Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí uvedených ve verzi 2109 a seznam vyřešených problémůznámých problémů.

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo a testování UAT
 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS
 • Fáze 3: Nejnovější vyhrazená prostředí

Jakmile je postupné zavádění dokončeno, oznámíme obecnou dostupnost pro místní a spravované hostované zákazníky. Další informace naleznete v článku znalostní báze

Příprava na podzimní vydání 2021 od společnosti Apple

Zjistěte více o chystaných podzimních vydáních 2021 pro společnost Apple. Další informace naleznete v části Příprava na podzimní vydání 2021 od společnosti Apple.

Nové funkce v této verzi

Konzola Console

 • Přiřazení výchozího profilu SDK k aplikaci iOS Intelligent Hub je nyní jednodušší.
  Již nemusíte ručně přiřazovat výchozí profil SDK k aplikaci iOS Intelligent Hub, protože aplikace Workspace ONE UEM ho přiřadí za vás. Toto vylepšení řeší několik problémů, mezi které patří nekonzistentní posílání zpráv metodou push z konzoly UEM Console, profily SDK zablokované ve frontě, potíže s registrací zařízení prostřednictvím aplikace Intelligent Hub pro systém iOS a nekonzistence výzev k registraci. Nastavení aplikace Intelligent Hub a výchozího profilu SDK naleznete v konzole Workspace ONE UEM Console v části Skupiny a nastavení > Všechna nastavení > Zařízení a uživatelé > Apple Apple iOS > Nastavení centra Intelligent Hub.
 • Vyčistili jsme seznam podporovaných verzí aplikace Launcher.
  Ukončili jsme podporu aplikace Workspace ONE Launcher v1 a v2. Tyto verze již nebude možné vybírat v rozevírací nabídce Aplikace služby. Chcete-li mít přístup ke všem novým funkcím, musíte upgradovat aplikaci Workspace ONE Launcher na nejnovější verzi. Další informace naleznete v dokumentu Informace o verzi aplikace VMware Workspace ONE Launcher
 • Maximalizujte výsledky vyhledávání pomocí zástupných znaků v globálním vyhledávání UEM.
  Nyní můžete ve svých globálních vyhledáváních používat zástupné znaky s hvězdičkou, které zlepší výsledky vyhledávání. Další informace naleznete v dokumentu Globální vyhledávání.
 • Aplikace Workspace ONE UEM a Workspace ONE Access již nesdílejí konfigurace pro aplikace SaaS, zásady přístupu a virtuální aplikace. Tyto funkce pro správu aplikací lze snadno najít v konzole aplikace Workspace ONE Access Console. Další informace naleznete v dokumentu Dokumentace aplikace Workspace ONE Access
 • Obnovili jsme odkaz UEM Monitor pro přístup k aplikaci Workspace ONE Intelligence.
  Máte-li účet Cloud Services, můžete nyní přistupovat k aplikaci Workspace ONE Intelligence prostřednictvím tlačítka Monitor v hlavní nabídce. Další informace naleznete v dokumentu Console Monitor.
 • Mějte pod kontrolou odvolávání certifikátu na základě jeho vzorkování.
  Můžete určit dobu odvolání certifikátů zařízení, pokud ve vzorku chybějí. Pokud se rozhodnete deaktivovat nastavení, aplikace Workspace ONE UEM neodvolá certifikáty u těch zařízení, jejichž certifikáty ve vzorku chybí. Ruční odvolání a odvolání během rušení registrace budou navíc fungovat i v případě, že je nastavení deaktivováno.
 • Již brzy – podpora aplikace Workspace ONE UEM na zařízeních se systémem Linux. 
  Rádi bychom vám tuto novou funkci poskytli co nejdříve, ale budeme ji povolovat postupně, abychom zajistili úspěšné nasazení. Tuto funkci budete moci využívat v nadcházejících měsících, kdy ji globálně nasadíme v prostředích SaaS. Až bude k dispozici, všimnete si změn ve vašem uživatelském rozhraní, například přidání Linuxu jako platformy ve filtrech, smart skupinách a nastavení. Také při vytváření profilů v aplikaci Workspace ONE UEM budete mít možnost vybrat systém Linux. V nadcházejících týdnech oznámíme vydání odpovídající aplikace Workspace ONE Intelligent Hub pro systém Linux spolu s veškerou dokumentací potřebnou k tomu, abyste mohli využívat tyto nové nabídky od týmu Workspace ONE.
 • Jako výchozí prostředí profilu jsme pro systémy Android a tvOS nastavili nové uživatelské rozhraní založené na datech.
  Nyní můžete snadno a rychle konfigurovat a nasazovat profily Android a tvOS s použitím nového uživatelského prostředí profilu DDUI. Tento nový datový model zahrnuje nová rozvržení datové části, možnosti vyhledávání a shrnutí profilu. Nová architektura uživatelského rozhraní založená na datech umožňuje společnosti VMware rychleji poskytovat nové funkce profilu. Informace týkající se profilů Android naleznete v části Jak konfigurovat profily Android a profilů Apple tvOS v části Profily Apple tvOS.
 • Vylepšili jsme atestaci SafetyNet o kontrolu Hardware_Backed
  Nyní si můžete vybrat, které typy hodnocení z atestace SafetyNet jsou považovány za důvěryhodnou součást detekce kompromitovaných zařízení se systémem Android. Další informace naleznete v části Aplikace / Nastavení a zásady / Zásady zabezpečení.

Windows

 • Zařízení se systémem Windows 10 lze konfigurovat prostřednictvím integrace nástroje VMware Dynamic Environment Manager (DEM) s aplikací Workspace ONE UEM.
  Integrovali jsme nástroj DEM s aplikací Workspace ONE UEM, což vám umožňuje nasadit konfigurační profil nástroje DEM na spravovaná zařízení se systémem Windows Desktop (Windows 10) pomocí aplikace UEM. Chcete-li použít profil nástroje DEM, instalací konzoly pro správu nástroje DEM vytvořte konfigurační soubory nástroje DEM a poté tyto soubory použijte nasazením nástroje DEM FlexEngine na spravovaná zařízení. Cílovou stránku této integrace naleznete v nástroji Workspace ONE UEM v nabídce Skupiny a nastavení > Konfigurace > Dynamic Environment Manager. Profil najdete v aplikaci Workspace ONE UEM v nabídce Zdroje > Profily a standardní hodnoty > Profily > Přidat > Přidat profil > Windows > Windows Desktop > Profil zařízení. Další informace naleznete v části Profily pro zařízení Windows DesktopDokumentace nástroje DEM.
 • Vylepšili jsme mechanismus obnovení zařízení pro Windows Desktop.
  Když obnovíte a znovu zaregistrujete dříve registrovaná zařízení v aplikaci Workspace ONE UEM, původní záznam zařízení se znovu použije v konzole Workspace ONE UEM Console. Opětovné použití původního záznamu zařízení eliminuje potřebu duplicitních záznamů v konzole. Toto vylepšení se týká fyzických zařízení, ale ne virtuálních počítačů.
 • Provedli jsme vylepšení výkonu při dotazování zařízení se systémem Windows Desktop na metadata aktualizací Windows.

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

Vyřešené problémy ve verzi 2109
 • AAPP-10674: Během registrace aplikace Web pro více konfigurací se na zařízení zobrazuje zpráva „Došlo k chybě“.

 • AAPP-11502: Intelligent Hub se zobrazí v rozevíracím seznamu v části Detaily zařízení > Další akce > Najít zařízení, a to i v případě, že je zařízení iOS registrováno přes aplikaci Web a centrum Hub v něm není nainstalováno.

 • AAPP-12511: Když je třídě přiřazena nová aplikace VPP, neodesílá se globální profil „ShowSpecificApps“ do zařízení ASM.

 • AAPP-12292: Všechny profily kanálu zařízení zobrazují nesprávný stav instalace na sdílených iPadech ABM.

 • AAPP-12398: U zakoupené aplikace není k dispozici událost odstranění aplikace.

 • AAPP-12494: Při odhlášení zařízení nedojde k odstranění profilu omezení.

 • AAPP-12426: Vytváří index pro sloupec RecommendedExternalApplicationID v tabulce PurchasedAppAssigment.

 • AAPP-12464: Nemonitorovaná zařízení s aktivovanou funkcí FindMy zobrazují zámek aktivace jako deaktivovaný.

 • AAPP-12508: Nekonzistentní informace v aktualizacích zařízení pro iOS.

 • AGGL-9885: Aplikace Launcher se nikdy nestáhne do zařízení ani po úspěšné instalaci profilu aplikace Launcher.

 • AGGL-10166: Chybí seznam spravovaných aplikací (ManagedApplicationList) pro určitou aplikaci.

 • AGGL-10227: Hromadné rozhraní API Setmanagedconfigurationfordevices není voláno pro všechna přiřazená zařízení.

 • AGGL-10422: Možnost nabídky Restart zařízení není k dispozici pro zařízení Android Enterprise AOSP.

 • AGGL-10438: Profily se nevztahují na zařízení.

 • AGGL-10463: Při odstranění profilu nebo odvolání certifikátu by rozšíření mělo být schopno certifikát odstranit.

 • AGGL-10502: Mapování přidružení VPN podle aplikace občas selhává.

 • AGGL-10546: V rozhraní DDUI nelze upravit profil aplikace Launcher, když je do ní přidáno příliš mnoho aplikací.

 • AGGL-10549: Aplikace HCL Verse nefunguje na zařízeních Android Enterprise se zabezpečenou e-mailovou bránou SEG V2.

 •  AGGL-10611: Firemní výmaz dle shody selže při výmazu znovu registrovaného zařízení.

 • AGGL-10579: Uložení profilu oprávnění způsobí selhání konzoly.

 • AGGL-10583: Pokud není možné použít všechny aplikace, nejsou odstraněny z obchodu Play Store.

 • AGGL-10599: Profil hesla (Android) s počátečním nastaveným heslem „vmware1!“ nenastaví správně heslo v zařízení.

 • AGGL-10658: Profily Android se v zařízeních nedaří automaticky instalovat.

 • AGGL-10676: Omezení metody zadávání nefunguje.

 • AGGL-10708: Když je jako jazyk vybraná portugalština, nelze v rozhraní DDUI upravit profil aplikace Launcher.

 • AMST-32724: Zaregistrovaná zařízení nejsou označena štítky.

 • AMST-33356: Registrace OOBE se nezdařila, aktivovalo se upozornění na sledování stavu.

 • AMST-33442: Možnost připojení k doméně se v konzole nezobrazuje jako dostupná.

 • AMST-33500: Profil automatické aktualizace veřejné aplikace je v konzole UEM Console nesprávně označen jako „Odebraný“, zůstává přitom v zařízení.

 • AMST-33529: Přiřazení připojení k doméně po úpravě pomíchají skupiny přiřazení.

 • AMST-33570: Pokud existují parametry nasazení pro připojení k doméně, odstranění organizace zákazníka se nezdaří a objeví se chyba databáze.

 • AMST-33650: Zařízení se systémem Windows 10 nehlásí přesnou polohu.

 • AMST-33759: Chybějící senzory v nabídce Zdroje > Senzory.

 • ARES-19768: Pokud aktuální verze souboru začíná číslicí 0, volání rozhraní API /begininstall za účelem vytvoření aplikace Windows 10 selže.

 • ARES-19777: Časový limit RetryScheduler_ProcessSuccessfulStatuses uložené procedury.

 • ARES-19786: Příkaz hromadné instalace se nevygeneruje, pokud je počet vybraných zařízení vyšší než 50.

 • ARES-19934: Nelze uložit a publikovat profil s velkým počtem přiřazení.

 • ARES-19970: U aplikace Boxer pro systém Android nefunguje příkaz AppDefaultBrowserExceptions.

 • ARES-20013: Kopírování přiřazení aplikace poškozuje konfiguraci aplikace.

 • ARES-20049: Zákazník nemůže zobrazit seznam zařízení v konzole UEM Console.

 • CMCM-189114: U formátu souboru .ODS chybí možnost Otevřít v.

 • CMCM-189134: Úložiště obsahu se nezobrazují v aplikaci Content.

 • CMCM-189167: Úložiště se zobrazují v seznamu, ale nesynchronizují se v aplikaci Content.

 • CMEM-186155: Problém s nahráním duplicitního certifikátu.

 • CMEM-186419: Vypršení časového limitu rozhraní API.

 • CMEM-186470: Provedení kontroly konformity selže, pokud se v zařízení MEM nenachází žádný záznam zařízení. 

 • CMSVC-15408: Aktualizace atributů uživatele adresáře prostřednictvím rozhraní API.

 • CMSVC-15506: Volání rozhraní API pro vyhledávání ve smart skupině nevrací správný počet výjimek.

 • CRSVC-22816: Stav standardní hodnoty čeká po opětovném použití na restart.

 • CRSVC-23783: Jakmile jsou na zařízení aplikovány zásady standardních hodnot, dojde k odebrání zásad QoS.

 • CRSVC-23287: Profil certifikátu se nedaří nainstalovat na zařízení, objevuje se chyba „Stav odpovědi Scep: Čeká na vyřízení; Informace o selhání: BadAlg“ pro obecnou integraci SCEP.

 • CRSVC-23688: Nelze zkopírovat žádné starší profily systému Android s datovou částí Omezení.

 • CRSVC-23765: Chybová zpráva „Nelze načíst certifikáty S/MIME“ v aplikaci iOS Boxer 21.04.1. 

 • CRSVC-23814: Proces selže během upgradu databáze s nulovými prostoji.

 • CRSVC-24142: Po upgradu chybí možnost šablony.

 • ENRL-2943: Při změně volby „Přepsat“ na „Zdědit“ na stránce Nastavení registrace se událost nezapíše do protokolu v části Události konzoly Console v aplikaci UEM.

 • ENRL-2956: Popisný název založený na vyhledávání vlastního atributu.

 • ENRL-2976: V uložené proceduře EnrollmentToken_Search byla zaznamenána rozsáhlá udělená paměť.

 • FCA-197073: Když se dotazujete na zařízení iOS vícekrát za sebou, konzola Console neaktualizuje čas posledního zobrazení.

 • FCA-197985: IP adresa Wi-Fi se pro některá zařízení v zobrazení seznamu zařízení nevyplní.

 • FCA-198106: Argumenty v oznámení o vypršení platnosti profilu zajišťování se nezobrazují správně.

 •  FCA-198219: Obavy týkající se stavu databáze.

 • FCA-198233: Zpráva push odeslaná na všechna zařízení v organizační skupině.

 •  FCA-198458: Okno úpravy přiřazení aplikace se občas nenačte.

 • FCA-198464: Pokud nastavíte, aby se neshromažďovaly údaje pro vyhrazená firemní zařízení, neshromažďují se údaje o poloze sdíleného zařízení. 

 • FCA-198997: Vyhledávání v mřížce zařízení vrací záznamy ze šifrovaných hodnot.

 • FCA-199084: V detailech zařízení se systémem Big Sur se nezobrazuje verze OS.

 • INTEL-30971: Zpráva služby Intelligence pro uživatele není konzistentní.

 • INTEL-32640: Ve zprávě uživatele aplikace Intelligence chybí hodnoty v polích „jméno manažera“ a „název hostitele“.

 • INTEL-32641: Export delta Interrogator.SecurityInformationSample aktualizuje u typu zařízení 12 stav šifrování na hodnotu 0.

 • IOTSVC-124: Odkazy řídicího panelu na přehled o operačním systému v zobrazení seznamu zařízení nejsou nadále správně filtrovány.

 • LUEM-291: Na kartě se souhrnem podrobností o zařízení se nesprávně zobrazuje popisný název zařízení.

 • MACOS-2478: Při přidávání nových verzí dodržujte konzistenci UUID podřízených datových částí, aby se zabránilo uvolňování systémových rozšíření.

 • MACOS-2348: Šifrovací klíč disku je uschován v konzole UEM Console na zařízeních se systémem macOS, která již nejsou šifrována.

 • MACOS-2432: Zařízení se systémem macOS nevymažou nevyřízené příkazy profilu po zrušení přiřazení profilu kvůli změně organizační skupiny.

 • MACOS-2474: Vlastní příkaz MDM byl odeslán do uživatelského kanálu.

 • RUGG-10006: Organizační skupina byla zablokována ve fázi „PROBÍHÁ ODSTRAŇOVÁNÍ“.

 • CRSVC-22714: Karta akce Shoda v konzole Console selže.

 • AAPP-12774: Rozhraní API ScheduleOSUpdate selže v aplikaci UEM 2105.

 • AAPP-12809: APN pro oznámení o vypršení platnosti aplikace pro AirWatch Container a AirWatch Inbox.

 • AGGL-10704: Nastavení „Povolit automatické plnění“ se nikdy nedeaktivuje v uživatelském rozhraní konzoly datové části omezení.

 • AGGL-10772: Chybějící konfigurace v profilu kopírování aplikace Launcher v rámci rozhraní DDUI.

 • AGGL-10797: Po upgradu na verzi 2107 a povolení DDUI FF se nedaří načíst některé profily aplikace Android Launcher.

 • AMST-33838: Export profilu brány Windows Firewall prostřednictvím rozhraní API nezahrnuje všechny hodnoty.

 • AMST-33898: Při použití nižší organizační skupiny nelze provést autentizaci pro aplikaci Drop Ship Provisioning na webu TechDirect.

 • AMST-33903: Nově vytvořené a zaregistrované zařízení, které bylo vytvořeno za pomoci bitové kopie systému Windows 10 x64 a zaregistrováno v centru Hub verze 21.5.4, nezpracovává příkazy k instalaci aplikací.

 • AMST-33982: Služba Windows Update ukazuje, že odvolání schválení pro aktualizaci funkce selhalo. 

 • AMST-34074: Aplikace Windows se po firemním resetu znovu nenainstalují ve verzi 2105 a vyšší.

 • ARES-20326: Vyhledávání profilu podle UniqueKey způsobuje kolizi.

 • ARES-20461: Příznak DSM není v rozhraní API poskytnut.

 • ARES-20495: Přidání organizační skupiny k přiřazení způsobí selhání konzoly.

 • ARES-20504: Příkazy pro instalaci aplikací nejsou u interních aplikací zařazeny do fronty, dokud není verze aplikace publikována. 

 • RUGG-10236: Neočekávaná chyba při kliknutí na možnost Zařízení -> Zajišťování -> Zobrazení seznamu produktů v konzole UEM Console.

 • LUEM-291: Na kartě se souhrnem podrobností o zařízení se nesprávně zobrazuje popisný název zařízení.

 • FCA-199468: Šablony zpráv nezobrazují v uživatelském rozhraní konzoly celý obsah zprávy.

 • CMCM-189381: Opětovné stažení souborů Office365 Sharepoint v aplikaci Content.

 • CMSVC-15690: Koncový bod REST API nestránkuje správně.

 • CRSVC-24392: Nedaří se odstranit pracovní postup ze zobrazení seznamu pracovních postupů.

 • CRSVC-24419: Při přidávání filtru „platforma“ do zobrazení seznamu zařízení se nezobrazí okno „Poslat zprávu“.

 • FCA-199037: Branding u šablon zpráv nefunguje ve verzi 21.05 UEM očekávaným způsobem.

 • CRSVC-24526: Při použití odkazů na webové služby selhává autentizace certifikátu SSL a vytváří dočasný klíč.

 • CRSVC-24709: Po upgradu aplikace UEM na verzi 2105 a 2107 selhává připojení Pulse VPN.

 • ENRL-3153: Vykreslování kódu QR.

 • ENRL-3171: Smart skupiny se po změně organizační skupiny zařízení na základě rozsahu sítě neaktualizují.

 • CRSVC-24515: Informace o telefonu, aktuálním operátorovi a domácím operátorovi se v seznamu zařízení zobrazují jako soukromé, a to i v případě, že je nastavení ochrany osobních údajů nastaveno na hodnotu Zobrazit.

 • CRSVC-24099: Pokud se nastavení ochrany osobních údajů v podřízené organizační skupině změní na hodnotu Zdědit, data GPS se neaktualizují.

 • ARES-20520: Vyhledávací hodnota v šabloně e-mailu používá e-mailovou adresu noreply@company.com namísto e-mailové adresy podpory registrace.

 • ARES-20564: Nelze publikovat aplikace, které mají hodnocení přiřazení vyšší než 255.

 • AGGL-10800: Telefonní číslo nelze po upgradu konzoly na verzi 2107 použít jako vyhledávací hodnotu v konfiguraci aplikace.

 • AAPP-12506: Nezdařila se registrace v případě vlastní registrace DEP a autentizace proxy.

 • AGGL-10726: Zařízení Android nezobrazují údaje o poloze v podřízené organizační skupině, v nadřízené organizační skupině tento problém není.

 • AMST-33988: Zařízení se po registraci DSP nesynchronizují.

 • ARES-20442: Přidání přiřazení aplikace selže a dojde k interní chybě serveru 500.

 • CMCM-189335: Problém synchronizace s aplikací Sharepoint O365.

 • CMCM-189369: Velké množství volání uložené procedury z paměti.

 • CRSVC-24331: Rozhraní API se po upgradu na verzi 21.7.0.2 nenačítá.

 • INTEL-33360: Chybí data aplikace Intelligence.

 • MACOS-2595: Do sledovaného zařízení se nedaří nainstalovat profil iOS s povolením odstranění s autentizací.

 • MACOS-2609: Spouštěcí balíček macOS není na nově registrovaných zařízeních zařazen do fronty k instalaci.

 • PPAT-9841: Sada pravidel provozu zařízení s porty se v konzole Console a databázi nevyplní.

 • AGGL-10815: Pomalé zavádění nové veřejné aplikace.

21.9.0.1 Vyřešené problémy formou opravy
 • CRSVC-25077: Vysoké využití procesoru/paměti službou Plánovač.

21.9.0.2 Vyřešené problémy formou opravy
 • AGGL-10807: Po upgradu na verzi 2107 a povolení DDUI FF se nedaří načíst některé profily aplikace Android Launcher.

 • FCA-199992: Verze aplikací v pracovních postupech se neuznají, pokud se vrátíte z nejnovější dostupné verze na předchozí verzi.

 • UM-376 Sloučení uživatelů registrace na úrovni organizačních skupin.

 • CRSVC-25204: Upgrade prostředí s nulovými prostoji: Upgrade databáze časů provozuschopnosti se nezdařil.

21.9.0.4 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-34506: Do konzoly UEM Console nasazuje v2107.7 Patch Hub.

21.9.0.6 Vyřešené problémy formou opravy
 • AMST-34558: Zátěž clusteru DS způsobená příkazy systému Windows ApproveUpdate.

Známé problémy

Známé problémy jsou seskupeny následujícím způsobem.

Konzola Console
 • FCA-199471 Zásady konformity pro využití mobilních přenosů dat nehlásí správný stav.

  Hodnocení zásad konformity vyžaduje, aby byla po obdržení vzorku mobilních informací aktualizována maska vzorku zařízení. Maska vzorku zařízení se neaktualizuje v rámci toku přehledu telekomunikace.

  Pro tento problém nemáme žádné řešení.

 • AMST-34255: Chyba autentizace Hmac.

  Velké množství výjimek Hmac způsobuje nárůst v boxech DS.

Rugged
 • RUGG-10301: Registrace zařízení Zebra se pozastaví, protože se nepoužívá nastavení proxy nakonfigurované jako součást profilu Wi-Fi fázování (WS1).

  Firemní síť Wi-Fi zákazníka nemá přímý přístup ke službě Google, a tak jeho příklad použití vyžaduje doručení informací o proxy během fázování, neboť zařízení se musí během registrace připojit ke službám GMS. V současnosti se nastavení proxy nakonfigurované jako součást profilu Wi-Fi fázování (WS1) nepoužívá, a z tohoto důvodu nemohou zařízení dokončit registraci. Registrace se zastaví na kroku „Připravuji prostředí pro registraci pracovního účtu“ a nepokračuje za tuto obrazovku.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon