Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí ve verzi 1912, seznam vyřešených problémů , a známých problémů.

 

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo a testování UAT
 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS
 • Fáze 3: Nejnovější vyhrazená prostředí

Tato verze je dostupná pouze našim zákazníkům SaaS v nejnovějším režimu. Funkce a vylepšení, která jsou do této verze začleněny, budou k dispozici našim místním nebo spravovaným zákazníkům s dalším vydáním v místním nasazení. Další informace naleznete v článku znalostní báze

 

Nové funkce v této verzi

Workspace ONE UEM Console

 • VMware Identity Manager je nyní Workspace ONE Access.
  Náš inteligentní přístup k digitálnímu pracovnímu prostoru se nyní jmenuje Workspace ONE Access.
 • Vylepšili jsme odezvu konzoly u odstraněných zařízení.
  Pokud odstraníte zařízení z konzoly, nebude zobrazená odezva nadále skrývat popisný název zařízení, což vám umožní ho identifikovat.
 • Je čas upgradovat rozhraní .NET Framework na verzi 4.8.
  Automatická aktualizace aplikace VMware AirWatch Cloud Connector vyžaduje, aby servery, kde je nainstalovaná, měly rozhraní .NET Framework 4.8.

Android

 • PIV-D Manager již není omezen pouze na zařízení se starší verzí systému Android. PIV-D Manager nyní podporuje také zařízení Android Enterprise ve firemním prostředí.
  Přidejte PIV-D Manager do vašeho firemního nasazení zařízení s Androidem. Použijte ho v kombinaci s aplikací Workspace ONE Boxer, webovými, Wi-Fi a VPN systémy, a to společně s poskytovatelem odvozených přihlašovacích údajů. Tato iterace nepodporuje používání služby Gmail s odvozenými přihlašovacími údaji na zařízeních Android ve firemním prostředí. Více informací najdete v části Používání profilů k řízení způsobu, kterým zařízení Android (Enterprise) používají certifikáty s odvozenými přihlašovacími údaji.

iOS

 • Udržujte svá zařízení iOS aktuální a spouštějte na nich nejnovější verze iOS s velkým počtem funkcí.
  Spravujte aktualizace operačního systému vašich zařízení iOS v novém prostředí Aktualizace. V novém prostředí můžete donutit zařízení, aby stáhla a nainstalovala všechny aktualizace iOS, které jsou pro zařízení dostupné. Můžete také upozornit uživatele, jakmile bude každý krok dokončen. Nový řídicí panel zpráv umožňuje sledovat zavedení jednotlivých aktualizací na vašich zařízeních a přejít na konkrétní zařízení, je-li třeba podrobnější seznam aktualizací tohoto zařízení.
 • Vyzkoušejte moderní uživatelské rozhraní pro registraci uživatele a vlastní registraci.
  Uživatelé, kteří se registrují pomocí nově vydaného modulu Registrace uživatele určeného pro registrace BYOD a vlastní registrace zařízení přidaných do aplikace Apple Business Manager, se budou nacházet v moderním a vylepšeném rozhraní, které napodobuje registrační zobrazení v aplikaci Workspace ONE Intelligent Hub.
 • Poskytněte další úrovně kontroly firemních zařízení se systémem iOS 13+, určené pro sítě Wi-Fi a aplikaci Soubory.
  Nyní můžete v profilu omezení vynutit používání Wi-Fi u monitorovaných zařízení se systémem iOS 13 a také zamezit připojení k síťovým jednotkám z aplikace Soubory.
 • Lepší nasazení vlastních aplikací díky zobrazení jejich plných metadat v konzole Workspace ONE UEM console.
  Nyní můžete automaticky synchronizovat metadata vlastních aplikací, které jsou přidávány prostřednictvím integrace do aplikace Apple Business Manager obdobně, jak to probíhá u veřejných aplikací. Další informace naleznete v části Aktivace správy vlastních aplikací.

macOS

 • Technická podpora je s řešením vzdáleného asistenta napříč platformami ještě jednodušší.
  Aplikace Workspace ONE Assist je nyní k dispozici pro systém macOS. Více informací naleznete v části Zobrazení na dálku.
 • Rozšířené zabezpečení pro správu účtu místního administrátora s jedinečným náhodným heslem pro každé zařízení, které lze zobrazit v konzole administrátora.
  Zlepšili jsme zabezpečení při správě účtu místního administrátora na systému macOS. Aplikace Workspace ONE UEM celou věc ještě vylepšuje automatickou aktivací rotace hesla po 8 hodinách od doby, kdy se někdo pokusí zobrazit heslo pro konkrétní zařízení v konzole.
 • Nyní automaticky opravujeme zařízení, u kterých chybějí požadované certifikáty.
  Zlepšili jsme správu požadovaného stavu certifikátů systému macOS tím, že automaticky opravujeme zařízení, u kterých požadované certifikáty chybějí. Další informace naleznete v části Odolnost profilů certifikátů.

Windows

 • Mějte pod kontrolou, kdy se vaše zařízení se systémem Windows 10 aktualizují ve vylepšeném profilu Windows Update.
  Vylepšili jsme profil Windows Update, aby měli uživatelé lepší prostředí. Některá pole byla zúžena, byly odebrány zastaralé možnosti a prvky byly jinak uspořádány. Přidali jsme také novou možnost Maximální doba aktivního používání, která vám umožní omezit počet aktivních hodin pro aktualizace zařízení. Můžete také nastavit konečné termíny pro zahájení restartu na základě typu aktualizace pomocí možnosti Konečný termín pro plánovaný restart.
 • Vytváření standardních hodnot je snazší díky našemu vylepšenému uživatelskému rozhraní.
  Zlepšili jsme uživatelskou zkušenost při vytváření standardních hodnot. Díky novému svislému rozložení můžete snadněji procházet vlastní zásady. Nové sbalitelné rozložení usnadňuje kontrolu dalších zásad.
 • Zjistěte sestavení, které používají vaše zařízení se systémem Windows 10.
  Vylepšili jsme stránku Detaily zařízení, kde se nyní v poli Číslo sestavení zobrazuje nejnovější verze oprav nebo čtvrté desetinné číslo verze operačního systému Windows 10 na vašich zařízeních.

Správa aplikací

 • Zastavili jsme shromažďování informací o osobních aplikacích z vašich zařízení, a to i při vynucování konformity aplikací nebo zásad řízení aplikací.
  Provedli jsme některé změny u shromažďování informací o osobních aplikacích, když je zásada ochrany osobních údajů nastavena na hodnotu „Neshromažďovat“. Více informací naleznete v části Vliv nastavení ochrany osobních údajů na konformitu seznamu aplikací a profil řízení aplikace.
 • Zlepšili jsme uživatelskou zkušenost při instalaci všech aplikací Windows.
  Nyní si můžete zvolit, že se restarty odloží na vhodnější dobu, nebo instalovat více aplikací a provést restart, až budou všechny nainstalovány. Další informace naleznete v části Restartování zařízení.

Správa obsahu

 • Správa stávajících ručních šablon je teď jednodušší.
  Nyní můžete do stávající šablony přidat odkazy.

Správa e-mailu

 • Rotujte své heslo pro sadu G Suite bez problémů, ke kterým dříve docházelo.
  Rotujte hesla sady Google Suite u uživatelských účtů G Suite, aniž by bylo nutné registrovat či rušit registraci zařízení.

Rugged

 • Přidali jsme podporu pro doménová uživatelská jména v přihlašovacích údajích synchronizačního serveru Stage Now.
  Nyní můžete použít doménová uživatelská jména k autentizaci na synchronizačních serverech Stage Now. Schválené formáty pro doménová uživatelská jména jsou jméno@doména a doména\jméno. Další informace naleznete v kroku 3 v části Speciální znaky Zebra Stage Now, Android.
 • Snažíme se, aby se vaše zkušenost se spouštěcím programem VMware Launcher co nejvíce blížila tomu, co znáte z prostředí nativních spouštěčů. Připněte si při používání spouštěcího programu Workspace ONE Launcher ikony na spodní panel.
  Při používání spouštěcího programu Workspace ONE Launcher si můžete přidat aplikaci na spodní panel. Tento panel zůstane viditelný, i když se uživatelé potáhnutím prstu přesunou na jiné obrazovky programu Launcher.

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

1912 Vyřešené problémy
 • AAPP-7500: Datová část úložiště FileVault v macOS nefunguje očekávaným způsobem, pokud je národní prostředí nastaveno na francouzštinu. 

 • AAPP-7868: Omezení s nastavením datové části zabezpečení a ochrany osobních údajů nefungují podle očekávání u zařízení macOS.

 • AAPP-7897: Rozhraní API u macOS, které se používá k vytvoření profilu s datovou částí hesla, nefunguje očekávaným způsobem. 

 • AAPP-8040: Profil iOS se stane osamoceným a zůstane na zařízení i po odstranění profilu. 

 • AAPP-8090: Seznam Zobrazit/skrýt aplikace nefunguje očekávaným způsobem v datové části omezení iOS.

 • AAPP-8166: Nelze aktualizovat profil iOS o datovou část filtru obsahu, pokud adresa URL obsahuje čárku.

 • AAPP-8293: Skript pro dosazení modelu zařízení nefunguje očekávaným způsobem.

 • AAPP-8343: Profily s klíčem „Povolit odstranění“ nastaveným na hodnotu „S autorizací“ se nezobrazí na zařízeních iOS 13.

 • AAPP-8373: Vzorky ze seznamu ManagedApplicationList se nepodařilo uložit. 

 • AAPP-8405: Nelze přidat více než jednu e-mailovou doménu do datové části spravovaných domén. 

 • AAPP-8425: Integrované interní aplikaci iOS SDK se během inicializace nedaří získat token. 

 • AAPP-8484: Zařízení DEP se systémem macOS zůstávají zablokována při opětovné registraci, aniž by bylo zařízení odstraněno v aplikaci Workspace One UEM.

 • AAPP-8504: Nelze odeslat push oznámení do žádné produktivní aplikace Workspace ONE. 

 • AAPP-8620: Podpora „apns-push-type“ pro certifikát APNs prostřednictvím protokolu HTTP/2. 

 • AAPP-8635: Během načítání profilu NetworkUsage, který je součástí jiné datové části, dochází k selhání uživatelského rozhraní. 

 • AAPP-8700: Zařízení studentů se zobrazují na zařízeních učitelů v režimu off-line z důvodu narušení certifikátu.

 •  AGGL-5959: SSP stále poskytuje možnost „Změnit heslo“ na zařízeních Huawei (Android 7+). 

 • AGGL-6067: Událost zařízení SoftResetConfirmedUser se do protokolu Syslog neodešle v prostředích novějších než verze 9.6, když je do zařízení odeslán příkaz k restartu zařízení. 

 • AGGL-6524: Když vytváříte profil ochrany Enterprise Factory Reset Protection, konzola UEM poskytuje administrátorům adresu URL, kde mohou získat ID uživatele Google aktuálně ověřeného účtu Google.

 • AGGL-6537: Při registraci zařízení se starým záznamem na konzole nedojde ke změně data nové registrace. 

 • AGGL-6608: Systému ChromeOS se nedaří načíst přístupový token.

 • AMST-19858: Hodnoty verze aplikace vyšší než 32767 zobrazí při ukládání chybu. 

 • AMST-20963: Ruční synchronizace na OMA-DM skončí chybou „Synchronizaci nelze spustit“.

 • AMST-21003: Když použijete rozhraní API pro nahrání aplikace Win32, volání API beginInstall selže, pokud je časový limit instalace konfigurován jako vyšší než 60.

 • AMST-21028: Aktualizovaná verze profilu nástroje BitLocker se nedostane na zařízení.

 • AMST-21080: Odebrání profilu brány firewall na stránce Zařízení -> Zobrazení detailů -> Profily skončí stavem „Instalace se nezdařila“.

 • AMST-21615: Zařízení při svém prvním spuštění zobrazují chybovou zprávu „Certifikát Entrust byl odvolán“. 

 • AMST-21627: Zobrazí se chyba ověření maximální délky pro zásadu zprávy interaktivního přihlašování, která administrátorům brání zapsat dlouhý právní text.

 • AMST-22482: Automatické připojení sítě Wi-Fi není funkční u stolních počítačů se systémem Windows.

 • AMST-22483: Zařízení Windows nerespektují nastavení automatického odhlášení.

 • AMST-22484: Zařízení Windows nerespektují nastavení automatického odhlášení.

 • AMST-22481: Automatické připojení sítě Wi-Fi na stolních počítačích se systémem Windows nefunguje očekávaným způsobem.

 • AMST-22485: Zařízení Windows nerespektují nastavení automatického odhlášení.

 • AMST-22493: Počet přiřazených a schválených zařízení u aktualizací systému Windows neodpovídá. 

 • AMST-22517: Rozsahy vzdálených adres v pravidlech firewallu vyžadují ověření aktualizace, aby povolovaly hodnoty řetězce. 

 • AMST-22519: Pravidla firewallu nesprávně mapují uživatelské rozhraní na SyncML.

 • AMST-22520: Pravidla firewallu mapují uživatelské rozhraní na SyncML nepřesně.

 • ARES-9779: Ruční instalace aplikace na kartě Zařízení v části Zobrazení detailů aplikace nefunguje podle očekávání.

 • ARES-9890: Na zařízeních Android 9, jako jsou Samsung S10, S8 nebo OnePlus 7 Pro, zobrazuje konzola během registrace samostatného katalogu nesprávné číslo verze OS. 

 • ARES-10519: Publikování veřejné aplikace skončí chybou „Uložení se nezdařilo“. 

 • ARES-10634: Vyhledávání profilů (/profiles/search) vyvolá chybu, pokud není zadána platforma. 

 • CMEM-185406: Nepodařilo se načíst stránku administrátorského panelu.

 • CMEM-185464: Odmítnutí tokenu Google občas po firemním výmazu nebo zrušení registrace nefunguje.

 • CMSVC-10846: Nelze zobrazit registrační organizační skupinu, když exportujete zobrazení seznamu uživatelů ve formátu CSV z konzoly.

 • CMSVC-10852: Zařízení Zebra jsou náhodně vyřazena ze smart skupiny, která vybírá zařízení Android se systémem 6.0.1 a 7.1.2.

 • CRSVC-6554: Výběr různých filtrů pro události zařízení v globální organizační skupině má za následek nesprávné, neúplné nebo žádné výsledky.

 • CRSVC-7395: Na stránce certifikační autority v konzole není možné aktualizovat hodnotu „Maximální počet probíhajících opakovaných pokusů“. 

 • CRSVC-7462: Zobrazení seznamu zařízení zobrazuje nesprávný stav konformity.

 • CRSVC-7858: Zásada konformity aplikací na blacklistu se nezobrazuje v seznamu aplikací.

 •  CRSVC-7692: Systémy iOS a Android Boxer nedokážou při prvním pokusu načíst certifikát SCEP pro autentizaci a objeví se chyba „Nepodařilo se načíst certifikát“.

 • CRSVC-7698: Odběr zpráv obdrží více e-mailů.

 •  CRSVC-7878: Vzorová úloha nevyzvedává očekávaná zařízení pro přihlášení v intervalech vzorků.

 • ENRL-1568: Uživatel není vytvořen v reálném čase přes registraci centra HUB a registrace se zastaví.

 • FCA-189123: Heslo nelze resetovat, když je možnost „Počet povinných bezpečnostních otázek pro obnovení hesla“ nastavena na 0.

 • FCA-191370: Přizpůsobená role administrátora nebere ohled na řízení přístupu.

 • FCA-191581: Nelze vytvořit administrátora zařízení DEP se znaky > < v heslu.

 • FCA-191775: Zprávu „Podrobnosti aplikace dle zařízení“ nelze spustit v prohlížeči IE 11.

 • FCA-191855: Nelze exportovat zprávu inventáře zařízení.

 • FCA-191865: GPS vzorky nenačtou skutečné rozhraní služby Bing Maps.

 • FCA-191870: Odstraňování prováděné voláním dbo.CoreUserDelete trvá dlouhou dobu. 

 • FCA-191917: Možnost „Vymazat SSO heslo“ je zastaralá, ale zobrazuje se v uživatelských rolích. 

 • INTEL-13876: ETL | Při opakované synchronizaci se ze seznamu EntityList nedaří odstranit smazané entity.

 • INTEL-15232: Chyba narušení PK synchronizace entit ADP.

 • PPAT-5823: Ověřte konformitu certifikátů protokolu TLS brány Tunnel Gateway se systémy iOS 13 a macOS Catalina.

 • PPAT-5629: Při přechodu na stránku konfigurace aplikace Tunnel se zobrazuje chybová zpráva. 

 • PPAT-6339: Volání rozhraní API metody požadavku selhává, když se adresa URL rozhraní API liší od adresy URL konzoly.

 • SINST-175459: Instalační program UEM nenastaví vazby na web, pokud existují vazby jiného typu než HTTP. 

 • PPAT-6192: Dojde k selhání instalátoru opravy s chybou omezení u tabulek DTR aplikace Tunnel. 

 • PPAT-6372: Nelze vytvořit konfiguraci tunelu, když se popisný název certifikační autority shoduje s identifikátorem GroupID.

 • PPAT-6409: Služba Tunnel Service nemůže do registru přidat nový šifrovací klíč k dešifrování připojovacího řetězce. 

 • RUGG-7236: Pokud je aplikace Android Intelligent Hub přidána jako skrytá v režimu jedné aplikace, nelze upravit profil spouštěče Android Enterprise Launcher.

 • RUGG-7258: Při vyplňování formuláře za účelem vygenerování čárového kódu Honeywell v konzole UEM nejsou v poli „Profil fázování“ uvedeny žádné profily WiFi, které byly vytvořeny jako profily „Android“.

 • SINST-175455: Aktualizace kontroluje parametry startModeSuspend a alwaysRunning, aby byly spuštěny pouze na internetovém serveru IIS 8.5 a vyšším.

19.12.0.1 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-8886: Selhává registrace u zařízení Apple, když se změní plán databázového dotazu a použije se neseskupený index pro uloženou proceduru DevicePlatformLookups_List.

19.12.0.2 Vyřešené problémy formou opravy
 • ARES-11146: Nelze posílat konfigurace aplikace Boxer pro starší přiřazení, kdy se konfigurace aplikace neukládají do tabulky blob.

 • CRSVC-8730: Rozhraní API způsobuje interní chybu serveru. 

19.12.0.4 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-8961: Ve frontě je po dlouhou dobu více než 80 000 příkazů, které nebyly vyzvednuty ke zpracování.

 • AMST-23497: Pokud nahraný soubor ZIP obsahuje skript pro detekci, manifest obsahu zahrnuje také komponentu DecompressZip pro skript, i když není použita. 

19.12.0.6 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-9005: Nasadit verzi 19.12.1 macOS Intelligent hub do konzole UEM 1912. 

 • AAPP-9016: Profil přihlašovacích údajů iOS se nepodařilo nainstalovat. 

 • AAPP-9029: Aplikace VPP nejsou instalovány pro zařízení, které je registrováno jako vlastní. 

 • AAPP-9061: Synchronizace třídy se nezdařila z důvodu vypršení časového limitu SQL.

19.12.0.7 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-6872: Proces synchronizace ChromeOS se pokouší publikovat rozšíření pro uživatele bez e-mailových adres

 • ENRL-1759: Uživatel není vytvořen v reálném čase přes registraci centra HUB a registrace se nezdaří

19.12.0.8 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-9187: Na základě zásad konformity MDM TOU byla aktivována vícenásobná oznámení. 

 • CRSVC-9097: Certifikáty certifikační autority třetích stran jsou ukládány do mezipaměti ID zařízení pro aplikace SDK, které způsobují problémy s procesem CICO. 

19.12.0.10 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMSVC-13017: Atributy uživatele se z důvodu časového limitu SQL a více souběžných volání nepodařilo aktualizovat.

19.12.0.11 Vyřešený problém formou opravy
 • ARES-11560: Odstranění mapování ExternalAppAssignment aplikace Outlook v systému iOS nefunguje očekávaným způsobem. 

 • CRSVC-9633: Ruční obnovení certifikátu se neodvolává na starý certifikát. 

19.12.0.12 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-10020: Uložená procedura ukládání stavu konformity zařízení neuloží stav z důvodu souběžné změny ID.

19.12.0.13 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-9656: Upgrade na Workspace ONE UEM verze 1912 a vyšší spustí opětovnou instalaci profilů certifikátů na systému macOS.

19.12.0.14 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-9765: Odstranění zařízení neprovede výmaz zařízení v ojedinělých situacích, kdy se zařízení přihlásí těsně před vydáním příkazu. 

19.12.0.16 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-10082: Certifikát APNs pro HTTP/2. 

19.12.0.17 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-27379: Stav registrace zařízení je zablokován ve stavu Probíhá. 

19.12.0.18 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-8234: Profily Android při registraci zobrazují stav „Odstraněné“ a při nasazení po registraci se zpožďují. 

 • AGGL-8235: Stav shody není k dispozici pro zařízení AFW, pokud neexistují žádné zásady shody.

19.12.0.19 Vyřešený problém formou opravy
 • AGGL-8543: Stav konformity zůstává na hodnotě „probíhá kontrola konformity“. 

19.12.0.20 Vyřešený problém formou opravy
 • AAPP-11206: Profil správy zařízení není po firemním výmazu odebrán ze zařízení. 

 • AAPP-11219: Výmaz odstraněných zařízení zasahuje koncový bod přihlášení. 

19.12.0.21 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11408: Zařízení iOS jsou během zjišťování dostupných aktualizací OS neustále přihlašována. 

19.12.0.22 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-18461: Řeší problémy se šifrováním a podepisováním ve službách zařízení, které z důvodu nedávných změn v rozhraní .NET Framework, vydaných jako součást nejnovějších aktualizací systému Windows, vedou k selháním komunikace zařízení.

19.12.0.23 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-19543: Všechny certifikáty jsou v neznámém stavu.

19.12.0.24 Vyřešené problémy formou opravy
 • ENRL-2770: Ověření vstupu uživatele a zpracování chyb při webové registraci

Známé problémy

 • AAPP-8725: Stránka s podrobnostmi o zařízení iOS zobrazuje nesprávnou zprávu IMEI pro zařízení iOS s více kartami SIM (e-sim). 

   Pokud se na zařízeních iOS používá služba e-sim, zobrazí se v přehledu sítí stejné číslo IMEI pro fyzickou kartu SIM i e-SIM. 

 • AAPP-8554: Aplikace VPP se nenainstalují na iPody, a to ani v případě, že mezi podporovaná zařízení patří iPhone a iPod touch. 

   Licence se nepřidruží očekávaným způsobem a příkaz instalace aplikace není u modelů iPod zařazen do fronty.

 • AGGL-6074: V pracovním profilu AE nefunguje zakazování, schvalování a registrace zařízení s IMEI / sériovým číslem na zařízeních s operačním systémem Android Q.

  Společnost Google odebrala v systému Android Q možnost centra hub získat IMEI / sériové číslo pro registraci pracovních profilů, dokud není pracovní profil vytvořen. V důsledku toho nebudou během registrace uplatněna pravidla stanovená pro zakazování, schvalování a registraci.

 • AMST-21542: Zásada konformity zobrazí v seznamu zařízení pro určité uživatele hodnotu „Není k dispozici“.

  Pokud používáte fázovací registraci a nenastavíte zásadu konformity, na stránce zobrazení seznamu zařízení se zásada konformity zobrazí jako nedostupná.

  Tento problém odstraníte správným nastavením zásady konformity a aktualizací stavu. 

 • AMST-22894: Možnost spouštěče senzoru zobrazí jinou možnost s názvem „Neznámé“ spolu s událostí a plánem.

  Aktivační událost možnosti detailů senzoru zobrazí v průvodci vytvořením senzoru hodnotu „Neznámé“. 

 • AMST-22900​: Vlastní standardní hodnoty s přidanými zásadami přecházejí do stavu konformity „Není k dispozici“, pokud chybí objekt místních zásad skupiny (LGPO).

  Pokud chybí objekt LGPO pro vlastní standardní hodnoty, konformita se v řídicím panelu konzoly načte jako nedostupná

  Tento problém můžete vyřešit tak, že vytvoříte zásadu konformity a přidáte objekt LGPO.

 • RUGG-7435: Když jsou soubory nahrány z více karet prohlížeče, vytvoří se více kopií souboru.

  Přidávání souborů prostřednictvím nabídky Zařízení > Zajišťování > Komponenty > Soubory/Akce na více kartách prohlížeče může způsobit, že do konzoly Workspace ONE UEM Console bude nahráno více kopií souborů.

  Tento problém můžete vyřešit tak, že soubory přidáte jen z jedné karty prohlížeče, nikoli z více současně zobrazených karet prohlížeče.

 • PPAT-6208: Konfigurace aplikace Tunnel sdílejí stejné gatewayUID.

  Dvě konfigurace aplikace Tunnel sdílejí stejný gatewayUID ve specifickém scénáři. 

 • MACOS-1887: V systému macOS 11 Big Sur nelze nasadit aplikaci Intelligent Hub (automatická instalace po registraci), balíčky spuštění a aplikaci Apple Business Manager (VPP).

  Klíč „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ (restrict-store-require-admin-to-install) byl v systému macOS 10.14 označen jako zastaralý. V systému macOS 11 Big Sur instalace profilu s tímto klíčem bohužel způsobí selhání aplikací nasazených pomocí nativních příkazů MDM. 

  Tento problém odstraníte vymazáním nastavení klíče „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ v libovolném profilu omezení systému macOS, který je nasazován na zařízení se systémem macOS 11+.

 • CMCM-188952: Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole console.

  Nastavte datum vypršení platnosti jakéhokoli souboru v sekci spravovaného obsahu konzoly console. Synchronizujte zařízení a zkontrolujte informace o tomto souboru. Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole UEM Console. 

  Jako náhradní řešení nastavte datum jeden den před zamýšleným datem vypršení platnosti. 

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon