Workspace ONE UEM | Září 2019

Zkontrolujte dodatky a aktualizace těchto poznámek.

Nové funkce v této verzi

Verze 1909 pro zákazníky v místním serveru: Aplikace Workspace ONE UEM verze 1909 pro zákazníky v místním serveru obsahuje všechny funkce a vyřešené problémy z předchozího vydání určeného pouze pro služby SaaS. Další informace o funkcích a vyřešených problémech z předchozího vydání určeného pouze pro služby SaaS naleznete v dokumentu Verze VMware Workspace ONE UEM 1908

Workspace ONE UEM Console​

 • Zapojte se do programu vylepšení zkušeností zákazníků CEIP společnosti VMware.
  Aplikace Workspace ONE UEM je nyní zapojená do program vylepšení zkušeností zákazníků CEIP společnosti VMware, jehož cílem je zlepšení produktů a služeb, řešení problémů a informování o nejlepším způsobu nasazení a používání našich produktů. Tento program je k dispozici pouze pro místní nasazení aplikace Workspace ONE.
  Společnost VMware shromažďuje v rámci programu CEIP technické informace o pravidelném používání produktů a služeb VMware ve vaší organizaci ve spojení s licenčními klíči VMware.  Tyto informace neidentifikují konkrétní jednotlivce. Podrobnosti týkající se programu CEIP naleznete v Centru zabezpečení a záruky na adrese https://www.vmware.com/cz/solutions/trustvmware/ceip.html.
 • Automatické opakování zajišťuje robustní prostředí instalace profilu. 
  Přidali jsme novou logiku opakování u profilů, které se nedaří instalovat na vašich zařízeních. Nová logika se pokouší opakovaně instalovat profily po přihlášení vašich zařízení.
 • Seznamte se s nově navrženými šablonami zpráv.
  Přepracované šablony zpráv nyní poskytují lepší prostředí globalizace. Díky novému systému uvidí administrátoři používající šablony zpráv pouze šablony aktivního jazyka. Pokud například administrátor používá konzolu Workspace ONE UEM Console v japonštině, zobrazí se mu pouze šablony zpráv v tomto jazyce.
 • Udržujte si přehled o sdílených zařízeních pomocí nového oznámení události API pro přihlášení/odhlášení.
  Přidali jsme oznámení události API, které vám umožní sledovat, kdy se přihlásí/odhlásí sdílená zařízení. Oznámení události umožňuje rozpoznávat vzorce využití a pomáhá udržovat si přehled zařízení s více uživateli. 
 • Oznámení UEM, která jsou k dispozici jako zprávy v centru Intelligent Hub, jsou nyní dostupná v části Oznámení. 
  Pokud jste aktivovali služby centra Workspace ONE Intelligent Hub a povolili funkci oznamování, budou oznámení UEM, jako jsou problémy s konformitou, zasílána prostřednictvím služby oznamování. Toto vylepšení umožňuje vašim zaměstnancům mít všechna svá oznámení na stránce oznámení Intelligent Hub a pracovat tak v konzistentním prostředí. Již nemusíte přecházet na stránku Účty > Toto zařízení > Zprávy v aplikaci Intelligent Hub, abyste viděli oznámení související s aplikací UEM.

Chrome

 • Představujeme zcela nový profil Dell pro funkce správy specifické pro vaše zařízení Dell. 
  Po spuštění řady Dell Enterprise Chromebook společnost Dell zavedla některé funkce správy specifické pro zařízení Dell v novém profilu Dell (Chrome OS)

iOS

 • Zajistěte si důkladnější zabezpečení pomocí nového řízení přístupu k jednotkám USB.
  Nyní můžete zamezit přístupu jednotky USB k souborům v zařízeních se systémem iOS 13+ v Profilu omezení
 • Specifikujte, jakým způsobem zařízení se systémem iOS 13+ zpracovávají síťový provoz, pomocí profilu VPN.
  Nyní můžete nastavit domény, ke kterým se automaticky připojují účty e-mailu, kontaktů a kalendáře. Můžete také řídit, jak klient virtuální privátní sítě (VPN) zahrnuje nebo vylučuje místní provoz v síti.
 • Spravuje způsob hlasového ovládání u zařízení iOS 13+ spuštěných v režimu jediné aplikace.
  Zakažte nebo povolte ovládání hlasu pro zařízení se systémem iOS 13+ v rámci konfigurace profilu pro režim jedné aplikace
 • Převeďte funkčnost SSO do vašich aplikací pomocí profilu rozšíření SSO.
  Nový profil rozšíření jednotného přihlášení pro zařízení iOS 13+ umožňuje poskytnout cílené adresy URL pro přesměrování i jednotné přihlášení založené na přihlašovacích údajích.
 • Přizpůsobte si možnosti registrace zařízení synchronizovaných pomocí programu Apple Business Manager. 
  Nasazujte zařízení synchronizovaná v programu Apple Business Manager (dříve DEP) pomocí sady upravitelných webových obrazovek s vašimi značkami. Tyto obrazovky nabízejí vlastní registraci s rozšířenými akcemi registrace, jako je moderní autentizace, vícefaktorová autentizace a přijetí smlouvy EULA.
 • Podporujeme novou registrační metodu zaměřenou na ochranu soukromí, která chrání vaše osobní údaje a zároveň zajišťuje firemní zdroje.
  Zaregistrujte všechna zařízení se systémem iOS 13+ pomocí ID spravovaných zařízení Apple vytvořených v aplikaci Apple Business Manager a federace do služby Azure AD. Zařízení zaregistrovaná uživateli zajišťují vylepšenou ochranu osobních údajů, která odděluje spravovaná data od osobních a poskytuje základní funkce správy, jako je instalace aplikací, konfigurace Wi-Fi a požadavek na heslo.
 • Aktualizujte konfiguraci vaší karty eSIM.
  Požádejte zařízení iOS 13+ o obnovení konfigurace karty eSIM pro konkrétního operátora tím, že provedete změny na stránce Detaily zařízení.  

macOS

 • Pomocí našich nových možností pro přizpůsobení primárního uživatelského účtu zjednodušte práci s Asistentem instalace. 
  Upravte informace o primárním uživatelském účtu vytvořené v asistentovi instalace na zařízeních se systémem macOS 10.15 Catalina v rámci automatizované registrace pomocí nástroje Apple Business Manager. Tyto změny proveďte v případě, že vytváříte nebo upravujete profil registrace DEP
 • Profil rozšíření SSO přináší do vašich zařízení synchronizaci hesel SSO a AD. 
  Nakonfigurujte rozšíření aplikace, která provádějí jednotné přihlášení pomocí obecného rozšíření SSO nebo rozšíření Kerberos SSO pro zařízení macOS 10.15 Catalina s datovou částí rozšíření SSO

 • Zjednodušte uživatelské prostředí automatickým schválením nových systémových rozšíření. 
  Řídí omezení a nastavení aplikací, které používají systémová rozšíření, konfigurací profilu systémových rozšíření

 • Zabraňte úniku dat pomocí nového omezení Handoff.
  Omezte schopnost používat funkce kontinuity Handoff v počítačích Mac se systémem 10.15 konfigurací klíče Handoff v profilu Omezení

 • Sledujte stav zabezpečeného spouštění a externího spouštění, abyste měli jistotu, že je možné spustit pouze schválené operační systémy. 
  Na stránce Detaily zařízení si můžete zobrazit stav zabezpečeného spouštění a externího spouštění zařízení Mac se systémem 10.15 Catalina. 

Správa mobilního obsahu

 • Funkce Content Locker dostane nový název. Představujeme aplikaci Workspace ONE Content.
  Všechny funkce aplikace Workspace ONE Content jsou stejné jako u aplikace Content Locker, ale mají nový název. Další informace naleznete v části VMware Workspace ONE Content

Rugged

 • Registrace pomocí čárového kódu umožňuje jednoduché zapojení zařízení Honeywell se systémem Android.
  Můžete svým uživatelům zjednodušit registrační prostředí pomocí registračního čárového kódu určeného pro zařízení Honeywell se systémem Android. Uživatelé registrují zařízení jednoduchým skenováním čárového kódu.

Windows

 • Se společností Dell a novou atestací Dell BIOS je všechno lepší.
  Chraňte desktopová zařízení Dell Windows pomocí nové atestace Dell BIOS. Tato služba analyzuje systém BIOS vašich zařízení Dell a hlásí stav systému BIOS do aplikace Workspace ONE UEM. Díky zásadám shody aplikace Workspace ONE UEM můžete rychle reagovat a snížit tak riziko, které ohrožené zařízení představuje pro vaši síť.

Workspace ONE Express

 • Další informace o upgradu na aplikaci Workspace ONE UEM  
  Nyní můžete jednoduše zjistit, co upgrade na aplikaci Workspace ONE UEM může přinést vaší organizaci. Získejte přístup k užitečným videím, živým ukázkám a dokumentaci plné sady funkcí aplikace Workspace ONE UEM nebo snadnou cestu upgradu při přechodu.
 • Usnadnili jsme migraci starších zařízení Android na platformu Android Enterprise. Vyzkoušejte náš nový nástroj pro migraci zařízení Android v rámci aplikace Express.
  Nástroj pro migraci zařízení Android vás provede jednotlivými kroky procesu. Jakmile zaregistrujete aplikaci Workspace ONE Express u společnosti Google jako správce podnikové mobility, můžete migrovat starší zařízení Android. 
 • Řešení problémů se zařízením usnadňuje nová karta Řešení potíží na stránce Detaily zařízení. 
  Karta Řešení potíží zobrazuje výpis protokolů událostí a příkazů včetně funkcí pro filtrování a vyhledávání, které vám umožní vyřešit problém se zařízením. Další informace naleznete na kartě Řešení potíží v části Detaily zařízení

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

Vyřešené problémy
 • AAPP-6228: Profil iOS s vlastním typem VPN a konfigurací ADCS pro certifikát nefunguje očekávaným způsobem.

 • AAPP-6922: Nelze uložit nastavení popisného názvu zařízení, když probíhá registrace zařízení. 

 • AAPP-6997: Vlastní aplikace B2B VPP se nezobrazují v dané kategorii.

 • AAPP-7000: Administrátoři mohou během konfigurace DEP prohlížet nadřazeného i podřazeného výchozího uživatele fázování a mohou nevědomě vybrat nesprávný stav. 

 • AAPP-7088: Oprava certifikátů macOS, které chybí v přihlašovacím řetězci klíčů. 

 • AAPP-7272: Zprávy APN zprávy nejsou zařazeny do fronty u zařízení macOS, pokud nejméně jedno zařízení v dávce nemá token APN uživatele.

 • AAPP-7430: Nelze poslat certifikát APNS do aplikace integrované se sadou SDK.

 • AAPP-7686: Heslo autentizace je vymazáno, když upravujete profil filtru obsahu.

 • AAPP-7695: Profil proxy macOS neuznává výjimky domény.

 • AAPP-7728: Popis sběru dat polohy v nastavení centra Intelligent Hub se nezobrazuje očekávaným způsobem. 

 • AAPP-7848: Omezení otisků prstů na uživatelském rozhraní zobrazuje nesprávnou výchozí hodnotu.

 • AAPP-7885: Vlastní datová část XML iOS nefunguje očekávaným způsobem.

 • AAPP-7936: Vymazání hesla pro registrovaná zařízení se systémem iOS/iPadOS 13 nefunguje očekávaným způsobem. 

 • AAPP-7962: Registrace DEP zařízení macOS nebo iOS se nedokončuje a zařízení jsou zablokována ve stavu „Probíhá registrace“.

 •  AAPP-8024: Instalace profilu s novým nastavením datové části preferencí ochrany osobních údajů pro zařízení macOS Catalina nefunguje očekávaným způsobem.

 • AAPP-8099: Omezení otisků prstů v datové části Zabezpečení a ochrana osobních údajů zobrazuje v systému macOS nesprávnou výchozí hodnotu. 

 • AGGL-3270: Detaily aplikace nezobrazují informace z obchodu Play Store v aplikaci centra Hub.

 • AGGL-4484: Nedaří se instalovat profily sítě zařízení ChromeOS s certifikáty. 

 • AGGL-5046: Cílené zavádění nebo předběžné ověření interních aplikací pro zařízení Android Enterprise dodaných prostřednictvím Google Play for Work nefunguje očekávaným způsobem.

 • AGGL-5341: Integrace služeb Google u vyhledávání ve skupině aplikací nefunguje očekávaným způsobem. 

 • AGGL-5984: Webový odkaz u starších verzí systému Android zobrazuje na stránce souhrnu zařízení v nastavení konfigurace > Profil > Typ konfigurace údaj Práce.

 • AGGL-6014: V důsledku chyb HMAC se jednouživatelské fázování nedokončí.

 • AGGL-6015: Nelze přidat více než 16 výjimek (povolených) adres URL v profilu řízení přístupu Chrome na bázi uživatele.

 • AGGL-6017: Konfigurace aplikace Citrix SSO se neodeslala do zařízení. 

 • AGGL-6065: Zdroj aplikace u starší verze aplikace Android se při importu z přehrávání nebo vyhledávání aplikace neaktualizuje očekávaným způsobem. 

 • AGGL-6141: Volání GB směrované do konzoly UEM Console selže, když se pokusíte stáhnout veřejné aplikace Android pro zařízení. 

 • AGGL-6163: Zdroj autentizace centra Intelligent Hub se mění z hodnoty VIDM na UEM, pokud se změní záložky v nastavení registrace podřízené organizační skupiny. 

 • AGGL-6166: Při registraci nového zařízení do konzoly nefunguje konfigurace aplikace očekávaným způsobem. 

 • AGGL-6209: Nelze vymazat licenční klíč KNOX z nastavení centra Hub.

 • AMST-17591: Po vložení aplikace se v kritériu Soubor existuje zobrazují informace o verzi, které se týkají kritéria Aplikace existuje. 

 • AMST-18902: Příkazy pro instalaci aplikací jsou v konzole řazeny do fronty.

 • AMST-18862: Data PPKG se neodstraní ani po výmazu zařízení. 

 • AMST-19365: Funkce Standardní hodnoty není v podřízené organizační skupině viditelná.

 • AMST-19371: Zařízení se seznamem povolených položek zůstává ve stavu „Probíhá registrace“, jestliže registrace probíhá s uživatelem fázování.

 • AMST-19972: U počítačů se systémem Windows 10 se základními uživatelskými účty nefunguje požadavek na změnu hesla.

 • AMST-20054: Hodnota ApplicationTransforms se nenačte během hledání aplikace, pokud organizační skupina neobsahuje žádné aplikace. 

 • ARES-8483: Vyvolání procedury devicecommandqueue.threshhold_updatedevicequeuestatusbythreshholdid uložené v databázi vypršelo kvůli velkému počtu zařízení. 

 • ARES-8601: Při pokusu o uložení nastavení samostatného katalogu dochází ke snížení výkonu, které brání uživateli uložit nastavení a uživateli je oznámena chyba vypršení časového limitu.

 • ARES-8803: Interní aplikace se zablokují ve stavu čekání na uvolnění a nevytvářejí žádné dávkové úlohy. 

 • ARES-9392: Časové plány profilů nerespektují přírůstky Celý den. 

 • ARES-9680: Nelze získat přístup k zobrazení seznamu závislostí na ploše systému Windows. 

 • CMSVC-10167: Synchronizace atributu uživatele se nedaří z důvodu nesprávné analýzy atributu času uzamčení. 

 • CMSVC-10436: Rozhraní API administrátora nevrací správnou hodnotu LastLoginTimeStamp.

 • CMSVC-10665: Hodnota zakázaného stavu v části adresářové služby se neukládá trvale s výsledky databáze.

 •  CMSVC-10697: Při registraci zařízení v podřízené organizační skupině se značkou přiřazenou z nadřazené organizační skupiny se nesprávně vytvoří značka. 

 • CMSVC-10732: Chyba výjimky „Detaily základního rozlišujícího názvu výchozí nebo dodané skupiny nejsou platné“ se zobrazuje při hledání uživatelských skupin z testovacího připojení. 

 • CRSVC-6126: Při načítání šablony se přidá hodnota „CN =“.

 • CMSVC-10799: Adresářové služby s OpenLDAP selžou při testu připojení.

 • CRSVC-6503: Proces údržby DuplicateCertificate_Purge naráží na chybu duplicitního klíče. 

 • CRSVC-6548: Heslo certifikační autority nepřijímá znak „<“.

 • CRSVC-7042: Znaky Unicode se neanalyzují během odesílání SMS pomocí služby SMSGlobal z důvodu absence trojitého šifrování.

 • CRSVC-7066: Služba sledování fronty dotazování se ve všech boxech DS stále ukončuje. 

 • CRSVC-7353: Data protokolu syslog jsou posílána pouze ve zprávě testu připojení. 

 • ENRL-1437: Jsou odstraněny záznamy zařízení uvedených na whitelistu se stavem registrace Je zaregistrováno a stavem konformity Je konformní.

 • ENRL-1445: Mapování uživatelské skupiny s uživatelem fázování nefunguje očekávaným způsobem po upgradu konzoly.

 • FCA-190387: Název HTML a drobečková navigace se mění při otevírání nové záložky pomocí klávesové zkratky.

 • FCA-191290: Zařízení se nepřesunou do správných organizačních skupin v případě, že dojde k volání rozhraní API, kterým se mění organizační skupina.

 • FCA-191504: Smlouva EULA s podmínkami použití nedokáže načíst organizační skupinu zákazníka. 

 • FCA-191343: Karta Poloha na stránce Detaily zařízení občas zobrazuje zprávu „Došlo k neočekávané události“, pokud je období nastaveno na jinou než poslední známou hodnotu.  

 • FCA-191402: U uložené procedury EnrollmentLocationGroupUsers_List_IncludeChildLGs vyprší časový limit při spuštění testu uživatelského rozhraní konzoly.

 • FCA-191455: Výběr možností Monitorovat > Přehled > Shoda > Zařízení bez požadovaných aplikací v konzole UEM Console nezobrazuje data pro podřízenou organizační skupinu.

 •  FCA-191468: Procedura Admin_LocationGroupEdit způsobuje zablokování.

 • FCA-191537: Správa hromadných akcí nefunguje při výběru více než 400 zařízení. 

 • FCA-191549: V zobrazení seznamu zařízení není možné zařízení odstranit hromadně.

 • FCA-191637: V zobrazení seznamu zařízení není možné zařízení odstranit hromadně. 

 • FCA-191664: Pořadí pravidel provozu zařízení a pravidel provozu serveru nelze změnit v prohlížeči Google Chrome. 

 • PPAT-5730: Přidání prázdných řádků nebo řádků s čárkou do pravidel provozu zařízení končí chybou instalace profilu.

 • PPAT-5903: Pole domény Safari je v datové části profilu VMware Tunnel VPN skryté.

 • PPAT-6009: Certifikát proxy AirWatch zobrazuje na konzole hodnotu „Platnost skončila“.

 • PPAT-6095: Aplikace s povolenou proxy Tunnel selhávají, pokud certifikát serveru nesplňuje nové zásady certifikátu Apple TLS pro iOS 13.

 • RUGG-5722: Soubory nebo akce budou odstraněny z konzoly bez interakce koncových uživatelů.

 •  RUGG-7000: Seznam aplikací se v režimu úprav manifestu nezobrazuje v rozevíracím seznamu instalovaných aplikací.

19.9.0.1 Poznámky k verzi opravy
 • AAPP-8270: Oprava chyb při testování UAT

19.9.0.2 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-20890: Po upgradu na verzi systému Windows se zařízením nedaří dynamicky měnit smart skupiny.

 • AAPP-8178: Podpora „apns-push-type“ pro certifikát APNs prostřednictvím protokolu HTTP/2. 

 • INTEL-14177: Selhání úloh ETL | CDC kvůli neshodě datového typu. 

19.9.0.3 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-8223: Přijetí smlouvy EULA se neuznává u vlastní registrace DEP. 

 • FCA-191842: Nedaří se nahrát SKU pro organizační skupinu zákazníka, pokud v nadřízené hierarchii existují SKU s vyšším ID SKU.

 • CRSVC-7628: Aktivujte příznak SampleJobImprovementsFeatureFlag v konzole UEM. 

19.9.0.4 Vyřešený problém formou opravy
 • AMST-21454: Stav hardwarové registrace zařízení není synchronizován se stavem registrace zařízení v záznamu 

 • AMST-21525: Během registrace v režimu OOBE vyzve centrum Hub při instalaci k přístupu na úrovni administrátora.

19.9.0.5 Vyřešené problémy formou opravy
 • INTEL-13876: ETL | Opakovaná synchronizace neodstraní smazané entity ze seznamu EntityList. 

 •  AGGL-6067: Událost zařízení SoftResetConfirmedUser se do protokolu Syslog neodešle v prostředích následujících po verzi 9.6. 

 • AGGL-6055:  Při hromadné kontrole robustních zařízení se systémem Android se zobrazí výjimka „Příkaz není autorizovaný nebo je nedostupný“. 

19.9.0.6 Vyřešené problémy formou opravy
 • FCA-191865: Konzola správně přijala a uložila GPS vzorky. Došlo však k potížím s načtením skutečného rozhraní služby Bing Maps. 

 • CRSVC-7487: Zásady konformity naposledy zobrazených zařízení nefungují očekávaným způsobem.

 • INTEL-15395: ETL | Úloha obnovení entit se po upgradu databáze deaktivuje. 

19.9.0.8 Vyřešené problémy formou opravy
 •  ENRL-1568: Uživatel není vytvořen v reálném čase přes registraci centra HUB a registrace se nezdaří. 

 • ATL-2674: Chybějící AirWatch ve sloupci popisu databáze způsobuje problém při vytváření identifikátoru UDID. 

 •  SINST-175472: Aktualizujte VŠECHNY instalační programy (Linux a Windows), aby používaly prostředí Java 8u231. 

 • INTEL-15395: ETL | Úloha obnovení entit se po upgradu databáze deaktivuje. 

 • CRSVC-7878: Vzorová úloha nevyzvedává očekávaná zařízení pro přihlášení v intervalech vzorků.

 • CRSVC-7780: Webový klip ochrany osobních údajů nezobrazuje data na zařízení (iOS a Android).

19.9.0.10 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMEM-185462: Nepodařilo se načíst stránku administrátorského panelu.

 • CRSVC-8135: Služba zařízení se ve fondu aplikací zastaví. 

 • ENRL-1605: Specifické modely zařízení se neobjeví v rozevíracím seznamu Omezení registrace.

19.9.0.12 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-22485: Zařízení Windows nerespektují nastavení automatického odhlášení.

 • AMST-22528: Ruční synchronizace na OMA-DM končí chybou „Synchronizaci nelze spustit (0x82ac0008)“. 

 • ARES-10888: Nelze skrýt komentáře v katalogu starších aplikací.

 • CMEM-185464: U hodnoty GoogleTokenRevocationBusiness související s hodnotou enrollmentUserId selhává ochrana. 

19.9.0.14 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-8705: Při odstranění registrovaného uživatele, který má přiřazen registrační záznam DEP, je nesprávně odstraněn registrační záznam. 

 • CMSVC-12675: Odkaz na získání zapomenutého hesla nemá metodu silné autentizace.

 • RUGG-7421: Další parametr s hodnotou null je právě odeslán pro všechny typy příkazů.

19.9.0.15 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-8828: Zařízení DEP získávají nesprávný token z nižší organizační skupiny.

 • AMST-23028: Registrace se zablokuje ve stavu Probíhá, když je aktivováno nastavení zajišťování služby OOBE.

 • AMST-23064: Po odhlášení přihlášeného uživatele dochází ke zpracování příkazů.

19.9.0.17 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-8972: Aplikace VPP nejsou instalovány na zařízení, které je registrováno jako vlastní. 

 • ARES-11203: Nelze instalovat profily, protože příkazy nejsou z důvodu omezení int32 generovány. 

 • CRSVC-8915: Příkaz DeviceComplianceStatus_InitializeByDevice selhal při vkládání z důvodu vzájemného zablokování. 

19.9.0.18 Vyřešené problémy formou opravy
 • PPAT-6574 Služba Tunnel nemůže do registru přidat nový šifrovací klíč k dešifrování připojovacího řetězce

19.9.0.19 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-8974 AppleMDM CheckIn Call trvá během registrace DEP 160 sekund

19.9.0.20 Vyřešené problémy formou opravy
 • CONSVR-1723 Skript pro odstranění ContentCache FF se pro podřízenou organizační skupinu přepisuje

19.9.0.21 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-6919: Během registrace zařízení se starým záznamem v konzole se nové datum registrace neprojeví.

 • CRSVC-9196: Šablona zprávy specifická pro platformu není během registrace zařízení vyzvednuta.

 • SINST-175559: Aktualizujte VŠECHNY instalační programy systému Windows na verzi JRE 8u241.

19.9.0.22 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-9164: Synchronizace zařízení je vyvolána, když je aplikace odebraná a pro zařízení iOS je prováděn dotaz na aplikace.

 • AAPP-9165: Certifikát pro nadřízené a členy aplikace Apple School Manager porušuje pokyny popsané společností Apple.

 • CRSVC-9338: V důsledku souběžného zpracování ve vláknech bylo spuštěno více e-mailových oznámení týkajících se zásad konformity založených na plánu.

19.9.0.24 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-9641 První zprávy UDP Syslog jsou vypuštěny rozhraním Winsock. 

 • AAPP-9325: Chybí inventární číslo a je přepsán popisný název pro funkci DEP, pokud je aktivována vlastní registrace.

19.9.0.26 Vyřešený problém formou opravy
 • AGGL-7140: CommandID 49, který posílá aktualizované konfigurace spravovaných aplikací, není zařazen do fronty u interních aplikací na zařízeních Android ve spravovaném režimu Work.

 • ARES-11561: Odstranění mapování ExternalAppAssignment aplikace Outlook v systému iOS nefunguje očekávaným způsobem.

19.9.0.27 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-10011: Uložená procedura ukládání stavu konformity zařízení neuloží stav z důvodu souběžné změny ID.

19.9.0.28 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMSVC-13403: Nekonzistentní chování mezi konzolou a rozhraním API při odstraňování uživatele.

19.9.0.29 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-9767: Odstranění zařízení neprovede výmaz zařízení v ojedinělých situacích, kdy se zařízení přihlásí těsně před vydáním příkazu. 

 • AMST-26442: Hodnocení zásad konformity čeká na vyřízení pro zařízení se systémem Windows 10.

19.9.0.32 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMSVC-13621: Kvůli časovým limitům SQL pro SmartGroupDeviceMap selhávají aktualizace smart skupin.

19.9.0.34 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-10084: Komunikujte se zařízeními Apple přes protokol HTTP/2 za účelem správy zařízení a doručování push oznámení do aplikací produktivity VMware.

 • AMST-27381: Stav registrace zařízení je zablokován ve stavu Probíhá. 

19.9.0.36 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-12661: Podle hodnocení zásad aktualizujte Plánovač dodržování předpisů. 

19.9.0.40 Vyřešené problémy formou opravy
 • ARES-14101: Zaveďte dávkové zpracování v uložené proceduře InternalAppAssignment_ReconcileByApp za účelem vytvoření přiřazení v dávkách.

   

19.9.0.42 Vyřešené problémy formou opravy
 • RUGG-8892: Je-li aktivováno souborové úložiště FileStorage, nelze stáhnout existující aplikaci pro zajišťování produktů.

19.9.0.45 Vyřešený problém formou opravy
 • AAPP-11208: Profil správy zařízení není po firemním výmazu odebrán ze zařízení. 

 • AAPP-11221: Výmaz odstraněných zařízení zasahuje koncový bod přihlášení. 

19.9.0.46 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-18277 Řeší problémy se šifrováním a podepisováním ve službách zařízení, které z důvodu nedávných změn v rozhraní .NET Framework, vydaných jako součást nejnovějších aktualizací systému Windows, vedou k selháním komunikace zařízení.

19.9.0.48 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-19545: Všechny certifikáty jsou v neznámém stavu.

Známé problémy

 • ARES-9588: Nespravovaná aplikace může odeslat příkaz k instalaci aplikace. 

  Systém Windows nepodporuje zavádění veřejných aplikací, ať už bezplatných, nebo placených, prostřednictvím konzoly. Je-li však aktivován počet MAM, administrátoři mohou prostřednictvím konzoly zavést bezplatnou veřejnou aplikaci. 

 • ARES-9890: Registrace samostatného katalogu na zařízeních Android 9 zobrazuje v konzole UEM Console po dokončení registrace nesprávný operační systém. 

  Na zařízeních Android 9, jako jsou Samsung S10, S8 nebo OnePlus 7 Pro, zobrazuje konzola UEM Console během registrace samostatného katalogu verzi OS jako 10 namísto 9. 

 • FCA-191677: Resetování barvy značky neresetovalo „Barvu zvýraznění“ na výchozí hodnotu #007CBB.

  Resetování barev značky na výchozí nastavení na stránce brandingu v nabídce Nastavení → Systém → Branding neresetovalo „Barvu zvýraznění“ na hodnotu #007CBB. Nastavená barva je #1270cd. Ostatní nastavení barvy značky, jako je „Barva záhlaví“ a „Barva navigace“, se však resetovala na výchozí hodnoty.

  Chcete-li odstranit tento problém, ručně aktualizujte hexadecimální kód barvy pro „Barvu zvýraznění“ na hodnotu #007CBB. 

 • AMST-20261: Aplikace nezobrazí správný stav, když je uživatel odhlášen. 

  Když je uživatelská aplikace odeslána na zařízení a uživatel je odhlášen, vzorek, který je odeslán do stavu v konzole, se zobrazuje jako spravovaný, ale odinstalovaný.

  Tento problém vyřešíte, dotážete-li se na vzorek manuálně, když jste přihlášeni.

 • AGGL-6181: Stránka síťového profilu selže při pokusu o přidání certifikátu bez certifikační autority.

  Profil Chrome OS se neuloží, pokud je certifikát přidán bez certifikační autority. 

  Tento problém odstraníte tak, že přidáte podrobnosti o certifikační autoritě. 

 • AGGL-6275: Odkazy nápovědy na stránce profilu Dell odkazují na nesprávnou stránku dokumentace. 

  Odkaz na dokumentaci, který se nachází na stránce profilu Dell, je nesprávný. 

  Tento problém můžete vyřešit vyhledáním dokumentace na webu docs.vmware.com

 • AGGL-6284: Migrace starších verzí systému Android neprobíhá, pokud smart skupina vytvořená pro migraci obsahuje více než 200 zařízení. 

  Migrace nefunguje očekávaným způsobem při migraci ze starších verzí systému Android do pracovního profilu Android Enterprise pomocí nástroje pro migraci, pokud vybraná smart skupina obsahuje více než 200 zařízení. 

  Jako náhradní řešení můžete vytvořit smart skupiny s méně než 200 zařízeními a postupně zvyšovat jejich počet v dávkách. 

 • RUGG-7199: Produkt, jehož pravidlo přiřazení používá u verze agentu operátory >, >=, <, <= a mezi, nepovažuje zařízení za použitelné.

  Pokud je verze agentu hlášená zařízením jako „19.08.0.30“ a produkt má pravidlo použitelnosti, které přikazuje verzi agentu > 19.07, není produkt přiřazen k zařízení, i když je zařízení použitelné.

  Tento problém odstraníte tak, že přidáte pravidlo použitelnosti používající operátory = nebo <> a poté určíte přesné verze agentu.

 • MACOS-1887: V systému macOS 11 Big Sur nelze nasadit aplikaci Intelligent Hub (automatická instalace po registraci), balíčky spuštění a aplikaci Apple Business Manager (VPP).

  Klíč „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ (restrict-store-require-admin-to-install) byl v systému macOS 10.14 označen jako zastaralý. V systému macOS 11 Big Sur instalace profilu s tímto klíčem bohužel způsobí selhání aplikací nasazených pomocí nativních příkazů MDM. 

  Tento problém odstraníte vymazáním nastavení klíče „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ v libovolném profilu omezení systému macOS, který je nasazován na zařízení se systémem macOS 11+.

 • CMCM-188952: Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole. 

  Nastavte datum vypršení platnosti jakéhokoli souboru v sekci spravovaného obsahu konzoly. Synchronizujte zařízení a zkontrolujte informace o tomto souboru. Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole. 

  Jako náhradní řešení nastavte datum jeden den před zamýšleným datem vypršení platnosti.  

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon