Workspace ONE UEM | 18. července 2019

Zkontrolujte dodatky a aktualizace těchto poznámek.

 

Co poznámky k verzi obsahují

Verze 1907 pro zákazníky v místním serveruAplikace Workspace ONE UEM verze 1907 pro zákazníky v místním serveru obsahuje všechny funkce a vyřešené problémy z předchozích vydání určených pouze pro služby SaaS. Další informace o funkcích a vyřešených problémech z těchto vydání najdete v dokumentu VMware Workspace ONE UEM – poznámky k verzi 1904VMware Workspace ONE UEM – poznámky k verzi 1905.

Poznámky k verzi pokrývají následující témata:

Nové funkce v této verzi

Workspace ONE UEM Console

 • Vylepšili jsme přihlašování zpět do konzoly po vypršení časového limitu relace.
  Konzola si nyní pamatuje, zda jste uživatelem SAML, či nikoli. Po vypršení časového limitu se uživatelé SAML mohou znovu přihlásit bez klikání. Uživatelům se zapamatovaným uživatelským jménem a heslem, kteří nepoužívají SAML, se přihlašovací údaje na obrazovce automaticky vyplňují, a mohou se přihlásit zpět jediným kliknutím. Ve výchozím nastavení je toto vylepšení aktivováno.
  Další informace naleznete v části Přihlášení do konzoly UEM
   
 • Zjistěte, zda se vaše certifikáty APN připojují přes protokol HTTP/2.
  Poskytli jsme vám možnost manuálně provést test a zkontrolovat, zda se vaše certifikáty APNs připojují přes protokol HTTP/2. 
  Další informace naleznete v části Kontrola připojení APN přes protokol HTTP/2.
   
 • Značky zařízení již v konzole nezobrazují barvu značky a typ značky.
  Volby pro barvu značky zařízení a typ značky zařízení jsou z konzoly odebrány.
   
 • Jediným nastavením můžete zrušit přiřazení značky zařízení u více zařízení.
  Nyní je možné zrušit přiřazení značek zařízení u více zařízení současně.
  Další informace naleznete v části Zrušení přiřazení značek u více zařízení.
   
 • Nabízíme zjednodušenou integraci se softwarem Adaptiva za účelem podpory vašich zavádění distribuce softwaru peer-to-peer.
  Aplikace Workspace ONE UEM podporuje novou verzi serveru Adaptiva. Pro všechny stávající zákazníky nadále aplikace Workspace ONE UEM podporuje předchozí verzi serveru Adaptiva. Chcete-li použít novou integraci, aktualizujte server Adaptiva a AirWatch Cloud Connector na verzi 1907.
  Další informace naleznete v části Nastavení softwaru Peer Distribution pomocí serveru Adaptiva
   
 • Řešení AirWatch Express dostalo nový název. Nyní se nazývá Workspace ONE Express.
  Všechny funkce aplikace Workspace ONE Express jsou stejné jako u aplikace AirWatch Express, ale pod novým názvem. 
  Další informace naleznete v části Úvod do aplikace Workspace ONE Express.
   
 • Zlepšili jsme ochranu osobních údajů tím, že jsme do řešení Workspace ONE Express přidali otázku týkající se údajů o poloze.
  Ochrana osobních údajů je pro naše zákazníky důležitá. Pokud zvolíte možnost Ano v průzkumu Začínáme, uživatel bude prostřednictvím svého zařízení dotázán, zda si přeje sdílet své údaje o poloze. Pokud to uživatel odmítne, údaje o poloze se nebudou shromažďovat.
  Další informace naleznete v části Přehled nastavení Express.
   
 • Získejte lepší přehled o stavu úlohy dávkového importu v aplikaci Workspace ONE Express.
  Nyní můžete zobrazit stav úlohy dávkového importu. Přejděte do části Účty > Uživatelé > Stav dávky a podívejte se na stav úloh dávkového importu, které jste již zahájili.
  Další informace naleznete v části Uživatelé nebo zařízení funkce dávkového importu.
   
 • Díky nové funkci exportu využijete stránku Telekomunikace zobrazení v seznamu na maximum.
  Poskytli jsme vám možnost exportovat informace o používání a roamingu do formátů CSV a XLSX. Exportovaný soubor je k dispozici ke stažení na stránce Monitor > Zprávy a analýzy > Exporty
  Další informace naleznete v části Podrobnosti o plánu využití telekomunikačních zařízení.
   
 • Vylepšili jsme naši logiku synchronizace stavu uživatele adresáře.
  Stav uživatelských účtů administrátora a registrace v konzole UEM se nyní správně synchronizuje s deaktivacemi, které byly provedeny ve vaší službě Active Directory, a to za následujících předpokladů. Uživatel uvedený v možnosti Uživatelské jméno BIND, jež se nachází v části Skupiny a nastavení > Všechna nastavení > Systém > Podniková integrace > Adresářové služby na kartě Server, musí mít oprávnění administrátora služby Active Directory. Také je třeba aktivovat koš prostřednictvím centra pro správu služby Active Directory.
  Další informace naleznete v části Synchronizace stavu uživatele adresáře.
   
 • Ověření konfigurace LDAP je nyní komplexnější. Ověřte svou konfiguraci LDAP přímo z konzoly. 
  Administrátoři nyní mohou – v době instalace služby Directory Services – ověřovat uživatele adresáře a uživatelské skupiny – a jejich atributy – ještě před jejich přidáním do konzoly UEM. Díky vylepšeným funkcím se předchází chybám konfigurace, které mohou nastat kvůli nesprávným nastavením instalace služeb Directory Services.
  Další informace naleznete v části Mapování informací o uživateli služeb Directory Services.
   
 • Karta Nastavení je odstraněna z globálních výsledků hledání, což urychluje vyhledávání.
  Pokud se rozhodnete prohledávat nastavení, zahajte vyhledávání na stránce Konfigurace. Přejděte do části Skupiny a nastavení > Konfigurace a zadejte klíčové slovo do textového pole vyhledávání.

Android

 • Konfigurace veřejných aplikací systému Android nyní umožňuje nastavovat komplexní konfigurace podporované výrobci OEM.
  Naše nové aktualizace zahrnují:
  • Podpora vnořených polí sady.
  • Lepší a zjednodušený design s užitečnými popisy polí. 
  • Zvolte možnost ponechat nevyužité volby konfigurace aplikace prázdné, namísto jejich odstranění z uživatelského rozhraní.
   Další informace naleznete v části Přiřazení aplikací pro systém Android.
 • Přidali jsme pracovní postupy programové migrace pro přesun vašich zařízení fungujících na starší správě zařízení do služby Work Profile.
  Proveďte migraci ze svého zavádění systému Android (starší verze) na Android Enterprise (dříve Android pro práci), abyste získali více kontroly a konzistence napříč všemi zařízeními OEM. Zároveň se můžete těšit i na kvalitnější zabezpečení a lepší celkovou zkušenost pro zaměstnance využívající vlastní zařízení.
  Další informace naleznete v části Migrace správce zařízení Android (starší verze)
   
 • Vylepšený profil hesla poskytuje lepší podporu nativních funkcí systému Android.
  Profil hesla pro systém Android byl aktualizován tak, aby podporoval nativní funkce systému Android 9.0. Nyní můžete: 
  • Vynutit samostatné heslo pro službu Work a pro osobní část zařízení.
  • Využít zvýšení maximální doby vypršení platnosti hesla ze 180 na 9 999 dnů.
  • Nastavit další možnosti biometrického hesla. 
   Další informace naleznete v části Vynucení nastavení hesla (systém Android).
 • Zabezpečte svá zařízení spravovaná firmou a zařízení vlastněná firmou s povoleným osobními aplikacemi pomocí počátečního hesla.
  Pomocí volby Nastavit počáteční heslo v profilu hesla můžete nyní nastavit počáteční heslo na úrovni zařízení u všech zavedených zařízení. Po zavedení je možné resetovat heslo na úrovni zařízení.
  Další informace naleznete v části Vynucení nastavení hesla (systém Android).
   
 • Průvodce kódem QR vám nyní během registrace zařízení nabízí větší flexibilitu díky systémovým aplikacím. 
  U všech zařízení spravovaných ve vaší práci povolte systémovým aplikacím, aby na pracovním zařízení nechaly nainstalovány nekritické systémové aplikace, případně výběrem možnosti Zakázat tyto aplikace odstraňte.
  Další informace naleznete v části Generování kódu QR pomocí Průvodce konfigurací registrace.

Chrome OS

 • Poskytněte beta verze nebo vývojové verze systému Chrome OS, aby bylo možné otestovat předprodejní verze před jejich obecnou dostupností.
  V poli Kanál vydání v profilu Aktualizace systému zjistíte, zda bude zařízení dostávat beta verze, vývojové verze nebo výrobní sestavení operačního systému Chrome. To je užitečné pro testování sestavení před odesláním aktualizací do celé sady zařízení.
  Více informací naleznete v části Konfigurace profilu aktualizací systému (Chrome OS).

iOS

 • Mějte v zařízeních vždy aktivovanou ochranu dat. 
  Nyní vám dáváme možnost, zda chcete při přihlašování do sdíleného zařízení vymazat heslo zařízení, či nikoli.
  Další informace naleznete v části Konfigurace sdílených zařízení

macOS

 • Lépe dodržujte zásady zabezpečení tím, že budete střídat obnovovací klíče na vyžádání.
  Do detailů zařízení a samoobslužného portálu je přidáno nové rozšíření zabezpečení, kde se v úložišti FileVault automaticky po 15 minutách střídá osobní obnovovací klíč (PRK), jakmile ho k přístupu využije nějaký uživatel nebo administrátor.
  Další informace naleznete v části Rotace osobních obnovovacích klíčů
   
 • Řízení omezení pro párování čipových karet v zařízeních se systémem macOS 10.12.4 a novějších.
  Přidali jsme novou datovou část profilu pro konfiguraci nastavení a omezení použití čipové karty.
  Další informace naleznete v části Konfigurace profilu čipové karty
   
 • Omezte nebo povolte shromažďování nahrávek a snímků obrazovky.
  Přidali jsme nový omezující klíč, který deaktivuje možnost uživatele pořizovat snímky obrazovky nebo zaznamenávat nahrávky obrazovky.
  Další informace naleznete v části Konfigurace profilu omezení

Správa mobilního obsahu

 • Vyberte více souborů a odstraňte je najednou v zobrazení seznamu spravovaného obsahu aplikace AirWatch.
  Zobrazení seznamu spravovaného obsahu aplikace AirWatch nyní podporuje hromadné odstranění souborů.
  Další informace naleznete v části Zobrazení seznamu správy obsahu.
   

Tunnel

 • Připravujeme se na něco nového. Aplikace Workspace ONE Tunnel pro Windows potřebuje nový rámec a doplňkové nastavení pro své nadcházející vydání.
  V konzole UEM uvidíte nová nastavení odkazující na aplikaci Workspace ONE Tunnel pro Windows. S používáním těchto doplňkových nastavení počkejte, dokud nebude naše nová aplikace k dispozici.
  Další informace naleznete v části Konfigurace profilu nástroje Tunnel dle aplikace pro stolní aplikaci Windows.

Windows

 • Chcete si ponechat zařízení Windows 10 nakonfigurovaná v souladu s doporučenými postupy v daném odvětví? Funkce Standardní hodnoty je nyní k dispozici všem zákazníkům.
  Funkce Standardní hodnoty umožňuje zajistit svým zařízením stálé zabezpečení a soulad s oborovými standardy, jako např. se srovnávacími testy CIS. Máte-li k dispozici standardní hodnoty, můžete nastavit a řídit své preferované konfigurace jen bezdrátově, bez nutnosti využívat VPN nebo doménu. Můžete také vytvořit vlastní standardní hodnoty pomocí zásad GPO. Nová vylepšení pro Standardní hodnoty zahrnují úpravy a odstraňování vašich vlastních standardních hodnot.
  Další informace naleznete v části Používání standardních hodnot

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

1907 Vyřešené problémy
 • AAPP-6661: Použité rozhraní API načte „použít příznak VPN“, vrátí hodnotu False pro všechny aplikace VPP.

 • AAPP-6868: Specifická zařízení DEP jsou odstraněna ze Stavu registrace. 

 • AAPP-6884: Registrace DEP se zablokuje při čekání na konfiguraci u zařízení se systémem macOS pro různé scénáře, které zahrnují kombinaci uživatele fázování a uživatele adresáře.

 • AAPP-6992: Do profilu, který obsahuje více než jedno tiskové zařízení v datové části tiskárny, byl odeslán nesprávný kód XML.

 • AAPP-7087: Doručování certifikátů uživatele/SMIME do zařízení se systémem macOS nefunguje očekávaným způsobem.

 • AAPP-7129: Instalace interní aplikace na monitorovaná zařízení zobrazuje nesprávnou výzvu.

 • AAPP-7130: Klient APNs HTTP/2 nefunguje očekávaným způsobem a výsledkem je dotaz APNSOutbound.

 • AAPP-7138: Funkce Nastavení spravovaný pomocí rozhraní Bluetooth nefunguje očekávaným způsobem.

 • AAPP-7212: SeedScript v zařízení se systémem iOS se nedaří zobrazit u zařízení iPad Mini 5 a iPad Air 3.

 • AAPP-7228: Klient APNs HTTP/2 vyvolal chybovou výjimky ověřování.

 • AAPP-7264: Zařízení iOS 12.2 nemohou zapínat nebo vypínat šifrování u jednotlivých zpráv. 

 • AAPP-7279: Aplikace se na zařízeních se systémem macOS neinstalují, pokud uživatel vytvoří profil Fusion.

 • AAPP-7551: Instalace a odstranění aplikace nefungují očekávaným způsobem při přihlášení/odhlášení na zařízeních se systémem iOS. 

 • AGGL-5025: Profil uživatele v systému ChromeOS neaktualizuje přiřazení zařízení.

 • AGGL-5500: Nelze vymazat data aplikací na zařízeních Samsung.

 • AGGL-5579: Interní aplikace systému iOS po upgradu 1904 neuznává nastavení VPN pro jednotlivé aplikace.

 • AGGL-5605: DeviceManagement -> HmacAuthenticationHandler. TryValidate se nedaří vyřešit typ IAndroidWorkWebAppBusiness. 

 • AGGL-5609: Při přiřazování profilů Android Enterprise se na stránce Náhled zařízení nesprávně zobrazují starší verze zařízení.

 • AGGL-5662: Server aplikace UEM silně zatěžuje procesor, pokud není konfigurována služba Memcached.

 • AGGL-5694: Uložení konfigurace aplikace v prohlížeči Chrome se nezdaří při výběru několika možností rozevíracího nabídky.

 • AGGL-5698: Opakovaná registrace těchto zařízení má za následek chybu „Registrace byla zablokována. Nemáte povoleno registrovat své zařízení“. 

 • AGGL-5715: Konzola UEM negeneruje profil XML s údaji o certifikátu s/MIME v době, kdy je certifikát nahrán prostřednictvím SSP.

 • AGGL-5732: Konfigurace proxy serveru s použitím adresy URL PAC se nesprávně používá v prohlížeči Chrome pro Android.

 • AGGL-5745: Odesílání nabízených oznámení větších než 256 znaků nefunguje očekávaným způsobem.

 • AMST-14538: Resetování systému Windows neodstraní staré certifikáty.

 • AMST-15491: Profil omezení pro systém Windows Desktop nefunguje očekávaným způsobem.

 • AMST-16332: Agent ochrany systému Windows opakovaně hlásí chybu „Protokolování HttpRequest pro selhání HMAC“.

 • AMST-16344: Konfigurační profil Dell BIOS nakonfigurovaný s vlastními atributy systému BIOS nekonfiguruje atributy na zařízeních.

 • AMST-16369: Stránka Detaily zařízení nezobrazuje popisky nainstalovaných popisů stavu.

 • AMST-16548: Instalace profilu BitLocker se v zařízeních nedaří. 

 • AMST-16577: Příznaky funkcí senzorů systému Win10 jsou deaktivovány po upgradu UEM sdílených SaaS a vyhrazených SaaS. 

 • AMST-16590: Vzorek ověření stavu u zařízení se systémem Windows nefunguje očekávaným způsobem.

 • AMST-16714: Zobrazení detailů zařízení konzoly se nedaří aktualizovat o popisný název zařízení pro systém Windows 10.

 • AMST-16819: Novému profilu brány firewall spuštěnému s konzolou UEM 1904 se nedaří odstranit pravidla brány firewall.

 • AMST-17054: Nepodařilo se otevřít nebo upravit profil datové části ochrany dat systému Windows.

 • AMST-17058: Služba atestace stavu zařízení systému Windows nefunguje očekávaným způsobem. 

 • AMST-17081: BaseLineAdapter se nedaří vyřešit odkaz na lokátor služby.

 • AMST-17082: WindowsCheckInRequestProcessor se nedaří vyřešit WindowsProfilePayloadBusiness.

 • AMST-17102: Profil ochrany dat systému Windows (desktop), který obsahuje desktopové aplikace s cestami k souboru, nefunguje očekávaným způsobem.

 • AMST-17106: Doručování profilu služby Windows Update do počítače 1607 během 365 dní nefunguje očekávaným způsobem.

 • AMST-17398: Nelze instalovat aplikace BSP na zařízení s procesory x86. 

 • AMST-17560: Data senzoru systému Windows nejsou hlášena v konzole Intelligence.

 • AMST-17617: Služby zařízení po upgradu 1903 silně zatěžují procesor.

 • ARES-2524: Karta zařízení a zobrazení mřížky interní aplikace zobrazuje nekonzistentní počty aplikací.

 • AMST-18356: Selhání připojení k databázi může způsobit zrušení registrace zařízení se systémem Windows 10. 

 • ARES-2791: Nabídka Spravovat zařízení umožňuje odstranění odmítnutých aplikací a nesprávně zobrazuje stav jako Nainstalováno.

 • ARES-2831: Seznam spravovaných aplikací zobrazuje neplatná data.

 • ARES-5063: Aplikace přiřazená zařízení prostřednictvím značky zařízení neaktivuje příkaz k instalaci.

 • ARES-6830: Počet aplikací u aplikace Workspace ONE na konzole UEM neodpovídá databázi.

 • ARES-6859: Na obrazovce Spravovat zařízení se pro instalovaná zařízení zobrazuje hlášení „Nebyly nalezeny žádné záznamy“, pokud je veřejná aplikace neaktivní.

 • ARES-7065: Metoda GetEulaContent() nefunguje očekávaným způsobem.

 • ARES-7895: Podrobnosti aplikace -> Více -> Nezobrazují se události.

 • ARES-7905: Konzola UEM v zásadách zabezpečení aplikací nesprávně zobrazuje „VMware Browser“.

 • ARES-7946: Nastavení Katalog na konzole UEM nefunguje očekávaným způsobem.

 • ARES-7986: Vyhledávací hodnota nefunguje očekávaným způsobem pro žádný jiný typ hodnoty než řetězec.

 • ARES-8284: Při povolení služby Per App VPN dojde k automatické instalaci Aplikace Android nastavené na možnost Na vyžádání.

 • ARES-8381: Při nahrávání nových verzí aplikací je zaznamenáno nekonzistentní chování.

 • ARES-8384: Nastavení DLP pro „Seznam povolených aplikací“ se nedaří načíst aplikace.

 • ARES-8414: Použití AL k určení nainstalovaného stavu neobsahuje pro některé toky případ uživatelem spravovaných aplikací.

 • ARES-8579: Při vytváření nového profilu v systému iOS se heslo nezobrazuje jako znaky.

 • ARES-8588: Vyřazení předchozí verze při nahrávání nové verze interní aplikace nesprávně vede k ukončení platnosti nejnovější verze.

 • CMCM-188173: Odstraněné soubory nebo složky nelze zobrazit na stránce koše SSP.

 • CMCM-188185: Pokud parametr obsahuje dvoubajtový znak, kategorie POST/PUT nebo awcontents vykáže selhání.

 • CMCM-188204: Diagram historie úložiště řídicího panelu obsahu zobrazuje jiné oddělení firemního úložiště oproti soukromému úložišti. 

 • CMEM-184489: Funkce synchronizace poštovní schránky nefunguje očekávaným způsobem.

 • CMSVC-9924: Počet členů uživatelské skupiny nesprávně zobrazuje v podřízené organizační skupině pro uživatele adresáře hodnotu 0.

 • CMSVC-10004: Zařízení, která jsou uvedena v zobrazení seznamu uživatelů, nesprávně zobrazují zařízení z organizačních skupin na stejné úrovni. 

 • CMSVC-10178: V aplikaci Lotus Domino se nedaří synchronizovat uživatelské skupiny.

 • CMSVC-10250: Nelze upravit skupiny přiřazení.

 • CMSVC-10268: Stránka přiřazení značky nefunguje očekávaným způsobem.

 • CRSVC-3888: Protokolování popisku v profilu SDK nefunguje očekávaným způsobem.

 • CRSVC-4672: Pokud se zařízení nachází v přepsané podřízené organizační skupině, jsou na prohlížeč použita nastavení vlastního profilu sady SDK.

 • CRSVC-4906: Počáteční načítání datové části při úpravách vlastního profilu sady SDK v systému iOS přiřazeného k webu funguje očekávaným způsobem.

 • CRSVC-5154: Zařízení se systémy Android/iOS nesprávně zobrazují CertificateGuid v názvu subjektu šablony certifikátu.

 • CRSVC-5272: Výmaz zařízení neodvolává certifikáty klientského přístupu aplikace Boxer.

 • CRSVC-5472: Stav přihlášení shody má za následek chybovou výjimky SQL.

 • CRSVC-5525: Nastavení ochrany osobních údajů USB a Bluetooth nesprávně zobrazují tři hvězdičky.

 • CRSVC-6000: Ikona ochrany osobních údajů se nelokalizuje očekávaným způsobem.

 • CRSVC-6024: Vypršel časový limit registrace na zařízeních se systémem Android a iOS.

 • CRSVC-6094: Časté přihlašování zařízení způsobuje vysoké využití paměti na serveru služeb zařízení.

 • CRSVC-6253: Registrace zařízení se nezdaří, pokud je uživatelským jménem e-mailová adresa. 

 • CRSVC-6270: Bezstavové tokeny BlobHandler předané na adresách URL neumožňují přerušení požadavku při selhání tokenu.

 • ENRL-1057: Při registraci zařízení ze stránky se stavem registrace se do pole organizační skupiny registrace automaticky vyplní nesprávný název organizační skupiny.

 • ENRL-1135: V nastavení registrace konzoly UEM se nezobrazuje název produktu VMware Identity Manager.

 • ENRL-1147: Přihlášení koncového uživatele nepřijímá licenční smlouvu s koncovým uživatelem, pokud má doména předponu s uživatelským jménem.

 • ENRL-1172: Propagace značky se po přesměrování centra Intelligent HUB do správy zařízení nenačte očekávaným způsobem.

 • ENRL-1222: Registrace zařízení Android M Zebra TC51 a TC56 prostřednictvím centra Hub 19.05.0.14 do konzole 9.3.0.31 má za následek chybu „registrace zablokována“.

 • FBI-178096: Zpráva s detaily aplikací zařízení nefunguje očekávaným způsobem.

 • FBI-178097: Zpráva uživatelské role administrátora zobrazuje nesprávné datum posledního přihlášení.

 • FBI-178100: Zpráva s podrobnostmi podle zařízení o aplikacích, které jsou zakázané (jsou na blacklistu) nebo nejsou schválené (nejsou na whitelistu), obsahuje aplikace, které jsou schválené (jsou na whitelistu).

 • FCA-189553: Při výběru z rozevíracího seznamu jazyků na přihlašovací stránce SSP se nedaří vybrat jazyky vybrané pro konkrétní organizační skupinu.

 • FCA-189746: Textová pole zdroje Skupiny a nastavení zobrazují oprávnění na Help Desku pro verzi konzoly 19,02 a novější.

 • FCA-189973: Nelze přistoupit do protokolu sdíleného zařízení.

 • FCA-190033: Stránka zobrazení seznamu profilů neumožňuje přesunout některé štítky a stránka nevrací původní pozici.

 • FCA-190204: Volání rozhraní API /API/mdm/devices/search nevyplňuje informace o jménu uživatele, pokud uživatel nemá ve službě Active Directory hodnotu křestního jména.

 • FCA-190396: Po upgradu konzoly nemohou administrátoři přijmout Podmínky použití.

 • FCA-190542: Tok e-mailového odkazu Zapomenuté heslo neuznává dvojúrovňové ověřování.

 • FCA-190589: Příklad rozhraní API Swagger zobrazený pro /System/Groups/ID je nesprávný.

 • FCA-191283: Odstranění organizační skupiny má za následek chybu FK.

 •  FDB-2639: Stránka Detaily zařízení se pro několik zařízení nenačte.

 • PPAT-4820: Metoda handshake TLS nedokáže přepsat konfiguraci aplikace Tunnel.

 • PPAT-4825: Aplikace v rámci pravidel provozu zařízení nejsou po přepsání viditelné.

 • PPAT-5248: Interní aplikace pro systém Android s aplikací AFW Tunnel se nezobrazují pod pravidly provozu zařízení.

 • PPAT-5454: Kontrola seznamu povolených zařízení serveru proxy se nezdaří, pokud řetězec názvu hostitele konzoly obsahuje „VPN“.

 • RUGG-6698: Konzola UEM nesprávně podporuje úpravy podmínek produktu.

 • RUGG-6718: Záložky nejsou ve Spouštěči uvedeny pod volbou Záložky. 

Známé problémy

 • AGGL-5484: Datum registrace se aktualizuje na čas poslední synchronizace pro zařízení se systémem Chrome OS.

  Datum a čas registrace se aktualizují na nejnovější čas synchronizace pro zařízení se systémem Chrome OS, když se zařízení načítají ze služby Google Cloud. Místo toho by se měl přečíst skutečný čas registrace zařízení, který je sdílen v odezvě služby Google Cloud.

 • AGGL-5725: Přiřazení aplikací nelze uložit, když je NSX je aktivováno.

  Pokud je aktivováno NSX, nelze uložit skupiny zabezpečení přiřazení aplikace.

  Jako dočasné řešení deaktivujte NSX, přidejte přiřazení aplikace a znovu aktivujte NSX.

 • AGGL-5744: Schválené aplikace se občas nedaří nainstalovat ze služby Play Store na zařízení Xiaomi.

  Aplikace schválené na serveru UEM nejsou občas viditelné pro zařízení Xiaomi, pokud jsou zaregistrována ve službě Android Enterprise. 

 • AGGL-5906: Zařízení Android Enterprise vytvoří místo hesla pracovního profilu heslo zařízení.

  Centrum Hub příčin zobrazuje oznámení o nastavení hesla zařízení, když je odesláno heslo pracovního profilu, protože profil XML má zásady hesla zařízení (com.airwatch.android.androidwork.passwordpolicy) i zásady hesla aplikace Work (com.airwatch.android.androidwork.apppasswordpolicy)

  Vyberte oznámení „Změnit heslo aplikace Work“ a nastavte heslo pro zařízení zaregistrované v aplikaci Work.

 • AMST-17019: Pokud je zavedena předchozí verze, není možné pro novou verzi MSP upravovat kontext instalace a kritéria zjišťování. 

  Pokud je MSP přidáno do již zavedeného MSI, kontext instalace a kritéria zjišťování není možné po uložení upravovat, a to navzdory tomu, že je nová verze v neznámém stavu. 

 • AMST-17022: Chyby instalace aplikací nejsou v konzole UEM aktualizovány.

  Vzorek seznamu volitelných aplikací není zařazen do fronty pro chyby instalace aplikací, a proto potřebuje, aby vzorek seznamu aplikací aktualizoval stav. 

 • AMST-17581: Stav aplikace se na kartě Aplikace změní na „Nenainstalováno“ a „Instaluje se“. Po selhání odinstalace aplikace se stav změní na „Nenainstalováno“ a dojde k výjimce.

  Klient SFD ve vzorku odesílá nulu, když je odinstalace aplikace zařazena do fronty. To způsobí, že se stav aplikace v konzole změní na „Nenainstalováno“ a následně se místo chyby odinstalace zobrazí chyba instalace.

 • AMST-17591: U hlášení „Soubor existuje.“ se zobrazuje nesprávné číslo verze.

  Kritérium Soubor existuje zobrazuje informace o verzi, které patří do kritéria „Aplikace existuje“.

 • AMST-17881: Úprava datové části profilu nefunguje očekávaným způsobem.

  Pokud jsou všechny konfigurace v nových datových částech nastaveny na hodnotu Nenakonfigurováno, musí se datová část vrátit do nenakonfigurovaného stavu. V současné době nadále zobrazujeme datovou část zvýrazněnou v zeleném pruhu, v ikoně úprav, v ikoně koše apod.

 • AMST-18107: Kritéria zavádění aplikace se nezdaří, pokud se v konfiguraci použijí uvozovky.

  Při použití kritérií registru nebo událostí s uvozovkami zahrnutými v konfiguraci se zavádění aplikace nezdaří.

 • AMST-18160: Záhlaví Přidat nepředvídané události zobrazuje možnost Přidat kritéria.

  Při přidávání nepředvídaných událostí text záhlaví/typu odkazuje na „kritéria“. V ideálním případě musí záhlaví zobrazovat „Přidat nepředvídané události“ a text typu by měl zobrazovat „Typ nepředvídané události“.

 • AMST-18221: Profil omezení blokuje všechny soubory cookie třetích stran, i když má profil nastavené povolování souborů cookie. 

  Když uživatel nastaví zásady omezení a povolí prohlížečům použití souborů cookie, prohlížeč Edge nadále blokuje soubory cookie třetích stran. 

  Jako náhradní řešení můžete použít jakýkoli jiný prohlížeč.

 • AMST-18762: Spravované aplikace zobrazují nesprávnou zprávu o stavu. 

  Předpokládejme, že spravované aplikace s chybou odinstalování zůstávají ve stavu „Čekající na odebrání“. 

 • ARES-8578: Poslední provedená akce se neaktualizuje při odebrání aplikace Microsoft Store pro firmy, pokud je příznak funkce počtu MAM nastavený na hodnotu Zapnuto.

  Stav aplikace se neaktualizuje pro aplikaci BSP.

 • ARŮ-8427: V důsledku chyb HMAC nefunguje jednouživatelské fázování očekávaným způsobem.

  V důsledku chyb HMAC nefunguje jednouživatelské fázování očekávaným způsobem.

 • CMCM-188249: Stahování obsahu spravovaného v AirWatch nefunguje očekávaným způsobem. 

  Odezva contentavailable_search trvá příliš dlouho.

 • CMCM-188259: Obsah přiřazený podřízené organizační skupině se nedaří použít na zařízení, pokud je kategorie vytvořena na organizační skupině na stejné úrovni.

  Obsah AW nesmí být přiřazen k organizační skupině na stejné úrovni, jako jsou kategorie vytvořené v jiných organizačních skupinách na stejné úrovni.

  Tento problém můžete obejít tak, že přiřadíte obsah jiné organizační skupině na stejné úrovni nebo v přiřazené organizační skupině vytvoříte kategorii.

 • CMEM-185217: Konfigurace SEG se zobrazuje v Administrátorském panelu.

  V části Monitor -> Administrátorský panel se zobrazuje položka SEG MemConfig.

 • ENRL-1292: Oznámení události rozhraní API se nedaří aktivovat při změně atributu zařízení.

  Přihlášení k odběru oznámení událostí se neaktivuje, pokud je konfigurováno pro změnu atributu zařízení nebo při změně organizační skupiny zařízení.

 • FCA-190413: ToS cloudového klienta požadavku konfigurace centra Hub se nenačte nebo se jeho načítání zpozdí.

  PDF pro ToS cloudového klienta požadavku konfigurace centra Hub se nenačítá v prohlížeči Firefox a v prohlížeči Chrome trvá načítání spoustu času.

  Tento problém můžete vyřešit tak, že si v prohlížeči Chrome projdete Podmínky služeb.

 • PPAT-5464: Odchozí stránka serverů proxy v STR se automaticky neaktualizuje.

  Odstranění odchozího serveru proxy ze seznamu STR vytvoří v uživatelském rozhraní duplicitní položku.

  Tento problém odstraníte, pokud stránku zavřete a znovu načtete.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon