Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí uvedených ve verzi 2011 a seznam vyřešených problémůznámých problémů.

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo a testování UAT
 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS
 • Fáze 3: Nejnovější vyhrazená prostředí

Jakmile je postupné zavádění dokončeno, oznámíme obecnou dostupnost pro místní a spravované hostované zákazníky. Další informace naleznete v článku znalostní báze

Nové funkce v této verzi

Konzola Console

 • Aktualizace podmínek služby VMware.
  Jste nový zákazník, který z aplikace UEM přechází na služby centra Hub nebo do aplikace Workspace ONE Access? Podmínky služby VMware se nadále nebudou zobrazovat, pokud jste je již přijali v konzole UEM Console.
 • Aktualizace obsahu popisu odchozího proxy serveru zahrnuje restart všech služeb AirWatch.
  Při ukládání globálního nastavení proxy odesílají všechny služby AirWatch odchozí požadavky v závislosti na zahájeném postupu. V důsledku toho jsme provedli aktualizaci obsahu popisu tak, aby zahrnoval restart všech služeb AirWatch.
 • Pro systém iOS jsou k dispozici podrobnosti o stavu ohroženého zařízení.
  Administrátoři nyní mohou zkontrolovat konkrétní důvody, proč je zařízení iOS považováno za ohrožené, což jim umožňuje sdílet tyto informace s uživatelem zařízení. Přejděte na stránku s podrobnostmi o ohroženém zařízení iOS a vyberte karty Více > Detekce ohrožených zařízení, abyste si prohlédli podrobnosti o stavu ohrožení. Další informace naleznete v části Podrobnosti o zařízení.
 • Nastavení ochrany osobních údajů pro zjištění polohy aplikace Workspace ONE UEM je ve výchozím nastavení „Neshromažďovat“.
   Nastavení ochrany osobních údajů pro zjištění polohy by ve výchozím nastavení u zařízení Bluetooth, dat USB a dat GPS bylo „Neshromažďovat“. Další informace naleznete v části Nastavení ochrany osobních údajů pro zjištění polohy

Chrome OS

 • Konfigurujte certifikáty se sítí Wi-Fi nebo bez ní.
  Profily jsme aktualizovali tak, aby byla část profilu sítě s certifikáty rozdělena na nový profil přihlašovacích údajů. Po upgradu proběhne migrace všech stávajících certifikátů do profilu přihlašovacích údajů a certifikáty lze konfigurovat se sítí Wi-Fi nebo bez ní. Chcete se dozvědět více? Viz Konfigurace profilu přihlašovacích údajů.
 • Snadnější migrace registrace Chrome EMM mezi konzolami.
  Pro podporu migrace vaší registrace Chrome EMM z jednoho prostředí do jiného se při vymazání nastavení Chrome v konzole UEM console vymažou všechny záznamy zařízení se systémem Chrome OS, odvolají se všechny certifikáty odeslané z konzoly uživatelům nebo zařízením se systémem Chrome a odstraní se rozšíření UEM ze zařízení. Chcete se dozvědět více? Viz Nastavení konfigurace systému Chrome OS. Chcete se dozvědět více? Viz Nastavení konfigurace systému Chrome OS.

Android

 • Věděli jste, že proběhly změny správy systému Android pomocí administrátora zařízení (starší verze systému Android)?
  Aktualizovali jsme konzolu UEM Console tak, aby byl systém Android Enterprise nastaven jako výchozí model nasazení pro zařízení se systémem Android a starší model správy systému Android (označovaný také jako administrátor zařízení) byl přístupný v rámci výjimky. Systém Android Enterprise je speciálně přizpůsobený pro režimy zařízení vlastněných zaměstnanci (BYOD), firemních zařízení a vyhrazených zařízení, přičemž všechny nabízejí jedinečné ovládací prvky pro správu a uživatelské prostředí. Více informací o této změně najdete v části Chystané změny správy systému Android pomocí administrátora zařízení (starší verze systému Android) .

iOS

 • Monitorujte, odhlašujte a odstraňujte uživatele ze sdílených iPadů.
  Správci využívající službu Sdílené iPady pro firmy nyní mohou sledovat uživatele v zařízeních a také tyto uživatele přinutit k odhlášení nebo je dokonce odstranit. Chcete vědět více? Viz Sledování, odhlášení a odstranění uživatele.
 • Zjednodušte si aktualizace zařízení díky možnosti přeskočit některé nebo všechny obrazovky v zařízeních se systémem iOS 14 a macOS Big Sur 11.0.
  Nyní můžete nasadit datovou část pro přeskočení asistenta instalace a po aktualizaci operačního systému zvolit přeskočení obrazovek nastavení. Další informace naleznete v části Konfigurace profilu asistenta instalace. Další informace viz Konfigurace profilu asistenta instalace.

macOS

 • Aktualizace tokenu spuštění pro systém macOS 11 Big Sur.
  Token spuštění byl rozšířen o podporu systému macOS Big Sur. Pomocí rozhraní API konzoly console pro informace o zařízení lze nyní načíst podrobnosti o stavu úschovy tokenu spuštění a v protokolech událostí je nyní uvedeno odebrání tokenu spuštění. Další informace naleznete v části Token spuštění MDM.
 • Profil rozšíření SSO systému macOS v kontextu uživatele.
  Počínaje systémem macOS Big Sur mohou administrátoři vytvářet profil rozšíření SSO v kontextu zařízení nebo uživatele na základě potřeb konkrétního nasazení. Chcete se dozvědět více? Viz Konfigurace profilu rozšíření SSO.

Správa aplikací

 • Řaďte interní aplikace podle data jejich vytvoření a filtrujte je podle zdroje, ze kterého byly přidány.
  Přidali jsme dva nové sloupce na stránku zobrazení seznamu interních aplikací. Sloupec Vytvořeno umožňuje třídit aplikace podle časového razítka vytvoření aplikace a sloupec Zdroj umožňuje filtrovat aplikace podle zdroje aplikace.

Správa obsahu

 • Automatizovali jsme přidávání úložišť prostřednictvím rozhraní API.
  Nyní můžete úložiště přidávat pomocí rozhraní API namísto ručního přidávání prostřednictvím konzoly UEM Console.
 • Oznámili jsme konec podpory části s osobním obsahem v řešení Workspace ONE Content.
  Konec obecné podpory osobního obsahu v aplikaci VMware Workspace ONE. Chcete vědět více? Viz Oznámení o ukončení podpory.

Tunnel

 • Explicitní zabezpečení s pomocí platformy NSX-T.
  Integrace aplikace Tunnel NSX nyní podporuje platformu NSX-T. S její pomocí můžete specifikovat explicitní cesty mezi vašimi aplikacemi v zařízeních a službami ve vašem datovém centru. Více informací viz Integrace aplikace VMware Tunnel s aplikací NSX.
 • Smart skupiny pro pravidla provozu zařízení.
  Chcete při přístupu k aplikaci vynucovat zásady s nulovou důvěryhodností? Nyní lze u pravidel provozu zařízení vytvářet více zásad a přiřazovat je jednotlivým profilům, díky čemuž lze vytvářet zásady přístupu s minimálními oprávněními. Další informace naleznete v části Vytvoření pravidel provozu zařízení.

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

2011 Vyřešené problémy
 • AAPP-7494: Když uživatel přepne z možnosti Přepsat na možnost Zdědit, deaktivuje se tlačítko Uložit. 

 • AAPP-10556: Příkaz k instalaci profilu pro režim jedné aplikace není vydán. 

 • AAPP-10591: Při použití vlastní registrace DEP se správně neuloží hodnoty platformy OS.

 • AAPP-10604: Pokud je k tokenu přiřazena značka, nelze registrovat zařízení DEP.

 • AAPP-10727: Profil správy zařízení není po firemním výmazu odebrán ze zařízení. 

 • AAPP-10730: Během vlastní registrace DEP není dodržena typová sada vlastnictví zařízení v profilu DEP.

 • AAPP-10855: V tabulce dbo.Device není u několika zařízení aktualizována verze operačního systému.

 • AAPP-10876: Skript pro dosazení se nespouští úspěšně.

 • AAPP-10913: Při použití čárek v poli ID balíčku se nenačte datová část zásad využití sítě.

 • AAPP-11026: U mobilních zařízení iOS se nevypne zámek aktivace.

 •  AAPP-11076: Služba zasílání zpráv přestává zpracovávat zprávy ve frontě APNSOutbound. 

 • AAPP-11060: Záznamy registrace DEP se štítkem nejsou odebrány v rámci synchronizace/načítání.

 • AAPP-11066: Nelze změnit výchozí schéma „awbrowsersso“ pro stávající webovou aplikaci iOS. 

 • AAPP-11065: Při opakované registraci zařízení jiného typu než DEP prostřednictvím vlastní registrace DEP se nenačte inventární číslo z registračního záznamu. 

 • AGGL-8242: Po upgradu na konzolu 2005 UEM Console nelze přistupovat k omezení registrace (AFW). 

 • AGGL-8311: Chyba analýzy metadat APK. 

 • AGGL-8487: Stav konformity zůstává na hodnotě „probíhá kontrola konformity“.

 • AMST-28816: Při odstranění profilu nástroje BitLocker se v části řešení potíží nezobrazuje jméno administrátora. 

 • AMST-29239: Správný popisek nástroje pro úložiště firemních aplikací

 • AMST-29320: Během registrace prostřednictvím programu Přístup do práce nebo do školy se u zařízení se systémem Windows nezobrazuje seznam bodů/čísel používaný v podmínkách použití.

 • AMST-29627: Upgrade databáze se nedaří kvůli problémům s časovým limitem.

 • ARES-14781: Na kartě se shrnutím podrobností o interní aplikaci se nenačítají grafy, pokud není pro roli administrátora povolen zdroj „PublicApplicationView“. 

 • ARES-14904: Logika opakování profilu neprovádí kontrolu přiřazení. 

 • ARES-14911: Katalog starších verzí zobrazuje veřejné i interní aplikace. 

 • ARES-14934: Akce instalace/odebrání ze stránky přehledu aplikace > zařízení nefunguje očekávaným způsobem. 

 • ARES-14935: Účet administrátora s přístupem k rozhraní API v podřízené organizační skupině může prostřednictvím rozhraní API odstranit aplikace spravované nadřízenou organizační skupinou.

 • ARES-14983: Dochází k selhávání stránky Závislosti v systému Windows. 

 • ARES-15721: Neshoda nastavení (Nastavení a zásady -> Zásady zabezpečení -> Integrované ověření) při změně mezi děděním a přepisováním u podřízené organizační skupiny.

 • ARES-15726: Vícenásobný výběr aplikace a klávesy pro konfiguraci aplikace nefungují u aplikace IBM.

 • ARECH-15816: Nelze odstranit oblasti geofencingu. 

 • ARES-15961: Nepodařilo se uložit zásady zabezpečení. 

 • CMCM-188856: Soubory spravovaného obsahu se nezobrazují v aplikaci Content. 

 • CMEM-186012: Při každém přístupu k nabídce E-mail -> Zásady konformity i při pokusu o spuštění zásad konformity e-mailu se zákazníkovi zobrazí chybová zpráva „Došlo k chybě“.

 • CMSVC-14107: Problémy s duplicitními klíči v uložené proceduře smartGroup.SmartGroup_LoadDevicesByCriteria.

 • CRSVC-15930: Pracovní postup (Freestyle) se neaktualizuje s novou verzí aplikace. 

 • CRSVC-9720: Aktualizace obsahu popisu odchozího proxy serveru zahrnuje restart všech služeb AirWatch. 

 • CRSVC-15533: Vlastní standardní hodnoty systému Windows nefungují očekávaným způsobem. 

 • CRSVC-15601: Adresa URL je závislá na změně názvu souboru a spuštění jiného souboru. 

 • ENRL-2182: Šifrovaný řetězec pro zobrazované jméno uživatele registrace se neustále mění. 

 • FCA-192093: V části nastavení diagnostiky nejsou žádné podstránky pro administrátory AirWatch. 

 • FCA-193289: Při přidávání role administrátora používá konzola console automatické vyhledávání hesel.

 • FCA-193579: V aplikaci Workspace ONE UEM se ve výsledcích rozhraní API pro vyhledávání zařízení neshoduje celkový počet a skutečný počet zařízení.

 • FCA-194885: Neplatný formát data pro národní prostředí jiné než americké angličtiny při přiřazování interních aplikací.

 • FCA-194891: Nenačítají se karty sítě pro několik zařízení se systémem Android a zobrazuje se chyba „Došlo k neočekávané události. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého administrátora IT.“

 • FCA-195057: Při úpravách pracovního postupu Freestyle a provedení změn se v konzole UEM Console nedaří uložit změnu.

 • RUGG-8678: V konzole console se neaktualizuje IP adresa zařízení. 

 • RUGG-9078: Ve filtrovaném zobrazení Prohlížení v seznamu produktu se přepisují dotazy při vyhledávání. 

 • RUGG-9211: V konzole zmizí kategorie aplikace pro skript. 

 • RUGG-9244: UEM neposílá události Workspace ONE Assist do protokolu syslog. 

20.11.0.1 Vyřešené problémy formou opravy
 • ARES-16514: V procesu DeviceProfile_SearchByDeviceWebApps se dočasné tabulky mění na proměnné. 

 • ARES-16515: V procesu RecommendedExternalApplication_LoadAssignedApps se dočasné tabulky mění na proměnné.

 • ARES-16516: proces interrogator.ApplicationList_Save_V2 ukazuje snížení výkonu. 

20.11.0.2 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11249: Uložená procedura deviceApplication.VppLicenseReconcileByDeviceOnUnEnrollment má vliv na databázový server.

 • AMST-30228: Příkaz DeviceQuery zařazuje do fronty až 8 zpráv FastLaneWNSOutbound.

 • ARES-16567: Projevy vysoké kolize tabulky TempTable kvůli uložené proceduře Application_SearchByDevice.

 • CMSVC-14368: smartGroup.SmartGroup_Search způsobuje dlouhé čekání a celkovou pomalost procesoru.

 • FCA-195257: Změna stupně paralelismu pro uloženou proceduru mobileManagement.EnrollmentUser_DeviceGridSearch_V2.

 • MACOS-1707: Přiřazení senzoru zobrazuje pouze prvních 500 smart skupin.

 • MACOS-1708: Dosazení centra Hub 20.11.1 v UEM na systému macOS.

20.11.0.3 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-9090: Rozhraní API aplikací vrací stavový kód 500 při vyvolání na zařízení Android. 

 • ARES-16842: Profil SCEP pro systém Windows nefunguje, pokud je aktivován server proxy.

 • CRSVC-16653: Snižte dopad nákladných volání katalogu aplikací. 

 • CRSVC-16778:  Probíhají duplicitní volání rozhraní API. 

 • PPAT-8339: Při upgradu prostředí z verze 2003 (nebo vyšší) na nejnovější konzolu chybí pravidla provozu zařízení. 

20.11.0.4 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMSVC-14464: Stránka zobrazení seznamu administrátora se nenačítá. 

 • CRSVC-16873: Pokud je povolen podmíněný přístup, adresářové služby se neaktualizují. 

 • PPAT-8352: Pokud je v nastavení SDK vybrán jiný než výchozí signál DTR, nedaří se načíst konfiguraci aplikace Tunnel. 

20.11.0.5 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11282: Problémy s výkonem při ukládání posledního přijatého stavu MDM pro zařízení Apple. 

 • AAPP-11453: Problémy s výkonem databáze při načítání aktualizací zařízení na úrovni jednotlivých zařízení. 

 • ARES-17024: Migrace binárních rozsáhlých objektů aplikací uložených v databázi do souborového úložiště FileStorage a na server CDN Origin. 

20.11.0.7 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-9321: Při odhlášení koncového uživatele z robustního zařízení Android dochází k odstranění aplikací a profilů. 

 • CRSVC-17082: Deaktivace příznaku funkce DSM způsobuje protokolování chyb v prostředí produkce. 

20.11.0.9 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-30900: Do konzoly UEM Console nasazuje centrum oprav Patch Hub v2011. 

 • FCA-195543: Snižuje počet dalších hovorů z komponent smart skupin.

 • FCA-195547: Vylepšuje dobu provádění uložených procedur pro naposledy zobrazené zařízení. 

 • FCA-195548: Pro neregistrovaná zařízení nelze načíst stránku se zobrazením podrobností o zařízení. 

20.11.0.10 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11566:  Deaktivace zámku aktivace z konzoly UEM selže, pokud je aktivován ve funkci Najdi můj telefon.

20.11.0.12 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11565: Nespravovaný profil se odebere, když je stejný profil nabízen prostřednictvím konzoly UEM (bez přiřazení) a odstraněn. 

20.11.0.16 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-31385: Výsledky senzoru se z důvodu nerespektování volání OPRAVY senzorů nezobrazují na kartě senzorů. 

 • CRSVC-18271: Řeší problémy se šifrováním a podepisováním ve službách zařízení, které vedou k selháním komunikace zařízení způsobeným chybou Microsoft, která je součástí nejnovějších aktualizací systému Windows.

 • FCA-195561: Nelze hromadně odstranit zařízení. 

 • MACOS-1968: Senzory MACOS nevrací data do konzoly UEM Console. 

20.11.0.17 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMEM-186223: Služba AW.Meg.Queue.Service vykazuje konzistentní zvýšení využití paměti DS. 

 • FCA-196054: Ze stránky Podrobnosti o zařízení nebo Zobrazení seznamu zařízení nelze odstranit neregistrovaná zařízení. 

20.11.0.18 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-18756: Řeší mezeru v opravě problémů se šifrováním a podepisováním z předchozí opravy. 

20.11.0.19 Vyřešené problémy formou opravy
 • RUGG-9634: Profil certifikátu se v tiskárnách Zebra nenainstaluje. 

20.11.0.20 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-31919: Stav shody zobrazuje hodnotu „Není k dispozici“.

 • CMSVC-14781: Zlepšení výkonu funkce Přidat/Aktualizovat a změna organizační skupiny pro uživatelské rozhraní API registrace

 • CRSVC-19087: Vynucená přeinstalace profilu EG pošle další profily v konzole do stavu čekání na vyřízení. 

 • CRSVC-19206: Přidává povolený seznam v nastavení zabezpečení pro stránku dokumentace rozhraní API. 

20.11.0.21 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11808: Chybí možnosti správy pro zařízení registrovaná v aplikaci iOS Workspace ONE Hub. 

 • ARES-17905: Umožňuje administrátorovi ukládat vlastní nastavení ve formátu JSON, XML a prostém textu. Zároveň zobrazuje zprávu s upozorněním v případě neplatného formátu JSON nebo XML. 

 • CRSVC-19534: Všechny certifikáty jsou v neznámém stavu. 

 • FCA-196341: Odstranění zařízení se nezdaří, pokud není přiřazen žádný uživatel registrace. 

20.11.0.22 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-19612: Brána pro úschovu jako přihlašovací údaj pro profil serveru Exchange. 

 • CMEM-186300: E-mailové klienty jsou nesprávně blokovány kvůli zásadám konformity neaktivních zařízení. 

 • CMEM-186302: Rozhraní API zásad zařízení hlásí nesprávná data. 

20.11.0.24 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-9859: Zařízení se systémem Android se zaseknou ve stavu konformity „Není k dispozici“, když jsou události zařízení vyřizovány mimo pořadí. 

 • ARES-18100: Při použití vlastního nastavení profilu SDK nelze uložit konfiguraci XML. Chyba „Neplatný formát JSON“. 

 • CMEM-186317: U nespravovaných záznamů v zobrazení seznamu e-mailů nefunguje správně seznam povolených/zakázaných. 

 • CRSVC-20038: Když je uživatel přihlášen prostřednictvím role administrátora se všemi oprávněními k zápisu, není k dispozici možnost časového plánu.

 • CRSVC-20258: Rámec příznaku vlastnosti nefunguje očekávaným způsobem. 

20.11.0.25 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-9882: U registrace systému Android dochází při použití AOSP / uzavřené sítě k potížím. 

20.11.0.27 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11967: V detailech zařízení pro zařízení iOS se zobrazuje nesprávný počet karet SIM. 

 • CRSVC-20698: Údaj StagedSmimeCertificatePayload v databázi je nastaven na hodnotu 0x namísto NULL, což způsobilo problém při načítání certifikátů z brány pro úschovu (EG). 

 • ENRL-2761: Ověření vstupu uživatele a zpracování chyb při webové registraci. 

 • PPAT-8910: Při ukládání konfigurace aplikace Tunnel došlo kvůli problémům mikroslužby Tunnel k chybě. 

 • INTEL-29431: ETL | Spravované aplikace byly při počátečním exportu vynechány. 

 • INTEL-29430: Databáze konzoly | Kontrolní součet vynechává aplikace, které nejsou v seznamu MAL, ale jsou v seznamu IAL (spravované aplikace, které byly instalovány na zařízení přímo). 

20.11.0.28 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11965: Výchozí nastavení pro výmaz zařízení je „Zachovat datový tarif“.

 • AAPP-12047: Shoda se změnou SIM karty nefunguje na zařízeních DualSim iOS.

 • AGGL-9887: Profily s prázdnými uživatelskými certifikáty by neměly být odesílány do zařízení.

20.11.0.29 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-9987: Profily a aplikace nejsou při odhlášení přiřazeny k zařízením.

 • CRSVC-21177: Několik výzev pro SCEP nebo PKI.

20.11.0.30 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-21527: Přidána podpora odolnosti při vyhodnocování konformity.

20.11.0.31 Vyřešené problémy formou opravy
 • ARES-18821: V katalogu se aplikace nezobrazí uživatelům, kteří nejsou členy skupiny UserGroup přidané do skupiny aplikací seznamu zamítnutí.

 • ENRL-2884: Nelze zaregistrovat zařízení se systémem macOS Big Sur, když je nakonfigurována zásada omezení verze OS.

20.11.0.32 Vyřešený problém formou opravy
 • ARES-19034: Aby se zabránilo aktualizaci hodnot v nesprávných sloupcích, parametr ApplistSample vyžaduje atribut řazení.

 • AAPP-12286: Vygenerování jedinečného identifikátoru datové části v profilu konfigurace při odeslání.

20.11.0.33 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-10411: Transakce databáze způsobuje vypršení časového limitu v toku odebrání přiřazení smart skupiny při publikování aplikace.

20.11.0.34 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-10588: Mapování přidružení VPN podle aplikace občas selhává.

20.11.0.35 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-12489: Uložení vlastní aplikace se nezdaří, je-li ve stejné skupině LG přítomná stejná veřejná aplikace iOS.

 • AGGL-10590: Systém Android 10 nevyzvedává registrační záznamy.

20.11.0.36 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11566: Deaktivace zámku aktivace nefunguje u zařízení se dvěma SIM kartami.

20.11.0.37 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-10814: Nasazené systémové aplikace způsobují kritické využití šířky pásma DS při stahování.

 • ARES-20525: Volání Exists na poskytovatele CDN by se při vytváření nového objektu blob nemělo načíst z mezipaměti.

20.11.0.38 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-10859: Zařízení s logikou dávkování profilu a DS jsou mimo synchronizaci.

 • ENRL-3201: Popisný název zařízení se zobrazuje nesprávně, když je nastaven ve formátu {DeviceReportedName}.

20.11.0.39 Vyřešené problémy formou opravy
 • UM-334: Sloučení uživatelů registrace na úrovni organizačních skupin.

 • AGGL-10905: K zařízením Android nelze přiřadit aplikaci Microsoft Launcher.

20.11.0.40 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-25528: Odstraňuje použití šifrovaného parametru dotazu URL.

 • UM-7245: Oprava se nezdařila kvůli existujícím záložním tabulkám – přejmenujte záložní tabulky tak, aby byly jedinečnější.

20.11.0.42 Vyřešené problémy formou opravy
 • FCA-200867: Aktualizace rozhraní API SKUORDER, aby mohlo být do starších verzí UEM přidáno základní SKU Freestyle.

Známé problémy

Známé problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

Konzola Console
 • ARES-17237: Soubor vyhledávání nebude při přístupu prostřednictvím SSP vyřešen.

  Entita profilu se všemi vyřešenými hodnotami vyhledávání byla vyřazena a znovu se načte z databáze. Z tohoto důvodu se profil EAS nevyplní podrobnostmi o uživateli.

  Tento problém můžete vyřešit instalací z konzoly administrátora.

 • ARES-17539: Vyhledávací proměnná „EmailAddressPrompt“ pro profil iOS EAS nevybere hodnotu určenou v SSP.

  Při použití SSP se vyhledávací pole nevyřeší. Entita profilu se všemi vyřešenými hodnotami vyhledávání byla vyřazena a znovu se načetla z databáze. Výsledkem je, že v profilu EAS nejsou vyplněny informace o uživateli.

  Tento problém můžete vyřešit instalací z konzoly administrátora.

 • CMSVC-14182: Při výběru zařízení se zobrazí přiřazení štítků. 

  Je tak viditelná zastaralá funkce. To může vést k nejasnostem. 

 • ARES-18495: Zákazníci nemají přístup na stránku komponentu zajišťování aplikací, což jim brání v zobrazování nebo přidávání aplikací.

  Budete-li postupovat podle těchto kroků, uvidíte stránku „Došlo k chybě“.

  1. Přihlaste se do konzoly WS1 UEM Console.
  2. Přejděte do nabídky Zařízení > Zajišťování > Komponenty > Aplikace.
  3. Přidejte aplikaci s hlavní nebo vedlejší verzí nebo verzí sestavení vyšší než 32767.
  4. Aplikaci uložte a přejděte zpět do nabídky Zařízení > Zajišťování > Komponenty > Aplikace.

  Jako náhradní řešení odstraňte pomocí rozhraní API pro mazání MAM konkrétní aplikaci, která má hodnotu v poli verze vyšší než 32767 a způsobuje problém. Pokud byste tuto aplikaci nahráli znovu, mohl by nastat stejný problém. Toto náhradní řešení umožňuje dočasné odblokování, aby mohly být přidány další aplikace.

Apple
 • AAPP-11143: Platné certifikáty APN pro aplikace jsou při upgradu na verzi UEM, která má zastaralé certifikáty, nahrazeny neplatnými certifikáty. 

  Platné certifikáty APN pro aplikace jsou nahrazeny neplatnými certifikáty. 

  Náhradním řešením je po upgradu znovu spustit vlastní skript pro dosazení certifikátu APN.

 • MACOS-1887: V systému macOS 11 Big Sur nelze nasadit aplikaci Intelligent Hub (automatická instalace po registraci), balíčky spuštění a aplikaci Apple Business Manager (VPP).

  Klíč „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ (restrict-store-require-admin-to-install) byl v systému macOS 10.14 označen jako zastaralý. V systému macOS 11 Big Sur instalace profilu s tímto klíčem bohužel způsobí selhání aplikací nasazených pomocí nativních příkazů MDM. 

  Tento problém odstraníte vymazáním nastavení klíče „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ v libovolném profilu omezení systému macOS, který je nasazován na zařízení se systémem macOS 11+.

Správa obsahu
 • CMCM-188854: Přejmenování složky ve službě SharePoint a pokus o synchronizaci má za následek chybu 404 nebo prázdný soubor XML.

  V uživatelském rozhraní se zobrazuje chybová zpráva. 

   

 • CMCM-188952: Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole console.

  Nastavte datum vypršení platnosti jakéhokoli souboru v sekci spravovaného obsahu konzoly console. Synchronizujte zařízení a zkontrolujte informace o tomto souboru. Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole. 

  Jako náhradní řešení nastavte datum jeden den před zamýšleným datem vypršení platnosti.  

Tunnel
 • PPAT-7896: Podpisový certifikát se v některých případech nevygeneruje a neaktualizuje. 

  Instalace profilu VPN se nezdaří, pokud se zákazník při autentizaci klientu přesune od certifikační autority třetí strany k certifikační autoritě AirWatch a když odstraní a znovu přidá konfiguraci tunelování.

  Tento problém lze vyřešit kliknutím na možnost Znovu generovat v sekci autentizace klientu na stránce konfigurace aplikace Tunnel a následným publikováním profilu.

Windows
 • AMST-32922: Do zařízení se nedaří nainstalovat desktopovou aplikaci Windows přidanou prostřednictvím BSP.

  Problém nastane, když jsou aplikace BSP importovány pro Windows Phone a stejná aplikace je podporována na platformě Windows Desktop, ale administrátor provede import pro Windows Desktop. V takovém případě se instalace aplikace BSP na Windows Desktop nezdaří.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon