Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí ve verzi 2001, seznam vyřešených problémů a známých problémů.

Nové funkce v této verzi

 • S novým filtrem zařízení můžete používat tolik filtrů, kolik budete chtít.
  Výrazně jsme vylepšili způsob filtrování v zařízeních uvedených v Zobrazení seznamu zařízení. Nyní můžete použít neomezené množství filtrů a seznam zařízení se neaktualizuje, dokud nevyberete tlačítko Použít. S každým výběrem filtru tak ušetříte čas při čekání na aktualizaci konzole.
 • Předložení smlouvy o podmínkách služeb (TOS) našim zákazníkům SaaS.
  Zákazníkům SaaS, kteří se do konzoly přihlašují poprvé, je nyní předložena smlouva o podmínkách služeb (TOS) pro nabídky cloudových služeb VMware. Po přijetí se při následných přihlášeních ze strany libovolného administrátora již nebude stejná smlouva TOS znovu předkládat. Podrobnosti o obsahu smlouvy naleznete v části Nabídky cloudových služeb VMware.
 • Všechna spravovaná zařízení připojená ke stejnému směrovači Wi-Fi můžete zobrazit ve vlastním rozložení Seznam zařízení.
  Nyní můžete do seznamu zařízení zahrnout identifikátor SSID (Service Set Identifier), který je často známý jako název sítě Wi-Fi. Tento nový sloupec usnadňuje zobrazení všech spravovaných zařízení připojených ke stejnému směrovači Wi-Fi. Tento nový sloupec povolíte výběrem možnosti vlastního rozložení a vybráním údaje SSID ze seznamu dostupných sloupců.
 • Zprávy již nespotřebují nadměrné místo na disku.
  Pro velikost zpráv služby Workspace ONE UEM byl nastaven pevný limit 4 GB. Toto omezení zabrání možnému vzniku dlouhých cyklů zpracování při vytváření nadměrně velkých zpráv. Další informace naleznete v části Vytváření zpráv.
 • Je čas upgradovat rozhraní .NET Framework na verzi 4.8.
  Automatická aktualizace aplikace VMware AirWatch Cloud Connector vyžaduje, aby servery, kde je nainstalovaná, měly rozhraní .NET Framework 4.8.
 • Registrace a správa pracovních spravovaných zařízení GMS a ostatních ve stejné organizační skupině.
  Abyste se vyhnuli nutnosti vytvořit několik organizačních skupin za účelem správy zařízení GMS a jiných, aktualizovali jsme náš proces registrace pomocí kódu QR tak, aby zahrnoval možnost, která vynucuje registraci v AOSP / uzavřené síti. Pokud je toto povoleno v nastavení registrace pomocí kódu QR, zařízení se registruje jako AOSP / uzavřená síť bez ohledu na typ registrace zařízení ve spravovaném režimu Work zvolený v nastavení registrace systému Android. Další informace naleznete v části Generování kódu QR pomocí Průvodce konfigurací registrace.
 • Zahájení konfigurace, obnovování a odvolání certifikátů z konzoly UEM .
  S rozšířením Workspace ONE UEM pro platformu Chrome OS můžete plně spravovat certifikáty uživatelů a úrovní zařízení. Více informací naleznete v části VMware Workspace ONE UEM Extension for Chrome OS.
 • Aktualizujte své vlastní aplikace Apple jediným kliknutím.
  Nyní můžete doručovat aktualizace do vlastních aplikací Apple, které jsou zastaralé.
 • Definování přiřazení standardních hodnot pomocí nové funkce Vyloučení.
  Při přiřazování standardních hodnot do zařízení se systémem Windows 10 nyní můžete z přiřazení vyloučit specifické smart skupiny. Tato funkce vám umožňuje přiřadit standardní hodnoty velké smart skupině a poté přiřazení doladit tím, že vyloučíte určité menší smart skupiny.
 • Jistota, že vaše data budou chráněna v zařízeních se systémem Windows 10 i po výmazu zařízení.
  Profil šifrování nyní podporuje možnost zachovat systém trvale zašifrovaný. Toto zahrnuje i situace po odstranění profilu, vymazání zařízení nebo jakémkoliv přerušení komunikace s Workspace ONE UEM v zařízeních se systémem Windows 10.
 • Nyní podporujeme proxy SCEP pro zařízení se systémem Windows 10.
  Pokud vaše certifikační autorita vyžaduje připojení přes server proxy, server služeb zařízení se chová jako proxy pro komunikaci mezi CA a vašimi zařízeními se systémem Windows 10 a profilem SCEP. Rozhodněte se, kam uložit soukromé klíče SCEP pro zařízení se systémem Windows 10. Nyní můžete vybrat umístění klíčů pro soukromé klíče v profilu SCEP pro zařízení se systémem Windows 10. Další informace naleznete v části Konfigurace profilu SCEP (Windows Desktop).

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

2001 Vyřešené problémy
 • AAPP-5341: Možnost využití aplikace třetích stran v nativním e-mailovém profilu iOS vyžaduje aktualizaci textu uživatelského rozhraní.

 • AAPP-7017: Možnost „Povolit modifikaci biometrických ID“ závisí na klíči „Povolit biometrické ID pro odemknutí zařízení“ v profilu omezení.

 • AAPP-7188: Klíč allowPasswordSharing v datové části Omezení iOS se v uživatelském rozhraní překládá jako Povolit sdílení hesel Wi-Fi.

 • AAPP-7735: Profil DEP, který je již přiřazen, se zablokuje ve stavu „Probíhá přiřazení“ a nelze jej upravit.

 • AAPP-7900: Rozhraní API používané k vytváření šifrovacího profilu v systému macOS vrátí chybu, pokud je v těle předán parametr „ForceRestart“.

 • AAPP-8165: Nahrávání aplikace s rozšířením se nezdaří, když datová část není zadána přímo v části IPA.

 • AAPP-8470: V nastavení s více organizačními skupinami, kde má aplikace aktivovány automatické aktualizace, platí, že pokud dojde k selhání u jedné organizační skupiny, proces se přeruší.

 • AAPP-8477: Zlepšené zpracování chyb u zařízení iOS během Přihlášení.

 • AAPP-8493: Název aplikace pro vestavěné pracovní aplikace Workspace ONE v APN pro aplikace mají nesprávné a zastaralé názvy.

 • AAPP-8530: Nedaří se vytvořit síťový profil systému macOS s více datovými částmi WiFi.

 • AAPP-8554: Aplikace VPP se nenainstalují na iPody, a to ani v případě, že mezi podporovaná zařízení patří iPhone a iPod touch.

 • AAPP-8556: Chyba při úpravách profilů s datovou částí Pravidla využití sítě.

 • AAPP-8600: APN pro příkazy ProfileList a CertificateList nefunguje očekávaným způsobem.

 • AAPP-8611: Provedli jsme několik vylepšení uživatelského rozhraní k odstranění aplikace VPP. 

 • AAPP-8614: Záhlaví podpory „apns-push-type“ pro certifikáty APN prostřednictvím protokolu HTTP/2. 

 • AAPP-8618: Aplikace VPP nejsou instalovány na vlastní zaregistrovaná zařízení.

 • AAPP-8668: Zařízení studentů se zobrazují na zařízeních učitelů v režimu off-line.

 • AAPP-8674: Omezení „Povolit spravovaným aplikacím uchovávat data“ nefunguje na zařízeních se systémem iOS13 očekávaným způsobem.

 • AAPP-8725: V detailech zařízení týkajících se zařízení s více SIM kartami a systéme iOS bylo oznámeno nesprávné IMEI. 

 • AAPP-8960: Vylepšení výkonu databáze na zařízeních macOS. 

 • AAPP-9006: Instalace certifikátu Entrust na zařízení se nezdaří.

 • AAPP-9060: Vylepšení výkonu synchronizace rozpisu.

 • AGGL-5851: Stavy Skrytá síť a Automatické spojení zaškrtávacího políčka nerespektují profil úprav.

 • AGGL-6562: Občasné časové limity, které se zobrazují při vymazávání historie vzorků

 • AGGL-6596: Webový požadavek systému ChromeOS nefunguje očekávaným způsobem.

 • AGGL-6753: Profily se nepřiřazují starším zařízením se systémem Android, pokud je datová část přihlašovacích údajů přiřazena k jednomu profilu. 

 •  AGGL-6782: Spravovaný účet služby Play není na osobní stránce v registraci COPE skryt.

 • AMST-20029: Odstraňte nepotřebné chyby z protokolů balíčku zajišťování.

 • AMST-20985: Nelze deaktivovat nastavení nasazení balíčku softwaru Win Desktop.

 • AMST-21644: Zařízení zjistí vzorový koncový bod, i když jsou zařízení odstraněna z konzoly.

 • AMST-21723: Nabídka Zařízení -> Aktualizace zařízení -> Windows a položka Detaily zařízení zobrazuje GUID a nikoli metadata.

 • AMST-21847: Pokud v profilu brány firewall nakonfigurujeme možnost „blokování“ pro sloučení pravidel brány firewall / sloučení pravidla připojení, vygenerovaný údaj SyncML má hodnotu ,AllowLocalPolicyMerge‘ = ,true‘ a naopak.

 • AMST-21934: Po vymazání a uložení celé cesty k výjimce nelze do profilu antivirové ochrany systému Windows cestu k výjimce znovu přidat. 

 • AMST-22045: Automatické připojení sítě Wi-Fi na stolních počítačích se systémem Windows nefunguje očekávaným způsobem.

 • AMST-22047: Intelligence – na zařízeních Windows nelze přistupovat k senzorům z podřízené organizační skupiny.

 • AMST-22104: Stav aplikace Windows Phone 10 neodráží správný stav instalace v konzole.

 • AMST-22146: Rozsahy vzdálených adres v pravidlech brány firewall nefungují podle očekávání.

 • AMST-22198: Nesprávná cesta k nástroji Dell Command Monitor má za následek selhání instalace a další chyby v protokolech.

 • AMST-22432: Registrace služby Windows OOBE nefunguje v konzole očekávaným způsobem a zobrazuje se stav „Čekající centrum Hub“.

 • AMST-22433: Počet zařízení s přiřazenými aktualizacemi a schválenými aktualizacemi neodpovídá aktualizacím pro systém Windows.

 • AMST-22476: Zařízení se systémem Windows správně nerespektují nastavení automatického odhlášení. 

 • AMST-22751: Senzory zařízení nefungují kvůli výjimkám služby Dataplatformservice

 • AMST-22863: Karta Zobrazení detailů zařízení > Aplikace, přepínač pro aplikace Win BSP zešedne.

 • AMST-23164: Upgrade databáze z verze 19.7.0.1 na verzi 1909 se nedaří s chybou DeviceProfileSettingValue_UpdatePeakShiftToISO8601.

 • AMST-23157: Stránka Standardní hodnoty selže v oblasti Profily a zdroje. 

 • AMST-23420: Aktivace detekce skriptu nefunguje očekávaným způsobem.

 • ARES-7765: Ukazatel průběhu nasazení nefunguje očekávaným způsobem, když vytváříte více smart skupin a přiřazujete zařízení různým smart skupinám.

 • ARES-8564: Registrace samostatného katalogu pro zařízení se systémem iOS 12.2 nefunguje očekávaným způsobem.

 • ARES-8624: Protokoly událostí > InstallAppRequested ukazuje nesprávnou verzi aplikace.

 • ARES-10552: rozhraní API „begininstall“ vrací interní chybu serveru.

 • ARES-9682: Nelze poslat příkaz k instalaci pro interní aplikaci Android na zařízení, na kterých je aplikace zaregistrovaná jako systémová.

 • ARES-10685: Selhalo načtení aplikace SDK, přidružené k datové části přihlašovacích údajů (profil SDK), z důvodu selhání uložené procedury databáze, která nenačetla žádná data.

 • ARES-10818: Narušení omezení primárního klíče. 

 • ARES-10904: Služba Monitor fronty interogátoru AirWatch nefunguje očekávaným způsobem.

 • ARES-10937: Nelze zobrazit možnost smart skupiny, když přidáváme nebo upravujete přiřazení veřejných aplikací v nabídce Aplikace a knihy.

 • ARES-11113: Nelze posílat konfigurace aplikace Boxer pro starší přiřazení, kdy se konfigurace aplikace neukládají do tabulky blob.

 • CMSVC-10132: Při hromadném importu nepřijímá sloupec „Organizační skupina registrace“ v pokročilé šabloně název organizační skupiny, ale přijímá ID skupiny.

 • CMSVC-10894: Přiřazení tagů v aplikaci Internet Explorer nefunguje očekávaným způsobem.

 • CMSVC-10964: Uživatelská skupina při prohledávání zobrazuje formát GUID a uživatelská skupina se neukládá.

 • CMSVC-11002: Uživatelské atributy administrátora se po synchronizaci neaktualizují v konzole Workspace ONE UEM.

 • CMSVC-11004: Při uložení nastavení ladění výkonu je resetováno nastavení batchsizebysmartgroup na hodnotu 0.

 • CMSVC-11077: Organizační jednotka s více než 180 000 uživateli se částečně synchronizuje do konzoly Workspace ONE UEM.

 • CMSVC-11087: Volání rozhraní API AddTag se nezdaří, pokud speciální znak obsahuje v poli TagName znak „&“.

 • CMSVC-11117: Slučovací rozhraní API nezobrazuje správný kód odpovědi, když se sloučení nezdaří.

 • CMSVC-12757: Volání rozhraní API provedené za účelem načtení seznamu administrátorů, které využívá PageSize 1000, vypisuje pouze 21 uživatelů a s nesprávným celkovým počtem.

 • CMSVC-12821: Při integraci s VDS nelze v uživatelské skupině synchronizovat více než 1000 uživatelů.

 • CMSVC-12893: Atribut mapování služby Azure Active Directory je povinný, pokud je adresář nastaven na možnost Žádný a na stránce nastavení služeb Directory Services je aktivována služba Azure AD pro služby identity.

 • CMSVC-12930: Filtr stavu uživatele (aktivní a neaktivní) nefunguje.

 • CMSVC-12957: Při přidávání chybějících uživatelů byl použit nesprávný server. 

 • CRSVC-7992: Šablona zprávy specifická pro platformu není během registrace zařízení vyzvednuta.

 • CRSVC-8623: Přerušované chyby rozhraní API se projevují po zaslání základního požadavku na určité rozhraní API.

 • ENRL-1572: Popisný název posledního zařízení v seznamu se při odstraňování aktualizuje. 

 • ENRL-1596: Možnost Znovu poslat zprávu pro token v zobrazení seznamu „Stav registrace“ rozšiřuje registrační token, když je pro registraci aktivována autentizace tokenu. 

 • ENRL-1598: V případě povoleného zařízení registrace na základě tokenu se zobrazuje datum vystavení jako datum v budoucnosti. 

 • ENRL-1740: Zařízení nelze registrovat, pokud je vybrána možnost „Pouze registrovaná zařízení“.

 • FCA-189719: Instance „uživatelské jméno“ v aplikaci Workspace ONE UEM byly v rámci modernizace zasílání zpráv koncovým uživatelem aktualizovány.

 • FCA-191478: Konzola UEM se automaticky odhlašuje po 4 hodinách.

 • FCA-191523: Stránka Začínáme zobrazuje ve stavu dokončeno neshodu procentuální hodnoty.

 • FCA-191934: Volání rozhraní API pro vyhledávání podrobností o organizaci vrací prázdné výsledky polohy a země.

 • FCA-192112: Dotaz na zprávu o detailech využití zařízení způsobuje přetečení.

 • INTEL-16242: „Verze OS“ je doplněna o „Číslo sestavení / Číslo revize“.

 • INTEL-5248: Vlastní zpráva s polem device_eas_device_identifier postrádá data pro zařízení se systémem Android.

 • PPAT-6200: Při nasazování UEM s jedinečnou konzolí a adresami URL rozhraní API nelze načíst některé stránky aplikace Tunnel.

 • PPAT-6241: Načtení konfigurace aplikace Tunnel někdy selže kvůli oprávnění ke čtení/zápisu pro službu AirWatch Tunnel, která je spuštěna v konzole UEM.

 • PPAT-6301: Konfigurace aplikace Tunnel se neuloží, když existující certifikační autorita odpovídá ID organizační skupiny.

 • RUGG-5294: Ikona aktivace se nezobrazuje při úpravách aktivního produktu.

 • RUGG-6991: Odebrali jsme vzdálené zobrazení aplikací, jelikož obsahuje chyby a bylo zastaralé. 

 • RUGG-7282: Podržené příkazy nejsou správně uvolněny z důvodu porušení primárního klíče pro proceduru DevicePolicyDevic_Delete.

 • RUGG-7369: Na kartě Přidat produkt > Nasazení se nesprávně zobrazuje možnost „Datum a čas serveru“ v případě, že je nastavení účtu aktuálního administrátora konfigurováno s jiným časovým pásmem než GMT.

 • RUGG-7493: V části Přidat soubory/akce nelze přidat soubor s příponou .bat nebo .PS1. 

 • RUGG-7558: Volání MaintainProduct API pro aktualizace produktů funguje podle očekávání. Pokud se však pokusíte použít Smart skupinu, která je na nižší úrovni než produkt, v konzoli se zobrazí chyba „404 neplatná Smart skupina“.

Známé problémy

 • AAPP-8699: Ohlášený název zařízení se nesprávně zobrazuje v uživatelském rozhraní konzoly.

  DeviceReportedName se v dotazu neaktualizuje, když je nastavena vlastnost vlastního popisného názvu v dialogu Nastavení > Všechna nastavení > Zařízení a uživatelé > Všeobecné > Popisný název.

  Deaktivujte nastavení popisného názvu v dialogu Nastavení > Všechna nastavení > Zařízení a uživatelé > Všeobecné > Popisný název

 • AAPP-8799: Zákazník může nesprávně konfigurovat nastavení vulgárních výrazů Siri v iOS na základě textu v konzole.

  Text nápovědy pro omezení filtru vulgárních výrazů Siri v iOS není správný

  Administrátor může zkontrolovat dokumentaci společnosti Apple pro klíč –

  forceAssistantProfanityFilter
 • AAPP-9004: Zákazník může zažívat zpomalení zařízení kvůli nechtěnému zatížení způsobenému hromadným zařazením příkazu „Plánovat aktualizaci OS“ do fronty.

  Příkaz „Plánovat aktualizaci OS“ spuštěný ze zobrazení seznamu zařízení neomezuje hromadnou akci na hodnotu stanovenou v nastavení správy hromadných akcí.

  Administrátor by neměl pro plánování aktualizace OS u zařízení iOS vybírat velký počet zařízení.

 • AAPP-9058: Koncoví uživatelé nemohou používat katalog knih kvůli špatné adrese URL.

  Katalog knih se nenačte při použití části {SecureDeviceUdid} v adrese URL.

  Předávání DeviceUUID v katalogu knih

 • AGGL-6074: Na zařízeních s operačním systémem Android Q nefunguje zakazování, schvalování a registrace zařízení se sériovým číslem či IMEI.

  Případná omezení uplatněná na základě sériového čísla či IMEI nebudou během životního cyklu zařízení provedena, protože podpora získání těchto detailů ze zařízení byla z důvodu ochrany osobních údajů odebrána.

  Místo sériového čísla nebo IMEI použijte UDID.

 • AMST-23768: Interní aplikaci Windows nelze stáhnout, když je nahrána přes odkaz používající SFD

  Když nahráváte odkaz pro odeslání interní aplikace systému Windows a možnost „Stáhnout a distribuovat prostřednictvím serveru WS1 UEM“ není zaškrtnuta, instalace aplikace se nezdaří

  Pokud administrátor zaškrtne možnost „Stáhnout a distribuovat prostřednictvím serveru WS1 UEM“, bude možné aplikaci instalovat

 • AMST-23975: Pokud aplikace selže, její stav zobrazí nesprávný důvod.

  Pokud je na zařízení předávána aplikace přebírající správu a nedaří se ji nainstalovat, konzola zobrazí hlášení, že je „MDM odebráno“ namísto „Spuštění se nezdařilo“.

 • AMST-24067: Aplikace sady Office 365 je hlášena jako nainstalovaná ještě před dokončením instalace

  Když zákazník konfiguruje aplikaci sady Office 365 a odesílá ji do zařízení Windows, stav instalace aplikace se předčasně zobrazí jako „Nainstalovaná“. Pokud instalace selže, aplikace bude stále zobrazovat stav „Nainstalovaná“, ale poslední akce se zobrazí jako selhání příkazu k instalaci

 • AMST-42002: Vynucený restart proběhne ihned po instalaci aplikace, která vyžaduje restartování

  Jestliže nahráváte jakoukoli aplikaci, která má nastaveno vynucené restartování, restart systému proběhne ihned a nedovolí uživateli uložit práci, pokud na zařízení není nainstalováno centrum Intelligent Hub

  Nainstalujte na zařízení centrum Intelligent Hub nebo upravte nastavení restartu aplikace na uživatelem spuštěný restart a upravte konečný termín na 0 a poté ho nastavte zpět a zahajte tak vynucený restart.

 • CMCM-188366: Přidání verze spravovaného obsahu AirWatch se v určitých situacích nezdaří, objeví se chyba objektu blob.

  Administrátor může narazit na následující problém v prostředích místního nasazení: V AirWatch nelze přidat verzi spravovaného obsahu pro existující dokument (.pdf, .txt apod.). Administrátorovi se zobrazují obecné chyby.

  • Otevřete nastavení Internetového serveru IIS na serveru konzoly.
  • Přejděte na uzel Globalizace rozhraní .NET.
  • Změňte jazykovou verzi a jazykovou verzi uživatelského rozhraní na „Neutrální jazyk (neutrální země/oblast)“
  • Poznámka: míra úspěšnosti tohoto zástupného řešení není 100%.
 • FCA-192253: V samoobslužném portálu nelze nahrát certifikát, který obsahuje znaky označení v heslu.

   Pokud se uživatel pokusí nahrát certifikát ze samoobslužného portálu a heslo certifikátu obsahuje znaky označení, nastane výjimka ověření

  Použijte heslo certifikátu bez znaků označení

 • FCA-192286: Pokud je uživatel odhlášen z konzoly a poté klikne na odkaz odběru zpráv v e-mailové zprávě, zpráva (starší verze) se po opětovném přihlášení nestáhne.

  Pokud uživatel – administrátor není přihlášen v konzole UEM a poté klikne na odkaz odběru zpráv v e-mailové zprávě, otevře se konzola a vyzve uživatele k přihlášení. Po úspěšném ověření se zpráva nezačne stahovat a konzola se nepřesměruje na stránku zpráv.

  Uživatelé – administrátoři se mohou přihlásit v konzole ještě před kliknutím na odkaz odběru zpráv.

 • FCA-192383: Uživatel není schopen provést výmaz zařízení po provedení výmazu jiného zařízení a změně popisného názvu na aktuálním zařízení.

  Pokud uživatel – administrátor zaregistruje dvě zařízení (A a B) a provede výmaz zařízení na jednom ze zařízení (zařízení A), nemůže provést výmaz druhého zařízení (zařízení B), pokud změnil popisný název zařízení (zařízení B) ve stejné relaci, protože okno pro potvrzení výmazu zařízení vyžadující zadání kódu PIN se objeví jen na okamžik a pak zmizí.

  Uživatelé – administrátoři mohou obnovit stránku a akci opakovat.

 • PPAT-6440: Pokud AWCM nefunguje správně na úrovni organizační skupiny, může se stát, že nekonformní zařízení se připojí během čekání na odmítnutí přes rozhraní API

  Pokud je aplikace Tunnel konfigurována v nadřízené organizační skupině a zařízení jsou registrována v podřízené organizační skupině, zpráva AWCM certifikátu VPN nebude doručena na server Tunnel

 • ARES-11178: Systém Windows nepodporuje přechod na nižší verzi aplikací.

  Zde je aktuální návrh pro vyřazení a deaktivaci aplikací systému Windows vzhledem k tomu, že systém Windows nepodporuje přechod na nižší verzi aplikací:
  Vyřazení nejnovější verze: Není provedena žádná akce, protože systém Windows nepodporuje přechod na nižší verzi. Nové registrace obdrží starší verzi, ale stávající zařízení s nainstalovanou nejnovější verzí ji budou mít i nadále.

  Administrátor spustí ruční odebrání. Tento přístup použijeme, abychom předešli velkým prostojům mezi odebráním a opakovanou instalací aplikací.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon