Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí uvedených ve verzi 2109 a seznam vyřešených problémůznámých problémů.

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo, sdílené akce SaaS UAT a nejnovější režim UAT
 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS
 • Fáze 3: Nejnovější režim prostředí

Jakmile je postupné zavádění dokončeno, oznámíme obecnou dostupnost pro místní a spravované hostované zákazníky. Další informace naleznete v článku znalostní báze

Příprava na podzimní vydání 2021 od společnosti Apple

Zjistěte více o chystaných podzimních vydáních 2021 pro společnost Apple. Další informace naleznete v části Příprava na podzimní vydání 2021 od společnosti Apple.

Nové funkce v této verzi

Console

 • Přiřazení výchozího profilu SDK k aplikaci iOS Intelligent Hub je nyní jednodušší.
  Již nemusíte ručně přiřazovat výchozí profil SDK k aplikaci iOS Intelligent Hub, protože aplikace Workspace ONE UEM ho přiřadí za vás. Toto vylepšení řeší několik problémů, mezi které patří nekonzistentní posílání zpráv metodou push z konzoly UEM Console, profily SDK zablokované ve frontě, potíže s registrací zařízení prostřednictvím aplikace Intelligent Hub pro systém iOS a nekonzistence výzev k registraci. Nastavení aplikace Intelligent Hub a výchozího profilu SDK naleznete v konzole Workspace ONE UEM Console v části Skupiny a nastavení > Všechna nastavení > Zařízení a uživatelé > Apple Apple iOS > Nastavení centra Intelligent Hub.
 • Vyčistili jsme seznam podporovaných verzí aplikace Launcher.
  Ukončili jsme podporu aplikace Workspace ONE Launcher v1 a v2. Tyto verze již nebude možné vybírat v rozevírací nabídce Aplikace služby. Chcete-li mít přístup ke všem novým funkcím, musíte upgradovat aplikaci Workspace ONE Launcher na nejnovější verzi. Další informace naleznete v dokumentu Informace o verzi aplikace VMware Workspace ONE Launcher
 • Maximalizujte výsledky vyhledávání pomocí zástupných znaků v globálním vyhledávání UEM.
  Nyní můžete ve svých globálních vyhledáváních používat zástupné znaky s hvězdičkou, které zlepší výsledky vyhledávání. Další informace naleznete v dokumentu Globální vyhledávání.
 • Aplikace Workspace ONE UEM a Workspace ONE Access již nesdílejí konfigurace pro aplikace SaaS, zásady přístupu a virtuální aplikace. Tyto funkce pro správu aplikací lze snadno najít v konzole aplikace Workspace ONE Access Console. Další informace naleznete v dokumentu Dokumentace aplikace Workspace ONE Access
 • Obnovili jsme odkaz UEM Monitor pro přístup k aplikaci Workspace ONE Intelligence.
  Máte-li účet Cloud Services, můžete nyní přistupovat k aplikaci Workspace ONE Intelligence prostřednictvím tlačítka Monitor v hlavní nabídce. Další informace naleznete v dokumentu Console Monitor.
 • Mějte pod kontrolou odvolávání certifikátu na základě jeho vzorkování.
  Můžete určit dobu odvolání certifikátů zařízení, pokud ve vzorku chybějí. Pokud se rozhodnete deaktivovat dané nastavení, aplikace Workspace ONE UEM neodvolá certifikáty u těch zařízení, jejichž certifikáty ve vzorku chybí. Ruční odvolání a odvolání během rušení registrace budou navíc fungovat i v případě, že je nastavení deaktivováno.
 • Již brzy – podpora aplikace Workspace ONE UEM na zařízeních se systémem Linux. 
  Rádi bychom vám tuto novou funkci poskytli co nejdříve, ale budeme ji povolovat postupně, abychom zajistili úspěšné nasazení. Tuto funkci budete moci využívat v nadcházejících měsících, kdy ji globálně nasadíme v prostředích SaaS. Až bude k dispozici, všimnete si změn ve vašem uživatelském rozhraní, například přidání Linuxu jako platformy ve filtrech, smart skupinách a nastavení. Také při vytváření profilů v aplikaci Workspace ONE UEM budete mít možnost vybrat systém Linux. V nadcházejících týdnech oznámíme vydání odpovídající aplikace Workspace ONE Intelligent Hub pro systém Linux spolu s veškerou dokumentací potřebnou k tomu, abyste mohli využívat tyto nové nabídky od týmu Workspace ONE.
 • Jako výchozí prostředí profilu jsme pro systémy Android a tvOS nastavili nové uživatelské rozhraní založené na datech.
  Nyní můžete snadno a rychle konfigurovat a nasazovat profily Android a tvOS s použitím nového uživatelského prostředí profilu DDUI. Tento nový datový model zahrnuje nová rozvržení datové části, možnosti vyhledávání a shrnutí profilu. Nová architektura uživatelského rozhraní založená na datech umožňuje společnosti VMware rychleji poskytovat nové funkce profilu. Informace týkající se profilů Android naleznete v části Jak konfigurovat profily Android a profilů Apple tvOS v části Profily Apple tvOS.
 • Vylepšili jsme atestaci SafetyNet o kontrolu Hardware_Backed
  Nyní si můžete vybrat, které typy hodnocení z atestace SafetyNet jsou považovány za důvěryhodnou součást detekce kompromitovaných zařízení se systémem Android. Další informace naleznete v části Aplikace / Nastavení a zásady / Zásady zabezpečení.

Windows

 • Zařízení se systémem Windows 10 lze konfigurovat prostřednictvím integrace nástroje VMware Dynamic Environment Manager (DEM) s aplikací Workspace ONE UEM.
  Integrovali jsme nástroj DEM s aplikací Workspace ONE UEM, což vám umožňuje nasadit konfigurační profil nástroje DEM na spravovaná zařízení se systémem Windows Desktop (Windows 10) pomocí aplikace UEM. Chcete-li použít profil nástroje DEM, instalací konzoly pro správu nástroje DEM vytvořte konfigurační soubory nástroje DEM a poté tyto soubory použijte nasazením nástroje DEM FlexEngine na spravovaná zařízení. Cílovou stránku této integrace naleznete v nástroji Workspace ONE UEM v nabídce Skupiny a nastavení > Konfigurace > Dynamic Environment Manager. Profil najdete v aplikaci Workspace ONE UEM v nabídce Zdroje > Profily a standardní hodnoty > Profily > Přidat > Přidat profil > Windows > Windows Desktop > Profil zařízení. Další informace naleznete v části Profily pro zařízení Windows DesktopDokumentace nástroje DEM.
 • Vylepšili jsme mechanismus obnovení zařízení pro Windows Desktop.
  Když obnovíte a znovu zaregistrujete dříve registrovaná zařízení v aplikaci Workspace ONE UEM, původní záznam zařízení se znovu použije v konzole Workspace ONE UEM Console. Opětovné použití původního záznamu zařízení eliminuje potřebu duplicitních záznamů v konzole. Toto vylepšení se týká fyzických zařízení, ale ne virtuálních počítačů.
 • Provedli jsme vylepšení výkonu při dotazování zařízení se systémem Windows Desktop na metadata aktualizací Windows.

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

Vyřešené problémy ve verzi 2109
 • AAPP-10674: Během registrace aplikace Web pro více konfigurací se na zařízení zobrazuje zpráva „Došlo k chybě“.

 • AAPP-11502: Intelligent Hub se zobrazí v rozevíracím seznamu v části Detaily zařízení > Další akce > Najít zařízení, a to i v případě, že je zařízení iOS registrováno přes aplikaci Web a centrum Hub v něm není nainstalováno.

 • AAPP-12511: Když je třídě přiřazena nová aplikace VPP, neodesílá se globální profil „ShowSpecificApps“ do zařízení ASM.

 • AAPP-12292: Všechny profily kanálu zařízení zobrazují nesprávný stav instalace na sdílených iPadech ABM.

 • AAPP-12398: U zakoupené aplikace není k dispozici událost odstranění aplikace.

 • AAPP-12494: Při odhlášení zařízení nedojde k odstranění profilu omezení.

 • AAPP-12426: Vytváří index pro sloupec RecommendedExternalApplicationID v tabulce PurchasedAppAssigment.

 • AAPP-12464: Nemonitorovaná zařízení s aktivovanou funkcí FindMy zobrazují zámek aktivace jako deaktivovaný.

 • AAPP-12508: Nekonzistentní informace v aktualizacích zařízení pro iOS.

 • AGGL-9885: Aplikace Launcher se nikdy nestáhne do zařízení ani po úspěšné instalaci profilu aplikace Launcher.

 • AGGL-10166: Chybí seznam spravovaných aplikací (ManagedApplicationList) pro určitou aplikaci.

 • AGGL-10227: Hromadné rozhraní API Setmanagedconfigurationfordevices není voláno pro všechna přiřazená zařízení.

 • AGGL-10422: Možnost nabídky Restart zařízení není k dispozici pro zařízení Android Enterprise AOSP.

 • AGGL-10438: Profily se nevztahují na zařízení.

 • AGGL-10463: Při odstranění profilu nebo odvolání certifikátu by rozšíření mělo být schopno certifikát odstranit.

 • AGGL-10502: Mapování přidružení VPN podle aplikace občas selhává.

 • AGGL-10546: V rozhraní DDUI nelze upravit profil aplikace Launcher, když je do ní přidáno příliš mnoho aplikací.

 • AGGL-10549: Aplikace HCL Verse nefunguje na zařízeních Android Enterprise se zabezpečenou e-mailovou bránou SEG V2.

 •  AGGL-10611: Firemní výmaz dle shody selže při výmazu znovu registrovaného zařízení.

 • AGGL-10579: Uložení profilu oprávnění způsobí selhání konzoly.

 • AGGL-10583: Pokud není možné použít všechny aplikace, nejsou odstraněny z obchodu Play Store.

 • AGGL-10599: Profil hesla (Android) s počátečním nastaveným heslem „vmware1!“ nenastaví správně heslo v zařízení.

 • AGGL-10658: Profily Android se v zařízeních nedaří automaticky instalovat.

 • AGGL-10676: Omezení metody zadávání nefunguje.

 • AGGL-10708: Když je jako jazyk vybraná portugalština, nelze v rozhraní DDUI upravit profil aplikace Launcher.

 • AMST-32724: Zaregistrovaná zařízení nejsou označena štítky.

 • AMST-33356: Registrace OOBE se nezdařila, aktivovalo se upozornění na sledování stavu.

 • AMST-33442: Možnost připojení k doméně se v konzole nezobrazuje jako dostupná.

 • AMST-33500: Profil automatické aktualizace veřejné aplikace je v konzole UEM Console nesprávně označen jako „Odebraný“, zůstává přitom v zařízení.

 • AMST-33529: Přiřazení připojení k doméně po úpravě pomíchají skupiny přiřazení.

 • AMST-33570: Pokud existují parametry nasazení pro připojení k doméně, odstranění organizace zákazníka se nezdaří a objeví se chyba databáze.

 • AMST-33650: Zařízení se systémem Windows 10 nehlásí přesnou polohu.

 • AMST-33759: Chybějící senzory v nabídce Zdroje > Senzory.

 • ARES-19768: Pokud aktuální verze souboru začíná číslicí 0, volání rozhraní API /begininstall za účelem vytvoření aplikace Windows 10 selže.

 • ARES-19777: Časový limit RetryScheduler_ProcessSuccessfulStatuses uložené procedury.

 • ARES-19786: Příkaz hromadné instalace se nevygeneruje, pokud je počet vybraných zařízení vyšší než 50.

 • ARES-19934: Nelze uložit a publikovat profil s velkým počtem přiřazení.

 • ARES-19970: U aplikace Boxer pro systém Android nefunguje příkaz AppDefaultBrowserExceptions.

 • ARES-20013: Kopírování přiřazení aplikace poškozuje konfiguraci aplikace.

 • ARES-20049: Zákazník nemůže zobrazit seznam zařízení v konzole UEM Console.

 • CMCM-189114: U formátu souboru .ODS chybí možnost Otevřít v.

 • CMCM-189134: Úložiště obsahu se nezobrazují v aplikaci Content.

 • CMCM-189167: Úložiště se zobrazují v seznamu, ale nesynchronizují se v aplikaci Content.

 • CMEM-186155: Problém s nahráním duplicitního certifikátu.

 • CMEM-186419: Vypršení časového limitu rozhraní API.

 • CMEM-186470: Provedení kontroly konformity selže, pokud se v zařízení MEM nenachází žádný záznam zařízení. 

 • CMSVC-15408: Aktualizace atributů uživatele adresáře prostřednictvím rozhraní API.

 • CMSVC-15506: Volání rozhraní API pro vyhledávání ve smart skupině nevrací správný počet výjimek.

 • CRSVC-22816: Stav standardní hodnoty čeká po opětovném použití na restart.

 • CRSVC-23783: Jakmile jsou na zařízení aplikovány zásady standardních hodnot, dojde k odebrání zásad QoS.

 • CRSVC-23287: Profil certifikátu se nedaří nainstalovat na zařízení, objevuje se chyba „Stav odpovědi Scep: Čeká na vyřízení; Informace o selhání: BadAlg“ pro obecnou integraci SCEP.

 • CRSVC-23688: Nelze zkopírovat žádné starší profily systému Android s datovou částí Omezení.

 • CRSVC-23765: Chybová zpráva „Nelze načíst certifikáty S/MIME“ v aplikaci iOS Boxer 21.04.1. 

 • CRSVC-23814: Proces selže během upgradu databáze s nulovými prostoji.

 • CRSVC-24142: Po upgradu chybí možnost šablony.

 • ENRL-2943: Při změně volby „Přepsat“ na „Zdědit“ na stránce Nastavení registrace se událost nezapíše do protokolu v části Události konzoly Console v aplikaci UEM.

 • ENRL-2956: Popisný název založený na vyhledávání vlastního atributu.

 • ENRL-2976: V uložené proceduře EnrollmentToken_Search byla zaznamenána rozsáhlá udělená paměť.

 • FCA-197073: Když se dotazujete na zařízení iOS vícekrát za sebou, konzola Console neaktualizuje čas posledního zobrazení.

 • FCA-197985: IP adresa Wi-Fi se pro některá zařízení v zobrazení seznamu zařízení nevyplní.

 • FCA-198106: Argumenty v oznámení o vypršení platnosti profilu zajišťování se nezobrazují správně.

 •  FCA-198219: Obavy týkající se stavu databáze.

 • FCA-198233: Zpráva push odeslaná na všechna zařízení v organizační skupině.

 •  FCA-198458: Okno úpravy přiřazení aplikace se občas nenačte.

 • FCA-198464: Pokud nastavíte, aby se neshromažďovaly údaje pro vyhrazená firemní zařízení, neshromažďují se údaje o poloze sdíleného zařízení. 

 • FCA-198997: Vyhledávání v mřížce zařízení vrací záznamy ze šifrovaných hodnot.

 • FCA-199084: V detailech zařízení se systémem Big Sur se nezobrazuje verze OS.

 • INTEL-30971: Zpráva služby Intelligence pro uživatele není konzistentní.

 • INTEL-32640: Ve zprávě uživatele aplikace Intelligence chybí hodnoty v polích „jméno manažera“ a „název hostitele“.

 • INTEL-32641: Export delta Interrogator.SecurityInformationSample aktualizuje u typu zařízení 12 stav šifrování na hodnotu 0.

 • IOTSVC-124: Odkazy řídicího panelu na přehled o operačním systému v zobrazení seznamu zařízení nejsou nadále správně filtrovány.

 • LUEM-291: Na kartě se souhrnem podrobností o zařízení se nesprávně zobrazuje popisný název zařízení.

 • MACOS-2478: Při přidávání nových verzí dodržujte konzistenci UUID podřízených datových částí, aby se zabránilo uvolňování systémových rozšíření.

 • MACOS-2348: Šifrovací klíč disku je uschován v konzole UEM Console na zařízeních se systémem macOS, která již nejsou šifrována.

 • MACOS-2432: Zařízení se systémem macOS nevymažou nevyřízené příkazy profilu po zrušení přiřazení profilu kvůli změně organizační skupiny.

 • MACOS-2474: Vlastní příkaz MDM byl odeslán do uživatelského kanálu.

 • RUGG-10006: Organizační skupina byla zablokována ve fázi „PROBÍHÁ ODSTRAŇOVÁNÍ“.

 • CRSVC-22714: Karta akce Shoda v konzole Console selže.

 • AAPP-12774: Rozhraní API ScheduleOSUpdate selže v aplikaci UEM 2105.

 • AAPP-12809: APN pro oznámení o vypršení platnosti aplikace pro AirWatch Container a AirWatch Inbox.

 • AGGL-10704: Nastavení „Povolit automatické plnění“ se nikdy nedeaktivuje v uživatelském rozhraní konzoly datové části omezení.

 • AGGL-10772: Chybějící konfigurace v profilu kopírování aplikace Launcher v rámci rozhraní DDUI.

 • AGGL-10797: Po upgradu na verzi 2107 a povolení DDUI FF se nedaří načíst některé profily aplikace Android Launcher.

 • AMST-33838: Export profilu brány Windows Firewall prostřednictvím rozhraní API nezahrnuje všechny hodnoty.

 • AMST-33898: Při použití nižší organizační skupiny nelze provést autentizaci pro aplikaci Drop Ship Provisioning na webu TechDirect.

 • AMST-33903: Nově vytvořené a zaregistrované zařízení, které bylo vytvořeno za pomoci bitové kopie systému Windows 10 x64 a zaregistrováno v centru Hub verze 21.5.4, nezpracovává příkazy k instalaci aplikací.

 • AMST-33982: Služba Windows Update ukazuje, že odvolání schválení pro aktualizaci funkce selhalo. 

 • AMST-34074: Aplikace Windows se po firemním resetu znovu nenainstalují ve verzi 2105 a vyšší.

 • ARES-20326: Vyhledávání profilu podle UniqueKey způsobuje kolizi.

 • ARES-20461: Příznak DSM není v rozhraní API poskytnut.

 • ARES-20495: Přidání organizační skupiny k přiřazení způsobí selhání konzoly.

 • ARES-20504: Příkazy pro instalaci aplikací nejsou u interních aplikací zařazeny do fronty, dokud není verze aplikace publikována. 

 • RUGG-10236: Neočekávaná chyba při kliknutí na možnost Zařízení -> Zajišťování -> Zobrazení seznamu produktů v konzole UEM Console.

 • LUEM-291: Na kartě se souhrnem podrobností o zařízení se nesprávně zobrazuje popisný název zařízení.

 • FCA-199468: Šablony zpráv nezobrazují v uživatelském rozhraní konzoly celý obsah zprávy.

 • CMCM-189381: Opětovné stažení souborů Office365 Sharepoint v aplikaci Content.

 • CMSVC-15690: Koncový bod REST API nestránkuje správně.

 • CRSVC-24392: Nedaří se odstranit pracovní postup ze zobrazení seznamu pracovních postupů.

 • CRSVC-24419: Při přidávání filtru „platforma“ do zobrazení seznamu zařízení se nezobrazí okno „Poslat zprávu“.

 • FCA-199037: Branding u šablon zpráv nefunguje ve verzi 21.05 UEM očekávaným způsobem.

 • CRSVC-24526: Při použití odkazů na webové služby selhává autentizace certifikátu SSL a vytváří dočasný klíč.

 • CRSVC-24709: Po upgradu aplikace UEM na verzi 2105 a 2107 selhává připojení Pulse VPN.

 • ENRL-3153: Vykreslování kódu QR.

 • ENRL-3171: Smart skupiny se po změně organizační skupiny zařízení na základě rozsahu sítě neaktualizují.

 • CRSVC-24515: Informace o telefonu, aktuálním operátorovi a domácím operátorovi se v seznamu zařízení zobrazují jako soukromé, a to i v případě, že je nastavení ochrany osobních údajů nastaveno na hodnotu Zobrazit.

 • CRSVC-24099: Pokud se nastavení ochrany osobních údajů v podřízené organizační skupině změní na hodnotu Zdědit, data GPS se neaktualizují.

 • ARES-20520: Vyhledávací hodnota v šabloně e-mailu používá e-mailovou adresu noreply@company.com namísto e-mailové adresy podpory registrace.

 • ARES-20564: Nelze publikovat aplikace, které mají hodnocení přiřazení vyšší než 255.

 • AGGL-10800: Telefonní číslo nelze po upgradu konzoly na verzi 2107 použít jako vyhledávací hodnotu v konfiguraci aplikace.

 • AAPP-12506: Nezdařila se registrace v případě vlastní registrace DEP a autentizace proxy.

 • AGGL-10726: Zařízení Android nezobrazují údaje o poloze v podřízené organizační skupině, v nadřízené organizační skupině tento problém není.

 • AMST-33988: Zařízení se po registraci DSP nesynchronizují.

 • ARES-20442: Přidání přiřazení aplikace selže a dojde k interní chybě serveru 500.

 • CMCM-189335: Problém synchronizace s aplikací Sharepoint O365.

 • CMCM-189369: Velké množství volání uložené procedury z paměti.

 • CRSVC-24331: Rozhraní API se po upgradu na verzi 21.7.0.2 nenačítá.

 • INTEL-33360: Chybí data aplikace Intelligence.

 • MACOS-2595: Do sledovaného zařízení se nedaří nainstalovat profil iOS s povolením odstranění s autentizací.

 • MACOS-2609: Spouštěcí balíček macOS není na nově registrovaných zařízeních zařazen do fronty k instalaci.

 • PPAT-9841: Sada pravidel provozu zařízení s porty se v konzole Console a databázi nevyplní.

 • AGGL-10815: Pomalé zavádění nové veřejné aplikace.

21.9.0.1 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-25077: Vysoké využití procesoru/paměti službou Plánovač.

21.9.0.2 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-10807: Po upgradu na verzi 2107 a povolení DDUI FF se nedaří načíst některé profily aplikace Android Launcher.

 • FCA-199992: Verze aplikací v pracovních postupech se neuznají, pokud se vrátíte z nejnovější dostupné verze na předchozí verzi.

 • UM-376 Sloučení uživatelů registrace na úrovni organizačních skupin.

 • CRSVC-25204: Upgrade prostředí s nulovými prostoji: Upgrade databáze časů provozuschopnosti se nezdařil.

21.9.0.4 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-34506: Do konzoly UEM Console nasazuje v2107.7 Patch Hub.

21.9.0.6 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-34558: Zátěž clusteru DS způsobená příkazy systému Windows ApproveUpdate.

21.9.0.8 Vyřešené problémy formou opravy
 • UM-7181: Občasné přeskočení automatické synchronizace skupiny LDAP u zákazníka

 • FCA-199939:  Aktualizace odkazu znalostní báze a přesunutí příznaku funkce do procesu tvorby.

 • CRSVC-25284: Selhání připojení testu certifikátu pro dynamický certifikát NDES.        

 • CMSVC-15851: Profily vyloučené ze smart skupiny nebyly při publikování odstraněny.   

 • AMST-34544: Profil brány firewall pro zařízení Windows Desktop neumožňuje po svém uložení upravovat rozsahy IP adres.

 • AMST-34507: Nastavení perzistence systému Windows je viditelné, i když funkce není GA.

 • AMST-34251: Nelze přidat aplikaci EAR.

 • AGGL-10967: Profil hesla systému Android by měl skrýt minimální délku pro úrovně obsahu „Jakýkoli“ a „Slabá biometrie“.

 • AGGL-10966: Profily rozhraní DDUI povolují pouze 5 záložek s přihlašovacími údaji.

 • AAPP-13033: Nastavení tapety Apple platí i v případě vypnutí všech možností.

21.9.0.9 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-34644: Zpracování migrace pro identifikátor UUID přiřazení revize.

 • CRSVC-25204: Upgrade databáze časů provozuschopnosti se nezdařil.

 • INTEL-34750: Upgrade databáze se nezdařil.

 • UM-7184: Aktualizace hodnoty EnrollmentUser LocationGroupUUID není dávková.

21.9.0.11 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-13147 Po úpravě podrobností o zařízení nelze zobrazit přiřazené aplikace VPP z katalogu.

 • CRSVC-25439: Zásady konformity zobrazují pouze šablony zpráv definované ve stejné organizační skupině jako zásady konformity.

 • FCA-199596: Zásady konformity pro využití mobilních dat nehlásí správný stav.

 • CRSVC-25258: AU01PSQL02 – Pomalost konzoly Console hlášená více zákazníky, zátěž serveru.

 • AAPP-13124: ID balíčků v části Skrýt aplikace profilu Omezení jsou po upgradu prázdná.

 • CRSVC-25352: [Baseline] Chyba připojení mikroslužby standardních hodnot při načítání stránky standardních hodnot v UEM.

 • CRSVC-25502: Deaktivuje příznak funkce dotazování na standardní hodnoty.

 • FCA-200438: Ve verzi 2109 přepíná příznak OrganizationGroupDeleteRestrictionFeatureFlag na Dev.

 • CRSVC-25638: Mění příznak CertificateRevocationBySampleFeatureFlag zpět na testování.

21.9.0.12 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-34665: Příkaz k odebrání se při odstranění aplikace z UEM nesprávně zaměřuje.

 • CRSVC-25667: Zpráva „Certifikát s blížícím se vypršením platnosti“ vrací neúplné výsledky.

 • CMEM-186551: Při požadavku brány SEG na zásady zařízení byla zjištěna chyba.

 • CMEM-186551: Při požadavku brány SEG na zásady zařízení byla zjištěna chyba.

 • AGGL-11036: Konfigurace profilu aplikace Launcher se zřejmě při provádění úprav v profilu vrací ke starší hodnotě.

 • FCA-200699: Nelze přiřadit již publikované aplikace. Na nové aplikace to nemá vliv.

 • AGGL-11081: Profil aplikace Launcher pro systém Android nezobrazuje v nástroji Canvas povolenou aplikaci.

21.9.0.13 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-34765: Vytvoření uživatele fázování Drop Ship Provisioning, odvolání tokenu a opravy tlačítka synchronizace.

 • CMCM-189505: Nahrávání velkých souborů PDF způsobí nedostupnost webové konzoly.

 • CRSVC-25524: Odstraňuje použití šifrovaného parametru dotazu URL.

 • CRSVC-25792: Časové okno – Časové okno není správně aktualizováno, pokud je národní prostředí administrátora konzoly nastaveno na jiné než americké.

 • CRSVC-25839: Nové registrace aplikace Boxer se po upgradu Workspace ONE UEM 2109 nedaří prostřednictvím brány SEG připojit k místnímu serveru Exchange.

 • UM-7244: Oprava se nezdařila kvůli existujícím záložním tabulkám – přejmenujte záložní tabulky tak, aby byly jedinečnější.

21.9.0.15 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-25878: Při pokusu o načtení zobrazení seznamu certifikátů došlo k chybě.

 • FCA-200846: Při pokusu o protokolování opravy v prostředí SaaS došlo k chybě.

 • ARES-21185: Na stránce Zobrazit zařízení se objevují prázdné výsledky.

 • CRSVC-25904: Při pokusu o instalaci profilu s certifikátem se zobrazila chyba „Žádost o certifikát neúspěšná“.

 • AGGL-11180: Katalog ukazuje nesprávnou verzi, pokud existují sledování Prod a Beta.

21.9.0.16 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-13257: Výjimka se zobrazuje ve více prostředích.

 • FCA-200863: Aktualizace rozhraní API SKUORDER, aby mohlo být do starších verzí UEM přidáno základní SKU Freestyle.

21.9.0.17 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-34860: Profil KIOSK – Windows Kiosk Business načítá všechny pozastavené příkazy, což vede ke vzniku výjimek v paměti.

 • AMST-34850: I po deaktivaci příznaku HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag dochází ke sloučení záznamů ze zařízení.

21.9.0.19 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-11198: DDUI – Odstraní komponenty uživatelského rozhraní z datové části aplikace Launcher, které nejsou podporovány ve verzi 2109.

21.9.0.20 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-26468:  Pracovní postup – Omezí velikost důvodu v rámci stavu kroku pracovního postupu.

 • CRSVC-26376: Blokované procesy SQL v databázi WMT PROD.

21.9.0.21 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-26588: Aktualizuje nárok „org_location_group_id“ pro použití parametru OrganizationgroupId zákazníka namísto globálního parametru OrganizationgroupId v případě, že dochází k přihlášení.

21.9.0.22 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-35064: Chybné atributy zařízení – ID typu registrace – při zrušení registrace / opětovné registraci.

 • CRSVC-26609: Analyzuje a adresuje selhání ES HC v proceduře.

 • ARES-21560: Odvozené profily přihlašovacích údajů nezařadí příkaz k odstranění do fronty po synchronizaci DeviceSync.

21.9.0.23 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-35182: Nově registrovaná zařízení se systémem Windows 10 instalují verzi x86 služby AppDeploymentAgent.

 • RUGG-10570: Zjišťuje, zda lze knihovnu jQuery upgradovat na verzi 1.12.
   

21.9.0.24 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-26590: Podrobnosti o zařízení – časová rozmezí – seznam zobrazuje nesprávné datum plánu.

 • CRSVC-27369: Zvýšení limitu uživatelského jména SMTP z 64 na 255 znaků.

 • AMST-35263: Zpoždění při zpracování příkazů pro instalaci/odebrání v systému Windows pro aplikace a profily.

 • CRSVC-26678: Optimalizace uložené procedury CoreAndDefaultAttributes_Update

 • CRSVC-26919: Odstranění indexu IX_DeviceExtendedProperties_RowVersion.

 • AMST-35205: Došlo k souběhu DM a HUB, který způsobuje problémy s registrací.

 • RUGG-10703: Kopírování a úpravy existujícího zřizovacího profilu vytvoří kopii profilu v sekci Zařízení > Profily a zdroje.

21.9.0.25 Vyřešené problémy formou opravy
 • FS-816: Oprava backportu pro souběh úprav pracovních postupů.

 • AGGL-11458: Datová část oprávnění generuje neplatný soubor XML.

21.9.0.26 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-35481: V profilu šifrování Windows nelze najít možnost „Povolit rozšířený kód PIN při spuštění“.

 • CRSVC-27630: Odstraňte mrtvé záznamy ze Stavu zařízení, které jsou odstraněny z kanonického mazání.

 • AMST-35502: Odstranění organizační skupiny se nezdaří, pokud mají registrovaní uživatelé také přiřazení ProfilePayloadIdentifierOnDevice.

21.9.0.28 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-35587: Nasadit verzi opravy v2107.9 centra Hub do UEM.

 • AGGL-11397: DDUI – chybějící opravy backportu po 2109 GA.

 • AMST-35625: Aktualizujte parametry nasazení MSI u nasazených aplikací pro Windows.

21.9.0.29 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-11416: Nelze nastavit administrativní heslo spouštěcího programu s více než 10 znaky.

 • AMST-35628: Zákazník čelí problému s registrací rozhraní VDI hostovaných v prostředí Azure. Centrum Hub se při spuštění zablokuje na stránce „Počkejte, než načteme váš pracovní prostor“.

 • INTEL-37305: Intelligence – hodnota podmíněná obnovovacím klíčem neodpovídá UEM.

 • AMST-35679: Při úpravách aplikace Win32 v konzole dojde k chybě „,Identifikovat aplikaci podle‘ je povinné pole“, a to i v případě, že je přidána hodnota.

 • CMCM-189669: Předejte vlastní atributy Active Directory do ContentGateway pro autentizaci na základě certifikátu.

 • AGGL-11577: Zákazníkovi se při úpravách profilů DDUI systému Android zobrazuje „Chyba Spaceman“.

 • AGGL-11551:  Příkazy hesla pro vymazání zařízení se systémem Android nefungují.

 • AGGL-11524: Při ukládání nového nebo existujícího profilu oprávnění pro systém Android došlo k chybě.

21.9.0.30 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-11678: DDUI je přerušeno formátem data certifikátu v profilech systému Android.

 • AMST-35756: Při registraci VDI převezme nejnovější registrované zařízení záznam stávajícího zařízení.

 • CMSVC-16056: Přidejte nový postup pro rozhraní API v1 skupiny přiřazení bez počtu zařízení.

 • AGGL-11653: Sériové číslo zařízení vlastníka profilu systému Android 12 „HubNoSerial“.

 • FCA-202432: Chyba konzoly UEM při přechodu na Zařízení > Zásady konformity > Protokol událostí.

21.9.0.32 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMEM-186609: E-mailový profil je po upgradu zařízení se systémem iOS na verzi systému iOS 14.8 a iOS 15 (se zásadami konformity) znovu publikován.

 • CMCM-189751: Odstranění systémového kódu klíče knihovny SDK CONTENT Locker způsobuje přepsání.

 • AMST-35881: Nelze změnit pole Verze při použití kritéria Soubor existuje pro desktopové aplikace systému Windows.

 • AMST-35815: Objekty blob obsluhované službami Directory Services, i když se nachází v CDN, a typ úložiště nastaven na 1.

21.9.0.33 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-29040: Nepodařilo se nainstalovat profil S/MIME z důvodu chyby „Certifikát je používán vícekrát“.

 • INTEL-38427: Intelligence – hodnota podmíněná obnovovacím klíčem neodpovídá UEM.

 • CRSVC-28590:  Neplatné heslo pro uložení certifikátu GSX.

21.9.0.34 Vyřešené problémy formou opravy
 • INTEL-38429: Proveďte analýzu selhání kontrolního součtu u značek zahrnujících speciální znaky.

 • AMST-36009: Operátor detekce aplikace Větší než nebo rovno nefunguje.

 • AAPP-13900: Přidružení licencí VPP se nezruší.

 • AMST-35839: Vyprázdnit pevně kódované klíče z konfiguračních souborů.

21.9.0.35 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-29795: Certifikáty S/MIME se zdají být v databázi poškozeny.

 • AMST-36171: U AuthenticationToken_Load vyprší během registrace časový limit.

21.9.0.36 Vyřešené problémy formou opravy
 • FCA-203267: Vymazání zařízení bylo pro zařízení zahájeno, i když správce v průběhu zruší požadavek.

 • ENRL-3449: Datum zrušení registrace má v aplikaci Intelligence hodnotu Null.

 • AMST-36288: Deaktivujte příznak funkce HardwareDeviceIdentifierForWindows.

 • AGGL-11997: Seznam povolených adres URL / seznam zakázaných adres URL pro Chrome nefunguje s nejnovějšími verzemi aplikace Chrome.

21.9.0.37 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-36173: CN1191 Obrovský počet vypršení časových limitů v interrogator.windowsinformationsample_save SP

 • AMST-36333: Odkaz tlačítka integrace UEM Azure AD nefunguje.

21.9.0.38 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMCM-189866: Intelligence | Odhlášení protokolů Sandbox ETL je velice vysoké.

 • CRSVC-30308: Rozhraní API devices/{deviceID}/commands vyžaduje dotaz customCommandModel.

21.9.0.39 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-30568: Oprava zablokování uložených procedur.

21.9.0.40 Vyřešené problémy formou opravy
 • FCA-203569: Nastavení souhrnného exportu se ve službě Google Chrome/Edge nezdařilo (v aplikaci Fire Lotus funguje správně).

 • MACOS-3255: Zadejte informace o modelu pro nové Mac „M2“.

21.9.0.41 Vyřešené problémy formou opravy
 • MACOS-3268: Neposílejte příkaz k vymazání zařízení macOS do kanálu uživatele.

 • INTEL-41602: Upgrade databáze ZDT se nezdařil při odstraňování SP a typu.

 • CRSVC-31186: Nástroj pro migraci služby oprávnění se při změně přihlašovacích údajů databáze nemůže připojit k databázi.

21.9.0.42 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMCM-190024: Procesor serveru databáze dosáhl několikrát za den 100% vytížení.

 • AGGL-12338: DDUI profily nelze vytvořit ani upravit.

 • AAPP-14462: Zpoždění v nasazení skriptu pro dosazení operačního systému způsobuje nekonzistenci dat.

21.9.0.43 Vyřešené problémy formou opravy
 • CMEM-186703: PowerShell selhává: „Uživatelské přihlašovací údaje vzdáleného serveru PowerShell obsahují speciální znaky.“

 • CRSVC-31782: Zkouška připojení GSX selže a dojde k chybě SSL.

21.9.0.44 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-37158:  Při odsouhlasení SG sdružujte schvalování a neschvalování aktualizačních příkazů.

21.9.0.45 Vyřešené problémy formou opravy
 • AAPP-14587: Možnost Nalézt zařízení se nenačte, když je zařízení vypnuto a pak zapnuto.

21.9.0.46 Vyřešené problémy formou opravy
 • MACOS-3394: Po povolení macOS DDUI v prostředí nelze upravit existující profil macOS.

 • AAPP-14537: Zpoždění v nasazení skriptu pro dosazení operačního systému způsobuje nekonzistenci dat.

21.9.0.47 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-37313: Pokud se z nějakého důvodu neshoduje identifikátor zařízení a UDID, zařízení by se nemělo odregistrovat.

 • AAPP-14928: U některých aplikací VPP nelze aktivovat přiřazení zařízení.

21.9.0.48 Vyřešené problémy formou opravy
 • MACOS-3603: macOS – Přidána podpora hardwaru nově vydaného v lednu.

21.9.0.49 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-35970: Refaktorovat službu EventLogService pro použití souběžného bagu.

21.9.0.50 Vyřešené problémy formou opravy
 • MACOS-3666: Oddělte změny kódu pro nasazení nových modelů MAC.

Známé problémy

Známé problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

Console
 • FCA-199471 Zásady konformity pro využití mobilních přenosů dat nehlásí správný stav.

  Hodnocení zásad konformity vyžaduje, aby byla po obdržení vzorku mobilních informací aktualizována maska vzorku zařízení. Maska vzorku zařízení se neaktualizuje v rámci toku přehledu telekomunikace.

  Pro tento problém nemáme žádné řešení.

 • AMST-34255: Chyba autentizace Hmac.

  Velké množství výjimek Hmac způsobuje nárůst v boxech DS.

Rugged
 • RUGG-10301: Registrace zařízení Zebra se pozastaví, protože se nepoužívá nastavení proxy nakonfigurované jako součást profilu Wi-Fi fázování (WS1).

  Firemní síť Wi-Fi zákazníka nemá přímý přístup ke službě Google, a tak jeho příklad použití vyžaduje doručení informací o proxy během fázování, neboť zařízení se musí během registrace připojit ke službám GMS. V současnosti se nastavení proxy nakonfigurované jako součást profilu Wi-Fi fázování (WS1) nepoužívá, a z tohoto důvodu nemohou zařízení dokončit registraci. Registrace se zastaví na kroku „Připravuji prostředí pro registraci pracovního účtu“ a nepokračuje za tuto obrazovku.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon