Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí ve verzi 1910, seznam vyřešených problémů a známých problémů

 

Nové funkce v této verzi

Workspace ONE UEM Console

 • Vylepšili jsme rozhraní koncového bodu /users/API.
  Rozhraní koncových bodů GET /users/{uuid} a POST /users/ nyní obsahuje nové atributy, například addMappingAttribute, department, employeeIdentifier, costCenter, customAttribute1, customAttribute2, customAttribute3, customAttribute4 a customAttribute5.
 • Přidali jsme nové rozhraní API, které automaticky synchronizuje uživatelské a administrátorské skupiny s konzolou ze služby Active Directory nebo LDAP.
  Administrátoři se dříve museli do konzoly ručně přihlásit, aby mohli provést synchronizaci skupiny. Pro akci synchronizaci skupiny je nyní k dispozici rozhraní API, které povoluje automatizaci. Nové rozhraní API GET /GroupSyncActions/{uuid} načte stav schválení skupiny s přístupovým tokenem a odkazem na sloučení této skupiny. Výsledek také zahrnuje podrobnosti o členech přidaných do skupiny a odebraných z ní. Nové rozhraní API POST /GroupSyncActions sloučí uživatelské nebo administrátorské skupiny, které jsou ve stavu „Požadavek na schválení čeká na vyřízení“.
 • Stránka nápovědy systému v části Všechna nastavení > Administrátor > Diagnostika byla odebrána. Zachovali jsme ale některé funkce, které poskytovala konektoru cloudu.
  Stav konektoru cloudu nyní můžete zkontrolovat pomocí funkce Testovat připojení. Ta poskytuje stejné informace jako stránka kontroly stavu systému.

Android

 • Zobrazí personalizovanou zprávu při odebírání pracovního profilu na zařízení koncového uživatele.
  Nyní se můžete rozhodnout, že koncoví uživatelé uvidí personalizovanou zprávu, pokud se rozhodnete odstranit pracovní profil.
 • Zvýšili jsme zabezpečení u nesilných ověřovacích metod a upozornění na změny hesla.
  Profil hesla poskytuje lepší zabezpečení u nesilných ověřovacích metod a upozornění na změnu hesla. Požadovaný rozsah hesla umožňuje určit, kolik času uplyne po odemčení zařízení s využitím nesilného ověřování, než je uživatel vyzván k zadání hesla. Textové pole Upozornění na změnu hesla umožňuje určit dobu před vypršením platnosti hesla, kdy je uživatel upozorněn, aby změnil své heslo.
 • Aktualizovali jsme profil spouštěče o dodatečné konfigurace.
  Nyní můžete aktivovat/deaktivovat domovskou obrazovku a aktivovat/deaktivovat zamykání obrazovky v profilu spouštěče Android Enterprise.

Android

 • Bezpečná správa certifikátů na úrovni uživatelů a zařízení v rozšíření Workspace ONE UEM pro systém Chrome OS.
  Rozšíření Workspace ONE UEM pro systém Chrome OS je automaticky instalováno na spravovaných zařízeních, aby poskytovalo zabezpečené zajišťování certifikátů Microsoft ADCS pro uživatele i zařízení a plynulé připojení k WiFi a webovým aplikacím. Přímá komunikace s konzolou UEM navíc umožňuje rychlejší synchronizaci zařízení po registraci a vylepšenou viditelnost zařízení.
 • Zakažte dálkově zařízení, která byla ztracena nebo odcizena, pomocí režimu ztraceného zařízení pro systém Chrome OS.
  Režim ztraceného zařízení pro systém Chrome OS umožňuje vzdálenou deaktivaci zařízení, která byla ztracena nebo odcizena, a umožňuje na nich nastavit vlastní zprávu zobrazenou na zamknuté obrazovce přes profil zařízení Chrome OS. Pokud je zařízení deaktivováno, nemůže být používáno k žádnému účelu. Zařízení mohou být po nalezení znovu vzdáleně aktivována.

iOS

 • Rozšiřte schopnosti vašeho zařízení pomocí vzdáleného přiřazování domén.
  Konfigurujte všechny domény, které potřebují asociaci se svými interními aplikacemi nebo aplikacemi třetí strany bez jejich ručního zahrnutí do souboru nároků na aplikaci. Tato asociace může být použita u pokročilých funkcí, jako je rozšíření SSO, univerzální odkazy a sdílené přihlašovací údaje. Další informace naleznete v části Přidání přiřazení a vyloučení k aplikacím.
 • Vyhněte se prodlevám během přijímání výzev a rychle naučte studenty používat aplikace.
  Studenti disponující identifikátorem spravovaného zařízení Apple, který byl vytvořen v aplikaci Apple School Manager, již nebudou muset přijímat žádné výzvy k instalaci aplikací a knih. Workspace ONE tyto výzvy na spravovaných zařízeních Apple přijme na pozadí bez nutnosti zásahu správce.
 • Využijte výhody nejnovějších komunikačních standardů pro zasílání push oznámení Apple.
  Komunikujte se zařízeními Apple přes protokol HTTP/2 za účelem správy zařízení a doručování push oznámení do aplikací produktivity VMware.

Windows

 • K monitorování 64bitových zařízení s Windows 10 použijte senzory.
  Senzory pro zařízení Windows Desktop nyní podporují řízení okamžiku spuštění skriptů PowerShell na základě architektury zařízení. Můžete určit, že bude spuštěna jen 32- nebo 64bitová verze skriptu, nebo vynutit, aby byl skript spuštěn jako 32bitový bez ohledu na architekturu zařízení. Toto rozšíření snižuje chyby při používání senzorů na 64bitových zařízení.
 • Mějte přehled o tom, jak vaše zařízení vyhovují vašim standardním hodnotám.
  Konzola UEM nyní hlásí, že zařízení splňuje konkrétní standardní hodnoty. Podívejte se na aktuální stav shody zařízení s publikovanými zásadami standardní hodnoty. Hlášení shody se standardními hodnotami používá 15% práh shody před označením zařízení za nekonformní.
 • Naše smart skupiny nejsou pouze chytré, jsou také flexibilní. Začněte vytvářet smart skupiny specifické pro OEM zařízení Windows Desktop.
  Do smart skupin jsme přidali podporu pro Windows Desktop OEM a modely.
 • Pracujeme na technickém náhledu správy digitálních prostředí zaměstnanců pro zavedení v systému Windows 10.
  Správa digitálních prostředí zaměstnanců je spolupráce mezi aplikacemi Workspace ONE UEM a Workspace ONE Intelligence. Je-li tato funkce aktivována, VMware Workspace ONE Intelligent Hub pro Windows posílá telemetrická data o stabilitě a využívání OS a aplikací do služby Intelligence.
  V blížící se nové verzi služby Intelligence můžete zobrazit svá data v řídicích panelech a zjistit, co je v pořádku a co je třeba opravit. V řídicích panelech se můžete soustředit na určité analýzy a využít automatizaci ke zmírnění možných problémů a řešení problémů, pokud k nim dojde.
  Pokud chcete začít shromažďovat data, obraťte se na zástupce oddělení služeb zákazníkům, aby tuto funkci zapnul.

Správa aplikací

 • Na všech vašich zařízeních nově probíhá konzistentní sledování stavu aplikací.
  Vylepšili jsme různé oblasti konzoly UEM, které se týkají monitorování zavádění aplikací. Konzola Workspace ONE UEM Console nyní monitoruje aplikace a poskytuje jejich detailní stav na základě zpráv zařízení. Kromě toho zaznamenává akce provedené v konzole UEM.

Tunnel

 • Přidali jsme podporu pravidel provozu zařízení do aplikace Workspace ONE Tunnel na systému macOS.
  Vytvářejte podrobnější zásady pro případy použití, jako jsou rozdělení tunelového propojení a filtrování domén pro aplikace systému macOS. Přidejte aplikace a zásady z pravidel provozu zařízení aplikace Tunnel a doručujte je jako součást existujících profilů.

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

1910 Vyřešené problémy
 • AAPP-790: Při odstranění uživatele registrace, který má přiřazen registrační záznam DEP, je nesprávně odstraněn registrační záznam

 • AAPP-4364: Zařízení DEP nelze registrovat, pokud uživatelské jméno nebo heslo obsahuje speciální znaky, například g€ràdö^, åäö123.

 • AAPP-7382: Občasné problémy se zpracováním výjimek u dávkových instalací profilu macOS

 • AAPP-7435: Úpravou nebo odstraněním košíků odeberete externí značky ze sdílených EDU iPadů.

 • AAPP-7568: Akce uzamknutí zařízení macOS ze zobrazení seznamu nepodporuje požadovaný kód PIN pro příkaz. 

 • AAPP-7719: Vstupní textová pole „Zobrazit aplikace“ a „Skrýt aplikace“ jsou nesprávně zobrazena.

 • AAPP-7835: Zařízení DEP získávají nesprávný token z nižší organizační skupiny. 

 • AAPP-7841: Rozhraní API apps/purchased/search? vrací nesprávnou hodnotu pro parametr „IsAutoUpdateEnabled“. 

 • AAPP-7854: Nasazení profilu v režimu jediné aplikace na zařízení iOS způsobuje nadměrné využití procesoru ve službách zařízení.

 • AAPP-7882: Tip nápovědy k možnosti „Povolit FaceTime“ v datové části omezení iOS zobrazuje nesprávné informace.

 • AAPP-7956: Výzva k potvrzení, že administrátor chce aktivovat přiřazení na základě zařízení, neobsahuje název aplikace.

 • AAPP-8223: Přijetí smlouvy EULA se neuznává u vlastní registrace DEP. 

 • AAPP-8434: Integrované interní aplikaci se systémem iOS SDK se během inicializace nedaří získat token. 

 • AGGL-5486: V konzole nelze provést změny nastavení registrace v systému Android, protože možnosti jsou deaktivovány. 

 • AGGL-5951: Registrované zařízení Android Enterprise neobdrží veřejnou aplikaci, pokud je registrační omezení nastaveno na hodnotu Vždy používat starší verze. 

 • AGGL-6202: Zpráva inventáře zařízení ukazuje u některých zařízení Android hodnotu Ano pro možnost Spravované MDM.

 •  AGGL-6213: Registrační stránka Android EMM obsahuje instance AirWatch a vyžaduje rebranding. 

 • AGGL-6287: Protokol IPsec není v aplikaci AnyConnect pro Android správně nastaven, pokud je použit profil datové části VPN. 

 • AMST-20030: Pokud je aplikován profil brány firewall, obrazovka stavu OOBE nesprávně zobrazuje stav „Nepodařilo se“ v sekci zásad zabezpečení.

 • AMST-20890: Zařízení nezmění smart skupiny po upgradu verze Windows.

 •  AMST-21028: Aktualizovaná verze profilu nástroje BitLocker se nedostane na zařízení.

 • AMST-21382: Příkaz beginInstall selže u aplikace Windows, pokud je časový limit instalace delší než 60 minut.

 • AMST-21579: Odebrání profilu brány firewall ve stránce Zařízení -> Zobrazení detailů -> Profily skončí stavem „Instalace se nezdařila“.

 • ARES-9499: Hodnoty klíče pro registraci samostatné aplikace Boxer se neaktualizují v konzole pro iOS.

 • ARES-9502: Hodnoty klíčů se neaktualizují v konzole během samostatné registrace aplikace Android Boxer.

 • ARES-9659: Přihlašovací stránka katalogu aplikací vrací pole executionTime, které může útočníkovi prozradit dobu zpracování platného ID uživatele ve srovnání s dobou zpracování neplatného ID uživatele. 

 • ARES-9706: Během přihlášení/odhlášení zařízení selže příjem profilu VPN. 

 • ARES-9912: Rozhraní API api/mam/apps/internal/xxx/devices vrací chybu 204, když je zapnut příznak MamCountsImprovementFeatureFlag. 

 • ARES-10501: Registrace samostatného katalogu na zařízeních Android 9 zobrazuje nesprávné informace o OS.

 • ARES-10637: Vyhledávání profilů nefunguje očekávaným způsobem a vyvolá chybu, pokud není zadána platforma. 

 • CMEM-185421: Nezobrazí se příkaz Sledování > Administrátorský panel. 

 • CMSVC-10375: Akce migrace uživatele v nabídce Uživatelé – > Pokročilé – > Migrace uživatele nefunguje očekávaným způsobem. 

 • CMSVC-10716: Rozhraní API System/Users/Search nezahrnuje atributy CustomAttribute2 až CustomAttribute5.

 • CRSVC-6795: Události exportované z centra Hub se nezobrazují v národním prostředí správy stejně jako ty, které jsou exportovány ze zobrazení detailů zařízení.

 • CRSVC-7417: Webová konzola neuznává nastavení proxy při pokusu o připojení k AWCM. 

 • CRSVC-7487: Zásady konformity naposledy zobrazených zařízení nefungují očekávaným způsobem. 

 • CRSVC-7713: Modul Odběr zpráv přijímá více e-mailových požadavků.

 • ENRL-150: Zařízení mohou být přidána k neaktivním uživatelům.

 • FCA-191374: Deaktivace možnosti „Začínáme“ neodebere příslušnou ikonu z konzoly. 

 • FCA-191412: Stránka Zařízení > Zobrazení seznamu hlásí chybu „Došlo k neočekávané události“.

 • FCA-191454: Neúspěšné pokusy o přihlášení nejsou protokolovány v událostech historie u účtů správců adresáře. 

 • FCA-191605: Pro název adaptéru "dummy0" se zobrazí IP adresa WiFi.

 • INTEL-14177: Selhání úloh ETL | CDC kvůli neshodě datového typu.

 • INTEL-15348: Seznam entit nebere ohled na opětovnou synchronizaci zařízení.

 • PPAT-5908: Aplikace s pravidly DTR se po upgradu konzoly z verze 1902 na 1907 nezobrazují. 

 • PPAT-6195: Certifikáty TLS brány Tunnel Gateway musí odpovídat novým standardům Apple.

 • RUGG-5789: Hodnota vlastního atributu omezuje znaky '/ | :'. 

 • RUGG-5865: Produkt s přiřazením smart skupiny a nastavením přiřazení nemůžete uložit. 

 • RUGG-7271: V poli „Profil fázování“ nejsou uvedeny žádné profily WiFi, které byly vytvořeny jako profily „Android“.  Zobrazuje profily vytvořené jako „Android (starší verze)“.

19.10.0.1 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-8504: Nelze odeslat push oznámení do žádné produktivní aplikace Workspace ONE. 

19.10.0.2 Vyřešené problémy formou opravy
 • FCA-191865: Konzola přijala a správně uložila GPS vzorky, ale došlo k potížím při načítání skutečného rozhraní služby Bing Maps. 

 • CRSVC-7878: Vzorová úloha nevyzvedává očekávaná zařízení pro přihlášení v intervalech vzorků.

19.9.0.4 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMEM-185462: Nepodařilo se načíst stránku administrátorského panelu.

 • CRSVC-8135: Služba zařízení se ve fondu aplikací zastaví. 

 • ENRL-1605: Specifické modely zařízení se neobjeví v rozevíracím seznamu Omezení registrace.

19.10.0.4 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-8073: Webklip ochrany osobních údajů nezobrazuje podrobné informace pro každý nadpis. 

 • AAPP-8604: Zásada konformity využití mobilních dat zůstane ve stavu čekání na vyřízení. 

 • AAPP-8629: Úpravy profilů nefungují očekávaným způsobem. 

19.10.0.5 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-8620: Podpora „apns-push-type“ pro certifikát APNs prostřednictvím protokolu HTTP/2. 

19.10.0.6 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-22482: Režim Authmode pro profil Wi-Fi v systému Windows nefunguje očekávaným způsobem.

 • AMST-22484: Zařízení Windows nerespektují nastavení automatického odhlášení

 • AMST-22517: Rozsahy vzdálených adres v pravidlech firewallu nepovolují hodnoty řetězce. 

 • AMST-22520: Pravidla firewallu mapují uživatelské rozhraní na SyncML nepřesně

 • ARES-10887: Komentáře v katalogu App Catalog nerespektují konfiguraci administrátora.

 • INTEL-16289: Vytvořte skript migrace, který umožní novou kategorii exportu uživatele. 

19.10.0.7 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-22685: Registrace zařízení se zablokuje ve stavu Probíhá, když je aktivováno nastavení zajišťování služby OOBE. 

 • AMST-22706: Všechny kontextové uživatelské aplikace se v konzole přesunou do stavu „Spravované, ale odinstalované“, když se na aplikaci dotazujete v době, kdy je uživatel odhlášen.

19.10.0.9 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-6677: Zařízení s operačním systémem Chrome OS spotřebovávají denní limitní kvótu Google API, což vede k záznamům o chybách. 

 • INTEL-16555: Úloha obnovení entit a nastavení selhává z důvodu chyby narušení PK. 

19.10.0.11 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-8975: Synchronizace zařízení je vyvolána, když je aplikace odebraná a pro zařízení iOS je prováděn dotaz na aplikace.

 • CRSVC-8731: Rozhraní API způsobuje interní chybu serveru. 

 • CRSVC-8826 Šablona zprávy specifická pro platformu není během registrace zařízení vyzvednuta.

 • ENRL-1727: E-mail pro aktivaci zařízení není odeslán, pokud má šablona vyhledávání kódu QR a je vybrána podřízená organizační skupina.

19.10.0.12 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-6873: Proces synchronizace ChromeOS se pokouší publikovat rozšíření pro uživatele bez e-mailových adres.

19.10.0.14 Vyřešené problémy formou opravy
 • PPAT-6785: Služba Tunnel nemůže do registru přidat nový šifrovací klíč k dešifrování připojovacího řetězce.

19.10.0.15 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-9766: Odstranění zařízení neprovede výmaz zařízení v ojedinělých situacích, kdy se zařízení přihlásí těsně před vydáním příkazu. 

19.10.0.16 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-10083: Komunikujte se zařízeními Apple přes protokol HTTP/2 za účelem správy zařízení a doručování push oznámení do aplikací produktivity VMware.

 • AMST-27380: Stav registrace zařízení je zablokován ve stavu Probíhá. 

19.10.0.17 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-27574: Stav shody zůstává v konzole Console na zařízeních se systémem Windows 10 ve stavu čekání. 

19.10.0.19 Vyřešené problémy formou opravy
 • FCA-194953: Při zobrazení zařízení nebo uživatelů v podmínkách použití není uveden seznam zařízení.

19.10.0.20 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11220: Výmaz odstraněných zařízení zasahuje koncový bod přihlášení. 

 • AAPP-11207: Profil správy zařízení není po firemním výmazu odebrán ze zařízení. 

19.10.0.21 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-18462: Řeší problémy se šifrováním a podepisováním ve službách zařízení, které z důvodu nedávných změn v rozhraní .NET Framework, vydaných jako součást nejnovějších aktualizací systému Windows, vedou k selháním komunikace zařízení.

19.10.0.22 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-19544: Všechny certifikáty jsou v neznámém stavu. 

Známé problémy

 • AAPP-8343: Profily pro iOS 13 s klíčem „Povolit odstranění“ nastaveným na hodnotu „S autorizací“ se nedostanou na zařízení. 

  U verze iOS 13 je klíč „Povolit odstranění“ platný pouze pro monitorovaná zařízení. Uživatelské rozhraní musí být aktualizováno pomocí značky. 

  Tento problém odstraníte úpravou profilu, při které deaktivujete klíč „Povolit odstranění“ v obecné datové části. 

 • AAPP-8165: Nahrávání aplikace s rozšířením se nezdaří, když datová část není zadána přímo v části IPA.

  Nahrávání aplikace s rozšířením se nezdaří, když je datová část zadána ve složce podpory SWIFT namísto přímo v části IPA.

  Tento problém odstraníte odebráním složky podpory SWIFT a archivací datové části přímo do IPA. 

 • AAPP-7814: Placené aplikace nelze instalovat s využitím realizačních kódů. 

  Na zařízení se nepodařilo nainstalovat placené aplikace založené na realizačním kódu.

 • AAPP-7500: Datová část trezoru FileVault selže v systému macOS s francouzským prostředím. 

  Datová část FileVault selže v systému macOS s francouzským prostředím. 

 • AGGL-6437: Poté, co koncový uživatel systému Android Enterprise vymaže zprávu na stránce nastavení AE a uloží ji, zpráva se neodstraní.

  Poté, co koncový uživatel systému Android Enterprise vymaže zprávu na stránce nastavení AE a uloží ji, zpráva se neodstraní.

  Tento problém odstraníte, pokud při mazání zprávy do ní přidáte mezeru nebo znak. 

 • AGGL-6286: Během migrace ze správce zařízení na vlastníka profilu nebudou příkazy 148 odstraněny z tabulky fronty příkazů, pokud administrátor zruší migraci. 

  Během rozsáhlé migrace zařízení Android ze správce zařízení na vlastníka profilu nedojde po zrušení probíhající migrace k vymazání příkazů zahajujících migraci. 

 • AMST-21640: Akce neschválení přeruší aktualizace, které jsou schváleny klasifikací.

  Selže schválení aktualizace, stav se aktualizuje na hodnotu „Schválit podle revize a klasifikace“ namísto hodnoty Neschváleno. 

 • AMST-21542: Zásada konformity zobrazí v seznamu zařízení pro určité uživatele hodnotu „Není k dispozici“.

  Pokud je používána fázovací registrace a nejsou nastaveny žádné zásady konformity, je zásada konformity vždy zobrazena na stránce zobrazení seznamu zařízení jako nedostupná.

  Tento problém odstraníte nastavením zásady konformity a stav bude správně aktualizován. 

 • CMCM-18831: Automatická obnova nefunguje očekávaným způsobem. 

  Odstranění více souborů někdy během automatické obnovy neproběhne. 

  Náhradním řešením je ruční aktualizace stránky. 

 • CMEM-185433: Nezobrazuje se nastavení automatického zřizování hesla pro vyhledávač Google se zabezpečenou e-mailovou bránou (SEG). 

  V případě vyhledávače Google se zabezpečenou e-mailovou bránou (SEG) se na kartě „Nasazení“ v průvodci MEMconfig po výběru možnosti „Google se zabezpečenou e-mailovou bránou (SEG)“ nezobrazí možnost „Automatické zřizování hesla“.

 • CMSVC-11001: Při používání rozhraní API (POST/GroupSyncActions) pro sloučení nové uživatelské nebo administrátorské skupiny je přijata odpověď „204 Žádný obsah“, pokud se změny nesloučí. 

  Když se sloučení nezdaří, zobrazí se nesprávný stav. 

  Tento problém odstraníte kontrolou stavu sloučení pomocí rozhraní GET API (GET /GroupSyncActions/{Uuid}).

 • CMSVC-11016: Pokud je maximální počet neplatných pokusů nastavených pro aplikaci SDK nastaven na vyšší hodnotu, než je maximální počet neplatných pokusů nastavených pro uživatele registrace, je před firemním výmazem účet uživatele registrace uzamčen. 

  Chybí ověření/upozornění ohledně nastavení aplikace SDK (maximálního počtu neplatných pokusů) na menší nebo rovno, než je nastavení uživatele registrace.

 • ENRL-1542: Tlačítka Upravit registraci a Znovu odeslat zprávu na stránce detailů registrace zařízení nefungují očekávaným způsobem. 

  Tlačítka Znovu odeslat zprávu a Upravit registraci nefungují očekávaným způsobem. 

  Tento problém odstraníte úpravou nebo opětovným odesláním zprávy ze seznamu registrace zařízení.

 • PPAT-5862: Nepodařilo se načíst certifikát klienta VPN pro nespravovaný tok. 

  Pokud je uživatel registrace vytvořen bez UPN a uživatel se pokusí o registraci k tomuto účtu z aplikace prohlížeče, je pro tohoto uživatele vytvořen token SCEP, kde chybí název UPN. Stejný token SCEP bude vyžádán znovu, i když je hodnota UPN přidána k uživateli.

  Tento problém můžete vyřešit tak, že počkáte den, než mazací skript odstraní starší hodnoty tokenu, nebo odstraníte uživatelský účet a znovu jej vytvoříte s použitím údajů UPN.

 • PPAT-6111: Přidání adresy hostitele NSX do konfigurace VMware Tunnel způsobuje selhání stránky s chybovým hlášením „Došlo k chybě.“ 

  Pokud ručně zadáte název NSX hostitele, dojde k chybě konzoly v kartě konfigurace NSX.

  Náhradním řešením je zkopírovat a vložit adresu URL názvu NSX hostitele.

 • MACOS-1887: V systému macOS 11 Big Sur nelze nasadit aplikaci Intelligent Hub (automatická instalace po registraci), balíčky spuštění a aplikaci Apple Business Manager (VPP).

  Klíč „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ (restrict-store-require-admin-to-install) byl v systému macOS 10.14 označen jako zastaralý. V systému macOS 11 Big Sur instalace profilu s tímto klíčem bohužel způsobí selhání aplikací nasazených pomocí nativních příkazů MDM. 

  Tento problém odstraníte vymazáním nastavení klíče „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ v libovolném profilu omezení systému macOS, který je nasazován na zařízení se systémem macOS 11+.

 • CMCM-188952: Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole.

  Nastavte datum vypršení platnosti jakéhokoli souboru v sekci spravovaného obsahu konzoly. Synchronizujte zařízení a zkontrolujte informace o tomto souboru. Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole UEM Console. 

  Jako náhradní řešení nastavte datum jeden den před zamýšleným datem vypršení platnosti.  

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon