Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí uvedených ve verzi 2010 a seznam vyřešených problémů a známých problémů.

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo a testování UAT
 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS
 • Fáze 3: Nejnovější vyhrazená prostředí

Tato verze je dostupná pouze našim zákazníkům SaaS v nejnovějším režimu. Funkce a vylepšení, která jsou do této verze začleněny, budou k dispozici našim místním nebo spravovaným zákazníkům s dalším vydáním v místním nasazení. Další informace naleznete v článku znalostní báze

Nové funkce v této verzi

Dokumentace

 • Už jste viděli naše nové rozhraní navigace ve stránce? Pokud ještě ne, přečtěte si dokumentaci k aplikaci VMware Workspace ONE UEM Console.
  Vyslechli jsme si vaše připomínky, že je obtížné používat standardní obsah (TOC). Počínaje rokem 2008 nyní můžete vyhledávat a zobrazovat obsah pomocí naší nové navigační domovské stránky, která je organizována dle toho, jak produkt používáte.

  Nezapomeňte, že jsme odstranili navigaci založenou na číslu vydání uvedeném v levém navigačním panelu. Pokud hledáte cloudový obsah, můžete vybrat služby z rozbalovacího menu pro výběr verze. Pokud hledáte místní dokumentaci, vyberte verzi Workspace ONE UEM, o kterou vám jde, když do dostanete na stránku obsahu na webu dokumentace VMware.

  Prohlédněte si naši novou navigační domovskou stránku a řekněte nám, co si o ní myslíte. Chcete-li nám zanechat zpětnou vazbu, přejděte do dokumentace k aplikaci Workspace ONE UEM Console, odrolujte na spodní část části věnované zpětné odezvě a napište nám, co se vám na novém prostředí líbí.

Brána pro úschovu přihlašovacích údajů

 • Rychlejší doručování certifikátů Windows 10 pro podmíněné certifikáty SMIME.
  Přesunutí do modelu řízeného událostmi, kde UEM dostane oznámení po nahrání certifikátů do Brány pro úschovu přihlašovacích údajů, značně zvyšuje rychlost, se kterou můžeme doručit podmíněné certifikáty na zařízení se systémem Windows 10.
  Poznámka: Žádné certifikáty nahrané do brány pro úschovu (EG) před verzí 1.2 již nejsou kompatibilní. Po migraci dat Redis do EG verze vyšší než 1.2 znovu nahrajte certifikáty za použití buď koncového bodu v1, nebo v2, aby byly uchovány po celou dobu vaší konfigurované doby uchování.

Freestyle Orchestrator (náhled)

 • Představujeme Freestyle Orchestrator (náhled).
  Freestyle Orchestrator je orchestrační IT platforma s nízkoúrovňovým kódem, která poskytuje flexibilitu při vytváření pracovních postupů pro zdroje, jako jsou aplikace, profily a skripty, a aplikuje je na zařízení na základě podrobnějších kritérií. Tato funkce poskytuje zákazníkům možnost definovat složité pracovní postupy úvodní registrace či zvládnout více kroků – například upgrade nástroje BitLocker – za použití jednorázového nastavení a může být také použita na cílových zařízeních na základě libovolných kritérií týkajících se zařízení. Chcete vědět více? Pročtěte si část Co je Freestyle Orchestrator.

Android

 • Prohlédněte si časové razítko „Poslední restart“ v konzole UEM v části Podrobnosti o zařízení.
  Přejete si při odstraňování problémů nebo prohlížení podrobností o zařízení znát čas posledního restartování zařízení? Teď si můžete prohlédnout časové razítko „Poslední restart“ v konzole UEM v části Podrobnosti o zařízení. Další informace naleznete v části Podrobnosti o zařízení.
 • Distribuujte aplikace k uzavřenému testování.
  V konzole UEM nyní můžete před vydáním produkční verze testovat a nasazovat vlastní interní testovací sledování aplikace. Více informací naleznete v části Nasazení soukromých aplikací do testovacího sledování.

iOS

 • Zajistěte vynucení odhlášení uživatelů sdílených iPadů pro firmy.
  Nyní můžete vynutit odhlášení aktuálního uživatele sdíleného iPadu, který se tak vrátí na hlavní zamykací obrazovku. Nový uživatel si tak může zařízení vyzvednout a začít ho používat. Více informací naleznete v části Ruční odhlášení uživatele.
 • Nedovolte, aby si vaše zařízení Apple náhodně vybírala své adresy MAC.
  Systém iOS 14 vám přináší novou funkci ochrany osobních údajů, kde se bude náhodně vybírat adresa MAC zařízení, která se připojují k Wi-Fi, namísto zobrazování skutečné hardwarové adresy MAC. S platformou Workspace ONE UEM tomu lze pro cílené sítě Wi-Fi zabránit.
 • Zabraňte uživatelům v odebírání spravovaných aplikací systému iOS.
  Nyní můžete u jakýchkoli spravovaných aplikací na zařízeních se systémem iOS 14 nastavit, aby je uživatelé nemohli odebrat.
 • Nastavte specifické domény, které se mají zahrnout do konfigurací VPN nebo se z nich mají vyloučit.
  V systému iOS 14 mohou konfigurace VPN pro konkrétní aplikace nastavit specifické domény a subdomény tak, aby pro připojení využívaly VPN nebo se mu vyhnuly.
 • Nasaďte svůj provoz APN přes proxy HTTP.
  Pokud pro prostředí Workspace ONE UEM využíváte proxy HTTP, dá se určit, aby se pro odchozí APN posílal veškerý provoz přes proxy.
 • Nasaďte profily přímo uživatelům služby Sdílené iPady pro firmy.
  Služba Sdílené iPady pro firmy nyní může instalovat profily přímo uživatelům pomocí uživatelského kanálu pro konfiguraci nastavení, jako jsou účty Exchange a rozšíření SSO.

macOS

 • Odložte aktualizace softwaru v systému macOS Big Sur.
  Dříve zařízení se systémem macOS mohla odložit pouze velké softwarové aktualizace OS. V systému macOS Big Sur mohou nyní administrátoři na zařízeních macOS odložit jiné aktualizace softwaru než operačních systémů.
 • Nedovolte, aby si vaše zařízení Apple náhodně vybírala své adresy MAC.
  Systém macOS 11 Big Sur vám přináší novou funkci ochrany osobních údajů, kde se bude náhodně vybírat adresa MAC zařízení, která se připojují k Wi-Fi, namísto zobrazování skutečné hardwarové adresy MAC. S platformou Workspace ONE UEM tomu lze pro cílené sítě Wi-Fi zabránit.
 • Nastavte specifické domény, které se mají zahrnout do konfigurací VPN nebo se z nich mají vyloučit.
  V systému macOS Big Sur mohou konfigurace VPN pro konkrétní aplikace nastavit specifické domény a subdomény tak, aby pro připojení využívaly VPN nebo se mu vyhnuly.

Windows

 • Dosáhněte jednoduššího a flexibilnějšího nasazení softwaru, když se změní kritéria, kdy označit instalaci za dokončenou.
  Nyní můžete pro aplikace systému Windows upravit kritéria „Kdy označit instalaci za dokončenou“. Více informací naleznete v části Konfigurace souborů Win32 pro distribuci softwaru.
 • Odebrali jsme z konzole Workspace ONE UEM podporu pro zařízení Windows Phone.
  Zařízení Windows Phone již od verze Workspace ONE UEM 2010 nejsou v konzole Workspace ONE UEM k dispozici. Z konzoly tak již nebudete moci spravovat, vymazávat nebo resetovat zařízení. Chcete-li odstranit jakoukoli správu zařízení, zahajte odebírání našeho pracovního účtu nebo reset zařízení do továrního nastavení. Více informací naleznete v článku znalostní báze Funkce Windows Phone Management bude odstraněna z platformy Workspace ONE 2010.
 • Prohlédněte si technický náhled na Workspace ONE Drop Ship Provisioning (online).
  Workspace ONE Drop Ship Provisioning pro OTA eliminuje potřebu vytvářet a sdílet balíčky PPKG s výrobcem hardwaru. Jednoduše přiřaďte své datové části ke značce v konzole Workspace ONE UEM Console a poté výrobci hardwaru pro systém Windows 10 zašlete objednávku využívající tuto značku Workspace ONE UEM. Funkce technického náhledu nejsou plně testovány a některé funkce nemusí fungovat očekávaným způsobem. Tyto náhledy ale pomáhají zlepšovat současnou funkčnost Workspace ONE UEM a navrhovat budoucí vylepšení. Více informací naleznete v článku znalostní báze v Technickém náhledu: Workspace ONE Drop Ship Provisioning pro OTA.

Správa aplikací

 • Zablokujte přístup do vašich aplikací Workspace ONE SDK, pokud aplikace nespravuje EMM na vašich zařízeních koncových uživatelů.
  Pokud jste během konfigurace přiřazení aplikací nastavili příznak spravovaného přístupu k EMM jako „potřebuje správu EMM“, aplikace SDK se pokusí o přístup ke konfiguraci spravované aplikace EMM na zařízení. Pokud aplikace nemá přístup k těmto informacím, indikuje, že jde o nespravovanou aplikaci a přístup k ní je blokován. Další informace naleznete v části Přidávání přiřazení a vyloučení k aplikacím.

Správa obsahu

 • V rámci naší snahy v oblasti inkluze jsme nahradili několik urážlivých výrazů.
  Implementovali jsme proces na zhodnocení a přijetí náhradních řešení pro potenciálně urážlivé výrazy na stránkách konzoly Mobile Content Management.

Správa e-mailu

 • Vlastní nastavení SEG jsou nyní k dispozici jako páry klíč-hodnota v konzole Workspace ONE UEM.
  Od teď můžete konfigurovat vlastní nastavení SEG v konzole Workspace ONE UEM jako dvojici klíč-hodnota. Běžně používané vlastnosti se dosadí do konzoly Workspace ONE UEM. Více informací naleznete v části Nastavení vlastní brány SEG.

Integrace se zásadami podmíněného přístupu do služby Azure AD

Rugged

 • Zařazení obsahu do fronty synchronizačních serverů bez přiřazení zařízení.
  Nyní můžete přidávat obsah na obousměrné synchronizační servery (včetně konektorů cloudového synchronizačního serveru), aniž by tyto servery musely mít registrovaná zařízení ve své přidružené organizační skupině. To znamená, že můžete fázovat všechny aplikace a obsah ještě před zaregistrováním zařízení. Další informace naleznete v části Publikování produktů na synchronizační server.

Skripty a senzory (náhled)

 • Pomocí skriptů automatizujte konfigurace koncového bodu (náhled).
  Pomocí nové funkce Skripty pro zařízení se systémem macOS a zařízení Windows Desktop můžete odeslat kód do zařízení za účelem spuštění procesů. Například můžete poslat skript do zařízení se systémem macOS, aby se resetovaly konfigurace tiskárny, nebo poslat skript do zařízení Windows Desktop, aby byli uživatelé upozorněni na restart svých počítačů. Chcete-li zachovat bezpečnost důvěrných dat ve vašich skriptech, obsahuje platforma Workspace ONE UEM proměnné k zamaskování informací, jako jsou e-mailová hesla a tokeny relace. Pokud integrujete Workspace ONE Intelligent Hub se skripty, uživatelé zařízení budou mít přístup k těmto užitečným skriptům kdykoli. Skripty se zobrazují v sekci Aplikace v katalogu centra Hub. Více informací o skriptech pro Windows Desktop naleznete v části Automatizace konfigurací koncových bodů pomocí skriptů pro zařízení Windows Desktop. Podrobnosti o skriptech v systému macOS naleznete v části Automatizace konfigurací koncových bodů pomocí skriptů pro zařízení se systémem macOS
 • Najděte senzory na jejich novém místě v navigaci a odhlaste aktualizace (náhled).
  Senzory jsme přesunuly pod Zdroje, abyste je snadněji našli. Nejenže nyní můžete používat senzory s Windows Desktop, ale přidali jsme také podporu pro systém macOS. Pomocí skriptů ve svých senzorech shromažďujte všechny druhy dat, které lze zobrazit pro jedno zařízení na stránce Podrobnosti o zařízení, konkrétně na kartě Senzory. Díky této nové kartě už nebude potřeba používat službu VMware Workspace ONE Intelligence. Ale nemějte obavy, pokud službu Intelligence používáte, můžete pokračovat v prohlížení a interakci s daty pro více zařízení pomocí zpráv a řídicích panelů. Více informací naleznete v části Shromažďování dat pomocí senzorů pro zařízení Windows Desktop. Podrobnosti o senzorech pro systém macOS naleznete v části Shromažďování dat pomocí senzorů pro zařízení se systémem macOS.

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

2010 Vyřešené problémy
 • AAPP-10648: Zařízení iOS jsou během zjišťování dostupných aktualizací OS neustále přihlašována. 

 • AAPP-10660: Výzva automatické aktualizace aplikace hromadných nákupů VPP se neobjeví, když je v obchodě k dispozici skutečná aktualizace aplikace.

 • AAPP-10665: Nelze zobrazit obě telefonní čísla pro zařízení s více SIM, pokud je e-SIM primární kartou SIM. 

 • AAPP-10677: V nejnovějším skriptu pro dosazení chybí některé modely iPhonu 11. 

 • AAPP-10706: Nepodařilo se odstranit periferní zařízení / tiskárny, když se v konzole přejde do části Zařízení > Periferní zařízení > Zobrazení seznamu > Podrobnosti o zařízení > další > Administrátor (Odstranit zařízení). 

 • AAPP-10808: Nelze nastavit ověřování počítače na možnost „Žádné“.

 • AAPP-10810: Nelze odstranit smart skupinu ze stránky skupin přiřazení VPP. 

 • AAPP-10859: Při výběru konkrétní platformy v nastavení podmínek použití se u zařízení DEP nebudou zobrazovat podmínky použití.

 • AGGL-7219: Webové aplikace přidané přes rámec iFrame na zařízeních Android Enterprise se nehlásí jako nainstalované. 

 • AGGL-8194: Výmaz zařízení nerespektuje ochranu Enterprise Factory Reset Protection.

 • AGGL-8345: Popisek webových odkazů „Přidat na domovskou obrazovku“ se musí pro systém Android aktualizovat.

 • AMST-26955: Kioskový profil nepovoluje čárku v cestě spustitelného souboru, a proto nemůžeme nastavit správnou cestu k souboru EXE aplikace pro kioskový profil.

 • AMST-28425: Na více zařízeních chybí karta Aktualizace systému Windows.

 • AMST-28536: Protokoly chyb vyhledávání uživatelů Azure AD nemají dostatečný kontext. 

 • AMST-28857: Nahrazené kumulativní aktualizace (měsíční) nejsou hlášeny jako „Nahrazeno“/„Odstraněno“ v konzole Workspace ONE UEM Console.

 • AMST-28980: Sériové číslo Windows VM je v konzole Console zkráceno. 

 • AMST-29079: Během registrace v prostředí prvního spuštění počítače Azure AD se nezobrazuje text Podmínek použití při registraci.

 • AMST-29083: Velké množství příkazů „Schválit aktualizaci“ je přesunuto do stavu ve frontě. 

 • AMST-29277: Příkaz „Odstranit aplikaci“ u aplikací s kontextem zařízení (Windows) není zpracován, když se zařízení přihlašuje v režimu počítače. 

 • AMST-29572: Do odstranění značky ze zařízení se negenerují příkazy pro aktualizaci systému Windows. 

 • ARES-8485: Pokud je konfigurován profil systému iOS s mobilní datovou částí a pole Heslo obsahuje hodnotu, nebude moci administrátor po zkopírování profilu uložit zkopírovaný profil bez opětovného zadání hesla.

 • ARES-11738: Změna organizační skupiny a změna pořadí Smart skupiny neukládá do fronty správné konfigurace aplikací. 

 • ARES-12342: Možnost nasazení by měla být nastavena na hodnotu „Na vyžádání“ a měla by být deaktivována, když je veřejná aplikace systému iOS nahrána přes odkaz na konzole.

 • ARES-12992: Položka Profily a zdroje > Zobrazit XML nesprávně zobrazuje informace o zařízení v okně webové konzoly. 

 • ARES-13132: Uspořádání interní aplikace se nezdaří, když je smart skupina upravena přidáním zařízení. 

 • ARES-13322: Nelze odeslat nabízená oznámení, pokud jsou filtrována podle smart skupiny. 

 • ARES-13327: Pokud hodnocení v obchodě App Store není násobkem 0,5, zobrazuje se obrázek hlásící chybějící hodnocení.

 • ARES-13552: Příznak Skrýt spravovaný přístup k EMM na stránce shrnutí přiřazení pro aplikace VPP. 

 • ARES-14109: Nelze vyžádat podrobnosti o aplikaci s použitím zprávy Podrobnosti aplikace dle zařízení, pokud je aplikace přidána přes nabídku Zařízení / Zřizování / Komponenty / Aplikace v konzole.

 • ARES-14149: Dvoubajtové znaky jsou v podmínkách použití aplikací, které se zobrazí při otevírání katalogu aplikací, zapsány zkomoleně pomocí „?“.

 • ARES-14324: Datum, které se zobrazuje pro hodnotu „Aktualizováno“, je na stránce stavu instalace nesprávné.

 • ARES-14398: Zařízení se zprávou Podrobnosti o aplikacích a uživatelích > Není instalováno jako stav aplikace nezobrazuje data pro žádný typ aplikace.

 • ARES-14456: Profil řízení aplikací se neprojeví, pokud má přiřazení skupiny aplikací hodnotu Firemní. 

 • ARES-14457: Při publikování interní aplikace Android se na stránce Náhled zařízení zobrazují zařízení pracovního profilu.

 • ARES-14508: Profil omezení geofencingem nefunguje podle očekávání.

 • ARES-14533: Dokumentace API pro stav GET /devices/app není dostatečná.  

 • CMCM-188721: Pracovní postupy nebo uložené procedury podnikového obsahu způsobují přílišnou zátěž procesoru databáze. 

 • CMCM-188723: Úložiště obsahu polí se nedaří synchronizovat, pokud se odebere spolupracovník ve sdílené složce. 

 • CMCM-188745: Volání enterpriseContent.LoadManagedContent_ByDeviceID skončí chybou vypršení časového limitu.

 • CMEM-185999: Omezení cizího klíče ze starších tabulek blokují upgrade databáze.

 • CMSVC-13755: Když dvě paralelní vlákna volají rozhraní API pro přidání značky, zobrazí se výzva k ošetření výjimky SQL pro duplicitní značku a ID zařízení.

 • CMSVC-13900: Odstranění organizační skupiny klienta má za následek chybu časového limitu.

 • CMSVC-13923: Konzola nemapuje podrobnosti o manažerovi (jméno a e-mail) na koncového uživatele a neodešle se e-mailové oznámení o shodě. 

 • CMSVC-13929: Plánování aktualizace zařízení pro zařízení se systémem iOS, se Smart skupinou, která obsahuje symboly „<“ nebo „>“, nefunguje očekávaným způsobem.

 • CMSVC-13981: Chybí uložená procedura Admin_Role_Requires_Passcode.

 • CMSVC-13982: Rozhraní API s informacemi o uživateli zařízení vrací šifrované hodnoty, pokud je aktivováno šifrování. 

 • CMSVC-14075: Aktualizace hodnot účtu administrátora prostřednictvím rozhraní API deaktivuje dvoufaktorovou autentizaci. 

 • CMSVC-14039: Skupiny přiřazení založené na organizační skupině se neaktualizují pro přiřazení aplikací, když se změní název organizační skupiny. 

 • CRSVC-10460: Middleware autentizace YATS vyvolá chybu u tokenů s neshodou vydavatelů. 

 • ARES-13246: Po úpravě přiřazení dochází k odstranění smart skupin z interní aplikace.

 • ARES-14149: Dvoubajtové znaky v záznamu EVENT DATE protokolu událostí zařízení, které se odesílají z Workspace ONE do protokolu Syslog, jsou zapsány zkomoleně pomocí „?“.

 • CRSVC-13326: Integrace Twilio SMS nefunguje očekávaným způsobem. 

 • CRSVC-13692: Uložená procedura WorkflowAssignment_RemoveMultipleAssignment nefunguje očekávaným způsobem. 

 • CRSVC-13698: Po upgradu na konzolu UEM 2007 se přiřazené standardní hodnoty posunou do stavu čekání na odstranění.

 • CRSVC-14556: Stránka Souhrnné informace o zařízení nefunguje očekávaným způsobem. 

 • CRSVC-14634: E-mailová aktivace uživatele není odesílána z konzoly UEM 2010.

 • CRSVC-14920: Událost zařízení pro příkazy související s profilem zobrazuje název aplikace a naopak.

 • ENRL-2157: Stav zařízení se zobrazí jako spravovaný MDM při provádění webové registrace nebo registrace DEP zařízení se systémem iOS.

 • FCA-193012: Podmínky použití se při přihlášení do SSP zobrazují vždy v angličtině.

 • FCA-193237: Export telekomunikačních zpráv nezobrazuje záhlaví čítače „Zpráva“. 

 • FCA-193884: Volání rozhraní API upravující název organizační skupiny se nezdaří, pokud nový název organizační skupiny obsahuje znak menší než (<) následovaný písmeny a–zA–Z nebo znaky jako „?! /“. 

 • FCA-194019: Na zařízeních se systémem Windows 10 je na stránce shrnutí neznámý stav automatických aktualizací. 

 • FCA-194393: Pokud je v zařízení se systémem iOS zapnuta možnost Nerušit, Workspace ONE UEM ji nesprávně zobrazuje jako „AW nerušit do“. 

 • FCA-194403: Vysoká latence během načítání řídicího panelu při upgradu na konzolu 2005 z konzole 1907. 

 • MACOS-1347: Balíček spuštění se hlásí zpět jako „Zastaralý. Aplikace přiřazena, ale nenainstalována“.

 • MACOS-1490: Oprava odkazů na FK v tabulce skupin přiřazení při odstraňování organizační skupiny.

 • RUGG-7733: Když se v jiné jazykové verzi než angličtina vytvoří profil spouštěče více aplikací, zobrazují se jako možnost duplicitní kontakty a telefonní aplikace. 

 • RUGG-8846: Stránka Souhrnné informace o zařízení pro systém Windows zobrazuje z profilu nesprávný počet. 

 • RUGG-8867: Změna procesu Begininstall přerušuje tok uploadChunk. 

 • RUGG-8867: Volání Begininstall selže s chybou „Attached application file is not of valid module type for Provisioning Enabled application“ (přiložený soubor aplikace nemá platný typ modulu pro aplikaci s aktivovaným zajišťováním).

 • SAWCM-497: V odezvě nástroje AWCM je zaznamenána občasná latence. 

20.10.0.1 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-15597: Změňte vypínání rozhraní DeviceStateMigrationFeatureFlag na volitelné.

20.10.0.2 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-8832: U zařízení se systémem Android je zablokována možnost registrace, protože během operace ConcludeDeviceEnrollment došlo k výjimce. 

 • AMST-29860: Kontext instalace se změní z uživatele na zařízení tehdy, když administrátor aktualizuje kritéria registru, kdy označit instalaci za dokončenou.

 • ARES-15829: Zlepšení výkonu synchronizace zařízení u procesu Profily.

 • ARES-15831: Zlepšení výkonu při ukládání vzorku seznamu Aplikace. 

 • CMSVC-14198: Vysoký počet čtení při načtení uživatele registrace pro organizační skupinu. 

 • CMSVC-14200: Problém s výkonem procedury EnrollmentUser_DetailsLoadByEmail. 

 • CRSVC-15651: Snížený výkon uložené procedury interrogator.SelectiveApplicationList_Save_V2.

 • ENRL-2299: Vytvoření záznamu zařízení ve stavu zařízení pro registraci samostatné aplikace. 

 • FCA-194954: Vylepšení výkonu pro snížení počtu čtení a skenování u rozhraní API DevicesBySearchCriteria. 

20.10.0.3 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11190: Služba zasílání zpráv přestává zpracovávat zprávy ve frontě APNSOutbound. 

 • CMCM-188861: Soubory spravovaného obsahu se nezobrazují v aplikaci Content. 

20.10.0.4 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11198: Profil správy zařízení není po firemním výmazu odebrán ze zařízení. 

 • AAPP-11211: Výmaz odstraněných zařízení zasahuje koncový bod přihlášení. 

 • ARES-16460: Vynucení akce instalace by neměla přejít do modulu DSM, pokud není aktivován příznak ProfileDeliveryAtScaleFeatureFlag. 

 • CRSVC-16375: Během registrace došlo k problému v cyklu RunActivityLoop. 

20.10.0.5 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11299: Uložená procedura deviceApplication.VppLicenseReconcileByDeviceOnUnEnrollment má vliv na databázový server.

 • AMST-30245: Příkaz DeviceQuery zařazuje do fronty až 8 zpráv FastLaneWNSOutbound.

 • CRSVC-16561: Pracovní postup ve Freestyle se v nejnovější verzi aplikace neaktualizuje.

 • CRSVC-16637: Snižte dopad nákladných volání katalogu aplikací v systému Windows. 

 • INTEL-25646: Stav instalace profilu není hlášen správně.

 • MACOS-1713: Přiřazení senzoru zobrazuje pouze prvních 500 smart skupin.

20.10.0.6 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-9091: Rozhraní API aplikací vrací stavový kód 500 při vyvolání na zařízení Android.

 • CMSVC-14465: Stránka zobrazení seznamu administrátora se nenačítá. 

20.10.0.7 Vyřešený problém formou opravy
 • AMST-30440: Přes rozhraní API s aktuální verzí souboru nelze vytvořit aplikaci systému Windows. 

 • LUEM-187: Chyby aritmetického přetečení v důsledku nekonzistence datových typů v uložené proceduře Device_Load. 

 • PPAT-8340: Pokud zákazník upgradoval prostředí z verze 2003 (nebo vyšší) na nejnovější konzolu Console, chybí signál DTR. 

20.10.0.8 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-17284: Vytvořte dodatečné protokolování týkající se protokolu událostí. 

20.10.0.9 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-9332: Stav konformity zůstává na hodnotě „Probíhá kontrola konformity“. 

20.10.0.12 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-31370: Byl zpracován vzorek certifikátu, i když některý dotaz na certifikát vrací chyby vedoucí k odvolání certifikátu. 

20.10.0.14 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11730: Název zařízení se při registraci nenastaví na popisný název. 

 • CRSVC-18456: Řeší problémy se šifrováním a podepisováním ve službách zařízení, které z důvodu nedávných změn v rozhraní .NET Framework, vydaných jako součást nejnovějších aktualizací systému Windows, vedou k selháním komunikace zařízení.

 • CRSVC-18743: Služby [memcached] se nespustí z důvodu selhání jednoho z nakonfigurovaných uzlů Memcached. 

20.10.0.15 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-9646 Stav shody zobrazuje v seznamu zařízení hodnotu „Není k dispozici“, což způsobuje problémy s přihlášením SSO v aplikaci Access.

 • AGGL-9647: Jednotka TempDB se zaplní z důvodu procedury smartGroup.AppsForAndroidWorkAppPublishAffectedSmartGroups_Load. 

20.10.0.16 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-19535: Všechny certifikáty jsou v neznámém stavu. 

 • RUGG-9666: Ve filtrovaném zobrazení Prohlížení v seznamu produktu se přepisují dotazy při vyhledávání. 

 • ENRL-2762: Ověření vstupu uživatele a zpracování chyb při webové registraci. 

20.10.0.17 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11908: Aplikaci Workspace ONE Intelligent Hub se nedaří odeslat data o poloze. Geofencing nefunguje očekávaným způsobem.

 • AAPP-11910: Vygenerování jedinečného identifikátoru datové části v profilu konfigurace při odeslání. 

20.10.0.18 Vyřešené problémy formou opravy
 • INTEL-30006: Kontrolní součet vynechává aplikace, které nejsou v seznamu MAL, ale jsou v seznamu IAL.

 • INTEL-30007: Spravované aplikace byly při počátečním exportu vynechány.

20.10.0.19 Vyřešené problémy formou opravy
 • FCA-197651: Nesprávný počet modálních potvrzení po výběru všech zařízení.

20.10.0.20 Vyřešené problémy formou opravy
 •  AAPP-11910: Vygenerování jedinečného identifikátoru datové části v profilu konfigurace při odeslání.

20.10.0.21 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-10586: Migrace účtu DA (administrátor zařízení) na DO (vlastník zařízení) nebere ohled na typ registračního účtu uživatele.

20.10.0.22 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-10761: Při přístupu k omezení registrace (AFW) došlo k chybě.

20.10.0.23 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-25529: Odstraňuje použití šifrovaného parametru dotazu URL

20.10.0.24 Vyřešené problémy formou opravy
 • FCA-200868: Aktualizace rozhraní API SKUORDER, aby mohlo být do starších verzí UEM přidáno základní SKU Freestyle.

20.10.0.25 Vyřešené problémy formou opravy
  20.10.0.26 Vyřešené problémy formou opravy
  • CRSVC-27152: Aktualizuje nárok „org_location_group_id“ pro použití parametru OrganizationgroupId zákazníka namísto globálního parametru OrganizationgroupId v případě, že dochází k přihlášení.

  Známé problémy

  Známé problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

  Apple
  • AAPP-10591: Je ovlivněno hlášení a automatizace zákazníků

   Při registraci zařízení DEP se zapnutou vlastní registrací se nevyplňují platformy OSPlatform a OSPlatformString.

   Tento problém vyřešte deaktivací vlastní registrace. 

  • AAPP-10869: Počáteční datum zavádění ve správě aktualizací iOS se neukládá správně.

   Aktualizace zařízení iOS – Počáteční datum zavádění ve správě aktualizací iOS se neukládá správně.

  • MACOS-1887: V systému macOS 11 Big Sur nelze nasadit aplikaci Intelligent Hub (automatická instalace po registraci), balíčky spuštění a aplikaci Apple Business Manager (VPP).

   Klíč „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ (restrict-store-require-admin-to-install) byl v systému macOS 10.14 označen jako zastaralý. V systému macOS 11 Big Sur instalace profilu s tímto klíčem bohužel způsobí selhání aplikací nasazených pomocí nativních příkazů MDM. 

   Tento problém odstraníte vymazáním nastavení klíče „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ v libovolném profilu omezení systému macOS, který je nasazován na zařízení se systémem macOS 11+.

  Konzola Console
  • FCA-194884: Stránku Freestyle můžete označit záložkou několikrát a po odstranění duplicitních záložek přestane stránka Freestyle fungovat.

   Administrátor organizačních skupin má povoleno označit záložkou jakoukoli stránku pouze jednou, ale pokud je stránka Freestyle nastavena jako úvodní cílová stránka, pak při použití ikony záložky může administrátor označit stránku Freestyle záložkou několikrát.

    

   Tento problém lze vyřešit tak, že stránku Freestyle označíte záložkou jen pomocí tlačítka záložky, nikoli ikony.

  • FCA-194720: Administrátor může provádět akce vytvoření a úprav v pracovním postupu se zdrojem Freestyle určeným pouze ke čtení.

   Administrátor může přes stránku Freestyle přidávat/odstraňovat/upravovat zdroje (např. aplikace, profily a skripty) v pracovním postupu s vlastní rolí administrátora, která má přístup pouze k prohlížení a navigaci.

  • FCA-194795: Administrátor nebude moci zobrazit všechny dostupné položky z kroků pracovního postupu, pokud je postup uveden v dolní části stránky.

   Přidejte pracovní postup složený z více kroků a podmínek, a když poté administrátor dosáhne konce stránky a z posledního kroku klikne na tři tečky, nezobrazí se všechny dostupné položky, které jsou k dispozici.

   Tento problém lze vyřešit tak, že administrátor sbalí předchozí krok pracovního postupu, a potom má přístup k dostupným položkám posledního kroku.

  • FCA-194585​: V bloku If-Then-Else se po odstranění kroku If z pracovního postupu neodstraní krok Else.

   Administrátor vytvoří pracovní postup využívající krok If-Then-Else a poté odstraní krok If. Po odstranění kroku If-Then zůstane krok Else v pracovním postupu.

   Tento problém lze vyřešit tak, že administrátor individuálně odstraní krok Else z pracovního postupu.

  • FCA-194661: Zdroj skriptu se v panelu administrátora pracovního postupu objevuje dvakrát.

   Vytvořte pracovní postup a přidejte zdroj skriptu do podmínky skupiny Else. Když nyní administrátor klikne na hlavní blok podmínky, v administrátorském panelu se zobrazí dva kroky skriptu. Neovlivňuje to funkčnost pracovního postupu, ale vizuálně se zdá, že jsou kroky skriptu přidány dvakrát.

   Tento problém lze vyřešit tak, že administrátor může kroky ověřit ve stránce detailů pracovního postupu.

  • ENRL-2278: Popisný název zařízení uvádí úložiště zařízení a číslo modelu

   Popisný název zařízení uvádí úložiště zařízení a číslo modelu, dokud v centru Hub nekliknete na tlačítko Hotovo 

  Tunnel
  • PPAT-7896: Instalace profilu VPN selže, pokud se zákazník při autentizaci klienta přesune od certifikační autority třetí strany k certifikační autoritě AirWatch. 

   Podpisový certifikát se při migraci z autentizace klientu třetí strany do AirWatch nedaří vytvořit a aktualizovat, což může způsobit selhání profilu VPN na zařízeních iOS, macOS a AFW.

   Tento problém lze vyřešit kliknutím na možnost Znovu generovat v sekci autentizace klientu na stránce konfigurace aplikace Tunnel, a následným publikováním profilu.

  Správa mobilního obsahu
  • CMCM-188782: Zpoždění při přejmenování složky na SP. 

   Přejmenování složky ve službě Sharepoint a pokus o synchronizaci má za následek chybu 404 nebo prázdný soubor XML

   Tento problém můžete vyřešit tak, že po přejmenování složky počkáte na dokončení synchronizace. 

  • CMCM-188551: Na stránce „Úložiště uživatele” nelze upravovat a ukládat uživatelská úložiště. 

   Redundantní nastavení úprav pro úložiště uživatele. 

   Problém lze vyřešit úpravou úložiště na hlavní stránce. 

  • CMCM-188952: Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole console.

   Nastavte datum vypršení platnosti jakéhokoli souboru v sekci spravovaného obsahu konzoly console. Synchronizujte zařízení a zkontrolujte informace o tomto souboru. Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole. 

   Jako náhradní řešení nastavte datum jeden den před zamýšleným datem vypršení platnosti.  

  Rugged
  • RUGG-9133: Po upgradu konzoly na verzi 2010 nelze robustní zařízení registrovat

   Pokud vygenerujete nový čárový kód se starým balíčkem v konzole Console, registrace se nezdaří.

   Jako náhradní řešení nejprve uložte balíček a poté vygenerujte čárový kód.

  Windows
  • AMST-32922: Do zařízení se nedaří nainstalovat desktopovou aplikaci Windows přidanou prostřednictvím BSP.

   Problém nastane, když jsou aplikace BSP importovány pro Windows Phone a stejná aplikace je podporována na platformě Windows Desktop, ale administrátor provede import pro Windows Desktop. V takovém případě se instalace aplikace BSP na Windows Desktop nezdaří.

  check-circle-line exclamation-circle-line close-line
  Scroll to top icon