Workspace ONE UEM | Srpen 2019

Zkontrolujte dodatky a aktualizace těchto poznámek.

Co poznámky k verzi obsahují

Co poznámky k verzi obsahují

Poznámky k verzi pokrývají následující témata:

Nové funkce v této verzi

Android

 • Zaregistrujte zařízení ve spravovaném režimu Android Enterprise Work bez spravovaného účtu Google. 
  Zařízení můžete registrovat ve spravovaném režimu Android Enterprise Work bez spravovaného účtu Google za následujících okolností:
  • Pokud nemáte připojení ke službám Google.
  • Pokud pracujete v uzavřené síti.
  • Pokud vaše zařízení neobsahují služby Google (AOSP/ne-GMS). 
   Stránka Registrace zařízení Android EMM nyní obsahuje možnost vybrat jako typ registrace ve spravovaném režimu Work uzavřenou síť AOSP. Další informace naleznete v části Registrace zařízení Android
 • Povolujeme resetování hesla na vašich zařízení s pracovním profilem a systémem Android 8.0+.
  Nyní můžete vybrat příkazy Vymazat heslo a Resetovat heslo u zařízení s pracovním profilem se spuštěným systémem Android 8.0+. Příkaz Vymazat pracovní heslo odebere výzvu pracovního zabezpečení na zařízení a příkaz Resetovat pracovní heslo vás vyzve k zadání nového hesla. 
  Další informace naleznete v části Příkazy správy zařízení.

iOS

 • Pro všechna zařízení s iOS 13 jsme přidali nové klíče datové části pravidel použití sítě.
  Nastavte možnosti služby Wi-Fi Assist u cílených fyzických a eSIM karet pro zařízení s iOS 13.
  Další informace naleznete v části Konfigurace profilu pravidel využití sítě
 • Vynechejte všechny nově přidané obrazovky Asistenta instalace u zařízení s iOS 13.
  Umožníme vám vynechat nově přidané obrazovky Asistenta instalace u zařízení s iOS 13, které byly přidány do programu Apple Business Manager.
  Další informace naleznete v části Dokončení registračního profilu DEP
 • U zařízení s iOS 13 jsme přidali nové klíče datové části omezení.
  Zakažte funkce přepínání Wi-Fi, klávesnici QuickPath, Najít moje přátele a Najít moje zařízení na zařízeních s iOS 13. Také jsme přidali několik stávajících možností vyžadujících dohled, jako je omezení kamery, prohlížeče Safari, zálohování do iCloudu a explicitní obsah.
  Další informace naleznete v části Konfigurace profilů omezení
 • Zakažte uživateli samostatné přepínání nativních aplikací Pošta, Kontakty, Kalendář, Připomenutí a Poznámky. 
  Přidali jsme nový klíč datové části Exchange u zařízení se systémem iOS 13, který umožní zabránit uživateli samostatně přepínat nativní aplikace Pošta, Kontakty, Kalendář, Připomenutí a Poznámky a podrobněji toto omezení konfigurovat. 
  Další informace naleznete v části Konfigurace e-mailového profilu EAS pro nativního e-mailového klienta

macOS

Windows

 • Zjednodušte distribuci partnerských zařízení pomocí nového profilu Windows Desktop.
  Přesunuli jsme doplněk Workspace ONE Peer Distribution z nabídky Skupiny a nastavení do profilu zařízení pro Windows Desktop. Nový profil pro zařízení Windows Desktop zjednodušuje konfiguraci nastavení doplňku Workspace ONE Peer Distribution.
  Doplněk Workspace ONE Peer Distribution nyní podporuje distribuované, hostované a místní BranchCache režimy spolu s dalšími nastaveními konfigurace, jako je procento místa na disku a maximální stáří mezipaměti.
  Další informace naleznete v části Partnerská distribuce s Workspace ONE
 • Zařízení s Windows 10 můžete zajišťovat sami pomocí šifrovaných vlastních balíčků PPKG.
  Balíčky PPKG vám umožní zajišťovat zařízení Windows 10 s aplikacemi, profily a přihlašovacími údaji pro registraci, které používáte. Tento zajišťovací balíček můžete použít jako součást prostředí prvního spuštění počítače s Windows 10 nebo později po nastavení zařízení.
  Další informace naleznete v části Vytvoření zřizovacího balíčku pro zařízení se systémem Windows 10
 • Po navázání partnerství se společností Dell oznamuje společnost VMware aplikaci Workspace ONE Express+.
  Workspace ONE Express+ je jednoduché řešení správy pro malé a středně velké firmy, které přináší podporu pro zařízení s Windows 10 a aplikace Office365.

Workspace ONE Express

 • Zaregistrujte svůj účet Google v aplikaci Workspace ONE Express a přivítejte zařízení se systémem Android Enterprise.
  Workspace ONE Express nyní podporuje systém Android Enterprise, včetně podpory typů registrace Pracovní profil a spravovaný režim Work, a také podporu spravovaných účtů Google Play, zásad Android Enterprise a zdrojů. Aplikace Express nadále beze změn podporuje starší verze systému Android.
  Další informace naleznete v části Registrace
 • Aplikace Workspace ONE Express nyní umožňuje přidat katalog aplikací na domovskou obrazovku zařízení.
  Při nastavování aplikace Workspace ONE Express je nyní nabídnuta možnost přidat katalog aplikací na domovskou obrazovku zařízení. Tato možnost usnadňuje zajištění, že vaše zařízení budou moci stahovat volitelné aplikace, které jim přiřadíte.
  Další informace naleznete v části Nastavení aplikace Express

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

1908 Vyřešené problémy
 • AAPP-6228: Profil iOS s vlastním typem VPN a konfigurací ADCS pro certifikát nefunguje očekávaným způsobem.

 • AAPP-7213: Automatická registrace Apple (Apple Configurator) neregistruje zařízení správně poté, co je zařízení zablokováno omezením nebo blacklistem.

 • AAPP-7217: Nepodařilo se najít řetězce stavu instalace knih.

 • AAPP-7236: Funkce Kopírovat profil nefunguje očekávaným způsobem u datové části předvoleb ochrany osobních údajů macOS.

 • AAPP-7284: Zprávy instalačního programu aplikace macOS nezobrazují skutečné chování aplikace.

 • AAPP-7390: Profil Exchange zůstává ve frontě, pokud je zařízení během instalačního příkazu zablokováno.

 • AAPP-7487: Při použití automatizované registrace na systémech iOS jsou zařízení registrována do jediného uživatelského účtu, a to i v případě, že jsou zapsána ve dvou odlišných účtech.

 • AAPP-7518: Stav webové instalace Workspace ONE se neaktualizuje při použití registrace kontejneru iOS.

 • AAPP-7543: Při použití automatizované registrace na systémech macOS jsou zařízení registrována do jediného uživatelského účtu, a to i v případě, že jsou zapsána ve dvou odlišných účtech.

 • AAPP-7561: Ověřování SDK SSO u produktivních aplikací pro iOS nefunguje očekávaným způsobem. 

 • AAPP-7598: Přidání verze k aplikaci Mac nefunguje očekávaným způsobem.

 • AAPP-7734: Načtení stránky „Spravovaná zařízení“ pro aplikaci Microsoft Outlook VPP selhalo.

 • AGGL-5006: Po registraci zařízení Chromebook nefunguje stránka SSP očekávaným způsobem.

 • AGGL-5499: Role Správa aplikací neumožňuje přidání veřejné aplikace Android do konzoly.

 • AGGL-5705: Profil omezení Android For Work zobrazuje nesprávnou nápovědu.

 • AGGL-5713: Interní aplikace se nestáhne automaticky, když se uživatel přihlásí ke spouštěči v režimu s více povolenými uživateli.

 • AGGL-5741: Nastavení proxy v obchodě Google Play nefunguje očekávaným způsobem.

 • AGGL-5774: Oznámení o odložení aktualizace zásady aktualizací systému (až o 30 dní) nefunguje očekávaným způsobem.

 • AGGL-5825: Data zařízení ze služby Google nebyla přijata a zařízení se nezaregistrovalo. 

 • AGGL-5885: Konfigurace aplikace Android for Work s hodnotami vyhledávání nepodporuje UUID zařízení a vlastní atributy.

 • AGGL-5906: Zařízení Android Enterprise nesprávně vyzve k vytvoření hesla zařízení namísto hesla pracovního profilu.

 • AGGL-5944: Interní aplikace se nenainstaluje během registrace robustních zařízení.

 • AGGL-5947: Během přidávání verze datové části WiFi se firemní heslo nezobrazuje ve formátu XML. 

 • AGGL-5987: Stránka migrace staršího systému Android se nenačte.

 • AMST-12776: Horizon Client nemůže být spuštěn v kioskovém režimu na zařízeních s Windows 10.

 • AMST-14223: Stav registrace na zařízení Windows Desktop zobrazuje nesprávnou zprávu.

 • AMST-14945: Instalace profilu aktualizací Windows selhává na zařízení RS6 pro větev „Semi Annual Channel“. 

 • AMST-15584: Nápověda tlačítka Cesta při konfiguraci hodnoty registru pro kritéria úspěchu nebo vytvoření nestandardních dat pro nasazení aplikací je nesprávně formátována.

 •  AMST-16317: Registrace v systému Windows 7 nefunguje očekávaným způsobem a centrum Hub ohlásí chybu. 

 • AMST-16986: Událost Výmaz potvrzen již není zapsána do protokolu událostí na zařízeních se systémem Windows 10.

 • AMST-17352: Profil hesla systému Windows neuznává požadavek na komplexní znaky.

 • AMST-17508: Registrace zařízení se zruší v případě chyby v konzole UEM.

 • AMST-18062: Když je v konzole UEM aktivováno nastavení agenta ochrany, je odeslán e-mail s oznámením životního cyklu zařízení.

 • AMST-18272: Selhání připojení k databázi může vést ke zrušení registrace zařízení se systémem Windows 10.

 • AMST-18348: Určitý vlastní soubor ZIP zůstává v konzole UEM ve stavu, kdy čeká na vyřízení.

 • AMST-18363: Při odebrání organizace došlo k chybě v tabulce deviceSensor.TriggerMap.

 • AMST-18783: Nástroji Dell Command Monitor se nepodařilo použít datovou část s heslem systému BIOS.

 • AMST-18797: Synchronizace metadat aktualizací Windows (WSUS) se nezdaří z důvodu výjimky rozhraní API SOAP.

 • AMST-18805: Služba zasílání zpráv na serveru konzoly se nepravidelně ukončuje.

 • CMCM-188173: Odstraněné soubory nebo složky nelze zobrazit na stránce koše SSP. 

 • CMCM-188225: Aplikace Content Locker nesynchronizuje obsah z vnořených adresářů.

 • CMEM-185260: SEGv2 – selhává spuštění kontroly shody, chyby Uložení se nezdařilo a Chyba připojení.

 • CMSVC-10301: Kliknutím na tag omylem odeberete profily/aplikace ze zařízení.

 • CMSVC-10344: Položky v protokolu syslog neobsahují tag CRUD.

 • CMSVC-10349: Nedaří se provést synchronizaci uživatelských skupin z UEM do vIDM, je-li neměnné ID mapováno na externí ID.

 • CMSVC-10352: Nedaří se provést synchronizaci uživatelů konzoly UEM s aplikací IDM, pokud administrátor a uživatelské účty pro registraci sdílejí v konzole UEM hodnotu primárního klíče.

 • CMSVC-10460: Integrace konzoly UEM do adresáře aplikace IDM synchronizuje pouze 20 uživatelských skupin.

 •  CRSVC-5459: V části „Co nevidíme“ webklipu ochrany osobních údajů se zobrazuje GPS při registraci zařízení s nastavením „Sběr a zobrazení“.

 • CRSVC-6084: Certifikát MacOS pro profil je načítán z mezipaměti, když je zařízení znovu registrováno.

 • CRSVC-6365: Šablonu, která byla asociována s certifikační autoritou, nelze upravit po změně aktivovaného agenta omezené registrace.

 • CRSVC-6371: Boxer OAuth v systému Android s aktivovaným pracovním profilem nemá přístup k certifikátu.

 • CRSVC-6481: Denní kvóta a kvóta hovorů za minutu nefungují očekávaným způsobem.

 • CRSVC-6595: Zásady konformity vytvořené pro zakázané aplikace u zařízení vlastněných zaměstnanci vyhodnotí zakázané aplikace pro podniková zařízení.

 • ENRL-896: Provedení firemního výmazu bez odstranění informací o zařízení zobrazuje popisný název zařízení předchozího uživatele.

 • ENRL-1145: Omezení počtu zařízení pro organizační skupinu se deaktivuje, pokud je tato stránka uložena administrátorem, který nemá přístup k úpravě limitu zařízení.

 • ENRL-1248: Zásada omezení registrace pro organizační skupinu je nesprávně aplikována na uživatelskou skupinu.

 • ENRL-1278: Odstranění záznamu zařízení z konzoly UEM může mít za následek selhání opětovné registrace zařízení po dobu až 24 hodin.

 • ENRL-1279: Náhodná zařízení převezmou typ vlastnictví zařízení Nedefinováno, i když definujeme výchozí typ vlastnictví jako Vyhrazeno pro firmu.

 • FBI-178103: Zprávy, které mají konfigurováno úložiště Zprávy, nevytvoří bloby souborů v úložišti Zprávy, ale vytvoří jej v umístění úložiště souborů.

 • FBI-178106: Ve zprávě analýzy SDK chybí data události.

 • FCA-190625: Nesoulad ve výsledcích mezi Devices Litesearch a API vyhledávání.

 • FCA-191023: Dokumentace API obsahuje několik nesprávných informací.

 • FCA-191258: Dávkové hodnoty pro koncový bod API/mdm/devices?searchby={type} umísťují volání SQL do smyčky.

 • FCA-191292: Oznámení události API se nespustí, když se změní organizační skupina zařízení. 

 • FCA-191302: Volání rozhraní API nesprávně zkontroluje FetchTokenAsync ze služby VidmOAuthTokenService. 

 • INTEL-13568: Nesrovnalosti v číslech zpráv zobrazených v aplikaci UEM Console a zprávách Intelligence.

 • PPAT-4565: Nelze vymazat sToken.

 • PPAT-5790: Přidání prázdných řádků nebo řádků s čárkou do pravidel provozu zařízení končí chybou instalace profilu. 

 • RUGG-6694: Administrátoři mohou nesprávně nahrát aplikaci se stejným kódem verze.

 • RUGG-6641: Aplikace spouštěče se nestáhne, pokud je nastavení „Aplikace služby“ nastaveno na možnost „Zdědit“.

 • RUGG-6642: Mapování produktů v rámci sady produktů je zrušeno, když rozhraní API pro mapování volá více než 100 produktů.

 • RUGG-6750: Kopírování souboru/akcí a odstranění souboru ze zkopírovaného souboru/akce ovlivní původní akce souboru.

 • RUGG-6754: Nelze vytvořit název složky v profilu spouštěče více aplikací, který obsahuje vícebajtové znaky.

 • RUGG-6799: Nástroj Android Launcher se po upgradu na verzi 1905 nestáhne. 

 • RUGG-6900: Požadavek na obslužnou rutinu katalogu centra Hub selže, ohlášena chyba „metoda nenalezena“.

 • RUGG-6906: Služba doručení obsahu náhle přestane reagovat a způsobuje problémy s odesláním produktu.

 • AGGL-5932: Výchozí rozložení obchodu Google Play nezobrazuje aplikace.

19.8.0.1 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-7883: Test integrace VPP selhal. 

 • AMST-19948: Procesor serveru DS dosáhne 100% zátěže v případě, že je profil hesla poslán na 60 000 zařízení z důvodu chybějících omezení

 • CRSVC-7075: Jedinečnost certifikátu nevynutí vzájemnou autentizaci TLS u systému Android. 

 • CRSVC-7186: Registrace DEP selže s konfigurací NIAP z důvodu chybějící závislosti.

 • FCA-191504: Smlouva EULA s podmínkami použití nedokázala načíst organizační skupinu zákazníka. 

 • FCA-191530: Rozhraní API pro vyhledávání zařízení MDM načítá informace o uživateli namísto vlastnosti UserId. 

 • PPAT-5903: Pole domény Safari je v datové části profilu VMware Tunnel VPN skryté. 

 • PPAT-5908: Chybějící aplikace s pravidly DTR po upgradu konzole UEM z verze 1902 na 1907. 

19.8.0.2 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-7936: Pro registrovaná zařízení iOS/iPadOS 13 nelze vymazat heslo.

19.8.0.3 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-6191: Po registraci nového zařízení se v katalogu nezobrazí webová aplikace systému Android. 

 • AMST-19972: Změna hesla pro zařízení se systémem Windows 10 se základními uživatelskými účty nefunguje očekávaným způsobem.

19.8.0.4 Vyřešené problémy formou opravy
 • INTEL-11211: Opětovná registrace zařízení do jiné organizační skupiny zobrazuje záznam ve staré organizační skupině

 • INTEL-14177: Selhání úloh ETL | CDC kvůli neshodě datového typu

 • PPAT-6095: Aplikace s povolenou proxy Tunnel selžou, pokud certifikáty serveru nesplňují nové zásady certifikátu Apple TLS pro iOS 13

19.8.0.5 Vyřešené problémy formou opravy
 • FCA-191842: Nedaří se nahrát SKU pro organizační skupinu zákazníka, pokud v nadřízené hierarchii existují SKU s vyšším ID SKU.

 • PPAT-6192: Skript SQL selže s chybou omezení u tabulek aplikace Tunnel. 

19.8.0.6 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-7487: Zásady konformity naposledy zobrazených zařízení nefungují očekávaným způsobem. 

19.8.0.7 Vyřešený problém formou opravy
 • SINST-175505: Chybí cesta souboru pro webovou konfiguraci AirWatch.APIGateway.

19.10.0.8 Vyřešené problémy formou opravy
 • RUGG-7420: Další parametr s hodnotou null je odeslán pro všechny typy příkazů.

19.8.0.10 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-23341: Změňte integrační testy FPS tak, aby ukládaly balíčky ppkg na jednotku C.

19.8.0.12 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-9901: Odstranění zařízení neprovede výmaz zařízení v ojedinělých situacích, kdy se zařízení přihlásí těsně před vydáním příkazu.

19.8.0.13 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-27382: Stav registrace zařízení je zablokován ve stavu Probíhá.

19.8.0.14 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-10085: Komunikujte se zařízeními Apple přes protokol HTTP/2 za účelem správy zařízení a doručování push oznámení do aplikací produktivity VMware.

19.8.0.15 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11209: Profil správy zařízení není po firemním výmazu odebrán ze zařízení. 

 • AAPP-11222: Výmaz odstraněných zařízení zasahuje koncový bod přihlášení. 

Známé problémy

 • AMST-18376: Stav aplikace se v průběhu instalace neaktualizuje tak, aby odpovídal skutečnému stavu aplikace.

  Stav aplikace zůstává na hodnotě „Čekání na instalaci na zařízení“, i když instalace aplikace na zařízení právě probíhá. Dotaz na vzorek seznamu aplikací neaktualizuje svůj stav. Stav například zobrazuje hodnotu „Probíhá stahování“ nebo „Probíhá zpracování“. Po dokončení spuštění aplikace se stav změní buď na Spravovaná, nebo Selhání. 

 • AMST-18762: Stav neúspěšného odstranění aplikace zobrazuje v konzole hodnotu „Probíhající odstranění“.

  Pokud selže odstranění aplikace pro distribuci softwaru přebírající správu, první vzorek musí aktualizovat stav na hodnotu „Odebrání aplikaci selhalo“ a následující vzorek musí stav aktualizovat zpět na hodnotu „Instalováno“. Stav zůstane ve stavu „Probíhající odstranění“ i poté, co je spotřebováno více vzorků seznamu aplikací.

 • AMST-19280: Stav aplikace je nesprávný u aplikací, které jsou vyřazeny. 

  Vyřazené aplikace se v konzole zobrazují se stavem „Nainstalováno uživatelem“. 

 • AMST-19447: Stav standardní hodnoty je nesprávný při odstraňování vlastní standardní hodnoty. 

  Po odstranění vlastní standardní hodnoty se stav v konzole neaktualizuje.

  Tento problém odstraníte, pokud upravíte zásadu standardní hodnoty a opravíte stav. 

 • ENRL-1335: Uživatelé vytvoření s možností fázování s jedním standardem nebo s možností rozšířeného fázování při registraci zařízení uvidí výzvu k zadání vlastnictví, a to i když je tato výzva deaktivována. 

  Když výzva k zadání vlastnictví není aktivována, uživatel registrace nesmí být k zadání vlastnictví vyzván.

  Pokud jsou zařízení registrována s nesprávným vlastnictvím, mohou jej administrátoři změnit z konzole.

 • FCA-191398: Podrobnosti nově vytvořeného cloudového klientu se na stránce konfigurace centra Hub neuloží.

  Konfigurace centra Hub se přenese z nadřízené organizační skupiny a zobrazí se následující upozornění: „Váš cloudový klient byl úspěšně vytvořen. Chcete-li aktivovat služby centra Hub, klikněte na možnost Začínáme a zadejte podrobnosti o cloudovém klientu VMware Identity Manager, které jste obdrželi e-mailem.“ 

  Jako náhradní řešení administrátoři mohou zvolit možnost nepoužít u konfigurace centra Hub zajišťování JIT.

 • FCA-191385: Po registraci nového zařízení prostřednictvím starší verze stávajícího projektu v platformě Express se webová aplikace pro systém Android nezobrazí v katalogu.

  V organizační skupině Express se webová aplikace po registraci zařízení do projektu nepřidá do katalogu.

 • ARES-9652: Profilový model MultipleTextBoxModel nefunguje podle očekávání. 

  Uživatelé nemohou u profilu systému mac OS přidávat více výjimek datové části proxy. 

 • RUGG-6726: Nově registrované zařízení Winmo nezobrazuje stav konformity. 

  Stav konformity zařízení se nezobrazuje správně u všech zařízení Winmo.

 • PPAT-5629: Pokud je odstraněna globální organizační skupina, změny provedené v konfiguraci aplikace Tunnel podřízené organizační skupiny se neuloží správně. 

  Pokud je aplikace Tunnel nakonfigurována na úrovni globální organizační skupiny a později je odstraněna, zobrazí se při přechodu na stránku konfigurace aplikace Tunnel nesprávná chybová zpráva.  

 • PPAT-5854: Uživatelé nemohou zadat některé řetězce pro určení aplikací v systému Windows. 

  Rozhraní API použité k vytvoření aplikace pro systém Windows podporuje v popisném názvu zařízení pouze znaky anglické abecedy. 

 • PPAT-5721: NSX provede uložení i když je konfigurace deaktivována. 

  NSX nesmí po deaktivaci uložit neplatnou konfiguraci. 

 • PPAT-5780: Pokud zákazník deaktivuje NSX z uživatelského rozhraní, musí na serveru restartovat služby, aby se změny načetly.

  Deaktivací NSX se nespustí opětovná konfigurace serveru Tunnel. 

  Náhradní řešení představuje restart služeb. 

 • PPAT-5813: Synchronizace NSX, když certifikát NSX není přidán do důvěryhodného úložiště serveru, má za následek chybovou zprávu. 

  Chybové zprávy skupiny zabezpečení NSX nejsou vhodné pro chybu metody handshake SSL. 

 • ASCL-174960: Doporučený obsah není na zařízeních Android aktualizován.

  Po aktualizaci z verze 3.18 na verzi 3.19 se doporučený obsah neaktualizuje. Doporučený obsah se nezobrazí po nové ani opětovné instalaci. 

 • CMEM-185406: Nepodařilo se načíst stránku administrátorského panelu.

  Když přejdete do části Sledování > Administrátorský panel, načítání stránky administrátorského panelu nikdy neskončí.

 • MACOS-1887: V systému macOS 11 Big Sur nelze nasadit aplikaci Intelligent Hub (automatická instalace po registraci), balíčky spuštění a aplikaci Apple Business Manager (VPP).

  Klíč „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ (restrict-store-require-admin-to-install) byl v systému macOS 10.14 označen jako zastaralý. V systému macOS 11 Big Sur instalace profilu s tímto klíčem bohužel způsobí selhání aplikací nasazených pomocí nativních příkazů MDM. 

  Tento problém odstraníte vymazáním nastavení klíče „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ v libovolném profilu omezení systému macOS, který je nasazován na zařízení se systémem macOS 11+.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon