Zveřejněno 8. března 2021

Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí uvedených ve verzi 2102 a seznam vyřešených problémůznámých problémů.

Nové funkce v této verzi

Android

 • Vylepšili jsme konzolu UEM Console, kde je nově možné vymazat heslo při přímém spuštění.
  Aplikace nejsou ve výchozím nastavení spouštěny v režimu přímého spuštění, tedy v době, kdy bylo zařízení zapnuto, ale uživatel ho neodemkl. Provedli jsme některé úpravy v konzole UEM Console, které vám umožní odeslat příkaz k vymazání hesla v aplikaci Workspace ONE Intelligent Hub pro Android, když jsou zařízení v režimu přímého spuštění. Přímé spuštění je dostupné pouze na zařízeních Android 7.0 a vyšších verzích, která podporují specifický typ šifrování na základě souborů. Další informace naleznete v části Správa zařízení Android
 • Zavedli jsme nativní prostředí pro používání zařízení Android jako sdílených zařízení. 
  Nativní Android využívající přihlášení a odhlášení u sdílených zařízení podporuje jednodušší příklady použití, které nevyžadují tolik úprav jako aplikace Launcher. Můžete vytvářet sekundární uživatele, používat jednoduchý branding, implementovat omezení a omezovat aplikace.
  Další informace naleznete v části Konfigurace sdílených zařízení Android pro zaměstnance na směnách

Chrome OS

 • Umožněte více uživatelům bezpečné sdílení stejného zařízení v rámci organizace.
  Pomocí řízených relací hosta nyní můžete v rámci organizace používat svá zařízení jako sdílená mezi více uživateli. Chromebook se tak může přihlásit a odhlásit jako sdílený uživatel. Rozdílní uživatelé tak budou sdílet stejné zařízení při procházení webu, vyhledávání zásob, v pracovních aplikacích nebo při školních zkouškách. Sdílení uživatelé mají omezený přístup k zařízení a data nelze sdílet mezi relacemi. Další informace naleznete v části Kiosek článku Správa profilu Chrome OS

Freestyle

 • Technický náhled: Naplánujte instalaci zdrojů tak, jak se vám to hodí.
  Aktualizace zařízení obsahem ke stažení, například aplikacemi, může vyžadovat hodně času a výkon zařízení během této doby často silně poklesne. Funkce Časové okno vám umožňuje naplánovat tyto aktualizace do doby mimo špičku pracovní doby, s použitím místního času zařízení. Již nebudete muset volit mezi udržením svého zařízení v aktuálním stavu a produktivitou.
  Poznámka: Časová okna lze použít pouze na pracovní postupy Freestyle. Funkce technického náhledu nejsou plně testovány a některé funkce nemusí fungovat očekávaným způsobem. Tyto náhledy ale pomáhají zlepšovat současnou funkčnost Workspace ONE UEM a navrhovat budoucí vylepšení. Další informace naleznete v části Technický náhled: Vytvoření časového okna a jeho přiřazení k zařízením

iOS

 • Kupte si a nasaďte veřejné aplikace na spravovaná zařízení tvOS.
  Nyní můžete synchronizovat, přiřazovat a nasazovat licence aplikací tvOS v konzole Workspace ONE UEM Console. Všechna nastavení dostupná pro aplikace iOS, včetně instalace, konfigurace, aktualizace a odstranění, jsou nyní dostupná také pro nasazení veřejných aplikací. Další informace naleznete v části Správa veřejných aplikací (tvOS).
 • Chcete zjistit, jaké časové pásmo je nastaveno na zařízeních Apple, aby bylo možné hodnotit změny? Nyní můžete monitorovat časové pásmo nastavené na zařízení Apple v konzole UEM. 
  V části Podrobnosti o zařízení konzoly Workspace ONE UEM Console vám umožňujeme sledovat časové pásmo hlášené zařízeními se systémy iOS, macOS a tvOS.

Tunnel

 • Přepínejte mezi tunelováním podle aplikace a tunelováním celého zařízení. 
  Pokud zvolíte tunelování podle aplikace, bude brána v úvahu pouze aplikace nakonfigurovaná pro VPN a bude provedena akce na základě cílového FQDN/IP. Pokud zvolíte tunelování celého zařízení, veškerý provoz a aplikace budou na základě cílového FQDN/IP nasměrovány ze zařízení přes šifrovaný tunel do podnikového datového centra. Další informace naleznete v části Konfigurace pravidel síťového provozu pro tunelování podle aplikace
  Poznámka: Momentálně podporujeme režim tunelování celého zařízení pouze v nástroji Windows Tunnel Desktop Client 2.1 a vyšším.

Windows

 • Pomocí integrace Autopilot v aplikaci Workspace ONE UEM můžete zavádět připojení k doméně jak pro uživatele cloudu, tak pro místní uživatele. 
  Pro podporu hybridního připojení k doméně jsme integrovali sadu Microsoft Autopilot s aplikací Workspace ONE UEM. S novou integrací můžete proces místního připojení k doméně v prostředí Workspace ONE UEM zkombinovat s konfiguracemi zařízení Autopilot, které jsou nastaveny v prostředí Azure. Další informace o nastavení této integrace naleznete v dokumentu Integrace se sadou Microsoft Autopilot

 • Dostávejte oznámení z konzoly a do e-mailu v okamžiku, kdy se v katalogu objeví nová verze existující aplikace.
  Nyní můžete jednoduše kliknout na možnost „Přidat aplikaci“ v oznámení z konzoly. Budete automaticky nasměrováni na aktualizaci a distribuci nové verze vaší aplikace. Můžete také aktivovat oznámení u existujících aplikací EAR jejich úpravou v části Aplikace a knihy. Další informace naleznete v části Nahrávání a konfigurace souborů Win32 pro distribuci softwaru.

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

2102 Vyřešené problémy
 • AAPP-9795: Stránka Spravovaná nastavení iOS se změnila na stránku „Byla vyžádána spravovaná nastavení“.

 • AAPP-11248: Uložená procedura deviceApplication.VppLicenseReconcileByDeviceOnUnEnrollment má vliv na databázový server.    

 • AAPP-11279: Skripty pro dosazení modelu zařízení mají u zařízení iPad nekonzistentní informace.

 • AAPP-11350: Nespravovaný profil je odebrán, když je stejný profil bez přiřazení nasazen prostřednictvím konzoly UEM a odstraněn. 

 • AAPP-11501: U zařízení Apple dojde k selhání karty Aktualizace detailů zařízení.

 • AAPP-11625: Frekvence VppUsersSchedulerNotVisited je velmi agresivní.

 • AAPP-11679: Volání REST API nevytváří relaci Workspace ONE Assist pro zařízení iOS.

 • AGGL-6949: Jednotka TempDB se zaplní z důvodu procedury smartGroup.AppsForAndroidWorkAppPublishAffectedSmartGroups_Load.

 • AGGL-8256: U mobilních aplikací chybí popis aplikace.

 • AGGL-8686: Konzole UEM se nedaří vymazat starší čekající data aktualizace systému při předání výchozí hodnoty z agenta.

 • AGGL-8957: Hromadné odstranění kvůli filtru správy systému Android nerespektuje nakonfigurovaný limit hromadných akcí.

 • AGGL-9019: Přiřazení aplikace nelze přidat, pokud má název přiřazení hranaté nebo složené závorky. Stránka se zhroutí a zobrazí se chyba.

 • AGGL-9317: Při odhlášení koncového uživatele z robustního zařízení Android dochází k odstranění aplikací a profilů.

 • AGGL-9395: Ze stránky s podrobnostmi o aplikaci nelze poslat zprávu metodou push na zařízení Android.

 • AMST-29635: Definování kritérií je odstraněno voláním rozhraní API v interní aplikaci.

 • AMST-30298: Přes rozhraní API s aktuální verzí souboru nelze vytvořit aplikaci systému Windows.

 • AMST-30670: Velké písmeno ve verzi sestavení AppListSample systému Windows vede k neshodě hodnoty hash verze (aktualizace EXE/ZIP).

 • AMST-30814: Nově vytvořená administrátorská role s plným oprávněním nezobrazí nastavení „Windows Desktop“.

 • AMST-30847: Nastavení „Není nakonfigurováno“ v profilu omezení systému Windows neukládá hodnotu v profilu.

 • AMST-30923: Výsledky senzoru se nezobrazují na kartě senzorů.

 • AMST-31155: Profil F5 Edge VPN odesílá pro zařízení se systémem Windows 10 20H2 nesprávné ID aplikace.

 • AMST-31376: V konzole UEM Console chybí klíč BitLocker.

 • AMST-31435: Po aktualizaci konzoly z verze 2010 na verzi 2101 dochází k zařazení uživatelských kontextových příkazů zařízení do fronty.

 • AMST-31493: Zásady konformity šifrování pro zařízení se systémem Windows 10 selhávají pouze u zařízení, která jsou již zaregistrovaná při aktualizaci zásad nástroje BitLocker na nejnovější verzi.

 • AMST-31061: V profilu Windows VPN nelze upravit vlastní konfiguraci XML.

 • AMST-31450: Vynucení resetování hesla systému BIOS bylo změněno na DEAKTIVOVÁNO a nelze jej vrátit na AKTIVOVÁNO.

 • ARES-7519: Nahrané obrázky u tabletů a mobilních telefonů nejsou filtrovány pro interní aplikace.

 • ARES-7835: Vyhledávací pole DeviceUDID {DeviceUid} se nenačítá z publikovaného webklipu appCatalog nebo profilu záložky v aplikaci Workspace ONE WEB.

 • ARES-16057: Vyhledávací hodnoty přidané při vytváření vlastních šablon pomocí možnosti Přidat kopírováním do výchozích šablon pro kategorii aplikace se nevyřeší.

 • ARES-16681: Profil SCEP pro systém Windows nefunguje, pokud je aktivován server proxy.

 • ARES-16710: Vylepšení výkonu pro proces ApplicationList_Save_V2.

 • ARES-16857: Nepodařilo se publikovat aplikaci z důvodu vypršení časového limitu procedury deviceApplication.SyncDevicesForPublicAndPurchasedApp.

 • ARES-16872: Akce „Zveřejnit na zařízení“ při odstranění aplikace způsobuje u některých aplikací chyby se zprávou „Přístup byl odepřen, dveře jsou zamčené“.

 • ARES-16873: Proces CreateInternalApp neověřuje, zda je objekt blob aplikace vytvořen se správným modulem.

 • ARES-16919: Stav instalace v exportu seznamu profilů vždy vrací hodnoty 0/0/0.

 • ARES-17056: U některých aplikací s velkými přiřazeními vyprší časová lhůta pro rychlý náhled počtu nainstalovaných aplikací iOS.

 • ARES-17099: Přístup k informacím o přiřazených nebo nainstalovaných aplikacích pro zařízení v organizačních skupinách na stejné úrovni.

 • CMCM-188880: Uložená procedura EnterpriseContent.ContentRepository_Search je volána cca 3000krát za hodinu.

 • CMCM-188898: Výkon vyhledávání kategorií obsahu je po upgradu platformy UEM na verzi 20.10 zpožděn.

 • CMCM-188925: Z organizační skupiny na stejné úrovni lze stahovat spravovaný obsah Workspace ONE.

 • CMCM-188958: Servery firemních souborů nejsou při použití licencování MCM viditelné.

 • CMEM-186217:  Dochází-li při přístupu k datům zařízení k chybě, končí akce „Provést kontrolu konformity“ chybou.

 • CMSVC-13695: Odstranění administrátora konzoly s dlouhou e-mailovou adresou způsobí chybu.

 • CMSVC-14140: Událost se nezaznamená, pokud administrátor změní přiřazení štítku u zařízení.

 • CMSVC-14208: Při hromadném importu uživatelských skupin neodpovídá popisný název.

 • CMSVC-14457: Problémy s výkonností uložené procedury smartGroup.SmartGroupThumbprint_Save_V4.

 • CMSVC-14458: Stránka zobrazení seznamu administrátora se nenačítá.

 • CMSVC-14562: Kód chyby uvedený v průzkumníku rozhraní API u položky V2 API – DELETE /users/ {uuid} není správný. Uvádí, že kód chyby je 6290, ale ve skutečnosti to je 6198.

 • CRSVC-7871: VMware AirWatch má implementovánu konzolu Swagger, která je zranitelná vůči útokům DOM XSS.

 • CRSVC-15193: Záhlaví odpovědi „X-RateLimit-Reset“ pro hodnotu Rest API.

 • CRSVC-16021: CertificateStatus_LoadBySerialNumber způsobuje dlouhé čekání a vysoké vytížení procesoru, což má za následek celkovou pomalost.

 • CRSVC-16038: Možnost časového plánu není k dispozici, když se administrátor rolí se všemi oprávněními k zápisu přihlásí prostřednictvím konzoly UEM Console.

 • CRSVC-16324: Probíhají duplicitní volání rozhraní API.

 • CRSVC-16470: Role pouze pro čtení má přístup k akcím, které zde nesmí být.

 • CRSVC-16611: Proces SystemCode_DeleteAllObsolete selhává během upgradu databáze s chybou reference FK. 

 • CRSVC-16890: Zásada posledního kompromitovaného skenování ukazuje nekonformní zařízení iOS v konzole UEM.

 • CRSVC-17365: Standardní zprávy nefiltrují ve výsledcích shodu.

 • CRSVC-17471: V šabloně zprávy se zobrazuje chybný formát dat.

 • CRSVC-17954: Negeneruje se příkaz k dokončení registrace iOS DEP MDM.

 • CRSVC-17494: Hodnota EventDataList v rozhraní API protokolu událostí zařízení vrací prázdnou hodnotu.

 • CRSVC-17807: Připojení CA se nezdařilo.

 • CRSVC-17979: Certifikáty nahrané prostřednictvím rozhraní API UploadSmimeCerts pravidelně selhávají.

 • FCA-195058: Nelze zobrazit odběr zpráv, který je větší než velikost stránky.

 • FCA-195127:  Prohlížeč Firefox zobrazuje nezabezpečenou stránku pro /MyDevice/Login.

 • FCA-195246: Při spuštění přes rozhraní API dochází u procedury Notification_LoadCount k vypršení časového limitu.

 • FCA-195357: Ve zprávě „Podrobnosti o využívání zařízení“ je více duplicitních záznamů.

 • FCA-195384: Role správy aplikací je po zavedení zdrojů přerušena.

 • FCA-195407: Za určitých okolností nelze načíst zobrazení detailů zařízení.

 • FCA-195481: Síti EAP Wi-Fi se nedaří připojit na zařízeních AE Android, když znovu zaregistrujeme zařízení, aniž bychom odstranili starý záznam zařízení z konzoly UEM Console.

 • FCA-195486: Zařízení nelze odstranit hromadně.

 • FCA-195527: Přístup k e-mailové adrese uživatele pro zařízení v organizační skupině na stejné úrovni.

 • FCA-195752: Rozhraní API V3 GET/devices/search vždy vrací ID zařízení jako 0.

 • INTEL-19803: Odstraňuje kontrolu soukromí z existujícího pole IP adresy a zavádí nové pole pro veřejnou IP adresu.

 • LUEM-169: Chyby aritmetického přetečení v důsledku nekonzistence datových typů v uložené proceduře Device_Load.

 • LUEM-180: Chyba „Stránka nebyla nalezena“ pro domovskou stránku konzoly UEM Console.

 • MACOS-1710: Role pouze pro čtení má akce, které nesmí být dostupné pro instalaci aplikace Intelligent Hub pro systém macOS.

 • MACOS-1823: Fling „Workspace ONE Mobileconfig Importer“ přestal v aplikaci UEM 20.11 fungovat.

 • MACOS-1965: Senzory nevrací data do konzoly UEM Console.

 • MACOS-1972: Dotaz AvailableOSUpdate brání aktualizacím na verzi macOS 11.2.

 • PPAT-8407: Nelze zkopírovat profil VPN.

 • PPAT-8412: Procesu upgradu se nedaří upgrade databáze z důvodu omezení cizího klíče v tabulkách, kde jsou uložené konfigurace aplikace Tunnel a data systémového kódu.

 • PPAT-8508: Nelze uložit konfiguraci aplikace Tunnel.

 • RUGG-8596: Nasazení datové části Wi-Fi s profilem certifikátu na tiskárnu Zebra nezajistí připojení k síti Wi-Fi. 

 • RUGG-9305: Rozhraní REST API v dávkovém zpracování selže s kódem chyby 500.

 • RUGG-9353: Upgrade databáze se nezdaří a objevuje se chyba omezení cizího klíče.

 • RUGG-9367: Průběžně nelze odstraňovat produkty Android.

 • RUGG-9456: Aplikace UEM neposílá podrobné události relace Workspace ONE Assist do UEM nebo protokolu syslog.

 •  RUGG-9520: Doručení produktu je pozastaveno, nebo nezpracované položky CSI.

 • RUGG-9577: Nelze spustit službu Windows Remote Assist v bezobslužném režimu s aplikací verze 2011 na počítačích připojených do služby AAD.

 • AMST-31388: Popisný název se při událostech řešení potíží mění.

21.2.0.1 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11775: Synchronizace třídy se nezdaří z důvodu vypršení časového limitu SQL.

 • AAPP-11789: Aplikace Intelligent Hub nasazená prostřednictvím VPP se na zařízeních zaregistrovaných v DEP automaticky nenainstaluje. 

 • AGGL-9645: Stav shody zobrazuje v seznamu zařízení hodnotu „Není k dispozici“, což způsobuje problémy s přihlášením SSO v aplikaci Access. 

 • AMST-31918: Stav shody pro zařízení zaregistrovaná v OOBE zobrazuje hodnotu „Není k dispozici“.

 • AMST-32029: Registrace OOBE pro zařízení neprobíhá. 

 • ARES-17705: Parametr ApplistSample vyžaduje atribut seřazení, aby se zabránilo aktualizaci hodnot v nesprávných sloupcích. 

 • CMSVC-14780: Zlepšení výkonu funkce Přidat/Aktualizovat a změna organizační skupiny pro uživatelské rozhraní API registrace. 

 • CRSVC-19088: Vynucená přeinstalace profilu EG pošle další profily v konzole do stavu čekání na vyřízení. 

21.2.0.2 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-11838: Pokud je podporovaným modelem pouze iPhone, opravte typ dostupnosti tak, aby zahrnoval iPad. 

21.2.0.3 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-19532: Všechny certifikáty jsou v neznámém stavu.

Známé problémy

Známé problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

Apple
 • AAPP-11689: Profil IKEv2 VPN není správně nakonfigurován. 

  Profilu iOS VPN typu IKEv2 se nedaří uložit zaškrtávací políčko EAP.

 • MACOS-1887: V systému macOS 11 Big Sur nelze nasadit aplikaci Intelligent Hub (automatická instalace po registraci), balíčky spuštění a aplikaci Apple Business Manager (VPP).

  Klíč „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ (restrict-store-require-admin-to-install) byl v systému macOS 10.14 označen jako zastaralý. V systému macOS 11 Big Sur instalace profilu s tímto klíčem bohužel způsobí selhání aplikací nasazených pomocí nativních příkazů MDM. 
   

  Tento problém odstraníte vymazáním nastavení klíče „Požadovat heslo administrátora pro instalaci nebo aktualizaci aplikací“ v libovolném profilu omezení systému macOS, který je nasazován na zařízení se systémem macOS 11+.

Konzola Console
 • ARES-17319: Pokud zákazník zabalí příkazy v <atomic> elementu pro vlastní datovou část, stav pracovního postupu nebude hlášen jako dokončený. Instalace profilu se nicméně dokončí. To má vliv pouze na hlášení stavu pracovního postupu v této situaci.

  Tento problém se týká logiky generování údaje SyncML ve službách DeviceServices. Pro zjištění, zda je profil omaDM nainstalován, je údaj SyncML aktualizován příkazy mezipaměti uzlu, které obsahují UUID profilu. Implementace přidá položku mezipaměti uzlu, pokud je <atomic> element na začátku údaje SyncML, my ale tuto přidanou položku mezipaměti uzlu v SyncML zpracováváme i v případě, že je <atomic> kdekoli v údaji SyncML.

  Pokud k takovému problému dojde, zkontrolujte vlastní datové části SyncML pro libovolné <atomic> elementy a odstraňte je.

   

 • ARES-17237: Soubor vyhledávání nebude při přístupu prostřednictvím SSP vyřešen.

  Entita profilu se všemi vyřešenými hodnotami vyhledávání byla vyřazena a znovu se načte z databáze. Z tohoto důvodu se profil EAS nevyplní podrobnostmi o uživateli.

  Tento problém můžete vyřešit instalací z konzoly administrátora. 

   

Content
 • CMC188970: Administrátorovi s rolí správce aplikací se zobrazuje nabídka aplikace Content.

  Přihlaste se do konzoly UEM Console pomocí role správce aplikací. Všimněte si, že se administrátorovi zobrazuje položka nabídky aplikace Content. Klikněte na položku nabídky aplikace Content. Budete požádáni o konfiguraci aplikace Workspace ONE Access a stránka aplikace Workspace ONE Access nebude pro roli správce aplikací přístupná.

 • CMCM-188926: Možnost Zrušit odhlášení se po odhlášení nezobrazí. 

  Přihlášení nebo odhlášení ve službě SharePoint pomocí aplikace Content nefunguje očekávaným způsobem.

  Jako náhradní řešení mohou uživatelé soubory nahrát zpět na web.

 • CMCM-188952: Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole.

  Nastavte datum vypršení platnosti jakéhokoli souboru v sekci spravovaného obsahu konzoly. Synchronizujte zařízení a zkontrolujte informace o tomto souboru. Datum vypršení platnosti souboru je vždy o jeden den více, než je nastaveno v konzole. 

  Jako náhradní řešení nastavte datum jeden den před zamýšleným datem vypršení platnosti.  

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon