Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí ve verzi 2004, seznam vyřešených problémů a známých problémů.

 

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo a testování UAT
 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS
 • Fáze 3: Nejnovější vyhrazená prostředí

Tato verze je dostupná pouze našim zákazníkům SaaS v nejnovějším režimu. Funkce a vylepšení, která jsou do této verze začleněny, budou k dispozici našim místním nebo spravovaným zákazníkům s dalším vydáním v místním nasazení. Další informace naleznete v článku znalostní báze

 

Nové funkce v této verzi

Android

 • Mějte kontrolu nad způsobem fungování widgetů v pracovním profilu.
  Omezení Povolit aplikacím používat widgety v pracovním profilu řídí, zda mohou uživatelé využívat widgety z aplikací přidaných do vašeho pracovního profilu. Je-li tato možnost aktivována, můžete přidávat widgety veřejných aplikací. Další informace naleznete v části Konfigurace omezení pro zařízení Android s aplikací Workspace ONE UEM.
 • Pomocí vlastních filtrů zjistěte, jak jsou vaše zařízení registrována v aplikaci Workspace ONE UEM.
  Do zobrazení seznamu jsme přidali vlastní filtr, díky kterému si můžete snadno prohlédnout, jak jsou vaše zařízení spravována. Nový sloupec Vlastní zobrazení ukazuje, zda jde o zařízení Android (starší verze), pracovní profil, COPE nebo zařízení ve spravovaném režimu Work. Další informace naleznete v části Správa zařízení Android.

Chrome OS

 • Chcete zdokumentovat, proč dochází k firemnímu výmazu vašeho zařízení Chromebook? Nyní můžete.
  Při firemním výmazu zařízení Chromebook se zobrazí nová možnost, která vám umožní vybrat, zda provádíte výmaz zařízení z důvodu výměny nebo zastarání zařízení. Další informace naleznete v části Příkazy správy zařízení pro zařízení Chrome OS.

Windows

 • Nástroj Dell Provisioning for VMware Workspace ONE dostal nový název. Nyní se nazývá Factory Provisioning.
  Změnili jsme název nástroje Dell Provisioning for VMware Workspace ONE na Factory Provisioning. Funkčnost zůstává stejná. Další informace naleznete v části Factory Provisioning.
 • Změnili jsme antivirový profil pro zařízení Windows Desktop.
  Antivirový profil spolupracující s antivirovým systémem Windows Defender nyní obsahuje více možností. Můžete nastavit úrovně ochrany cloudu, identifikovat potenciálně nežádoucí aplikace, aktivovat ochranu před zneužitím a vyzvat uživatele k vyjádření souhlasu. Antivirový profil pro zařízení Windows Desktop najdete v nabídce konzoly Zařízení > Profily > Zobrazení seznamu. Podrobnější informace najdete v části Konfigurace antivirového profilu (Windows Desktop).
 • Odložte instalaci aplikace během přiřazení aplikace.
  Nyní můžete odložit instalaci aplikace během jejího přiřazení. Tyto změny můžete provádět během přidávání přiřazení a zásad aplikace k aplikacím Win32. Více informací naleznete v části Přidání přiřazení a zásad aplikace do aplikací Win32.
  Poznámka: Odložení aplikací je funkce technického náhledu, která nemusí být dostupná ve všech prostředích. Zvažte omezení použití této funkce pouze pro testovací účely. Odložení aplikací se nesmí používat v prostředí produkce. Funkce nejsou finální a mohou být kdykoli změněny.

Rugged

 • Provedli jsme několik vylepšení deaktivace zajišťování produktů.
  Pokud se nacházíte v situaci, kdy je nutné zrušit probíhající zavádění zajišťování produktu (z důvodu zneužití zajišťování nebo problému s obsahem produktu), můžete použít vylepšený postup pro deaktivaci. Nový postup pro deaktivaci vedle činností, jako jsou mazání fronty příkazů zařízení, rušení probíhajících úloh a mazání příkazů z tabulky služby obsahu, před zahájením zpracování zkontroluje, zda je produkt aktivní, a z tabulky služby obsahu odstraní položky obsahu.

Správa aplikací

 • Přiřazení aplikace má zcela nový vzhled.
  Prohlédněte si nové prostředí přiřazení pro všechny vaše aplikace s kompletní podporou rozhraní API. Zjednodušili jsme způsob, jakým naše konfigurace aplikace funguje se smart skupinami. Další informace naleznete v části Přidávání přiřazení a vyloučení k aplikacím.
 • Konfigurace aplikace Workspace ONE Boxer je teď jednodušší.
  Běžné konfigurace podporované aplikací Workspace ONE Boxer lze nyní provádět v sekci Aplikace a knihy. Můžete také nakonfigurovat aplikaci Boxer pro interní nasazení aplikací. Další informace naleznete v části Přiřazení a konfigurace aplikace Workspace ONE Boxer.
 • V části Aplikace a knihy nakonfigurujte aplikaci Notebook.
  Pomocí přiřazení aplikace nakonfigurujte v části Aplikace a knihy aplikaci Workspace ONE Notebook pro spravovaná i nespravovaná zařízení. Tato nová funkce je k dispozici, pokud používáte aplikaci Notebook verze 1.4 nebo novější. Další informace naleznete v části Přiřazení a konfigurace aplikace Workspace ONE Notebook.

Správa obsahu

 • Zobrazte přesný počet uživatelů aplikace Smartfolio, kteří potvrdili váš dokument.
  Uživatelé aplikace Smartfolio nyní mohou potvrdit dokumenty, které jim přiřadíte jako požadovaný obsah. V konzole Workspace ONE UEM můžete zobrazit tato potvrzení v zobrazení seznamu obsahu a na stránkách s podrobnostmi o zařízení. Další informace naleznete v části Potvrzení v aplikaci Smartfolio.

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

2004 Vyřešené problémy
 • AAPP-6539: Při práci s obrazovkou Zakoupené aplikace v okenním prohlížeči jsou tlačítka, která mají vliv na aktualizace, skryta za jinými prvky uživatelského rozhraní.

 • AAPP-9135: Nelze publikovat profil vlastních nastavení na systému macOS.

 • AAPP-9344: Obnovení tokenu VPP může trvat dlouhou dobu, pokud existuje dostatečný počet uživatelů.

 • AAPP-9366: Vypršení časového limitu SyncDevicesForPublicAndPurchasedApp ve více prostředích SaaS. 

 • AAPP-9382: Možnost Spravovat aplikaci v MDM nevyzve aplikace VPP, které jsou nainstalovány před přiřazením aplikace.

 • AAPP-9425: Písma Apple nelze odstranit z důvodu příkazů čekajících na vyřízení.

 • AAPP-9463: Publikování aplikace VPP se nezdaří, když bude zařízení zahrnuté ve dvou přiřazených smart skupinách.

 • AAPP-9601: Pokud je v konzole aktivováno publikování katalogu starších aplikací, nezavede se na zařízení, které bylo registrováno před touto změnou, dokud nespustíte dotaz na zařízení.

 • AGGL-6822: Pokud existují řádky cloudu profile.UserPolicyAssignmentMap a dojde k odstranění organizační skupiny, vstoupí procedura do nekonečné smyčky, protože příkaz DELETE neodpovídá příkazu WHILE EXISTS.

 • AGGL-6903: AndroidWorkAffectedSmartGroupsExternalAppMap se po opravě prvku applicationsource aplikací AE nezobrazuje.

 • AGGL-6906: ChromeOS | Profily založené na uživatelích neaktualizují počet přiřazení.

 • AGGL-6945: Aktivace/deaktivace katalogu centra Intelligent Hub nefunguje očekávaným způsobem.

 • AGGL-7272: V aplikacích Android se pro uživatelské rozhraní AppConfig nedaří zobrazit úplnou zprávu s popisem.

 • AGGL-7136: Nelze odinstalovat veřejné aplikace přes rozhraní REST API na zařízeních s registrací COPE.

 • AMST-19845: Nástroj FPS hlásí chybu XML, obsahuje-li heslo fázování ampersand.

 • AMST-23730: Odstranění organizační skupiny konzoly se nezdaří, pokud organizační skupina obsahuje interní aplikaci Win10 s datovým řádkem veřejného terminálu.

 • AMST-24461: Nelze odstranit správu proxy zařízení se systémem Windows 10.

 • ARES-5415: V nabídce Zařízení > Profily a zdroje nelze vybrat přepínače stavu dávky.

 • ARES-9667: Pokud uživatel – administrátor nemá roli Upravit publikování aplikace, nezobrazí se karta Přiřazení u interních aplikací, a to ani když má administrátor ostatní role. 

 • ARES-11178: Uvozovky ve vlastních atributech nejsou vyřešeny, a proto se příkaz instalace aplikace nedostává do fronty na zařízení.

 • ARES-11220: Filtr stavu „Zařízení nebylo nalezeno“ se zobrazuje na stránce Historie stavu.

 • ARES-11262: Počet zařízení se neshoduje, a proto se z obrazovky aplikací a knih nepodařilo prostřednictvím příkazu „Poslat zprávu všem“ odeslat na zařízení se stavem Není nainstalováno nabízené oznámení.

 • ARES-11414: Problém uživatelského rozhraní na kartě Soubory při přidávání/úpravách interní aplikace pro iOS v prohlížeči IE.

 • ARES-11424: Nesprávná dočasná tabulka ,PrevExcludedDevices‘ je dvakrát vyřazena.

 • ARES-11449: U některých instalací aplikací nedokáže procesor příkazů generovat datovou část. 

 • ARES-11509: Identifikátor AppID konfigurovaný ve vlastním profilu SDK v možnosti „Zakázat otvírání dokumentů v následujících aplikacích“ se při zobrazení kódu XML neukazuje.

 • ARES-11747: Název přiřazení se nezobrazuje v podrobnostech o zařízení.

 • ARES-11906: Paralelní aplikace produktu v organizační skupině obdrží příkaz k odstranění, když je zavolána synchronizace aplikace. 

 • CMCM-188226: Změna odkazu na úložiště OneDrive nezmění jednotku odkazovanou uživatelům.

 • CMCM-188436: Zákazník nemůže znovu uložit obsah úložišť automatických šablon. 

 • CMSVC-10267: Při přidávání administrátora se na kartě Role nachází nepotřebný sloupec Heslo.

 • CMSVC-12900: Odkaz na zařízení v zobrazení podrobností o uživateli je nesprávný, je-li uživatel vytvořen v nadřízené organizační skupině.

 • CMSVC-13024: Možnost třídění není předána do požadavku na vyhledání uživatele.

 • CMSVC-13160: Volání POST rozhraní API trvá přibližně 4 až 5 minut.

 • CRSVC-7719: Nelze vybrat profil omezení v zásadě konformity systému iOS, pokud je překročen limitů 1000 znaků.

 • CRSVC-9519: Zásady konformity, které se používají k odstranění/zablokování specifických profilů, nedokážou odstranit profily.

 • CRSVC-9618: Nelze odstranit organizační skupinu bez ručního vyprázdnění řádků PolicyUserGroup.

 • CRSVC-8531: Události zařízení/konzoly nezobrazují pro „Datum a čas“ správné časové pásmo, pokud v nabídce „Nastavení účtu“ současně upravíte hodnoty „Časové pásmo“ i „Národní prostředí“.

 • CRSVC-8778: Soubory asymetrických šifrovacích klíčů se nikdy neodstraňují a zaplňují místo na disku.

 • CRSVC-6300: Stav konformity zařízení uvádí „Konformní“ pro neregistrovaná zařízení spravovaná v MDM.

 • CRSVC-9420: První zprávy UDP Syslog jsou vypuštěny rozhraním Winsock.

 • FCA-192519: Rozhraní CISCO API nedokáže vyhledat zařízení na základě adresy MAC sítě LAN.

 • FCA-192316: Na zařízeních Mac se při otevírání nové záložky pomocí klávesové zkratky mění název HTML a drobečková navigace.

 • FCA-192317: Hodnota stavu relace (4 hodiny) přepíše všechny ostatní konfigurace založené na relaci. 

 • FCA-192507: Zadání bezpečnostního kódu PIN pro odstranění a deaktivaci aplikace nefunguje při používání prohlížeče Safari očekávaným způsobem.

 • INTEL-15990: Údaj Název aplikace u zakoupených aplikací se v sestavě aplikací Intelligence zobrazuje jako prázdný.

 • FCA-192747: Stránka nastavení podmínek použití, která je umístěna v nabídce Nastavení > Zařízení a uživatelé / Obecné / Registrace, se již nenačítá. Zobrazí se stránka „Došlo k chybě“.

20.4.0.1 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-26287: Po aktualizaci verze aplikace se v konzole Console neaktualizuje verze interní aplikace.

 • CMSVC-13415: Selhává zřizování / rušení zřízení uživatelské skupiny prostřednictvím aplikace AirWatch Provisioning. 

 • FCA-192957: Odstranění zařízení v konzole UEM Console neaktualizuje aplikaci Intelligence správně, což způsobuje nesoulad mezi seznamy zařízení UEM a Intelligence.

20.4.0.2 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-9732: Odstranění zařízení neprovede výmaz zařízení v ojedinělých situacích, kdy se zařízení přihlásí těsně před vydáním příkazu. 

 • CMSVC-13447: Kompilace modulu pravidel se kvůli neplatným kritériím pro smart skupiny nezdařila.

20.4.0.3 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-9875: Nelze přiřadit aplikace se zařízeními ve stavu „WipeInitiated“. 

 • AAPP-9892: Odstraňte modální okno z nabídky Aktivovat zámek aktivace. 

 • AAPP-9916: Na stránce přiřazení VPP je nesprávně uvedeno, že bylo přiděleno příliš mnoho licencí, i když tomu tak není. 

 • AGGL-7610: Omezení na Povolené účty nefunguje očekávaným způsobem. 

 • MACOS-1167: V požadavku na načtení adresy URL CDN v přetypovaném koncovém bodě aplikace macOS chybí čas vypršení platnosti.

20.4.0.4 Vyřešený problém formou opravy
 •  CMEM-185819: Při pokusu o načtení modelu zařízení ve více prostředích SaaS se vyvolá výjimka ArgumentException. 

 • CMSVC-13593: Instalační program DLL na aplikačních serverech selže. 

 • ENRL-1927: Vymazání příznaku funkce. 

20.4.0.5 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-26921: Nasazení agentu Workspace ONE Intelligent Hub 20.04.2.0 ve vydání 20.04.

20.4.0.6 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-7688: Volání rozhraní API Workspace ONE UEM končí v aplikaci Sandbox vnitřní chybou serveru (chyba 500).

 • AMST-26951: Stav shody zůstává v konzole UEM console na zařízeních se systémem Windows 10 ve stavu čekání. 

 • PPAT-7156: Uživatelské rozhraní DTR nezobrazuje seznam povolených aplikací Tunnel na různých platformách, pokud mají pro různé platformy společné bundle-id. 

 • RUGG-8154: Vysoké využití paměti v počítačích se spuštěným modulem zásad.

20.4.0.7 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-27154: Příkazy odebrání agenta nasazení aplikace a DCM jsou zařazeny do fronty, když přepnutí uživatele přejde z fázování na odhlášení uživatelů.

 • CRSVC-11608: Dochází k vypršení časového limitu CertificateDeviceDetail_GetAllCertificatesEligibleForRevoke v prostředí sdílených SaaS. 

 • RUGG-8279: Přidání nové aplikace do profilu spouštěcího programu Launcher způsobí, že zmizí zástupné ikony dalších aplikací. 

20.4.0.9 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-10135: Verze OS jsou po upgradu konzoly Console odstraněny. 

 • AMST-27376: Stav registrace zařízení je zablokován ve stavu Probíhá.

20.4.0.10 Vyřešené problémy formou opravy
 • ARES-13197: Koncový bod stavu aplikace vrací nesprávný stav sdíleného zařízení pro fázování jednoho uživatele.

 • CMCM-188417: Vypršení časového limitu procedury EnterpriseContent.ContentMap_ListUpdates. 

 • CRSVC-12330: Oznámení událostí neodesílají záhlaví autorizace při odesílání příkazů POST.

20.4.0.11 Vyřešené problémy formou opravy
 • RUGG-8733: Při přidávání tokenu druhého zařízení se stejnými informacemi o zařízení v životním cyklu zařízení se nezdařilo uložení.

20.4.0.12 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-29168: Registrace bez výstrah je zpracovávána jako neznámé příkazy na uživatelské úrovni v režimu registrace.

20.4.0.13 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-10938: Zařízení iOS jsou během zjišťování dostupných aktualizací OS neustále přihlašována.

 • ARES-14941: Stav instalace přiřazené interní aplikace pro starší verze systému Android tvrdí, že aplikace není nainstalována v konzole, i když je na zařízení nainstalována.

20.4.0.14 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11189: Procesor IPA vyvolá výjimku při nahrání interní aplikace s více soubory info.plist nebo s vloženým profilem mobileprovision.

20.4.0.15 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11203: Profil správy zařízení není po firemním výmazu odebrán ze zařízení. 

 • AAPP-11216: Výmaz odstraněných zařízení zasahuje koncový bod přihlášení. 

20.4.0.16 Vyřešené problémy formou opravy
 • PPAT-8345: Pokud zákazník upgradoval prostředí z verze 2003 (nebo vyšší) na nejnovější konzolu Console, chybí signál DTR.

20.4.0.17 Vyřešené problémy formou opravy
 • ATL-5608: U starších oprav chybí časové razítko, což způsobuje selhání podpisových kontrol.

20.4.0.19 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-18459: Řeší problémy se šifrováním a podepisováním ve službách zařízení, které z důvodu nedávných změn v rozhraní .NET Framework, vydaných jako součást nejnovějších aktualizací systému Windows, vedou k selháním komunikace zařízení.

20.4.0.20 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-19540: Všechny certifikáty vydané pro zařízení některými certifikačními autoritami jsou v neznámém stavu.

20.4.0.21 Vyřešené problémy formou opravy
 • ENRL-2767: Ověření vstupu uživatele a zpracování chyb při webové registraci. 

Známé problémy

Známé problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

Konzola Console
 • FCA-192807: Rozhraní REST API pro vyhledávání zařízení podle sériového čísla jako alternativního identifikátoru selže a ohlásí interní chybu serveru.

  Pokud má zařízení nakonfigurováno více e-mailových klientů a informace o zařízení nejsou ukládány do mezipaměti, rozhraní API pro vyhledávání zařízení selže a ohlásí interní chybu serveru. Příčinou problému je uložená procedura, která nedokáže zpracovat duplicitní ID zařízení předaná jako parametr.

  Problém vyřešíte tak, že zvolíte jiný koncový bod rozhraní API, který používá jiný vyhledávací klíč (jako například LocationGroupID/Platform/Ownership/lastseen atd.), a přidáte k aktuálnímu kódu část pro rozpoznání chybového kódu 1000 / HTTP 500 při prvním pokusu a poté pokus zopakujete. 

Android
 • AGGL-7175: Po aktivaci služeb centra Hub nevidí dříve povolená zařízení COPE nový katalog centra Hub.

  Pokud je již zařízení registrováno v režimu COPE a služby centra Hub jsou aktivovány až po této registraci, zařízení zobrazuje starý katalog namísto nového katalogu centra Hub.

 • AGGL-7235: Možnost Povolit instalaci z neznámých zdrojů v profilu omezení nefunguje, když je nasazena ze služby AirWatch Express.

  Možnost Povolit instalaci z neznámých zdrojů byla v aplikaci UEM změněna a obsahuje nyní celé číslo namísto logické hodnoty, ale služba AW Express má starý kód, kvůli kterému se zařízení nepodaří tyto změny použít, když je nasazeno prostřednictvím služby AirWatch Express.

iOS
 • AAPP-9629: Kód XML profilu rozložení domovské obrazovky iOS může být poškozen, když je na jednu stránku přidáno více než 10 složek.

  Když vytváříte profil rozložení domovské obrazovky a přidáte na jedné stránce více než 10 složek, bude výsledný kód XML generován nesprávně.

  Tento problém odstraníte tak, že kód XML profilu vytvoříte a nahrajete ručně do aplikace Workspace ONE UEM.

 • AAPP-9610: Příkaz Firemní výmaz občas nefunguje očekávaným způsobem. 

  Příkaz Firemní výmaz není zařazen do fronty, když je zařízení iOS odstraněno ze zobrazení seznamu zařízení nebo detailů zařízení.

  Jako náhradní řešení můžete ručně odstranit profil MDM ze zařízení.

 • AAPP-9563: Nezdařilo se načtení profilů iOS s konfigurací datové části NitroTouchdown. 

  Profily iOS s nakonfigurovanou datovou částí NitroTouchdown se nebudou načítat do uživatelského rozhraní, protože tato datová část profilu je zastaralá.

 • AAPP-9552: Spravované nastavení iOS (Bluetooth) není vynuceno při první registraci prostřednictvím DEP

  Nastavení „Spravované pomocí technologie Bluetooth“ není dodrženo jako VYPNUTO při první registraci DEP, ale místo toho je přepnuto na ZAPNUTO. Následné registrace zařízení fungují správně a Bluetooth se při příští registraci vypne.

  Problém se dá obejít tak, že po registraci přepnete nastavení „Spravované pomocí technologie Bluetooth“ na Vypnuto

 • AAPP-9329: Stav registrace zařízení může zůstat zablokován na hodnotě „Vymazání zahájeno“, pokud byl dosažen práh ochrany před výmazem spravovaných zařízení a výmaz byl odmítnut v protokolu výmazu zařízení iOS.

  Stav registrace zařízení na stránce Stav registrace může zůstat trvale na hodnotě „Vymazání zahájeno“, pokud byl dosažen práh ochrany před výmazem spravovaných zařízení a výmaz byl odmítnut v protokolu výmazu zařízení iOS.

Windows
 • AMST-24862: Odložení instalace aplikace nefunguje očekávaným způsobem.

  Pokud se koncový uživatel odhlásí ze svého účtu před tím, než se zobrazí výzva, bude odložení ignorováno a instalace aplikace bude automaticky pokračovat.

 • AMST-25948: Na některých zařízeních se během registrace neprovádí hodnocení konformity. 

  Po registraci některých zařízení zůstává hodnocení konformity na zařízení nedokončené. 

 • AMST-22936: Po přesunu zařízení do jiných organizačních skupin se neodstraňují aplikace.

  Aplikace pro zařízení Windows Desktop se neodstraňují, pokud přesunete zařízení do jiné organizační skupiny, která nemá tyto aplikace přiřazené.

Správa obsahu
 • CMCM-188395: Nelze stáhnout obsah administrátora.

  Nelze stáhnout obsah administrátora, pokud je použit účet administrátora z nadřízené organizační skupiny.

  Chcete-li stáhnout obsah, použijte účet vytvořený v organizační skupině nižší úrovně. 

 • CMCM-188952: Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole console.

  Nastavte datum vypršení platnosti jakéhokoli souboru v sekci spravovaného obsahu konzoly console. Synchronizujte zařízení a zkontrolujte informace o tomto souboru. Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole UEM Console. 

  Jako náhradní řešení nastavte datum jeden den před zamýšleným datem vypršení platnosti. 

Rugged
 • RUGG-7786: Zařízení nepřejde do konformního stavu, i když je vzorek úlohy přijat jako dokončený. 

  Zařízení nepřejde do konformního stavu, i když je vzorek úlohy přijat jako dokončený. K této chybě dochází kvůli problému s časováním, kdy dojde k prodlevě při příjmu vzorků. 

  Znovu zpracujte zařízení nebo produkt, aby zařízení přešlo do režimu PE za účelem hodnocení konformity.

Apple
 • MACOS-1887: V systému macOS 11 Big Sur nelze nasadit aplikaci Intelligent Hub (automatická instalace po registraci), balíčky spuštění a aplikaci Apple Business Manager (VPP).

  Klíč „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ (restrict-store-require-admin-to-install) byl v systému macOS 10.14 označen jako zastaralý. V systému macOS 11 Big Sur instalace profilu s tímto klíčem bohužel způsobí selhání aplikací nasazených pomocí nativních příkazů MDM. 

  Tento problém odstraníte vymazáním nastavení klíče „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ v libovolném profilu omezení systému macOS, který je nasazován na zařízení se systémem macOS 11+.

Správa aplikací
 • ARES-18677: Zákazníci používající aplikaci Boxer nemohou obdržet certifikáty pro autentizaci nebo SMIME, zvláště pokud zařízení tyto certifikáty nemají ještě před upgradem.

  Tento problém ovlivňuje zařízení se systémem iOS nebo Android, která používají aplikaci Boxer s certifikáty. Zařízení, která před upgradem neměla nainstalovánu autentizaci nebo certifikáty SMIME, neobdrží žádné nově přidané nebo aktualizované certifikáty. Tento problém ovlivňuje pouze nově zaregistrovaná zařízení, zatímco stávající zařízení s nainstalovanými certifikáty ovlivněna nejsou.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon