10 již nainstalován profil Dell systému BIOS, pak se nezdaří opětovné odeslání profilu po provedení změn v profilu systému BIOS.

 • AMST-15198: Vytvoření místního uživatele je v toku AAD Premium povoleno.

 • AMST-15203: V aplikacích Dell Command Suite jsou nesprávně aplikovány profily.

 • AMST-15744: Řešení potíží s protokoly u vzorků zařízení Hololens nefunguje očekávaným způsobem.

 • AMST-16054: Zákazníci nemohou posílat profil systému BIOS, pokud v zařízení není DCM.

 • AMST-16345: Aplikace DCM není zařazena do fronty při přenášení nového profilu automatického systému BIOS pro již registrovaná zařízení.

 • ARES-2791: Nabídka Spravovat zařízení umožňuje odstranění odmítnutých aplikací a nesprávně zobrazuje stav jako Nainstalováno.

 • ARES-2831: Seznam spravovaných aplikací zobrazuje neplatná data.

 • ARES-6830: Počet aplikací u aplikace Workspace ONE na konzole UEM neodpovídá databázi.

 • ARES-6832: Koncový bod stavu aplikace hlásí pro staré verze aplikace hodnotu Nepodporováno/Nepřiřazeno.

 • ARES-6859: Na obrazovce Spravovat zařízení se pro instalovaná zařízení zobrazuje hlášení „Nebyly nalezeny žádné záznamy“, pokud je veřejná aplikace neaktivní.

 • ARES-7989: Uživatel může uložit neplatný pár hodnoty a klíče konfigurace aplikace, protože tyto nejsou ověřovány. 

 • ARES-8162: Vyhledávací pole v katalogu aplikace Workspace ONE nevyhledává u nativních aplikací podle popisu aplikace, přestože je to uvedeno ve zprávě zobrazené koncovému uživateli.

 • ARES-8171: Neshoda v názvu aplikace v nastavení Zařízení a uživatelé / Apple / Apple iOS / Intelligent Hub.

 • CMCM-187739: Systém distribuovaných souborů není kompatibilní s bránou Content Gateway.

 • CMEM-185163: Sadu G s funkcí uchování hesla se nedaří nainstalovat na zařízení s SSP.

 • CMSVC-9154: E-mail s posledním oznámením o blížícím se konci platnosti hesla je odeslán nesprávně na základě času UTC.

 • CMSVC-9155: Nelze vložit hodnotu NULL do sloupce „UserName“ (Uživatelské jméno).

 • CMSVC-9624: Při aktualizaci položky administrátora pomocí rozhraní REST API není odesláno e-mailové oznámení.

 • CMSVC-9933: Podřízení administrátoři nemohou upravovat uživatelskou skupinu.

 • CMSVC-9974: Aktualizace smart skupiny selhává a nefunguje očekávaným způsobem.

 • CMSVC-10016: Obrázky Azure AD a příklady v konzole UEM jsou zastaralé. 

 • CMSVC-10037: Úprava přiřazení smart skupiny nefunguje očekávaným způsobem. Po kliknutí na prázdné místo vedle zaškrtávacích políček 
  dojde k aktivaci nebo deaktivaci výběru.

 • CRSVC-4729: Výběry protokolu OCSP provedené na certifikátu vrací nesprávný stav, pokud sériové číslo začíná nulou.

 • CRSVC-5465: Cílené protokolování nemůže být zastaveno na stránce s podrobnostmi o zařízení, pokud je v prostředí označeno více než jedno zařízení pro cílené protokolování. 

 • ENRL-308: Systémová nastavení mapování uživatelské skupiny nedovolují administrátorovi ponechat skupiny uživatelů mimo konfiguraci.

 • ENRL-1084: Pokud zákazník spustí skript k vymazání zařízení z databáze bez zanechání stop, zůstanou zařízení zaregistrována a budou se nadále přihlašovat. Vzhledem k tomu, že jsou nyní zařízení nedohledatelná, je obtížné je identifikovat a znovu zaregistrovat.

 • ENRL-1119: Po upgradu prostředí se nedaří provádět registrace.

 • ENRL-1193: Po přijetí smlouvy EULA se přihlášení uživatele nezdaří v případě, že má doména jako předponu uživatelské jméno.

 • ENRL-1120: Registrace zařízení nefunguje očekávaným způsobem.

 • FBI-178092: Zpráva o zabezpečení zařízení zobrazuje chybná data pro sloupec Úroveň opravy zabezpečení.

 • FBI-178093: Při generování zprávy s podrobnostmi podle zařízení o aplikacích, které jsou zakázané (jsou na blacklistu) nebo nejsou schválené (nejsou na whitelistu), dochází k tomu, že zpráva chybně obsahuje schválené aplikace (jsou na whitelistu).

 • FCA-186959: Vícebajtový znak v exportovaném souboru CSV je nečitelný v případě otevření v aplikaci Excel, která běží na japonských operačních systémech Windows.

 • FCA-188925: Export seznamu zařízení nefunguje očekávaným způsobem, pokud vlastní filtr sledování obsahuje více než 1000 zařízení.

 • FCA-189086: Zdokonalení zabezpečení přístupu ke stránkám nastavení. 

 • FCA-189092: Číslo verze aplikace se neshoduje v konzole UEM a databázi.

 • FCA-189523: Export přehledu sledování do PDF má problémy s formátováním.

 • FCA-189839: Odkaz instalačního programu VMware Identity Connector neodkazuje na stažení instalačního programu.

 • FCA-189930: Pokud je jazyk konzoly UEM nastaven na francouzštinu, registrace se neuloží a zobrazí se chybová zpráva.

 • FCA-189969: Administrátoři nemohou mazat organizační skupiny.

 • FCA-190245: Aplikace Privacy zobrazuje nesprávný sběr telekomunikačních dat pro zařízení iOS a Android.

 • FDB-2326: Nelze vložit řádek s duplicitním klíčem do objektu mobileManagement.EnrollmentUser s jedinečným indexem IX_EnrollmentUserID.

 • FDB-2497: Načtení stránky sledování trvá ve srovnání s ostatními stránkami konzole výrazně delší dobu.

 • INTEL-11312: Aplikace vydané prostřednictvím produktů se nevyberou pro export dat. 

 • INTEL-11730: Aplikace Workspace ONE Intelligence zobrazuje nesprávný počet registrovaných zařízení.

 • PPAT-4887: Opakovaná konfigurace proxy aplikace Tunnel nevymaže po odstranění konfigurace aplikace Tunnel starý certifikát SSL.

 • PPAT-5073: Nelze upravit nebo změnit pravidla provozu zařízení.

 • PPAT-5305: Interní aplikace pro systém Android se nezobrazují v pravidlech provozu zařízení.

 • RUGG-5615: Balíček fázování je nesprávně přenášen do všech organizačních skupin.

 • RUGG-5857: Administrátoři mohou nesprávně ukládat čas, který je dřívější než čas zahájení.

 • RUGG-5965: Odstraňování souborů na synchronizačním serveru Brick FTP nefunguje očekávaným způsobem. 

 • RUGG-6231: Název produktu, který obsahuje dvoubajtové znaky, se úspěšně uloží, přestože zobrazuje chybu. 

 • RUGG-6373: Profil fázování neuvádí při generování čárového kódu seznam podřízených profilů Wi-Fi.

 • RUGG-6430: Modul zásad vyvolá chybovou výjimku porušení primárního klíče.

 • RUGG-6525: Zaškrtávací políčko uzamknutí orientace se v profilu spouštěcího programu neukládá.

 • RUGG-6601: Omezení primárního klíče v ukázce vlastního atributu Uložit.

 • RUGG-6626: Nespravovaný kontrolní přepínač na ochranu před výmazem pro systém Android a platforma Rugged nefunguje očekávaným způsobem. 

 • AGGL-4492: Pole Naposledy zobrazeno, uvedené v podrobnostech o zařízení na kartě Souhrn, bylo vylepšeno za účelem poskytnutí přesnějšího časového razítka.

19.5.0.1 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-5662: Server aplikace UEM silně zatěžuje procesor, pokud není konfigurována služba Memcached.

19.5.0.2 Vyřešené problémy formou opravy
 • ARES-8588: Výběrem možnosti „Vyřadit předchozí verzi“ při nahrávání nové verze interní aplikace dojde k ukončení platnosti nejnovější verze.

19.5.0.3 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMSVC-10004: Zařízení, která jsou uvedena v zobrazení seznamu uživatelů, nesprávně zobrazují zařízení z organizačních skupin na stejné úrovni. 

   

19.5.0.4 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-6253: Registrace zařízení se nezdaří, pokud je uživatelským jménem e-mailová adresa. 

 •  AAPP-7264: Po upgradu na systém iOS 12.2 je šifrování přepínače pro jednotlivé zprávy pro všechny profily EAS systému iOS nastaveno na hodnotu False.

 • CRSVC-6002: Rozhraní SystemCode API není kompatibilní s technologií BG (Blue/Green).

 • INTEL-12761: Export aplikací ETL | CDC nebere v úvahu nastavení ochrany osobních údajů pro osobní aplikace.

 • INTEL-12724: Data databáze konzoly Console | opravy systému Windows neobsahují podproces ETL.

19.5.0.5 Vyřešené problémy formou opravy
 • RUGG-6799: Po migraci na verzi 1905 nelze stáhnout aplikaci Launcher.

 • PPAT-5317: Podřízená organizační skupina druhé úrovně zdědí DTR od nadřazené organizační skupiny druhé úrovně a ne od přímo nadřazené organizační skupiny. 

 • AGGL-5663: Příkazy VPN dle aplikace jsou do fronty pro zařízení zařazeny vícekrát.

 •  AMST-18272: Selhání připojení k databázi může vést ke zrušení registrace zařízení se systémem Windows 10.

 •  AAPP-7487: Zařízení jsou registrována pouze pro jeden uživatelský účet.

 • INTEL-12509: Kategorie produktů je exportována do seznamu typů entit.

19.5.0.6 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-7561: Webová aplikace iOS při spouštění opravy 5 v prostředí verze 19.5 se zapnutým jednotným přihlašováním v aplikaci SDK způsobuje chybu „Nepodařilo se načíst stav aplikace“.

19.5.0.7 Vyřešené problémy formou opravy
 • RUGG-6900: Katalog centra Hub nesprávně zobrazuje černé ikony pro všechny aplikace.

 • AAPP-7543: Zařízení Mac jsou registrována pouze pro jeden uživatelský účet. 

19.5.0.8 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMSVC-10349: Nedaří se provést synchronizaci uživatelských skupin konzoly UEM s aplikací vIDM, je-li neměnné ID mapováno proti externímu ID.

 • CMSVC-10352: Nedaří se provést synchronizaci uživatelů konzoly UEM s aplikací IDM, pokud administrátor a uživatelské účty pro registraci sdílejí v konzole UEM stejnou hodnotu primárního klíče.

 •   CMSVC-10460: Integrace konzoly UEM do adresáře aplikace IDM synchronizuje pouze 20 uživatelských skupin.

 • ARES-8700: Koncový bod AppStatus neuznává standardní formát odpovědi JSON.

19.5.0.9 Vyřešené problémy formou opravy
 •  AMST-18797: Synchronizace metadat aktualizací Windows (WSUS) se nezdaří z důvodu výjimky rozhraní API SOAP.

19.5.0.10 Vyřešené problémy formou opravy
 • RUGG-6750: Kopírování souboru/akcí a odstranění souboru ze zkopírovaného souboru/akcí ovlivní původní akce souboru. 

 • INTEL-13179: Po zrušení registrace zařízení jsou ve zprávách uvedeny nespravované aplikace. 

19.5.0.12 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-7936: Pro registrovaná zařízení iOS/iPadOS 13 nelze vymazat heslo.

19.5.0.13 Vyřešené problémy formou opravy
 • PPAT-6095: Aplikace s povolenou proxy Tunnel selhávají, pokud certifikáty serveru nesplňují nové zásady certifikátu Apple TLS pro iOS 13.

1905 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-9904: Odstranění zařízení neprovede výmaz zařízení v ojedinělých situacích, kdy se zařízení přihlásí těsně před vydáním příkazu. 

19.5.0.15 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-27384: Stav registrace zařízení je zablokován ve stavu Probíhá.

19.5.0.16 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-10087: Komunikujte se zařízeními Apple přes protokol HTTP/2 za účelem správy zařízení a doručování push oznámení do aplikací produktivity VMware.

Známé problémy

 • PPAT-3982: Zákazník může mít v jednu chvíli konfigurováno NSX pouze u jedné organizační skupiny.

  Synchronizace NSX ve druhé organizační skupině vymaže nastavení zabezpečující skupiny v první organizační skupině.

 • PPAT-4817: Konfigurace aplikace Tunnel se při přepínání organizační skupiny nezobrazuje správně.

  Když přepínáte organizační skupiny, uživatelské rozhraní zobrazuje nesprávnou konfiguraci aplikace Tunnel. Uživatelské rozhraní zobrazuje konfiguraci z původní organizační skupiny.

 • PPAT-5382: Pokud uživatel nastaví pravidla provozu zařízení pro aplikaci Workspace ONE a poté spustí Průvodce SSO pro mobilní zařízení ze stopy Začínáme, pravidla provozu zařízení pro aplikaci Workspace ONE se duplikují.

  Pravidla provozu zařízení pro aplikaci Workspace ONE se nepřeskočí, ale duplikují. 

  Jako dočasné řešení můžete duplicitní položku odstranit. 

 • PPAT-5388: Pravidla provozu zařízení mohou být v podřazené organizační skupině, která není přepsána, zavádějící, jestliže jsou stanovena pravidla pro aplikace, které existují na nadřazené úrovni.

  Aplikace se nezobrazují tak, jak jsou spravovány nadřazeným objektem.

 • PPAT-4844: Konzola UEM umožňuje nastavit stejný port pro konfiguraci tunelování dle aplikace a server proxy.

  Pokud se pro tunelování dle aplikace a server proxy používá stejný server, mělo by být ověřeno, že nejsou nastaveny stejné porty.

  Jako náhradní řešení konfigurujte různé porty pro tunelování dle aplikace a server proxy aplikace Tunnel.

 • AMST-17342: Nelze odstranit pravidla FW. 

  Zákazníci nemohou při úpravách odstranit ze svých zařízení pravidla FW.

  Jako náhradní řešení můžete odstranit nebo odebrat všechny profily s pravidly na výmaz konfigurace ze zařízení.

 • ARES-6552: Řazení verzí aplikace nefunguje očekávaným způsobem. 

  Možnost Jiné verze -> Seřadit podle čísla verze v konzole UEM nefunguje očekávaným způsobem.

 • CMEM-185217: V části Monitor -> Panel administrátora se zobrazuje položka SEG MemConfig.

  Konfigurace SEG by se v panelu administrátora neměla zobrazovat.

 • CMEM-184489: Vyskakovací zpráva stavu Synchronizace poštovních schránek se v uživatelském rozhraní nezobrazuje správně. 

  Vyskakovací zpráva stavu je z uživatelského rozhraní vyjmuta. 

 • AMST-17297: Zákazníci nemohou upravovat kritéria registrů, protože jako stav aplikace zůstává „Příkaz instalace byl odeslán“. 

  Příkaz k instalaci se zpracuje, pokud má kritérium registru klíč hkey_local_machine, nikoliv HKLM. V takových případech se ideálně očekává, že se příkaz k instalaci nezdaří.

  Náhradním řešením je odstranění aplikace z konzole UEM a její přidání zpět s příslušnými kritérii detekce.

 • AMST-17107: Plánovač úloh SFD nefunguje očekávaným způsobem.

  Plánovač úloh SFD zůstává po upgradu klienta ve spuštěném stavu. Dokud se Plánovač úloh SFD nerestartuje, nezpracují se žádné aplikace, které jsou po upgradu zařazeny ve frontě.

  Náhradním řešením je ukončit a restartovat Plánovač úloh SFD. Tento konkrétní problém se týká hraničního případu, protože ne všechny aplikace se při probíhajícím stahování zaseknou.

 • AMST-17391: Obrazovka Blokování OOBE se u zařízení RS3 automaticky nepřesune na další stránku.

  Obrazovce blokování OOBE se nedaří u zařízení RS3 automaticky přesunout na další stránku. Uživatelé ale mohou pokračovat v pracovním postupu kliknutím na tlačítko Rozumím. U zařízení RS3 také nefunguje nastavení „Zajistit entity u registrace Windows OOBE“ v části „Volitelná výzva“.

 • FCA-190511: Průvodce SSO pro mobilní zařízení zobrazuje stav nastavení aplikace VMware Tunnel jako „nastavení“, ne jako „Upravit nastavení“. 

  I když nastavení Průvodce SSO pro mobilní zařízení dokončí veškerou konfiguraci související s aplikací Tunnel, stav úlohy na stránce souhrnu se nezobrazuje jako „Upravit nastavení“.

 • FCA-190415: Záložky nefungují očekávaným způsobem. 

  Ikona oblíbené položky úspěšně přidá stránku do seznamu záložek, ale nezobrazí se v rozevíracím seznamu. 

  Náhradním řešením je aktualizovat stránku. 

 • FCA-190417: Navigace z dlaždic kontroly projektu nefunguje očekávaným způsobem.

  Administrátor přechází z dlaždic kontroly projektu AW Express do nesprávného oddílu.

  Náhradním řešením je přechod pomocí popisu cesty na stránce kontroly.

 • AAPP-7212: iOS Device SeedScript nezobrazuje číslo generování.

  Zařízení se zobrazují jako „iPad Mini“ a „iPad Air“ a nezobrazuje se číslo generování.

 • AAPP-7000: Stránka DEP umožňuje administrátorům zvolit výchozího uživatele fázování spravovaného u organizační skupiny zákazníka.

  Administrátoři mají během konfigurace DEP možnost prohlížet si nadřazeného i podřazeného výchozího uživatele fázování a mohou nevědomě vybrat nesprávný stav. 

  Náhradním řešením je změnit organizační skupinu všech ovlivněných zařízení nebo zařízení znovu zaregistrovat.

 • AAPP-6997: Vlastní aplikace B2B VPP se nezobrazují v promoakcích. 

  Rozhraní API vyhledávání v současnosti nevrací vlastní typ B2B pro aplikace.

 • CRSVC-4391: Změny v profilech Bluecoat VPN se nezdaří a dojde k chybě „Uložení se nezdařilo – nelze načíst důvěryhodné certifikáty“.

  Integrace mezi aplikací Workspace ONE UEM a službou Bluecoat využívá ověřovací certifikát, který je nasazený v konzole a administrátorově vstupu identifikátoru klienta „ID zákazníka“ v datové části VPN zahajující integraci. Platnost nasazeného ověřovacího certifikátu vypršela, což má za následek chybu, ke které dojde, když se administrátor pokusí provést změny v profilu Bluecoat.

  V tuto chvíli jsme požádali společnost Bluecoat o poskytnutí nového certifikátu využívajícího algoritmus SHA-512 a doporučili jsme, aby nabízeli certifikáty na úrovni klienta nebo ověřovací certifikáty generované dodavatelem za účelem zvýšení zabezpečení. 

 • FCA-190396: Administrátoři nemohou přijmout Podmínky použití po aktualizaci konzoly.

  Správci se nemohou přihlásit do konzoly.

 • PPAT-5730: Neplatné domény Safari brání instalaci profilu na zařízení.

  Vytváříte-li profil, který má jako pravidlo zadáno pouze mezeru nebo čárku, výsledný soubor XML profilu se na zařízeních nenainstaluje. 

  Tento problém odstraníte přidáním platných domén Safari do datové části profilu.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon