Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí ve verzi 2003, seznam vyřešených problémů , a známých problémů.

 

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo a testování UAT
 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS
 • Fáze 3: Nejnovější vyhrazená prostředí

Tato verze je dostupná pouze našim zákazníkům SaaS v nejnovějším režimu. Funkce a vylepšení, která jsou do této verze začleněny, budou k dispozici našim místním nebo spravovaným zákazníkům s dalším vydáním v místním nasazení. Další informace naleznete v článku znalostní báze

 

Nové funkce v této verzi

Workspace ONE UEM Console

 • Pokud zpráva překročila limit velikosti, podívejte se na oznámení na obrazovce.
  Pokud požadujete zprávu, která je větší než limitní velikost, zobrazí se nyní v nabídce Monitorování > Zprávy analýzy > Exporty s novým stavovým popiskem s názvem „Velikost souboru překračuje limit“. Nový stav exportu se zobrazí, pokud zpráva vyžaduje více místa na disku, než je limit 4 GB.
 • Provedli jsme několik aktualizací autentizace SAML a adresáře v aplikaci Workspace ONE Express.
  Při nastavování SAML na stránce konfigurace služby Directory Services v aplikaci Express máte nyní možnost bez jakéhokoli problému exportovat nastavení poskytovatele služeb. Také je aktivováno ověřování adresáře pro organizační skupiny aplikace Express, což znamená, že nyní můžete registrovat zařízení s ověřováním adresáře.
 • Použijte data události k využívání rozhraní API aplikace Workspace ONE, která jsou založena na identifikátorech UUID.
  Do oznámení událostí jsme přidali atributy EnrollmentUUID a DeviceUUID. Tyto další identifikátory jsou asociovány s uživatelem a zařízením.

Android

 • Pro rychlou detekci chyb načtěte odezvu, která byla oznámena konfiguračními aplikacemi OEM.
  Pomocí kanálu pro zpětnou vazbu můžete získat podrobnější zpětnou vazbu aplikace a informace o řešení problémů zasílané aplikacemi. Další informace naleznete v tématu Získání zpětné vazby od konfiguračních aplikací OEM.
 • Určete, které účty Google lze používat v rámci spravovaného obchodu Google Play Store.
  Někdy můžete chtít uživatelům povolit přidávání účtů G-Suite pro přístup k firemním e-mailům nebo osobním účtům (například pro čtení e-mailů v aplikaci Gmail), ale nechcete povolit nespravovanému účtu Google neomezený přístup ke službě Google Play. Díky novému nastavení položky Povolené účty ve službě Google Play v profilu Omezení můžete zvolit, zda omezit nebo povolit nespravovaný přístup ke službě Google Play. Můžete nastavit seznam účtů, které mohou uživatelé ve službě Google Play používat. Další informace naleznete v části Profil omezení.
 • Omezte osobní aplikace, aby nesdílely data s pracovními aplikacemi.
  Položka v profilu Omezení Omezte osobní aplikace, aby nesdílely data s pracovními aplikacemi vám umožňuje zabránit osobním aplikacím sdílet soubory, obrázky a data do spravovaného profilu. Další informace naleznete v části Profil omezení.

iOS

 • Převeďte všechny licence Apple Business Manager jedním kliknutím.
  Nyní můžete převést jakékoli uživatelské licence synchronizované z aplikace Apple Business Manager na licence založené na zařízení, a to tak, že pro danou organizační skupinu vyberete jednu, několik nebo všechny aplikace. Další informace naleznete v tématu Konfigurace licencí a přiřazení na základě flexibilního zavádění.
 • Uchovávejte své vlastní aplikace Apple aktuální.
  Nyní můžete povolit automatické aktualizace vlastních aplikací Apple synchronizovaných z aplikace Apple Business Manager. Každému zařízení, jež hlásí aplikaci, která nemá nainstalovánu nejnovější verzi, bude taková aplikace automaticky aktualizována.
 • Proces vzdálené pomoci je zjednodušen v zobrazení seznamu zařízení a zobrazení detailů.
  Spuštění relace vzdálené pomoci na oprávněném zařízení v zobrazení seznamu zařízení a detailů v konzole UEM Console nyní vyžaduje méně kliknutí. Vzdálené relace pro řešení problémů a provádění pokročilých konfigurací na vašich zařízeních jsou spouštěny rychle, protože jste před připojením vybrali konkrétní klientský nástroj vzdálené pomoci. Další informace naleznete v části Zobrazení seznamu zařízení.

Windows

 • Získejte přístup k údajům o výkonu vaší služby BranchCache ze zařízení i ze serveru.
  Nový panel Partnerská distribuce v nabídce Aplikace a knihy > Nativní > Zobrazení seznamu > Podrobnosti aplikace vám poskytne přehled o počtu zařízení, která stáhla aplikaci s využitím partnerské distribuce, o množství stažených dat a jejich zdroji. Karta aplikace Zařízení nyní poskytuje pro každé vaše zařízení individuální data o výkonu doplňku BranchCache.
 • Odolnost komunikace u systému Windows 10 je lepší díky automatickému obnovení algoritmu HMAC.
  Workspace ONE UEM automaticky kontroluje algoritmus HMAC na zařízeních se systémem Windows 10. Pokud systém zjistí poškozený nebo chybějící algoritmus HMAC, aktivuje obnovení HMAC. Odešle jej přes nativní kanál OMADM do aplikace VMware Workspace ONE Intelligent Hub, aby byla komunikace znovu navázána.
 • Mějte své aplikace na zařízeních stále nainstalovány.
  Pomocí nového nastavení Správa požadovaného stavu můžete nyní chránit své spravované aplikace před odebráním ze zařízení. Více informací naleznete v části Přidání přiřazení a zásad aplikace do aplikací Win32.
 • Zaveďte profily pomocí nové kategorie smart skupin Windows – ve službě AAD.
  Novou kategorii smart skupin „Windows – zaregistrované ve službě AAD“ použijte, pokud si podle stavu správy přejete vyloučit, nebo naopak zahrnout zařízení se systémem Windows 10. Například konfigurujte obecnou datovou část profilu přihlašovacích údajů tak, aby byla vyloučena smart skupina „Windows – zaregistrované ve službě AAD“, abyste mohli zavést certifikáty do spravovaných zařízení, ale ne do zařízení OOBE. Když vytváříte smart skupiny, najdete novou kategorii „Windows – zaregistrované ve službě AAD“ v nabídce Druh kritéria > Kategorii registrace. Když konfigurujete profily, přejděte do obecné datové části a vyberte skupinu s položkou „Windows – zaregistrované ve službě AAD“ konfigurovanou pro smart skupiny nebo povolte Vyloučení a vyberte totéž pro Vyloučené skupiny.
 • Aktualizovali jsme integraci nástroje Dell Command | Update (DCU) s konzolou Workspace ONE UEM Console, která poskytuje možnosti rozhraní příkazového řádku (CLI) a je v souladu s nejnovější verzí DCU 3.1 od společnosti Dell.
  Aktualizovali jsme integraci nástroje Dell Command | Update s konzolou Workspace ONE UEM Console, která poskytuje možnosti rozhraní příkazového řádku (CLI). S novou verzí nástroje Dell Command | Update budeme mít k dispozici několik zástupných řešení a skriptů, které zachovávají využití rozhraní příkazového řádku (CLI). Sledujte stránky VMware Tech Zone (https://techzone.vmware.com/), kde najdete novinky o integraci a další kroky.

Správa obsahu

 • Automatizujte nastavení Content Gateway v konzole UEM.
  Nyní můžete vytvořit konfigurační soubory pro zavádění UAG v konzole UEM. Tyto soubory zjednodušují nasazení serverů Content Gateway nasazených prostřednictvím UAG. Další informace naleznete v tématu Konfigurace Content Gateway v konzole UEM.

Rugged

 • Zřizování aplikací systému Android podporuje službu VPN dle aplikace.
  Služba VPN dle aplikace je nyní podporována při zřizování aplikací na zařízeních Android. Když konfigurujete aplikaci Android tak, aby byla zřízena s možností VPN dle aplikace, síť VPN se automaticky připojí, když je tato aplikace Android spuštěna, a směruje veškerý provoz aplikace přes síť VPN. Další informace naleznete v tématu Vytvoření produktu.
 • Zřizování produktu nyní podporuje CDN.
  Boj o šířku pásma v prostředí zřizovacích služeb je nyní trochu jednodušší, protože byla zavedena podpora sítí CDN (Content Delivery Network). Je-li tato možnost povolena a nakonfigurována, může síť CDN rozložit zátěž a přenést provoz mimo vaši síť. Další informace naleznete v tématu Konfigurace sítě CDN pro zřizování.

Tunnel

 • Konfigurujte podrobné nastavení Unified Access Gateway z konzoly UEM.
  Nyní můžete nastavit upřesňující nastavení konfigurace brány Tunnel přímo z konzoly UEM, aniž byste se museli přihlašovat na své servery UAG. Více informací naleznete v části Konfigurace Per-App Tunnel.

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

2003 Vyřešené problémy
 • AAPP-7126: Automatická aktualizace nefunguje, když verze aplikace VPP začíná písmenem namísto čísla.

 •  AAPP-8699: DeviceReportedName se v databázi neaktualizuje pro tabulku dbo.device, pokud není popisný název deaktivován v uživatelském rozhraní konzoly.

 • AAPP-8718: Instalace knih z karty Podrobnosti o zařízení selže.

 • AAPP-8799: Omezení filtru vulgárních výrazů iOS Siri zobrazuje nesprávný text nápovědy.

 • AAPP-8826: Nepodařilo se dokončit instalaci vlastních aplikací B2B.

 • AAPP-8897: Nelze zaregistrovat zařízení DEP, u nichž byla dříve zablokována možnost registrace.

 • AAPP-8953: Špička využití databáze z důvodu neplatného vzorku pro zařízení macOS s verzí starší než 10.11. 

 • AAPP-8973: Stránka zařízení v zobrazení detailů aplikace se zobrazuje nesprávně pro zařízení macOS, pokud se liší verze centra Hub a aplikace. 

 • AAPP-8976: Profil přihlašovacích údajů iOS se nepodařilo nainstalovat.

 • AAPP-9004: Příkaz „Plánovat aktualizaci OS“ spuštěný ze zobrazení seznamu zařízení neomezuje hromadnou akci na hodnotu stanovenou v nastavení správy hromadných akcí.

 • AAPP-9013: Synchronizace rozpisu se nezdařila kvůli výjimce vypršení časového limitu SQL.

 • AAPP-9124: Upgrade na konzolu UEM verze 1912 a vyšší spustí opětovnou instalaci profilů certifikátů na systému macOS.

 • AAPP-9152: V mřížce zařízení se zobrazuje pouze 10 zařízení bez dalších stránek.

 • AGGL-5503: Mapování VPN dle aplikace není zařazeno do fronty pro aplikace Android for Work na vyžádání, když je instalace aktivována prostřednictvím obchodu Work Play Store a k přiřazení aplikace dochází po registraci prostřednictvím značky. To má za následek narušení přístupu k tunelu.

 • AGGL-6308: Profil výchozího nastavení systému Android není zařazen do fronty pro již registrovaná zařízení Android. 

 • AGGL-6638: V názvu vybrané aplikace v datové části Oprávnění profilu systému Android jsou chyby, pokud aplikace obsahuje dvoubajtové znaky.

 • AGGL-6654: Spravovaný účet služby Play není v registraci COPE skryt.

 • AGGL-6666: Odstraněné zařízení je prostřednictvím rozhraní API přidáno do uživatelského rozhraní konzoly s novým ID zařízení.

 • AGGL-6678: Na novějších zařízeních Android se pravidelně spouští připomenutí Nalézt zařízení.

 • AGGL-6748: Profil automatické aktualizace veřejné aplikace je v konzole UEM Console nesprávně označen jako „Odebraný“, zůstává přitom v zařízení.

 • AGGL-6752: Profily se nepřiřazují starším zařízením se systémem Android, pokud je datová část přihlašovacích údajů přiřazena k jiné datové části profilu.

 • AGGL-6855: Nasazení sítě „uživatelských“ profilů do zařízení se systémem ChromeOS nefunguje očekávaným způsobem.

 • AGGL-6870: Zlepšený výkon, který snižuje časové limity SQL při synchronizaci zařízení za účelem publikování aplikací. 

 • AGGL-6976: Registrace do aplikace Android for Work nefunguje očekávaným způsobem. 

 • AMST-20689: Aktivace detekce skriptu ve zrychleném režimu nefunguje očekávaným způsobem. 

 • AMST-21426: Certifikáty certifikační autority AirWatch SCEP jsou při registraci na zařízení se systémem Windows 10 přeneseny do zprostředkujícího úložiště namísto do důvěryhodného kořenového úložiště.

 • AMST-21542: Stav konformity je zobrazen jako Není k dispozici, i když k zařízení nejsou přiřazeny žádné zásady konformity. 

 • AMST-21985: Uživatelské rozhraní nezobrazuje publikované aplikace serveru Adaptiva

 • AMST-22334: Interval opakovaných pokusů aplikace neuzná nastavení opakovaných pokusů.

 • AMST-22539: Popisný název zařízení přepíná mezi anglickým a japonským národním prostředím. 

 • AMST-22727: Nelze odebrat profil Windows Defender, pokud je kombinován s datovou částí ochrany před zneužitím

 • AMST-22754: Profil individuálního nastavení plochy Windows Desktop nenastavuje správnou hodnotu pro HideAppList.

 • AMST-23109: Upgrade databáze z verze 19.7.0.1 na verzi 1909 se nedaří.

 • AMST-23199: Aplikace v archivu Zip obsahující detekci skriptů se nedaří nainstalovat.

 • AMST-23336: Nastavení Optimalizace doručení pro profil Aktualizace Windows neplatí dle požadavků.

 • AMST-24139: Upgrade databáze se nezdařil s chybami duplicitního klíče. 

 • AMST-24232: V konzole WS1 pro zařízení Windows Desktop ve verzích 1803, 1809 a 1903 se neshodují počty aktualizací systému Windows.

 • AMST-24305: Použít proxy pro místní (intranetové) adresy v profilu Windows Proxy nefunguje očekávaným způsobem.

 • AMST-24682: Standardní hodnoty jsou při přidávání výjimek do profilu systému Windows odebrány ze zařízení.

 • AMST-24710: Služba BranchCache se vrátí zpět ke službě DS, pokud nejsou k dispozici žádné partnerské uzly namísto CDN.

 • AMST-24791: Záznamy zařízení MEM se nevytvářejí pro nativního klienta Windows 10 Desktop.

 • ARES-6754: Procházení datové části přihlašovacích údajů pro více než 20 certifikátů nefunguje očekávaným způsobem.

 • ARES-7508: V grafu sledování aplikací se po změně časového pásma zobrazuje nesprávné datum.

 • ARES-8513: Profil Webklipy zobrazuje nesprávný stav instalace v katalogu a konzole.

 • ARES-10955: Nelze načíst stránku analýzy SDK 

 • ARES-11026: Nelze zobrazit stránku Přehled zařízení ze zobrazení seznamu zařízení u zařízení s realizačním kódem na bázi aplikací CustomB2B s nulovou hodnotou ID skupiny.

 • ARES-11179: Ochrana před odstraněním aplikace nefunguje během úpravy smart skupiny čekávaným způsobem.

 • ARES-11180: Nelze instalovat profily, protože příkazy nejsou z důvodu omezení int32 generovány.

 • ARES-11183: Když vytváříte weblink (pro systém iOS/Android v nabídce Aplikace a knihy > Aplikace > Web > Webové odkazy), způsobí adresa URL s protokolem „AWB“ nebo „abs“ chybu „Je vyžadován protokol“. 

 • ARES-11237: Příkaz nabídky Zobrazení detailů aplikace > Prohlížení v seznamu zařízení vrací chybu odepření přístupu.

 • ARES-11323: Karta Podrobnosti o zařízení > Knihy zobrazuje přiřazené aplikace namísto přiřazených knih

 • ARES-11325: Některá volání GET rozhraní API, která používají identifikátor UUID aplikace, způsobují chybu 404 (/devices, /deploymentcounts, /actioncounts, /reasoncounts)

 • ARES-11510: Odstranění mapování ExternalAppAssignment aplikace Outlook v systému iOS nefunguje očekávaným způsobem. 

 • CMCM-188366: Přidání verze pro obsah spravovaný v AirWatch nefunguje očekávaným způsobem.

 • CMEM-185585: Příkaz prostředí PowerShell není během migrace odesílán do služby EXO.

 • CMEM-185609: Uživatelské heslo Google nelze otočit prostřednictvím stránky Podrobnosti o uživateli.

 • CMSVC-11003: Po upgradu konzoly nelze odebrat stávající uživatele z konkrétní vlastní uživatelské skupiny.

 • CMSVC-11060: Po odstranění organizační skupiny IsActive v konzole se nedaří ověřit účty administrátora s podporou SAML. 

 • CMSVC-11097: Volání rozhraní REST API směrované převážně na adresář /system/users/adduser s typem obsahu nastaveným na application/XML má za následek chybovou zprávu „Argument nesmí být null“.

 • CMSVC-12842: Rozhraní API Admins/Search V2 nefunguje očekávaným způsobem.

 • CMSVC-12858: Šablona Importovat uživatele s oprávněními administrátora zobrazuje název Airwatch namísto VMware.

 • CMSVC-12870: Atribut mapování služby Azure Active Directory je povinný, pokud je adresář nastaven na možnost Žádný a na stránce nastavení služeb Directory Services je aktivována služba Azure AD pro služby identity.

 • CMSVC-12879: Přiřazení profilu ke skupině přiřazení ze stránky Skupiny přiřazení nefunguje očekávaným způsobem.

 • CMSVC-12885: Ve vlastní roli chybí možnost Spravovat štítky.

 • CMSVC-12892: Filtr stavu uživatele (aktivní a neaktivní) nefunguje očekávaným způsobem.

 • CMSVC-12941: Když se aktualizuje OS zařízení, mapování přiřazení se aktualizuje, jen pokud administrátor znovu publikuje novou verzi aplikace.

 • CMSVC-12947: Při přidávání chybějících uživatelů jsou vyzvednuty nesprávné detaily serveru.

 • CMSVC-12965: Uživatelské rozhraní konzoly zahrnuje navíc znak mezery v hodnotě Podrobnosti o uživateli > E-mailová adresa.

 • CMSVC-13158: Notebooky Dell Latitude 5300 a 7300 nejsou k dispozici v rozevíracím seznamu ve smart skupině, i když je zařízení zaregistrováno.

 • CRSVC-6596: Požadavek klientu ACC nefunguje očekávaným způsobem.

 • CRSVC-7398: Stránka Zabezpečený kanál obsahuje odkazy na AirWatch. 

 • CRSVC-7474: V nastaveních SMTP je jako výchozí jméno odesílatele zobrazena aplikace AirWatch.

 • CRSVC-7495: Generování žádosti o certifikát se nezdaří v případě, že je v názvu předmětu čárka.

 • CRSVC-7495: Žádost o certifikát selže v případě, že je v názvu předmětu čárka. 

 • CRSVC-7719: Nelze vybrat profil omezení v zásadě konformity systému iOS, pokud je překročen limitů 1000 znaků.

 • CRSVC-7871: VMware AirWatch má implementovánu konzoli Swagger, která je zranitelná vůči útokům DOM XSS.

 • CRSVC-8619: Ikona informace na stránce ochrany osobních údajů není zarovnána očekávaným způsobem. 

 • CRSVC-8620: Popisek aplikace na stránce Nastavení ochrany osobních údajů má několik problémů se zarovnáním.

 • CRSVC-8690: Instalace certifikátu selže v případě, že je v šabloně certifikátu zadáno více SAN stejného typu.

 • CRSVC-9031: Certifikáty certifikační autority třetích stran jsou ukládány do mezipaměti podle ID zařízení pro aplikace SDK, což vyvolává problémy při přihlášení/odhlášení.

 • CRSVC-9140: Více e-mailů je aktivováno koncovým uživatelům, když jsou aktualizovány podmínky použití MDM.

 • ENRL-1716: Zařízení nelze registrovat, pokud je vybrána možnost „Pouze registrovaná zařízení“. 

 • ENRL-1722: E-mail pro aktivaci zařízení není odeslán, pokud má šablona vyhledávání kódu QR a je vybrána podřízená organizační skupina

 • ENRL-1732: Uživatel není vytvořen v reálném čase přes registraci v centru HUB.

 • FCA-192166: Jazyk SSP nastavený na němčinu způsobuje nesprávnou zprávu o odmítnutí v oblasti podmínek použití. 

 • FCA-192229: Rozhraní API Devices/Search se nedaří s chybou zkracování dat SQL. 

 • FCA-192230: Konzola UEM zobrazuje na kartě Síť na stránce Přehled zařízení více položek / duplicitní položky SIM karty.

 • FCA-192249: Odkaz na oznámení o automatické aktualizaci má za následek chybu odepření přístupu.

 • FCA-192252: Odkaz konfigurace mezi aplikací Workspace ONE Access a serverem UEM nefunguje očekávaným způsobem. 

 • FCA-192286: Automatické stahování zpráv nefunguje očekávaným způsobem.

 • FCA-192383: Výzva k zadání kódu PIN administrátora pro akci výmazu se před zadáním kódu PIN zavře.

 • RUGG-7428: Při úpravách pravidel produktu se zobrazuje chyba „Nedefinováno“.

 • FCA-192413: Po migraci z programu AirWatch Express do plné verze aplikace Workspace ONE UEM nelze upravovat profily.

 • PPAT-6440: Pokud je aplikace Tunnel konfigurována v nadřízené organizační skupině a zařízení jsou zaregistrována v podřízené organizační skupině, zpráva AWCM certifikátu VPN nebude doručena na server Tunnel.

 • RUGG-7485: V databázi byl nalezen duplicitní obsah položek CSI.

 • RUGG-7488: Produkt nelze upravit z aktivní sady produktů.

 • RUGG-7489: Produkty nelze u nižších organizačních skupin poslat do smart skupiny pomocí rozhraní API.

 • RUGG-7490: Změna spravovaného profilu na organizační skupinu na stejné úrovni, pokud je v produktu povoleno provádět úpravy produktu.

 • RUGG-7554: Nesprávná hodnota parametru velikosti stránky v kódu XML profilu aplikace Launcher.

 • RUGG-7723: Rozhraní API aplikací nevrací volitelné produkty pro katalog centra Hub systému macOS.

 • RUGG-7768: Wi-Fi profil tiskárny Zebra nefunguje očekávaným způsobem.

 • RUGG-7701: Je-li aktivováno souborové úložiště FileStorage, nelze stáhnout existující aplikaci pro zajišťování produktů. 

20.3.0.1 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMSVC-13306: Stav aktivní/neaktivní uživatel není kvůli vypršení časových limitů SQL pro EnrolmentUserStatusUpdate během ruční synchronizace atributů aktualizován.

 • CMSVC-13307: Ruční synchronizace atributů uživatele trvá déle než 12 hodin.

 • CMSVC-13308: Selhání ruční synchronizace atributů uživatele kvůli vypršení časového limitu SQL pro EnrollmentUser_UpdateAfterSync.

 • CRSVC-10009: Uložená procedura ukládání stavu konformity zařízení neuloží stav z důvodu souběžné změny ID.

 • INTEL-18419: Přidejte adresu URL rozhraní API pro export LocationGroup_Initial a opakujte synchronizaci organizační skupiny.

20.3.0.2 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-25643: Zařízení Windows Desktop jsou nesprávně hlášena jako model Windows Phone

 • SINST-175615: Sada AWCM 6.6.1 s instalačním programem pro konzolu. 

20.3.0.3 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-26043: Nelze zřídit agenta telemetrie správy digitálního pracovního prostředí s WS1 Intelligence SKU

 • FCA-192897: Rozhraní REST API pro vyhledávání zařízení podle alternativního identifikátoru selže a ohlásí interní chybu serveru.

 • FCA-192958: Odstranění zařízení v konzole UEM Console neaktualizuje aplikaci Intelligence správně, což způsobuje nesoulad mezi seznamy zařízení UEM a Intelligence. 

 • INTEL-19284: ETL | Přidejte sekvenci do procesu odstranění zařízení.

 • RUGG-7936: Změna verze DynamicPDF DLL vedla k použití nelicencovaných verzí knihovny DLL.

20.3.0.4 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-9768: Na stránce aplikace nelze otevřít kartu „Zakoupené“. 

 • AGGL-7515: Volání rozhraní UEM API končí v aplikaci Sandbox vnitřní chybou serveru (chyba 500). 

 • AMST-26263: Aktivní hodiny nastavené v profilu se neshodují s nastavením zařízení.

 • APF-3128: Nelze uložit konektor Mobile Flows. 

 • FCA-193016: Zpráva „Detaily přijetí podmínek použití“ nezahrnuje zařízení / uživatele z podřízené organizační skupiny. 

20.3.0.6 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-9764: Odstranění zařízení neprovede výmaz zařízení v ojedinělých situacích, kdy se zařízení přihlásí těsně před vydáním příkazu. 

20.3.0.7 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-26815: Po aktualizaci verze aplikace se v konzole Console neaktualizuje verze interní aplikace. 

20.3.0.8 Vyřešené problémy formou opravy
 • MACOS-1173: Kontrola odolnosti certifikátu pro chyby nenalezených certifikátů, pokud pro jeden profil chybí více než jeden certifikát. 

 • RUGG-8155: Vysoké využití paměti v počítačích, ve kterých je spuštěn modul zásad. 

 • RUGG-8213: Při upgradu na konzolu 2003 UEM console nelze generovat čárové kódy pro rychlé nasazení. 

20.3.0.9 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-27377: Stav registrace zařízení je zablokován ve stavu Probíhá. 

20.3.0.10 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-27573: Prohlížení v seznamu zařízení reportuje stav shody jako není k dispozici. 

20.3.0.11 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-7910: Při registraci nelze použít funkci Access pro autentizaci profilu Work.

20.3.0.12 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-10476: Zavádění staršího katalogu v systému iOS neodešle nastavení APN na zařízení. 

20.3.0.13 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-12990: Rozšiřte ověření hodnoty hash identifikátoru UDID v datové části signálu na účet pro identifikátory UDID s malými písmeny. 

20.3.0.14 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-13417: Uživatelsky přívětivý portál ochrany osobních údajů zobrazuje prázdnou stránku.

20.3.0.15 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-10939: Zařízení iOS jsou během zjišťování dostupných aktualizací OS neustále přihlašována.

 • AGGL-8636: Publikování veřejných aplikací Android for Work se občas při přidávání nových smart skupin nezdaří.

20.3.0.16 Vyřešené problémy formou opravy
 • RUGG-9245: APK spouštěcího programu manuálně dosazené pomocí skriptu pro dosazení se po jednom dni nevyskytuje v databázi. 

20.3.0.18 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11204: Profil správy zařízení není po firemním výmazu odebrán ze zařízení. 

 • AAPP-11217: Výmaz odstraněných zařízení zasahuje koncový bod přihlášení. 

20.3.0.19 Vyřešený problém formou opravy
 • PPAT-8346: Pokud zákazník upgraduje prostředí z verze 2003 (nebo vyšší) na nejnovější konzolu Console, chybí signál DTR.

20.3.0.20 Vyřešené problémy formou opravy
 • ATL-5609: U starších oprav chybí časové razítko, což způsobuje selhání podpisových kontrol. 

20.3.0.21 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-18460: Řeší problémy se šifrováním a podepisováním ve službách zařízení, které z důvodu nedávných změn v rozhraní .NET Framework, vydaných jako součást nejnovějších aktualizací systému Windows, způsobují selhání komunikace zařízení.

20.3.0.22 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-19541: Všechny certifikáty jsou v neznámém stavu

20.3.0.23 Vyřešený problém formou opravy
 • ENRL-2768: Ověření vstupu uživatele a zpracování chyb při webové registraci. 

Známé problémy

Známé problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

Workspace ONE UEM Console
 • FCA-192439: Z konzoly UEM Console nelze přejít na konkrétní témata on-line nápovědy a nástroj Podpora v produktu nefunguje očekávaným způsobem. 

  Tým podpory pro službu Workspace ONE UEM Information změnil adresu URL dokumentace on-line nápovědy tak, aby odkazovala na adresář „Služby“ namísto verze pro konzolu. Kontextová on-line nápověda a nástroj Podpora v produktu spoléhají na verzi uvedenou v adrese URL, aby mohly přejít na správný obsah. Dokud tým výzkumu a vývoje nezmění nástroje tak, aby také odkazovaly na adresář „Služby“, nástroj kontextové on-line nápovědy vás přenese na domovskou stránku dokumentace on-line nápovědy a nástroj Podpora v produktu bude zobrazovat chybovou zprávu. 

  Náhradním řešením je vyhledání obsahu dokumentace jiným způsobem, například prohledáním stránky dokumentů, procházením nabídky nebo použitím vyhledávacího webu.

 • FCA-192411: Když poprvé přijmete smlouvu EULA pro službu Bing, zobrazí se chyba „Stránka nebyla nalezena“.

  Po přijetí smlouvy EULA pro službu Bing se zobrazí chyba „Stránka nebyla nalezena“ a nebudete přesměrováni na stránku s polohou zařízení.

  Tento problém odstraníte, pokud zavřete modální chybu a znovu kliknete na kartu polohy, abyste viděli polohu zařízení.

 • FCA-192507: Při zadávání bezpečnostního kódu PIN v prohlížeči Safari pomocí klávesnice Romaji nefunguje automatické zaměření vstupního pole očekávaným způsobem.

  Automatické zaměření vstupního pole bezpečnostního kódu PIN nefunguje při provádění jakékoli omezené akce, jako je odstranění nebo deaktivace aplikace z prohlížeče Safari pomocí klávesnice Romaji.
   

  Náhradním řešením zajišťujícím správnou funkci automatického zaměření je použití anglické klávesnice nebo prohlížeče Chrome.

Android
 • AGGL-7177: Pokud se organizační skupina zařízení změní a podřízená organizační skupina má konfiguraci aplikace s odlišnými hodnotami, nová konfigurace se do zařízení neodešle

  Aktualizace konfigurace spravovaných aplikací pro veřejné aplikace systému Android nejsou odeslány na zařízení.

  Náhradním řešením je explicitní odeslání konfigurace aplikace z karty Podrobnosti o zařízení

iOS
 • AMST-25035: Zavádění katalogu starších aplikací se nezdařilo.

  Pokud je v konzole aktivováno publikování katalogu starších aplikací, nezavede se na zařízeních, která byla registrována před touto změnou, dokud nespustíte dotaz na zařízení. 

  Tento problém lze vyřešit tak, že se zařízení v pravidelných intervalech dotazuje a kontroluje.

 • AAPP-9280: Datová část rozložení domovské obrazovky zobrazuje hodnotu nedefinováno pro konkrétní aplikace přidané do doku a další stránky.

  Datová část rozložení domovské obrazovky zobrazuje hodnotu nedefinováno pro konkrétní aplikace přidané do doku a další stránky z důvodu nedostatečného zpracování výjimek pro vyhledávací rozhraní API v iTunes

  Náhradním řešením je ruční úprava kódu XML profilu.

 • AAPP-9400: Při registraci zařízení přes DEP s vlastní registrací se nezobrazuje telefonní číslo a e-mail podpory.

  Když se uživatelé registrují přes DEP, jsou pole telefonního čísla a e-mailu podpory v uživatelském rozhraní prázdná, takže uživatelé nevědí, jak v případě selhání kontaktovat svého administrátora.

 • AAPP-9378: Knihy VPP se dvěma typy licencí (STDQ + PLUS) budou obsahovat pouze licence PLUS, které si vyžádali uživatelé.

  Knihy VPP s licencemi obou typů STDQ a PLUS skončí tak, že licence budou ukládány jen jako typ PLUS a jako tento typ budou vyžadovány. Tento problém může způsobit neúmyslné vyčerpání licencí PLUS, zatímco licence STDQ zůstanou nevyžádané.

Windows
 • AMST-19845: Když administrátor načte bezobslužný soubor XML do nástroje pro zajišťování, zobrazí se chyba: „Soubor zřejmě není platný dokument XML“, pokud účet fázování obsahuje ampersand.

  Bezobslužný soubor XML nepodporuje použití ampersandu a je používán v toku FPS k registraci zařízení ve výrobě. Když se administrátor pokusí načíst bezobslužný soubor XML, dojde k chybě ověření.

  Uživatel fázování a heslo jsou generovány automaticky a mohou obsahovat speciální znaky jako „&“.

  Tento problém se dá řešit kontrolou, zda heslo uživatele fázování neobsahuje znak „&“. Pokud obsahuje, nastavte heslo znovu.

Správa aplikací
 • ARES-11173: Síť CDN nelze přepsat na deaktivovanou pro aplikace a knihy a aktivovanou pro produkty.

  Pokud je funkce sítě CDN pro aplikace přepsána v konzole tak, aby byla deaktivována na úrovni organizační skupiny zákazníka, bude konfigurace CDN deaktivována pro celou organizační skupinu zákazníka.

  Chcete-li deaktivovat funkci CDN pro aplikace a knihy, nepovolujte CDN pro produkty.

Správa obsahu
 • CMCM-188415: Nelze exportovat zobrazení seznamu obsahu s velkým počtem přiřazení zařízení.

  Export ze zobrazení seznamu obsahu se nezdaří se zprávou „Došlo k chybě“.

 • CMCM-188408: Ve složce úložiště jsou zobrazeny duplicitní složky.

  Je možné stáhnout několik dokumentů.

  Náhradním řešením je opětovné přidání úložiště.

 • CMCM-188952: Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole console.

  Nastavte datum vypršení platnosti jakéhokoli souboru v sekci spravovaného obsahu konzoly console. Synchronizujte zařízení a zkontrolujte informace o tomto souboru. Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole UEM Console. 

  Jako náhradní řešení nastavte datum jeden den před zamýšleným datem vypršení platnosti. 

Apple
 • MACOS-1887: V systému macOS 11 Big Sur nelze nasadit aplikaci Intelligent Hub (automatická instalace po registraci), balíčky spuštění a aplikaci Apple Business Manager (VPP).

  Klíč „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ (restrict-store-require-admin-to-install) byl v systému macOS 10.14 označen jako zastaralý. V systému macOS 11 Big Sur instalace profilu s tímto klíčem bohužel způsobí selhání aplikací nasazených pomocí nativních příkazů MDM. 

  Tento problém odstraníte vymazáním nastavení klíče „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ v libovolném profilu omezení systému macOS, který je nasazován na zařízení se systémem macOS 11+.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon