Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí uvedených ve verzi 2008 a seznam vyřešených problémů a známých problémů.

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo a testování UAT
 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS
 • Fáze 3: Nejnovější vyhrazená prostředí

Jakmile je postupné zavádění dokončeno, oznámíme obecnou dostupnost pro místní a spravované hostované zákazníky. Další informace naleznete v článku znalostní báze

Nové funkce v této verzi

 

Dokumentace

 • Vítejte na nové navigační domovské stránce, která vám pomůže dostat se tam, kam chcete.
  Spouštíme novou navigační domovskou stránku, která urychluje hledání dokumentace. Stránka vám ukáže, co je k dispozici v našem dokumentačním portálu, navede vás správným směrem a pomůže vám začít. Seskupili jsme dokumentaci do logických celků, která vám pomohou zúžit okruh hledání. Rádi zkoumáte? Podívejte se na dokumentaci k aplikaci VMware Workspace ONE UEM.

Konzola Console

 • Migrujte stávající nastavení katalogu z aplikace Workspace ONE UEM do služeb Workspace ONE Hub Services.
  Od září 2020 můžete s cloudovou instancí služeb Hub Services migrovat stávající nastavení katalogu z aplikace Workspace ONE UEM do služeb Workspace ONE Hub Services. Více informací naleznete v dokumentu Nastavení katalogu centra Hub.
  Poznámka: V současnosti nepodporujeme šablony centra Hub v místním nasazení zákazníků služeb centra Hub. V budoucnu to bude možné a my vás budeme informovat.

iOS

 • Přeskočte nejnovější úvodní obrazovky systému iOS 14 a macOS Big Sur.
  Nyní můžete přeskočit nejnovější obrazovky asistenta instalace, jako je Usnadnění přístupu, Aktualizace dokončena a Obnovení dokončeno.
 • Zabraňte uživatelům, aby přijímali klipy aplikací.
  Nyní můžete zamezit zařízením se systémem iOS 14 zobrazovat nové funkce nazvané Klipy aplikací, kde uživatel může prohlížet a pracovat s malou částí rozsáhlejšího binárního souboru, aniž by musel stahovat celou aplikaci.
 • Přepisujte existující hesla během konfigurace nativního e-mailu.
  V systému iOS 14 nyní můžete zvolit přepsání předchozího hesla na zařízení při instalaci e-mailového profilu Exchange ActiveSync.
 • Ovládejte náhledy oznámení aplikace v systému iOS 14.
  Pokud nainstalovaná aplikace dostává nabízená oznámení, která jsou zobrazena uživateli, mohou administrátoři zabránit zobrazení obsahu oznámení v situaci, kdy je zařízení uzamknuto.

macOS

 • Zařiďte si skutečně bezobslužné počáteční nastavení zařízení macOS.
  Nyní můžete nové počítače Mac jednoduše připojit do sítě Ethernet a zapnout. Pokud je v aplikaci Workspace ONE UEM konfigurována automatická záloha, proběhne počáteční nastavení u zařízení macOS automaticky a všechny požadované obrazovky budou přeskočeny bez zásahu uživatele.

Android

 • Detekujte a monitorujte síťové aktivity na zařízeních vlastněných firmou.
  Můžete aktivovat protokolování sítě u zařízení Android nasazených přes registraci ve spravovaném režimu Work. Když je aktivní, systém Android zaznamenává požadavky DNS a síťová připojení z aplikací do souboru protokolu po zadanou dobu, a to pomocí příkazu Žádost o protokol zařízení. Tato možnost je k dispozici pouze u zařízení ve spravovaném režimu Work se systémem Androidem 8 a novějším.

Správa aplikací

 • Nakonfigurujte v aplikaci Workspace ONE Boxer podporu několika spravovaných účtů.
  Nyní můžete aplikaci Boxer použít ke správě většího počtu e-mailových účtů s různým nastavením. Tato funkce je dodávána u aplikace Boxer verze 5.21 a novější a vyžaduje aktivaci SSO.

Brána pro úschovu přihlašovacích údajů

 • Brána pro úschovu přihlašovacích údajů nyní podporuje více spravovaných účtů a jeden účet pro iOS a Android Boxer.
  Nyní můžete nahrát seznam šifrovacích certifikátů nebo seznam podpisových certifikátů (u každého certifikátu používaného jedním e-mailovým účtem nebo více spravovanými účty) do brány pro úschovu za použití nového koncového bodu pro nahrání certifikátů (v2). To rozšiřuje naši podporu na plnou funkčnost aplikace Boxer a nativní e-mailové klienty.

Správa obsahu

 • Nebuďte překvapení, pokud se v nastavení staršího obsahu nezobrazuje konfigurace Použít předchozí verzi nastavení a zásad.
  Abyste nedošlo ke konfliktům mezi nastavením konfigurace staršího obsahu a dalšími nastaveními SDK, bylo vyřazeno nastavení Použít předchozí verzi nastavení a zásad v části Nastavení systému > Obsah > Aplikace > Workspace ONE Content. Podporovaným mechanismem pro doručování zásad DLP do aplikace Workspace ONE Content je nyní přiřazený profil SDK. Více informací naleznete v dokumentu Konfigurace aplikace VMware Workspace ONE Content.

Rugged

 • Aplikace Workspace ONE Launcher nyní zobrazuje stav instalace pouze v případě, že je relevantní pro záznam zařízení.
  Provedli jsme několik změn uživatelského rozhraní ve spouštěcím programu aplikace Workspace ONE UEM. Nyní budete moci zobrazit stav instalace aplikace Launcher v detailech zařízení konzoly Workspace ONE UEM Console, pouze pokud je zařízení přiřazeno k uživateli mnohonásobného fázování nebo je profil aplikace Launcher přiřazen k zařízení. Více informací naleznete v dokumentu Stav spouštěcího programu Workspace ONE.
 • Přidali jsme podporu porovnání řetězců do zajišťování produktu.
  Při vytváření pravidla přiřazení se bude porovnávání využívající operátory „menší než“ (<) a „větší než“ (>) (a jejich varianty) vztahovat pouze na porovnání čistě numerických hodnot. Nová výjimka se vyskytuje u porovnávání verzí sestavení OEM, kdy můžete aplikovat operátory < a > na nenumerické řetězce ASCII. Například tehdy, když název souboru aktualizace OEM obsahuje spojovníky, tečky a další znaky spolu s čísly. Tato pravidla přiřazení musí označovat výrobce zařízení v logice pravidla a toto porovnávání je považováno za přesné, pokud formát na zařízení odpovídá formátu specifikovanému na serveru.

Tunnel

 • Tunelové propojení SDK nyní podporuje certifikační autority třetí strany pro ověřování klientů.
  Tunelové propojení s aplikací Workspace ONE Web nebo jinými aplikacemi, které můžete vytvořit pomocí komponenty Tunnel v SDK, nativně podporuje zabezpečenou certifikační autoritu SCEP integrovanou se službami UEM. Nyní také podporujeme použití vašich dalších certifikačních autorit s komponentou Tunnel. Podrobnosti o integrovaném tunelovém propojení s aplikací Workspace ONE Web. Další informace naleznete v části Aplikace AirWatch App Tunnel.
 • K interním doménám SMB se dostanete z aplikace Soubory v iOS přes aplikaci Workspace ONE Tunnel.
  Nyní máte přístup k interním souborům SMB přes aplikaci Soubory v iOS. Aplikace je již nasazená a k dispozici pro konfiguraci přes pravidla provozu zařízení na stránce Konfigurace komponenty Tunnel. Podrobnosti o pravidlech konfigurace mobilních a desktopových zařízení pro tunelové propojení aplikací. Další informace naleznete v části Vytvoření pravidel provozu zařízení.

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

2008 Vyřešené problémy
 • AAPP-10208: Volání procedury ScheduleOSUpdateResult_Save_V4 selhává ve více prostředích SaaS.

 • AAPP-10248: Datum a čas VPP „Platné do“ se nemění podle časového pásma.

 • AAPP-10250: Datum „Platné do“ v nastavení APNs pro MDM zobrazuje datum a časové pásmo operačního systému serveru. 

 • AAPP-10307: Oznámení zařízení iOS o vypršení platnosti zřizovacího profilu nefunguje očekávaným způsobem. 

 • AAPP-10567: Nepodařilo se odstranit staré záznamy zařízení z konzoly UEM 2006.

 • AAPP-10571: Nemonitorovaná zařízení s aktivovaným zámkem aktivace by neměla být zpracována pracovním postupem. 

 • AAPP-10598: Zobrazuje chyby zpětné vazby pro veřejné, VPP aplikace. 

 • AAPP-10612: Povolený nebo zakázaný registrační záznam DEP po synchronizaci odstraní údaj DEPAuthenticationID.

 • AAPP-10620: Nelze přijmout podmínky použití pro vlastní B2B aplikace. 

 • AAPP-10627: Profily iOS neprovádí „instalaci/odebrání“ pomocí úlohy plánovače, pokud úloha „instalace/odebrání“ předchozího cyklu neproběhla úspěšně.

 • AGGL-7736: Vynucená kontrola akce v UEM nefunguje, pokud je profil aplikace Launcher také přiřazen uživatelům fázování.

 • AGGL-7918: Datová část OS Chrome pro kontrolu aplikace pro nesprávně používané aplikace Chrome. 

 • AGGL-8043: Když je zařízení iOS registrováno pomocí centra Hub, webové odkazy nejsou automaticky přiřazeny k zařízením.

 • AGGL-8061: Ukládáním nastavení centra Hub se zřejmě vymazává licenční klíč Knox.

 • AGGL-8071: Akce modulu konformity RemoveAllManagedApps selže s chybou 404, kdy rozhraní Google API ovlivňuje výkon modulu konformity. 

 • AGGL-8272: Akce Zásady konformity „Deaktivovat všechny spravované aplikace“ nefunguje očekávaným způsobem. 

 • AMST-26955: Kioskový profil nepovoluje čárku v cestě spustitelného souboru, a proto nemůžeme nastavit správnou cestu k souboru EXE aplikace pro kioskový profil. 

 • AMST-27488: Chyba uživatelského rozhraní nastavení možností ochrany osobních údajů v centru Intelligent Hub pro zařízení Windows Desktop.

 • AMST-27764: Vzorkovací systém interogátoru ukládá nesprávná data nebo se v určitých prostředích data nedaří ukládat.

 • AMST-28226: Senzory, které nebyly hlášeny v aplikaci Intelligence u kanonického sestavení. 

 • AMST-28390: Nepodařilo se spustit proceduru DeviceModelDetailAndDeviceManufacturer_RemoveOrphan.

 • AMST-28315: Na stránce s podrobnostmi o zařízení chybí karta Windows Update.

 • AMST-28404: První produkt registrace zůstává ve stavu „Zařazeno do fronty“ s aktivovanou funkcí stránky sledování stavu. 

 • AMST-28410: Opětovná instalace profilu Windows EAS selhává a objevuje se chyba „Odezva příkazu ze zařízení obsahuje chybu“.

 • AMST-28481: WUA není nasazena v CDN. 

 • ARES-11650: Administrátor nemůže v rozevíracím seznamu automatického dokončení správně rozlišit dvě skupiny přiřazení s podobnými dlouhými názvy.

 • ARES-11670: Volání rozhraní API ExternalApplicationSearch končí chybou časového limitu. 

 • ARES-11926: Konfigurace aplikace, vícenásobný výběr nefunguje očekávaným způsobem. 

 • ARES-12590: Předání kategorie aplikace do volání rozhraní API /apps/internal/begininstall nemapuje kategorii v konzole Console.

 • ARES-12874: Nelze vymazat neaktivní profily z konzoly UEM Console, dochází k chybě „Profil nelze odstranit, protože příkazy pro zařízení čekají na vyřízení“. 

 • ARES-13080: Volání interrogator.CompositeApplicationList_SearchByDeviceID z jednoho DS blokuje všechny ostatní prováděné stejné procedury z jiných DS. 

 • ARES-13419: Nadřízený profil SDK se neodeslal do zařízení, když byl přesunut z podřízené do nadřízené organizační skupiny.

 • ARES-13919: Dochází k selhání upgradu databáze provozuschopnosti s chybou časového limitu požadavku na zámek.

 • ARES-14008: Hodnoty nasazení jsou při upgradu na vyšší verzi databáze pro tabulku DeviceApplication.ApplicationGroupLocationGroupMap přepsány nebo odstraněny. 

 • ARES-14182: Publikování veřejné aplikace Android vede k odstranění položky Produkt > Aplikace. 

 • ARES-14202: Načtení stránky Monitorování >> Přehled v konzole UEM Console trvá 1,5–2 minuty.

 • CMCM-188659: Nelze načíst výsledky rozhraní API pro kategorie správy mobilního obsahu.

 • CMCM-188713: Přiřazení skupin s více uživateli k obsahu, výsledkem jsou duplicitní záznamy vložené do dočasné tabulky.

 • CMSVC-13314: Seznam značek nemá při vytváření smart skupin přiřazenu organizační skupinu.

 • CMSVC-13830: Nelze odeslat push oznámení do centra Hub pro iOS z UEM, pokud je oznámení aktivováno v rámci služeb centra Hub. 

 • CMSVC-13839: Aktualizace uživatelského rozhraní API registrace nefunguje očekávaným způsobem. 

 • CMSVC-13925: Po upgradu na verzi 2006 vazba adresáře selhává, když jsou uživatelská jména vazby ve formátu UPN nebo DN obsahujícím znak @. 

 • CRSVC-8032: Volání procedury Certificates_Search_ByUsageTypeAll končí chybou časového limitu. 

 • CRSVC-11973: Uživatelsky přívětivý portál ochrany osobních údajů zobrazuje prázdnou stránku.

 • CRSVC-12054: Chybí posuvná lišta, pokud mají zásady konformity více eskalací. 

 • CRSVC-12085: Rozhraní API metadata aplikace vrací nesprávný typ souboru pro aplikaci se závislostmi a vlastní skripty. 

 • CRSVC-12255: Odstranění příznaku ApplicationTelemetryFeatureFlag z verze 2005 způsobuje problém s upgradem. 

 • CRSVC-13700: Karta Souhrnné informace o zařízení > Shoda vyvolává u zařízení se systémem iOS chybu.

 • CRSVC-12708: Mění úroveň protokolování informací o ověřování hostitele z možnosti Ladění na možnost Chyba. 

 • CRSVC-12841: Podrobnosti o certifikátech se nezobrazují v konzole na obrazovce Souhrnné informace o zařízení.

 • FCA-192099: Uvozovky navíc v názvu modelu zařízení MAC ve zprávě inventáře zařízení.

 • FCA-193019: Nabídka konzoly Console v prohlížeči Internet Explorer se neshoduje s nabídkou v aplikaci Chrome.

 • FCA-193170: Stránka Smluvních podmínek služby se po upgradu na konzolu UEM Console verze 2004 nenačte. 

 • FCA-193492: Na zařízeních se systémy iOS a Android se na stránce síťových informací nezobrazí IP adresa Wi-Fi. 

 •  FCA-193510: Export zobrazení seznamu zařízení zobrazuje nesprávný typ „Správa“.

 • FCA-193581: Nastavení podrobnějších oprávnění na kartě Správa zařízení > Řídicí panel > Řídicí panel > Podrobnosti pro omezení přístupu k různým portletům řídicího panelu nefunguje.

 • FCA-193688: Prohlížeč Firefox přestane reagovat, když administrátor na stránce se seznamem zařízení vybere všechna zařízení. 

 • FCA-193995: Organizační skupinu nelze odstranit, pokud má administrátor výsledky průzkumu názorů.

 • INTEL-19160: Události mazání jsou u osobních aplikací zasílány procesem ETL, i když pro ně existuje odpovídající záznam v tabulce interrogator.applicationlist s parametrem IsInstalled = 1.

 •  INTEL-21948: Některé MacBooky se zobrazují v aplikaci Intelligence jako nešifrované, zatímco v konzole UEM Console jsou zobrazeny jako šifrované. 

 • MACOS-1309: Volání procedury deviceProfile.UpdateStatusForAllDeviceProfiles během silných kolizí blokuje volání procedury deviceProfile.DeviceProfile_macOSProfilesWithMissingCertificates_Update

 • MACOS-1348: Během výmazu zařízení macOS se spolu s příkazem EraseDevice neodešle příkaz „Najít PIN mého Macu“, což způsobí, že nedojde ke kompletnímu výmazu místního zařízení.

 • MACOS-1376: Bezpečnostní rozhraní API, pokud je používáno na MacBooku, způsobuje přílišnou zátěž procesoru v uzlech API prostředí. 

 • MACOS-1379: Během registrace je zjištěna nesprávná verze OS.

 • MACOS-1393: Nelze nainstalovat více aplikací pro počítače Mac.

 • PPAT-7582: Kořenová složka klienta aplikace Tunnel je při exportu neplatná/nedefinovaná. 

 • PPAT-7677: Zařízení Android Enterprise se nedaří načíst certifikát SCEP pro konfiguraci Tunnel VPN. 

 • RUGG-7588: Zavádějící označení podporovaných modelů a OS v profilu starší verze aplikace Launcher u možností „Povolit stavový řádek“ „Povolit možnosti napájení“. 

 • RUGG-8446: Vlastní atribut nefunguje očekávaným způsobem při použití dávkového importu s hodnotami vlastních atributů zařízení pro databázi vlastních atributů v aplikaci Workspace ONE UEM.

 • SINST-175716: Po upgradu konzoly UEM Console z verze 1909 na 2001 je aktivován program UEIP.

20.8.0.1 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-8321: Uložená procedura interrogator.SaveTransactionInformation je vyvolána více než 100krát za sekundu a zároveň se vyznačuje značným rozdílem mezi pracovní dobou a uplynulým časem. 

 • AMST-28783: Aktivuje archivovanou certifikační podporu přes službu úschovy. 

 • AMST-288: Popisný název Hololens se neaktualizuje po registraci. 

 • AMST-28870: Popisný název zařízení není po registraci správně nastaven. 

 • ARECH-14395: Procedura SmartGroup_LoadPreviewDeltaForFlexibleDeployment by měla brát v potaz verzi OS namísto procedury DeviceOperatingSystemID. 

 • ARECH-14459: Nelze vybrat profil SDK a přiřadit ho k aplikacím kvůli vypršení časového limitu uložené procedury DeviceProfile_SearchConsole_V2. 

 • ARECH-14460: Nelze deaktivovat aplikaci Tunnel Proxy v nastavení proxy vlastního profilu SDK. 

20.8.0.2 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-8391: Vraťte podmínku EnhancedWorkProfile a načtěte podrobnosti o registraci systému Android pomocí GetAndroidEnrollmentDetailsByDeviceId. 

 • RUGG-8921: Tiskárny se přestaly po upgradu konzoly UEM 2007 přihlašovat. 

20.8.0.3 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-29059: Nasazení distribuce softwaru do konzoly UEM 2008. 

20.8.0.4 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-29166: Vylepšená logika řazení příkazů do fronty pro Schválení a Odvolání schválení aktualizací systému Windows.

 • AMST-29167: Problém s výkonem v proceduře osUpdate.UpdateDeviceAssignMent_Saveu. 

 • ARES-14676: Profil App Wrapping se nenačítá.

 • MACOS-1486: Dosaďte aplikaci macOS Intelligent Hub 20.08.1 do platformy Workspace ONE UEM.

20.8.0.5 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-29116: Dosaďte SFD 3.14.13 a Hub 20.08.02 do verze 2008. 

 • ARES-14774: Interní aplikace Proximity APK (beta) se nekonfiguruje s profilem SDK.

20.8.0.6 Vyřešený problém formou opravy
 • CRSVC-14956: Nekonzistence informací o události zařízení a datech události 

20.8.0.7 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-10836: Podpora proxy serveru HTTP pro APN.

 • AAPP-10934: Zařízení iOS jsou během zjišťování dostupných aktualizací OS neustále přihlašována.

 • AAPP-10946: Zabraňte náhodnému generování MAC adres pro síť Wi-Fi zařízení Apple.

20.8.0.9 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11077: Další změny protokolování a uzamčení pro službu zasílání zpráv u zálohování APNSOutboundQueue. 

 • ARES-15830: Zlepšení výkonu synchronizace zařízení u procesu Profily. 

 • ARES-15832: Zlepšení výkonu při ukládání vzorku seznamu Aplikace.

 • CMSVC-14199: Úprava počtu zařízení organizační skupiny uložené procedury načtení uživatele registrace.

 • CMSVC-14201: Problém s výkonem procedury EnrollmentUser_DetailsLoadByEmail. 

 • CRSVC-15653: Zlepšení výkonu při zpracování vzorku seznamu volitelných aplikací.

 •  FCA-194955: Uložená procedura API_DevicesBySearchCriteria nefunguje očekávaným způsobem. 

 • INTEL-24649: Nekonzistence dat šifrování

20.8.0.10 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11080: Příkaz k instalaci profilu pro režim jedné aplikace není vydán. 

 • INTEL-24445: ETL | Přidejte do databáze exporty kontrolního součtu. 

 • INTEL-24446: Manipulace se zařízeními nefunguje očekávaným způsobem.

20.8.0.11 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-8815: Chyba analýzy určitých metadat APK. 

 • AGGL-8816: Pokud není k dispozici ID zařízení Google, není třeba vyvolávat aplikaci Android Enterprise. 

 • ARES-16151: Nelze odstranit oblasti geofencingu. 

20.8.0.13 Vyřešený problém formou opravy
 • AAPP-11199: Profil správy zařízení není po firemním výmazu odebrán ze zařízení. 

 • AAPP-11212: Výmaz odstraněných zařízení zasahuje koncový bod přihlášení. 

20.8.0.14 Vyřešené problémy formou opravy
 • FCA-195201: Hromadná oznámení nefungují při posílání zpráv na zařízení přes konzolu. 

 • FCA-195217: Krok č. 1 úlohy vymazání neplatných ukázkových dat trvá 11 a více hodin. 

20.8.0.16 Vyřešené problémy formou opravy
 • PPAT-8341: Pokud zákazník upgradoval prostředí z verze 2003 (nebo vyšší) na nejnovější konzolu Console, chybí signál DTR. 

 • FCA-195343: Při spuštění přes rozhraní API dochází u procedury Notification_LoadCount k vypršení časového limitu. 

20.8.0.17 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-17411: Víceklientské aktualizace v konzole Workspace ONE UEM Console. 

 • ARES-17022: Rozhraní api/mdm/smartgroups/bulkquery má omezení na 500 smart skupin. 

20.8.0.18 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-30824: Byl zpracován vzorek certifikátu, i když některý dotaz na certifikát vrací chyby vedoucí k odvolání certifikátu. 

20.8.0.21 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-9330: Stav konformity zůstává na hodnotě „probíhá kontrola konformity“. 

 • ARES-17080: Po odstranění profilu zařízení a oblasti geofencingu nedochází k odstranění datové části profilu geofencingu. 

20.8.0.22 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-18272: Řeší problémy se šifrováním a podepisováním ve službách zařízení, které vedou k selháním komunikace zařízení způsobeným chybou Microsoft, která je součástí nejnovějších aktualizací systému Windows.

 • FCA-195833: Pro některá zařízení Android se nenačítají karty sítě a zobrazuje se chyba „Došlo k neočekávané události. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého administrátora IT.“

 • PPAT-8580: Dědičnost pravidel provozu zařízení pro individuální pravidla nefunguje při jejich aplikování na kód XML profilu. 

 • RUGG-9533: Aplikace UEM neposílá podrobné události relace Workspace ONE Assist do UEM nebo protokolu syslog.

20.8.0.23 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMEM-186225: Spuštění zásad e-mailové konformity se nedokončí. 

 • CRSVC-18507: Nahrávání certifikátů prostřednictvím rozhraní API uploadSmimeCerts pravidelně selhává. 

 • CRSVC-18593: Přidává povolený seznam v nastavení zabezpečení pro stránku dokumentace rozhraní API

20.8.0.24 Vyřešený problém formou opravy
 • CRSVC-18757: Řeší mezeru v opravě problémů se šifrováním a podepisováním z předchozí opravy. 

20.8.0.25 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-19536: Všechny certifikáty jsou v neznámém stavu.

20.8.0.26 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11890: U mobilních zařízení iOS nelze vypnout zámek aktivace. 

 • CRSVC-20185: Zpráva o certifikátu s blížícím se vypršením platnosti založená na době automatického obnovení v individuální šabloně certifikační autority. 

20.8.0.27 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11912: PIV-D nemůže stáhnout odvozené přihlašovací údaje Xtec (iOS). 

 • MACOS-2130: Vygenerovaný soubor XML má prázdné pole pro klíč OnDemandRules pro typ VPN F5 Access. 

20.8.0.28 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11968: Záznamy registrace DEP se štítkem nejsou odebrány v rámci synchronizace/načítání. 

 • CMCM-189034: U výsledků zobrazení seznamu firemního obsahu vypršel časový limit.

 • ENRL-2763: Ověření vstupu uživatele a zpracování chyb při webové registraci. 

20.8.0.29 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-12017: Nabízená oznámení pro aktualizace systému iOS se nezobrazují.

20.8.0.30 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11744: Monitorované zařízení se systémem iOS nelze odstranit, pokud je stav registrace „Vymazání zahájeno“.

 • RUGG-9876: Nelze vygenerovat čárový kód Honeywell.

20.8.0.31 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMSVC-15333: Zařízení přidaná do skupiny přiřazení prostřednictvím nabídky Přidání nejsou správně přiřazena k přiřazení skupiny.

20.8.0.32 Vyřešené problémy formou opravy
 • FCA-198257: Rozhraní API „/admins/session“ aplikace Workspace ONE UEM bylo odebráno.

20.8.0.33 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-10604: Profil Katalog aplikací se po migraci DA->PO neaplikuje.

 • LUEM-350: Chyby aritmetického přetečení v důsledku nekonzistence datových typů v proceduře Device_Load.

20.8.0.34 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-12516: Po zaslání konfiguračního profilu se vygeneruje jedinečný identifikátor datové části.

20.8.0.35 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-10739: Pokud zařízení změní organizační skupinu, není v centru Hub k dispozici katalog starších aplikací.

 • AGGL-10711: Migrace účtu DA (administrátor zařízení) na DO (vlastník zařízení) nebere ohled na typ registračního účtu uživatele.

 • AAPP-12656: Protokoly aplikací iOS nelze vyžádat, dokud se aplikace znovu nespustí.

20.8.0.36 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-25530: Odstraňuje použití šifrovaného parametru dotazu URL.

20.8.0.37 Vyřešené problémy formou opravy
 • FCA-200869: Aktualizace rozhraní API SKUORDER, aby mohlo být do starších verzí UEM přidáno základní SKU Freestyle.

Známé problémy

Známé problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

Apple
 • AAPP-10604: Pokud jsou k registračnímu tokenu zařízení Apple Business Manager přiřazeny značky, zařízení nelze registrovat.

  Pokud je režim registrace zařízení nastaven na „pouze registrovaná zařízení“, je aktivována možnost „vyžadovat registrační token“, je konfigurováno zařízení Apple Business Manager a jsou pro tato zařízení vytvořeny registrační záznamy, nemusí se registrace podařit, pokud je k těmto záznamům přiřazena značka.

  Jako náhradní řešení odstraňte značky z těchto záznamů a přiřaďte je po registraci.

 • AAPP-10660: Automatická aktualizace VPP se nezdaří, když je pro zemi „HK“ voláno rozhraní API iTunes.

  Když je vytvořen VPP s-token s HK jako zemí, nelze provést automatickou aktualizaci u aplikací VPP v zařízení.

 • AAPP-10322: Pokud je v zařízení iOS zapnuta možnost Nerušit, UEM se nesprávně zobrazuje jako „AW nerušit do“.

  Pokud je v zařízení iOS zapnuta možnost Nerušit, UEM se na stránce se souhrnem podrobností o zařízení nesprávně zobrazuje jako „AW nerušit do“.

 • AAPP-10665: Nelze zobrazit telefonní číslo zařízení se systémem iOS s více SIM kartami (telefonní číslo e-SIM).

  Pokud je registrováno zařízení se systémem iOS s více SIM kartami, zobrazí se jedno telefonní číslo jak u fyzického, tak i u e-SIM čísla.

 • AAPP-10556: Příkaz k instalaci profilu pro režim jedné aplikace systému iOS není vydán ihned po obdržení vzorku seznamu aplikací. 

  Příkaz k instalaci profilu pro režim jedné aplikace není vydán okamžitě po obdržení plánovaného vzorku seznamu aplikací po registraci DEP a zůstane ve stavu držení, dokud nebude přijat další plánovaný vzorek seznamu aplikací (několik hodin až den).

  Jako alternativní řešení můžete ze zobrazení seznamu zařízení nebo zobrazení podrobností o zařízení zaslat dotaz na okamžitou aktivaci příkazu k instalaci v režimu jedné aplikace.

 • MACOS-1887: V systému macOS 11 Big Sur nelze nasadit aplikaci Intelligent Hub (automatická instalace po registraci), balíčky spuštění a aplikaci Apple Business Manager (VPP).

  Klíč „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ (restrict-store-require-admin-to-install) byl v systému macOS 10.14 označen jako zastaralý. V systému macOS 11 Big Sur instalace profilu s tímto klíčem bohužel způsobí selhání aplikací nasazených pomocí nativních příkazů MDM. 

  Tento problém odstraníte vymazáním nastavení klíče „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ v libovolném profilu omezení systému macOS, který je nasazován na zařízení se systémem macOS 11+.

Android
 • AGGL-8311: Metadata vztahující se k názvu, ID sady a verzi APK interní aplikace Android se během nahrávání do konzoly UEM Console neanalyzují.

  Když jsou APK vytvořena pomocí nejnovějšího nástroje pro sestavení, dojde ke změně v kódování souboru manifestu systému Android. Výsledkem je selhání analýzy hodnot metadat. Koncový uživatel může ručně zadávat hodnoty a pokračovat v úspěšném publikování.

  Tento problém odstraníte tak, že zadáte identifikátor, verzi a název aplikace ručně.

Content
 • CMCM-188952: Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole console.

  Nastavte datum vypršení platnosti jakéhokoli souboru v sekci spravovaného obsahu konzoly console. Synchronizujte zařízení a zkontrolujte informace o tomto souboru. Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole. 

  Jako náhradní řešení nastavte datum jeden den před zamýšleným datem vypršení platnosti.  

Windows
 • AMST-32922: Do zařízení se nedaří nainstalovat desktopovou aplikaci Windows přidanou prostřednictvím BSP.

  Problém nastane, když jsou aplikace BSP importovány pro Windows Phone a stejná aplikace je podporována na platformě Windows Desktop, ale administrátor provede import pro Windows Desktop. V takovém případě se instalace aplikace BSP na Windows Desktop nezdaří.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon