Zveřejněno 8. března 2021

Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí uvedených ve verzi 2102 a seznam vyřešených problémůznámých problémů.

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo a testování UAT
 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS
 • Fáze 3: Nejnovější vyhrazená prostředí

Jakmile je postupné zavádění dokončeno, oznámíme obecnou dostupnost pro místní a spravované hostované zákazníky. Další informace naleznete v článku znalostní báze

Nové funkce v této verzi

Android

 • Vylepšili jsme konzolu UEM Console, kde je nově možné vymazat heslo při přímém spuštění.
  Aplikace nejsou ve výchozím nastavení spouštěny v režimu přímého spuštění, tedy v době, kdy bylo zařízení zapnuto, ale uživatel ho neodemkl. Provedli jsme některé úpravy v konzole UEM Console, které vám umožní odeslat příkaz k vymazání hesla v aplikaci Workspace ONE Intelligent Hub pro Android, když jsou zařízení v režimu přímého spuštění. Přímé spuštění je dostupné pouze na zařízeních Android 7.0 a vyšších verzích, která podporují specifický typ šifrování na základě souborů. Další informace naleznete v části Správa zařízení Android
 • Zavedli jsme nativní prostředí pro používání zařízení Android jako sdílených zařízení. 
  Nativní Android využívající přihlášení a odhlášení u sdílených zařízení podporuje jednodušší příklady použití, které nevyžadují tolik úprav jako aplikace Launcher. Můžete vytvářet sekundární uživatele, používat jednoduchý branding, implementovat omezení a omezovat aplikace.
  Další informace naleznete v části Konfigurace sdílených zařízení Android pro zaměstnance na směnách

Chrome OS

 • Umožněte více uživatelům bezpečné sdílení stejného zařízení v rámci organizace.
  Pomocí řízených relací hosta nyní můžete v rámci organizace používat svá zařízení jako sdílená mezi více uživateli. Chromebook se tak může přihlásit a odhlásit jako sdílený uživatel. Rozdílní uživatelé tak budou sdílet stejné zařízení při procházení webu, vyhledávání zásob, v pracovních aplikacích nebo při školních zkouškách. Sdílení uživatelé mají omezený přístup k zařízení a data nelze sdílet mezi relacemi. Další informace naleznete v části Kiosek článku Správa profilu Chrome OS

Freestyle

 • Technický náhled: Naplánujte instalaci zdrojů tak, jak se vám to hodí.
  Aktualizace zařízení obsahem ke stažení, například aplikacemi, může vyžadovat hodně času a výkon zařízení během této doby často silně poklesne. Funkce Časové okno vám umožňuje naplánovat tyto aktualizace do doby mimo špičku pracovní doby, s použitím místního času zařízení. Již nebudete muset volit mezi udržením svého zařízení v aktuálním stavu a produktivitou.
  Poznámka: Časová okna lze použít pouze na pracovní postupy Freestyle. Funkce technického náhledu nejsou plně testovány a některé funkce nemusí fungovat očekávaným způsobem. Tyto náhledy ale pomáhají zlepšovat současnou funkčnost Workspace ONE UEM a navrhovat budoucí vylepšení. Další informace naleznete v části Technický náhled: Vytvoření časového okna a jeho přiřazení k zařízením

iOS

 • Kupte si a nasaďte veřejné aplikace na spravovaná zařízení tvOS.
  Nyní můžete synchronizovat, přiřazovat a nasazovat licence aplikací tvOS v konzole Workspace ONE UEM Console. Všechna nastavení dostupná pro aplikace iOS, včetně instalace, konfigurace, aktualizace a odstranění, jsou nyní dostupná také pro nasazení veřejných aplikací. Další informace naleznete v části Správa veřejných aplikací (tvOS).
 • Chcete zjistit, jaké časové pásmo je nastaveno na zařízeních Apple, aby bylo možné hodnotit změny? Nyní můžete monitorovat časové pásmo nastavené na zařízení Apple v konzole UEM. 
  V části Podrobnosti o zařízení konzoly Workspace ONE UEM Console vám umožňujeme sledovat časové pásmo hlášené zařízeními se systémy iOS, macOS a tvOS.

Rugged

 • Cloudový konektor Relay Server Cloud Connector 3.1.1 funguje jako čistě vyžádaná služba
  Nejnovější verze konektoru RSCC, verze 3.1.1, byla aktualizována tak, aby fungovala jako vyžádaná služba. To zajišťuje, že dojde k načtení dalšího manifestu poté, co provede volání pro získání konfigurace. Další informace naleznete v části Konfigurace cloudového konektoru synchronizačního serveru

Tunnel

 • Přepínejte mezi tunelováním podle aplikace a tunelováním celého zařízení. 
  Pokud zvolíte tunelování podle aplikace, bude brána v úvahu pouze aplikace nakonfigurovaná pro VPN a bude provedena akce na základě cílového FQDN/IP. Pokud zvolíte tunelování celého zařízení, veškerý provoz a aplikace budou na základě cílového FQDN/IP nasměrovány ze zařízení přes šifrovaný tunel do podnikového datového centra. Další informace naleznete v části Konfigurace pravidel síťového provozu pro tunelování podle aplikace
  Poznámka: Momentálně podporujeme režim tunelování celého zařízení pouze v nástroji Windows Tunnel Desktop Client 2.1 a vyšším.

Windows

 • Pomocí integrace Autopilot v aplikaci Workspace ONE UEM můžete zavádět připojení k doméně jak pro uživatele cloudu, tak pro místní uživatele. 
  Pro podporu hybridního připojení k doméně jsme integrovali sadu Microsoft Autopilot s aplikací Workspace ONE UEM. S novou integrací můžete proces místního připojení k doméně v prostředí Workspace ONE UEM zkombinovat s konfiguracemi zařízení Autopilot, které jsou nastaveny v prostředí Azure. Další informace o nastavení této integrace naleznete v dokumentu Integrace se sadou Microsoft Autopilot

 • Dostávejte oznámení z konzoly console a do e-mailu v okamžiku, kdy se v katalogu objeví nová verze existující aplikace.
  Nyní můžete jednoduše kliknout na možnost „Přidat aplikaci“ v oznámení z konzoly. Budete automaticky nasměrováni na aktualizaci a distribuci nové verze vaší aplikace. Můžete také aktivovat oznámení u existujících aplikací EAR jejich úpravou v části Aplikace a knihy. Další informace naleznete v části Nahrávání a konfigurace souborů Win32 pro distribuci softwaru.

 • U zařízení Windows Desktop jsme zrušili profil Uživatelská data. 
  Profil Uživatelská data jsme odstranili z konzoly Workspace ONE UEM Console. 

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

2102 Vyřešené problémy
 • AAPP-9795: Stránka Spravovaná nastavení iOS se změnila na stránku „Byla vyžádána spravovaná nastavení“.

 • AAPP-11248: Uložená procedura deviceApplication.VppLicenseReconcileByDeviceOnUnEnrollment má vliv na databázový server.    

 • AAPP-11279: Skripty pro dosazení modelu zařízení mají u zařízení iPad nekonzistentní informace.

 • AAPP-11350: Nespravovaný profil je odebrán, když je stejný profil bez přiřazení nasazen prostřednictvím konzoly UEM a odstraněn. 

 • AAPP-11501: U zařízení Apple dojde k selhání karty Aktualizace detailů zařízení.

 • AAPP-11625: Frekvence VppUsersSchedulerNotVisited je velmi agresivní.

 • AAPP-11679: Volání REST API nevytváří relaci Workspace ONE Assist pro zařízení iOS.

 • AGGL-6949: Jednotka TempDB se zaplní z důvodu procedury smartGroup.AppsForAndroidWorkAppPublishAffectedSmartGroups_Load.

 • AGGL-8256: U mobilních aplikací chybí popis aplikace.

 • AGGL-8686: Konzole UEM se nedaří vymazat starší čekající data aktualizace systému při předání výchozí hodnoty z agenta.

 • AGGL-8957: Hromadné odstranění kvůli filtru správy systému Android nerespektuje nakonfigurovaný limit hromadných akcí.

 • AGGL-9019: Přiřazení aplikace nelze přidat, pokud má název přiřazení hranaté nebo složené závorky. Stránka se zhroutí a zobrazí se chyba.

 • AGGL-9317: Při odhlášení koncového uživatele z robustního zařízení Android dochází k odstranění aplikací a profilů.

 • AGGL-9395: Ze stránky s podrobnostmi o aplikaci nelze poslat zprávu metodou push na zařízení Android.

 • AMST-29635: Definování kritérií je odstraněno voláním rozhraní API v interní aplikaci.

 • AMST-30298: Přes rozhraní API s aktuální verzí souboru nelze vytvořit aplikaci systému Windows.

 • AMST-30670: Velké písmeno ve verzi sestavení AppListSample systému Windows vede k neshodě hodnoty hash verze (aktualizace EXE/ZIP).

 • AMST-30814: Nově vytvořená administrátorská role s plným oprávněním nezobrazí nastavení „Windows Desktop“.

 • AMST-30847: Nastavení „Není nakonfigurováno“ v profilu omezení systému Windows neukládá hodnotu v profilu.

 • AMST-30923: Výsledky senzoru se nezobrazují na kartě senzorů.

 • AMST-31155: Profil F5 Edge VPN odesílá pro zařízení se systémem Windows 10 20H2 nesprávné ID aplikace.

 • AMST-31388: Popisný název se při událostech řešení potíží mění.

 • AMST-31376: V konzole UEM Console chybí klíč BitLocker.

 • AMST-31435: Po aktualizaci konzoly z verze 2010 na verzi 2101 dochází k zařazení uživatelských kontextových příkazů zařízení do fronty.

 • AMST-31493: Zásady konformity šifrování pro zařízení se systémem Windows 10 selhávají pouze u zařízení, která jsou již zaregistrovaná při aktualizaci zásad nástroje BitLocker na nejnovější verzi.

 • AMST-31061: V profilu Windows VPN nelze upravit vlastní konfiguraci XML.

 • AMST-31450: Vynucení resetování hesla systému BIOS bylo změněno na DEAKTIVOVÁNO a nelze jej vrátit na AKTIVOVÁNO.

 • ARES-7519: Nahrané obrázky u tabletů a mobilních telefonů nejsou filtrovány pro interní aplikace.

 • ARES-7835: Vyhledávací pole DeviceUDID {DeviceUid} se nenačítá z publikovaného webklipu appCatalog nebo profilu záložky v aplikaci Workspace ONE WEB.

 • ARES-16057: Vyhledávací hodnoty přidané při vytváření vlastních šablon pomocí možnosti Přidat kopírováním do výchozích šablon pro kategorii aplikace se nevyřeší.

 • ARES-16681: Profil SCEP pro systém Windows nefunguje, pokud je aktivován server proxy.

 • ARES-16710: Vylepšení výkonu pro proces ApplicationList_Save_V2.

 • ARES-16857: Nepodařilo se publikovat aplikaci z důvodu vypršení časového limitu procedury deviceApplication.SyncDevicesForPublicAndPurchasedApp.

 • ARES-16872: Akce „Zveřejnit na zařízení“ při odstranění aplikace způsobuje u některých aplikací chyby se zprávou „Přístup byl odepřen, dveře jsou zamčené“.

 • ARES-16873: Proces CreateInternalApp neověřuje, zda je objekt blob aplikace vytvořen se správným modulem.

 • ARES-16919: Stav instalace v exportu seznamu profilů vždy vrací hodnoty 0/0/0.

 • ARES-17056: U některých aplikací s velkými přiřazeními vyprší časová lhůta pro rychlý náhled počtu nainstalovaných aplikací iOS.

 • ARES-17099: Přístup k informacím o přiřazených nebo nainstalovaných aplikacích pro zařízení v organizačních skupinách na stejné úrovni.

 • CMCM-188880: Uložená procedura EnterpriseContent.ContentRepository_Search je volána cca 3000krát za hodinu.

 • CMCM-188898: Výkon vyhledávání kategorií obsahu je po upgradu platformy UEM na verzi 20.10 zpožděn.

 • CMCM-188925: Z organizační skupiny na stejné úrovni lze stahovat spravovaný obsah Workspace ONE.

 • CMCM-188958: Servery firemních souborů nejsou při použití licencování MCM viditelné.

 • CMEM-186217:  Dochází-li při přístupu k datům zařízení k chybě, končí akce „Provést kontrolu konformity“ chybou.

 • CMSVC-13695: Odstranění administrátora konzoly console s dlouhou e-mailovou adresou způsobí chybu.

 • CMSVC-14140: Událost se nezaznamená, pokud administrátor změní přiřazení štítku u zařízení.

 • CMSVC-14208: Při hromadném importu uživatelských skupin neodpovídá popisný název.

 • CMSVC-14457: Problémy s výkonností standardní procedury smartGroup.SmartGroupThumbprint_Save_V4.

 • CMSVC-14458: Stránka zobrazení seznamu administrátora se nenačítá.

 • CMSVC-14562: Kód chyby uvedený v průzkumníku rozhraní API u položky V2 API – DELETE /users/ {uuid} není správný. Uvádí, že kód chyby je 6290, ale ve skutečnosti to je 6198.

 • CRSVC-7871: VMware AirWatch má implementovánu konzolu Swagger, která je zranitelná vůči útokům DOM XSS.

 • CRSVC-15193: Záhlaví odpovědi „X-RateLimit-Reset“ pro hodnotu Rest API.

 • CRSVC-16021: CertificateStatus_LoadBySerialNumber způsobuje dlouhé čekání a vysoké vytížení procesoru, což má za následek celkovou pomalost.

 • CRSVC-16038: Možnost časového plánu není k dispozici, když se administrátor rolí se všemi oprávněními k zápisu přihlásí prostřednictvím konzoly UEM Console.

 • CRSVC-16324: Probíhají duplicitní volání rozhraní API.

 • CRSVC-16470: Role pouze pro čtení má přístup k akcím, které zde nesmí být.

 • CRSVC-16611: Proces SystemCode_DeleteAllObsolete selhává během upgradu databáze s chybou reference FK. 

 • CRSVC-16890: Zásada posledního kompromitovaného skenování ukazuje nekonformní zařízení iOS v konzole UEM.

 • CRSVC-17365: Standardní zprávy nefiltrují ve výsledcích shodu.

 • CRSVC-17471: V šabloně zprávy se zobrazuje chybný formát dat.

 • CRSVC-17954: Negeneruje se příkaz k dokončení registrace iOS DEP MDM.

 • CRSVC-17494: Hodnota EventDataList v rozhraní API EventLog zařízení vrací prázdnou hodnotu.

 • CRSVC-17807: Připojení CA se nezdařilo.

 • CRSVC-17979: Certifikáty nahrané prostřednictvím rozhraní API UploadSmimeCerts pravidelně selhávají.

 • FCA-195058: Nelze zobrazit odběr zpráv, který je větší než velikost stránky.

 • FCA-195127:  Prohlížeč Firefox zobrazuje nezabezpečenou stránku pro /MyDevice/Login.

 • FCA-195246: Při spuštění přes rozhraní API dochází u procedury Notification_LoadCount k vypršení časového limitu.

 • FCA-195357: Ve zprávě „Podrobnosti o využívání zařízení“ je více duplicitních záznamů.

 • FCA-195384: Role správy aplikací je po zavedení zdrojů přerušena.

 • FCA-195407: Za určitých okolností nelze načíst zobrazení detailů zařízení.

 • FCA-195481: Síti EAP Wi-Fi se nedaří připojit na zařízeních AE Android, když znovu zaregistrujeme zařízení, aniž bychom odstranili starý záznam zařízení z konzoly UEM Console.

 • FCA-195486: Zařízení nelze odstranit hromadně.

 • FCA-195527: Přístup k e-mailové adrese uživatele pro zařízení v organizační skupině na stejné úrovni.

 • FCA-195752: Rozhraní API V3 GET/devices/search vždy vrací ID zařízení jako 0.

 • INTEL-19803: Odstraňuje kontrolu soukromí z existujícího pole IP adresy a zavádí nové pole pro veřejnou IP adresu.

 • LUEM-169: Chyby aritmetického přetečení v důsledku nekonzistence datových typů v uložené proceduře Device_Load.

 • LUEM-180: Chyba „Stránka nebyla nalezena“ pro domovskou stránku konzoly UEM Console.

 • MACOS-1710: Role pouze pro čtení má akce, které nesmí být dostupné pro instalaci aplikace Intelligent Hub pro systém macOS.

 • MACOS-1823: Fling „Workspace ONE Mobileconfig Importer“ přestal v aplikaci UEM 20.11 fungovat.

 • MACOS-1965: Senzory nevrací data do konzoly UEM Console.

 • MACOS-1972: Dotaz AvailableOSUpdate brání aktualizacím na verzi macOS 11.2.

 • PPAT-8407: Nelze zkopírovat profil VPN.

 • PPAT-8412: Procesu upgradu se nedaří upgrade databáze z důvodu omezení cizího klíče v tabulkách, kde jsou uložené konfigurace aplikace Tunnel a data systémového kódu.

 • PPAT-8508: Nelze uložit konfiguraci aplikace Tunnel.

 • RUGG-8596: Nasazení datové části Wi-Fi s profilem certifikátu na tiskárnu Zebra nezajistí připojení k síti Wi-Fi. 

 • RUGG-9305: Rozhraní REST API v dávkovém zpracování selže s kódem chyby 500.

 • RUGG-9353: Upgrade databáze se nezdaří a objevuje se chyba omezení cizího klíče.

 • RUGG-9367: Průběžně nelze odstraňovat produkty Android.

 • RUGG-9456: Aplikace UEM neposílá podrobné události relace Workspace ONE Assist do UEM nebo protokolu syslog.

 •  RUGG-9520: Doručení produktu je pozastaveno, nebo nezpracované položky CSI.

 • RUGG-9577: Nelze spustit službu Windows Remote Assist v bezobslužném režimu s aplikací verze 2011 na počítačích připojených do služby AAD.

 • RUGG-9585 – Občasná chyba při stahování souborů ze sítě CDN, je-li aktivován systémový kód CDNEnabledForProvisioningProduct.

 • RUGG-9575 – Výjimka při zpracování aritmetického přetečení v procesu zpracování manifestu.

 • RUGG-9537 – Chyba Zakázáno konektoru RSCC, který při stahování souborů ze sítě CDN kontaktuje ContentPull.

 • RUGG-9655 – Chyba při připojování k serveru FTPS.

21.2.0.1 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11775: Synchronizace třídy se nezdaří z důvodu vypršení časového limitu SQL.

 • AAPP-11789: Aplikace Intelligent Hub nasazená prostřednictvím VPP se na zařízeních zaregistrovaných v DEP automaticky nenainstaluje. 

 • AGGL-9645: Stav shody zobrazuje v seznamu zařízení hodnotu „Není k dispozici“, což způsobuje problémy s přihlášením SSO v aplikaci Access. 

 • AMST-31918: Stav shody pro zařízení zaregistrovaná v OOBE zobrazuje hodnotu „Není k dispozici“.

 • AMST-32029: Registrace OOBE pro zařízení neprobíhá. 

 • ARES-17705: Parametr ApplistSample vyžaduje atribut seřazení, aby se zabránilo aktualizaci hodnot v nesprávných sloupcích. 

 • CMSVC-14780: Zlepšení výkonu funkce Přidat/Aktualizovat a změna organizační skupiny pro uživatelské rozhraní API registrace. 

 • CRSVC-19088: Vynucená přeinstalace profilu EG pošle další profily v konzole do stavu čekání na vyřízení. 

21.2.0.2 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11838: Pokud je podporovaným modelem pouze iPhone, opravte typ dostupnosti tak, aby zahrnoval iPad. 

21.2.0.3 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-19532: Všechny certifikáty jsou v neznámém stavu.

21.2.0.4 Vyřešené problémy formou opravy
 • PPAT-8697: Při ukládání konfigurace aplikace Tunnel došlo kvůli problémům mikroslužby Tunnel k chybě. 

 • CRSVC-19611: Brána pro úschovu jako přihlašovací údaj pro profil serveru Exchange. 

 • CRSVC-20033: Nelze odeslat profil Apple EG na zařízení, protože je zablokován ve stavu Informace čeká na vyřízení. 

 • AGGL-9699: Publikování profilu VMware Tunnel je velice pomalé pro přidávání příkazů do stavu Podrženo. 

 • AGGL-9698 Možnost Podle aplikace se v aplikaci Tunnel nezobrazuje jako povolená.

 • CMSVC-14821: Vkládání CSV je povoleno při dávkovém importu uživatelů, administrátorů a zařízení. 

 • MACOS-2108: Tlačítko Export nefunguje na kartě Detaily zařízení -> Senzory. 

 • FCA-196339: Odstranění zařízení se nezdaří, pokud není přiřazen žádný uživatel registrace. 

 • CMSVC-14761: Uživatelé registrace jsou vytvářeni/aktualizováni doménou jako prázdný řetězec namísto nulové hodnoty. 

21.2.0.5 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11789: Aplikace Intelligent Hub nasazená prostřednictvím VPP se na zařízeních zaregistrovaných v DEP automaticky nenainstaluje.

 • AAPP-11807: U registrovaných zařízení se systémem iOS chybí možnosti správy aplikace Workspace ONE Hub. 

 • AAPP-11889: Po aktualizaci typu dostupnosti aplikace na „podporováno TVOS“ se odstraní přiřazení veřejných aplikací systému iOS.

 • ARES-17983: Po uložení a publikování změny vlastní profil SDK nespustí frontu příkazů k instalaci profilu.

 • CMEM-186301: Rozhraní API zásad zařízení hlásí nesprávná data.

 • CRSVC-20147: Klientské certifikáty se po upgradu na verzi 2102 neodesílají, pokud šablona obsahuje vyhledávání rozlišujícího jména uživatele.

 • RUGG-9672: Celkový počet produktů se při použití konzoly UEM Console verze 2005 nebo novější u dotazu API GET zobrazuje vždy jako 0.

 • RUGG-9673: Kliknutím na tlačítko závislosti u produktů dojde k zobrazení chybové zprávy.

21.2.0.6 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-32271: Stránka aktualizace zařízení zobrazuje aktualizace pro všechny klienty. 

 • CRSVC-20233: Během testování výkonu byl odhalen problém s omezováním. 

21.2.0.7 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11886: Deaktivace zámku aktivace nefunguje u zařízení se dvěma SIM kartami.

 • AAPP-11911: PIV-D nemůže stáhnout odvozené přihlašovací údaje Xtec (iOS). 

 • AGGL-9819: Pokud zařízení změní organizační skupinu, není v centru Hub k dispozici katalog starších aplikací. 

 • AGGL-9820: Servery UEM někdy u rozhraní API /API/mam/apps/{deviceUdid}/{appId}/{appType}/{deviceType} odesílají odpovědi pomalu. 

 • AMST-32282: Zařízení Windows Desktop s agentem V2 a jednou nešifrovanou jednotkou není kompatibilní se zásadou SystemDriveNotEncrypted nástroje BitLocker. 

 • CMEM-186316: U nespravovaných záznamů v zobrazení seznamu e-mailů nefunguje správně seznam povolených/zakázaných. 

 • CRSVC-20184: Na době vypršení platnosti uvedené v šabloně certifikátu jsou založeny pouze zobrazené certifikáty. Certifikát se zobrazí, pokud jeho platnost vyprší za 14 dní a automatické obnovení v šabloně certifikátu je nastaveno na 14 dní nebo více. 

 • CRSVC-20257: Rámci příznaku vlastnosti se nedaří zpracovat chyby z mezipaměti.

21.2.0.8 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11903: Synchronizace třídy se nezdařila z důvodu výjimky SQL. 

 • AAPP-11909: Vygenerování jedinečného identifikátoru datové části v profilu konfigurace při odeslání. 

 • AAPP-11959: Prodleva vzorku seznamu vybraných aplikací. 

 • AAPP-11966: V detailech zařízení pro zařízení iOS se zobrazuje nesprávný počet karet SIM. 

 • ARES-18099: Při použití vlastního nastavení profilu SDK nelze uložit konfiguraci XML. Chyba „Neplatný formát JSON“. 

 • ENRL-2759: Ověření vstupu uživatele a zpracování chyb při webové registraci. 

 • CMSVC-14878: Navigace na stránce skupiny přiřazení je neaktivní. 

 • MACOS-2129: Vygenerovaný soubor XML má prázdné pole pro klíč OnDemandRules pro typ VPN F5 Access.

 • MACOS-2140: Nasazení verze 21.04 macOS Intelligent Hub do konzoly UEM Console. 

21.2.0.9 Vyřešené problémy formou opravy
 • ARES-18249: Vyhledávací proměnná „{EmailAddressPrompt}“ pro profil iOS EAS nevybere hodnotu určenou v SSP. 

 • CRSVC-20697: Údaj StagedSmimeCertificatePayload v databázi je nastaven na hodnotu 0x namísto NULL, což způsobilo problém při načítání certifikátů z brány pro úschovu (EG). 

 • CMEM-186331: Synchronizace poštovní schránky nefunguje očekávaným způsobem.

 • AAPP-12016: Krátká push oznámení pro systém iOS nefungují očekávaným způsobem.

 • AGGL-9886: Profil s prázdnými uživatelskými certifikáty by nemělo být možné odeslat do zařízení.

 • CRSVC-20702: Přidejte mezní hodnotu pro paralelní hovory v nástroji pro migraci stavu zařízení. 

21.2.0.10 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-32454: Služba datové platformy byla v zablokovaném stavu.

21.2.0.11 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-32553: Skript migrace pro vložení chybějících obnovovacích klíčů z tabulky DiskEncryptionSample. 

 • AMST-32572: Hodnota AssetNumber se nevyřeší ve formátu popisného názvu.

 • ARES-18458: Oprava globalizace pro rozhraní API greenbox za účelem načtení podrobností o aplikaci.

 • ARES-18476: Nekonzistence velikosti aplikací mezi zobrazením seznamu a zobrazením podrobností u interních aplikací.

 • CRSVC-21079: Při přidávání nové verze aplikace se nedaří aplikaci publikovat.

21.2.0.12 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-9972: Změna logiky ověřování certifikátu a přidání dalšího protokolování.

 • CRSVC-21081: Je možné odstranit smart skupinu spojenou s aktivním pracovním postupem.

 • CRSVC-21323: Karty Zobrazení podrobností aplikace > Průběh nasazení zobrazují záznamy typu pracovního postupu AWEntitySmartGroupAssignmentMap.

 • ENRL-2819: Existující záznamy zařízení v neregistrovaném stavu v konzole UEM Console nelze znovu registrovat, dokud nedojde k odstranění záznamu zařízení.

 • INTEL-30052: Pole Název výrobce se nevyplní u všech zařízení.
   

21.2.0.13 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-32681: DeviceReportedName dočasně hlásí nesprávně, což způsobuje, že certifikáty, které byly v té době odeslány, mají nesprávnou hodnotu SubjectName.

 • CRSVC-21322: Aktualizujte nástroj pro migraci a vytvořte zařízení s novým klientem.

 • CRSVC-21578: Nelze načíst zobrazení seznamu zařízení.

 • MACOS-2233: Možnost Instalovat aplikaci Intelligent Hub pro macOS není k dispozici.

 • PPAT-9164: Události se nespouštějí, když se stav shody zařízení změní z hodnoty „Probíhá kontrola konformity“.

21.2.0.14 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-12167 Intelligent Hub nezasílá data o poloze a geofencing nefunguje očekávaným způsobem.

 • ARES-18723 Uživatel změnil zobrazenou výzvu v centru Hub pro iOS po upgradu konzoly Console na verzi 2102

 • CMSVC-15166: Limity hromadných akcí by neměly vracet hodnotu 403

 • ENRL-2864 Nelze zaregistrovat zařízení se systémem macOS Big Sur, když je nakonfigurována zásada omezení verze OS

 • FCA-197667 Exporty zobrazení seznamu zařízení selhávají z důvodu vypršení časového limitu

21.2.0.15 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-33027: Exporty zobrazení seznamu zařízení selhávají z důvodu vypršení časového limitu.

 • AMST-33138: Načtení přiřazení skriptu vyvolá chybu v případě, že název přiřazení skriptu má více než 64 znaků.

21.2.0.16 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11909: Vygenerování jedinečného identifikátoru datové části v profilu konfigurace při odeslání.

 • AGGL-10361: Akce zařízení s rozšířeným pracovním profilem by měly podporovat změnu nebo vymazání pracovního hesla.

 • AMST-33160: V uživatelském rozhraní konzoly chybí statistiky o výkonu mezipaměti větve.

 • RUGG-9936: Výmaz LocationGroup se při vyprazdňování neplatných ukázkových dat nezdařil.

21.2.0.17 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMEM-186444: Při volání do služby stavu zařízení byla zaznamenána chyba.

 • CMEM-186445: Přidejte kontroly, abyste předešli vzniku výjimek při užívání služby stavu zařízení.

 • CRSVC-23107: Na stránce přehledu zařízení nebyla rozpoznána SIM karta.

21.2.0.18 Vyřešené problémy formou opravy
 • ENRL-3005: Problémy s databází.

 • CMSVC-15365: V podřízené organizační skupině nelze vytvořit účet administrátora služby AD.

 • AAPP-12454: Uložená procedura zatěžuje procesor databázového serveru.

 • AGGL-10486: Na zařízeních Android používajících aplikaci CICO se mění vlastní popisný název.

21.2.0.19 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-12435: Profilu iOS VPN IKEv2 se nedaří uložit nastavení EAP.

 • ARES-19825: Porušení omezení primárního klíče.

21.2.0.20 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-10614: Profil Katalog aplikací se po migraci DA->PO neaplikuje.

 • CMSVC-15505: Je třeba protokolovat ID uživatele registrace při sloučení uživatelských skupin.

21.2.0.21 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-12615: Nezdařila se registrace v případě vlastní registrace DEP a autentizace proxy. 

21.2.0.22 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMCM-189354: V konzole UEM Console nelze přejít na 3. úroveň složky v úložišti se systémem souborů NFS.

21.2.0.23 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-34103: Podmínky použití OOBE se musí vejít na obrazovku.

 • ARES-20524: Volání Exists na poskytovatele CDN by se při vytváření nového objektu blob nemělo načíst z mezipaměti.

 • AGGL-10813: Nasazené systémové aplikace způsobují kritické využití šířky pásma DS při stahování. 

21.2.0.24 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMCM-189388: Předání vlastních atributů AD do brány CG za účelem autentizace CBA.

21.2.0.26 Vyřešený problém formou opravy
 • RUGG-10356:  Zařízení Zebra – Nastavení proxy konfigurované jako součást profilu fázování Wi-Fi (Workspace ONE UEM) se neaplikuje, proto se registrace zastaví.

21.2.0.27 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-25526: Odstraňuje použití šifrovaného parametru dotazu URL.

21.2.0.29 Vyřešené problémy formou opravy
 • FCA-200865: Aktualizace rozhraní API SKUORDER, aby mohlo být do starších verzí UEM přidáno základní SKU Freestyle.

21.2.0.32 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-27213: Aktualizuje nárok „org_location_group_id“ pro použití parametru OrganizationgroupId zákazníka namísto globálního parametru OrganizationgroupId v případě, že dochází k přihlášení.

 • RUGG-10568: [SPIKE] Zjišťuje, zda lze knihovnu jQuery upgradovat na verzi 1.12.

21.2.0.36 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-11652: Žádné přepsání existujícího sériového čísla zástupným číslem.

21.2.0.39 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-30570: Oprava zablokování uložených procedur.

21.2.0.40 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-31188: Nástroj pro migraci služby oprávnění se při změně přihlašovacích údajů databáze nemůže připojit k databázi.

Známé problémy

Známé problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

Konzola Console
 • ARES-17319: Pokud zákazník zabalí příkazy v <atomic> elementu pro vlastní datovou část, stav pracovního postupu nebude hlášen jako dokončený. Instalace profilu se nicméně dokončí. To má vliv pouze na hlášení stavu pracovního postupu v této situaci.

  Tento problém se týká logiky generování údaje SyncML ve službách zařízení. Pro zjištění, zda je profil omaDM nainstalován, je údaj SyncML aktualizován příkazy mezipaměti uzlu, které obsahují UUID profilu. Implementace přidá položku mezipaměti uzlu, pokud je <atomic> element na začátku údaje SyncML, my ale tuto přidanou položku mezipaměti uzlu v SyncML zpracováváme i v případě, že je <atomic> kdekoli v údaji SyncML.

  Pokud k takovému problému dojde, zkontrolujte vlastní datové části SyncML pro libovolné <atomic> elementy a odstraňte je.

 • ARES-17539: Soubor vyhledávání nebude při přístupu prostřednictvím SSP vyřešen.

  Entita profilu se všemi vyřešenými hodnotami vyhledávání byla vyřazena a znovu se načte z databáze. Z tohoto důvodu se profil EAS nevyplní podrobnostmi o uživateli.

  Tento problém můžete vyřešit instalací z konzoly administrátora.

 • AMST-32922: Do zařízení se nedaří nainstalovat desktopovou aplikaci Windows přidanou prostřednictvím BSP.

  Problém nastane, když jsou aplikace BSP importovány pro Windows Phone a stejná aplikace je podporována na platformě Windows Desktop, ale administrátor provede import pro Windows Desktop. V takovém případě se instalace aplikace BSP na Windows Desktop nezdaří.

 • ENRL 2860: Pokud má zákazník zásady omezení seznamu povolených nebo zakázaných položek na základě verze OS zařízení, nemusí být tato omezení zařízeními dodržována.

  Aplikace UEM má verze OS nasazovány ve formátu „název OS hlavní verze>.podverze>.sestavení>“. Když se vygeneruje zásada, aplikace UEM uloží nasazené ID OS pro danou zásadu. Při registraci zařízení sdělí verzi OS ve formátu řetězce „hlavní verze>.podverze>.sestavení>.“ Během registrace se aplikace UEM pokusí vyřešit ID verze OS tak, že nejprve vyhledá verzi OS podle nasazené hodnoty. Systém jej nyní vyřeší vyhledáním názvu verze OS podle obsahu. Výsledkem je, že pokud řetězec obsahuje jiná verze OS, může být opravena nesprávná verze OS.

Content
 • CMC188970: Administrátorovi s rolí správce aplikací se zobrazuje nabídka aplikace Content.

  Přihlaste se do konzoly UEM Console pomocí role správce aplikací. Všimněte si, že se administrátorovi zobrazuje položka nabídky aplikace Content. Klikněte na položku nabídky aplikace Content. Budete požádáni o konfiguraci aplikace Workspace ONE Access a stránka aplikace Workspace ONE Access nebude pro roli správce aplikací přístupná.

 • CMCM-188926: Možnost Zrušit odhlášení se po odhlášení nezobrazí. 

  Přihlášení nebo odhlášení ve službě SharePoint pomocí aplikace Content nefunguje očekávaným způsobem.

  Jako náhradní řešení mohou uživatelé soubory nahrát zpět na web.

 • CMCM-188952: Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole console.

  Nastavte datum vypršení platnosti jakéhokoli souboru v sekci spravovaného obsahu konzoly console. Synchronizujte zařízení a zkontrolujte informace o tomto souboru. Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole. 

  Jako náhradní řešení nastavte datum jeden den před zamýšleným datem vypršení platnosti.  

Apple
 • AAPP-11689: Profil IKEv2 VPN není správně nakonfigurován. 

  Profilu iOS VPN typu IKEv2 se nedaří uložit zaškrtávací políčko EAP.

 • MACOS-1887: V systému macOS 11 Big Sur nelze nasadit aplikaci Intelligent Hub (automatická instalace po registraci), balíčky spuštění a aplikaci Apple Business Manager (VPP).

  Klíč „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ (restrict-store-require-admin-to-install) byl v systému macOS 10.14 označen jako zastaralý. V systému macOS 11 Big Sur instalace profilu s tímto klíčem bohužel způsobí selhání aplikací nasazených pomocí nativních příkazů MDM. 

  Tento problém odstraníte vymazáním nastavení klíče „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ v libovolném profilu omezení systému macOS, který je nasazován na zařízení se systémem macOS 11+.

 • AAPP-12501: Při odhlášení zařízení iOS není odstraněn profil omezení.

  K odstranění profilu a instalaci dochází tehdy, když se zařízení přesouvají na stejné úrovni během přihlašování/odhlašování nebo ručního přesunu a konečná organizační skupina zařízení není v hierarchii profilu.

  Jako náhradní řešení proveďte následující kroky:

  1. Přeřaďte profil do vyšší organizační skupiny.
  2. Tabulku DPDP je nutné aktualizovat o vzorek profilu. (Vzorová úloha plánovače aktualizuje profily všech zařízení do 4 hodin.)
  3. Po aktualizaci vzorku pro všechna zařízení v tabulce DPDP uložte a publikujte profil, aby byla zahájena synchronizace profilu a příkaz pro odstranění byl zařazen do fronty.
Freestyle
 • ARES-17497: Když zákazník zabalí příkazy v <atomic> elementu pro vlastní datovou část, stav pracovního postupu není hlášen jako dokončený. Instalace profilu je však úspěšná. V takovém případě toto ovlivňuje pouze hlášení stavu pracovního postupu.

  Tento problém se týká logiky generování údaje SyncML ve službách DeviceServices. Pro určení, zda je profil OmaDM nainstalován, je údaj SyncML aktualizován příkazy mezipaměti uzlu, které obsahují identifikátor UUID profilu. Implementace přidá položku mezipaměti uzlu, pokud je <atomic> element na začátku údaje SyncML, my ale tuto přidanou položku mezipaměti uzlu v SyncML zpracováváme i v případě, že je <atomic> element kdekoli v údaji SyncML.

  Pokud k takovému problému dojde, zkontrolujte vlastní datové části SyncML pro libovolné <atomic> elementy a odstraňte je.

 • CRSVC-23531: Zákazníci používající pracovní postupy Freestyle v technickém náhledu nemohou přijímat pracovní postupy pro určitá zařízení.

  Chcete-li naplánovat synchronizaci aplikace DSM / pracovního postupu, vyžadují služby centra Hub uživatelskou relaci. Pokud uživatel není přihlášen z důvodu chybějící uživatelské relace, synchronizace aplikace DSM nebude naplánována a pracovní postupy nebudou na zařízeních synchronizovány.

  Pro tento problém nemáme žádné řešení.

Windows
 • HUBW-5856: Na zařízení nelze spustit pracovní postupy skriptu na vyžádání.

  K problému dochází, pokud je verze konzoly Console 2102 nebo nižší a zařízení je současně registrováno v centru Hub (verze 2105 nebo vyšší). Při takové kombinaci nelze na zařízení provádět pracovní postupy skriptu na vyžádání.

  Pro tento problém nemáme žádné řešení.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon