Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM™ Powered by AirWatch obsahují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí uvedených ve verzi 2111 a seznam vyřešených problémůznámých problémů.

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo a testování UAT
 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS
 • Fáze 3: Nejnovější vyhrazená prostředí

Jakmile je postupné zavádění dokončeno, oznámíme obecnou dostupnost pro místní a spravované hostované zákazníky. Další informace naleznete v článku znalostní báze.

Příprava na podzimní vydání 2021 od společnosti Apple

Zjistěte více o chystaných podzimních vydáních 2021 pro společnost Apple. Další informace naleznete v části Příprava na podzimní vydání 2021 od společnosti Apple.

Připravované funkce a technické náhledy

Seznamte se s funkcemi a možnostmi platformy Workspace ONE UEM, které jsou v technickém náhledu nebo budou brzy vydány. Funkce technického náhledu nejsou plně testovány a některé funkce nemusí fungovat očekávaným způsobem. Tyto náhledy ale pomáhají zlepšovat současnou funkčnost Workspace ONE UEM a navrhovat budoucí vylepšení.

 • Workspace ONE Drop Ship Provisioning (Online) nabízí vlastní registraci zařízení se systémem Windows jako technický náhled.

  Jako alternativu k aktuálnímu procesu Drop Ship Provisioning (Online), kdy pracujete se svým výrobcem OEM na registraci zařízení se systémem Windows, můžete pomocí tohoto procesu provést registraci a zajišťování zařízení sami. Tento proces je také užitečný při testování zajišťování několika zařízení před tím, než výrobci OEM odešlete své objednávky zajišťování. Při vlastní registraci pracujete na zařízení se systémem Windows a v konzole Workspace ONE UEM Console. Zařízení se systémem Windows můžete fázovat pomocí obecného balíčku Drop Ship Provisioning PPKG a registrovat zařízení i konfigurovat jejich profily v konzole. Podrobnosti o tomto technickém náhledu naleznete v části Technický náhled: Vlastní registrace pro Workspace ONE Drop Ship Provisioning (Online).

Nové funkce v této verzi

Konzola Console

 • Mějte přehled díky našim zcela novým oznámením ve formě bannerů uvnitř konzoly.

  Nová oznámení ve formě bannerů uvnitř konzoly, která se zobrazují v horní části konzoly UEM Console, zajišťují vaši neustálou informovanost o problémech při údržbě, upgradech, výpadcích a nových produktech. Další informace naleznete v části Oznámení konzoly.

 • Používejte zařízení Launcher, aniž byste procházeli celým procesem autentizace.

  Nyní můžete určit druhý profil aplikace Launcher jako profil relace hosta a umožnit uživatelům přeskočit autentizaci ve službě Active Directory a rychle přistupovat k nainstalovaným aplikacím. Další informace naleznete v části VMware Workspace ONE Launcher.

 • Udržujte pracovní postup v chodu pomocí vylepšeného příkazu hromadného odstranění.

  Když jste dříve spustili příkaz pro hromadné odstranění, který spustil ochranu před výmazem, byl příkaz hromadného odstranění ukončen a vy jste museli zařízení odstranit ručně. Tento pracovní postup jsme vylepšili, takže hromadné odstranění se nyní po vyřešení ochrany před výmazem obnoví. Další informace naleznete v části Zobrazení seznamu zařízení.

 • Díky naší nové logice odstranění organizačních skupin se vyhnete ztrátám zařízení a podřízených organizačních skupin.

  Když se nyní v konzole UEM Console pokusíte odstranit organizační skupinu, proběhne kontrola existence podřízených organizačních skupin a zařízení v organizační skupině, kterou se pokoušíte odstranit. Pokud je nalezena podřízená organizační skupina nebo zařízení kdekoli ve stromové struktuře organizační skupiny, odstranění se zruší. Další informace naleznete v části Odstranění organizační skupiny.

 • Přidejte jazyk operačního systému do šifrovaných zřizovacích balíčků Drop Ship Provisioning (offline).

  Nyní můžete při konfiguraci šifrovaných balíčků pro aplikaci Drop Ship Provisioning (offline) přidat jazyk operačního systému. Do pole Vlastní jazyk OS zadejte kód BCP 47 schválený společností Microsoft. Toto nastavení zajistí, aby vaše šifrované balíčky byly spouštěny se správným formátem data a času. Toto nové pole najdete v nabídce Zařízení > Životní cyklus > Fázování > Windows. Vytvořte nový zřizovací balíček nebo upravte stávající. Vyberte možnost Šifrovaný balíček PPKG a přejděte na nabídku Konfigurace > Konfigurace OOBE > Jazyk operačního systému > Jiné. Další informace naleznete v části Práce se zřizovacími balíčky.

 • Ukončit použití rozhraní API

  Rozhraní API "/devices/{id}/sendmessage" bylo funkční do verze Workspace ONE UEM Console 2010. Z verze Workspace ONE UEM 2111 jsme nyní zcela ukončili používání rozhraní API. Navštivte https://<API Server URL>/API/help s dalšími informacemi o rozhraní API.

Freestyle

 • Provedli jsme několik vylepšení platformy Freestyle Orchestrator.

  Došlo k povýšení platformy Freestyle z technického náhledu na omezenou dostupnost pro zákazníky SaaS. Tato verze obsahuje následující vylepšení platformy Freestyle Orchestrator.

  • Přidali jsme rychlé doručení pracovních postupů do malých skupin zařízení. To znamená, že zařízení v rámci skupin s méně než 2 000 zařízeními budou okamžitě po publikování upozorněna na nasazené pracovní postupy.
  • Pracovní postupy v systému Windows mohou zařízení načíst během svého přihlášení, i když není přihlášen žádný uživatel. Toto chování vyžaduje aplikaci Windows Hub 22.01.
  • Zařízení nyní budou častěji hlásit stavy pracovního postupu, aby se zvýšila viditelnost pro administrátory, což vyžaduje aplikaci Windows Hub 22.01.
  • Provedli jsme změny v katalogu centra Hub a chování stavů přiřazení pro situace, kdy je aplikace přiřazena jak z pracovních postupů, tak přímo.
  • Administrátoři navíc nyní mohou do pracovních postupů přidat protokol změn a vynutit si jejich provedení.

Android

 • Zvýšili jsme celkový výkon za účelem vylepšení hromadného zavádění veřejných aplikací v systému Android.

  Tato vylepšení se projeví u rozsáhlejších nasazení aplikací, ať už automatizovaných, nebo na vyžádání.

 • Přihlášení a odhlášení je nyní flexibilnější díky zavedení relací hosta pro aplikaci Launcher

  Nyní můžete určit druhý profil aplikace Launcher jako profil relace hosta a umožnit uživatelům přeskočit autentizaci ve službě Active Directory a rychle přistupovat k nainstalovaným aplikacím. Další informace naleznete v části VMware Workspace ONE Launcher.

 • Chcete blokovat registraci u zařízení jiných než Android Enterprise?

  Pokud je aktivována možnost „Vždy použít systém Android“ a zařízení není certifikováno pro používání systému Android Enterprise, registrace se zablokuje a uživateli se na zařízení zobrazí zpráva „K pokračování u tohoto zařízení je vyžadována registrace Android Enterprise“.

  Další informace naleznete v části Registrace zařízení Android.

 • Chcete upravit nastavení aplikace Launcher bez použití vlastního kódu XML? Máme pro vás řešení.

  Zjednodušili jsme konfiguraci aplikace Workspace ONE Launcher přidáním ovládacích prvků uživatelského rozhraní pro 14 funkcí, které dříve vyžadovaly vlastní kód XML. Tyto funkce jsou implementovány v novém uživatelském rozhraní řízeném daty pro systém Android. Konfigurace profilu aplikace Launcher nyní obsahuje následující rozšířená nastavení:

  • Použít rozhraní API starší verze aplikace Launcher
  • Ve výchozím nastavení nakonfigurováno na Přístup k použití
  • Vyžadovat oprávnění k zápisu nastavení
  • Aktivovat vymazání dat/mezipaměti aplikace
  • Aktivovat režim administrátora na obrazovce CICO
  • Seznam povolených aktivit na přihlašovací/odhlašovací obrazovce
  • Seznam povolených konkrétních aktivit systému Android
  • Přidat vlastní nastavení zařízení
  • Přizpůsobit plovoucí tlačítko jedné aplikace
  • Přidat branding aplikace Launcher
  • Aktivovat uzamčení rychlosti
  • Po restartu nastavit aplikaci Launcher jako výchozí
  • Odstranit nastavení plovoucího tlačítka pro přechod na domovskou obrazovku
  • Povolit automaticky otevíraná oznámení

  Další informace naleznete v dokumentu Konfigurace profilu aplikace VMware Workspace ONE Launcher.

iOS

 • Bezobslužná instalace požadovaných aplikací z obchodu App Store

  V systému iOS 15.1 můžete nastavit jakoukoli jednu aplikaci z obchodu App Store během registrace jako požadovanou. Při instalaci aplikace pomocí Workspace ONE UEM nebo Workspace ONE Intelligent Hub je aplikace nasazena bezobslužně, a to i na nemonitorovaných zařízeních. Další informace naleznete v části Konfigurace nastavení organizace.

 • Pomozte uživatelům snadněji registrovat jejich osobní zařízení pomocí uživatelské registrace řízené účtem.

  Na zařízeních se systémem iOS ve verzi 15 a novějších verzích se uživatelé mohou přihlásit pomocí ID spravovaného zařízení Apple přímo v aplikaci Nastavení iOS namísto přechodu na adresu URL v prohlížeči Safari. To uživatelům umožňuje soustředit se na nastavení podnikového účtu namísto přepínání mezi obrazovkami a vícenásobnými upozorněními. Další informace naleznete v části Registrace zařízení iOS pomocí uživatelské registrace řízené účtem.

Skripty

 • Deaktivovali jsme funkci skriptů na zařízeních BYO.

  Abychom zachovali ochranu osobních údajů koncového uživatele, jsou nyní zařízení se systémem macOS a Windows vlastněná zaměstnancem vyloučena z přiřazení skriptů.

Chrome OS

 • Přidali jsme podporu pro nasazení certifikátů SCEP.

  Z profilu uživatele Chrome nebo sítě zařízení (či přihlašovacích údajů) nyní můžete při přidávání certifikátu založeného na šabloně vybrat certifikační autoritu SCEP a šablonu. Další informace naleznete v části Podporované certifikační autority.

Vyřešené problémy

2111 Vyřešené problémy

 • AAPP-12438: Nastavení tapety Apple platí i v případě vypnutí všech možností.

 • AAPP-12774: Rozhraní API ScheduleOSUpdate selže v aplikaci UEM 2105.

 • AAPP-12809: APN pro oznámení o vypršení platnosti aplikací pro AirWatch Container a AirWatch Inbox.

  N/A

 • AGGL-8201: Více chyb ochrany, které byly zjištěny během provádění úlohy AndroidWorkGoogleDeviceIdValidationJob v různých prostředích z důvodu scházejícího identifikátoru googleuserid na zařízení v databázi.

  N/A

 • AGGL-10772: Chybějící konfigurace v profilu kopírování aplikace Launcher v rámci rozhraní DDUI.

  N/A

 • AGGL-10797: Po upgradu na verzi 2107 a povolení DDUI FF se nedaří načíst některé profily aplikace Android Launcher.

  N/A

 • AGGL-10815: Pomalé zavádění nové veřejné aplikace.

  N/A

 • AGGL-10867: Nepodařilo se uložit hodnotu jako nevybranou.

  N/A

 • AGGL-10816: Zařízení a DS nejsou synchronizovány.

  N/A

 • AGGL-10901: Zaškrtávací políčko „Uzamknout orientaci“ se po uložení deaktivuje.

  N/A

 • AGGL-10922: Při registraci starší verze zařízení selže instalace služby Android OEM.

  N/A

 • AGGL-10950: Po uložení a publikování zmizí přidaná automaticky instalovaná aplikace v datové části Kiosku systému ChromeOS.

  N/A

 • AGGL-10940: Překrytí uzamčené obrazovky v datové části hesla Samsung Knox nefunguje s novými změnami DDUI.

  N/A

 • AMST-33898: Při použití nižší organizační skupiny nelze provést autentizaci pro aplikaci Drop Ship Provisioning na webu TechDirect.

  N/A

 • AMST-33903: Nově vytvořené a zaregistrované zařízení, které bylo vytvořeno za pomoci bitové kopie systému Windows 10 x64 a zaregistrováno v centru Hub verze 21.5.4, nezpracovává příkazy k instalaci aplikací.

  N/A

 • AMST-33988: Zařízení se po registraci DSP nesynchronizují.

  N/A

 • AMST-33982: Služba Windows Update ukazuje, že odvolání schválení pro aktualizaci funkce selhalo.

  N/A

 • AMST-34074: Aplikace Windows se po firemním resetu znovu nenainstalují ve verzi 2105 a vyšší.

  N/A

 • AMST-34286: Odstranění organizační skupiny se nezdaří, pokud mají registrovaní uživatelé také přiřazení ProfilePayloadIdentifierOnDevice.

  N/A

 • AMST-34373: Po kliknutí na tlačítko Vzdálená pomoc se v konzole trvale zobrazí ikona načítání a proces nepokračuje.

  N/A

 • AMST-34393: Podmínky použití nejsou při registraci zařízení správně zobrazeny.

  N/A

 • AMST-34331: Tok deaktivace uživatele rozhraní API v určitém případě použití neaktivuje ochranu před výmazem na zařízeních se systémem Windows.

  N/A

 • AMST-34444: Při volání rozhraní API /begininstall za účelem vytvoření aplikace v systému Windows 10 se nenastaví hodnota RestartDeadlineInDays.

  N/A

 • CRSVC-19102: Ze stránky Konformita nelze aktivovat neaktivní zásadu konformity.

  N/A

 • CRSVC-24331: Rozhraní API se po upgradu na verzi 21.7.0.2 nenačítá.

  N/A

 • CRSVC-24392: Nelze odstranit pracovní postup ze zobrazení seznamu pracovních postupů.

  N/A

 • CRSVC-24515: Informace o telefonu, aktuálním operátorovi a domácím operátorovi se v seznamu zařízení zobrazují jako soukromé, a to i v případě, že je nastavení ochrany osobních údajů nastaveno na hodnotu Zobrazit.

  N/A

 • CRSVC-24566: Nelze odebrat chytré skupiny z pracovních postupů.

  N/A

 • CRSVC-24437: Adaptér Wi-Fi nezobrazuje správnou IP adresu.

  N/A

 • CRSVC-24526: Při použití odkazů na webové služby selhává autentizace certifikátu SSL a vytváří dočasný klíč.

  N/A

 • CRSVC-24607: Fronta awdevicecomplianceactionsqueue se zálohuje na uzlech API.

  N/A

 • CRSVC-24709: Po upgradu aplikace UEM na verzi 2105 a 2107 selhává připojení Pulse VPN.

  N/A

 • CRSVC-24731: Výjimka System.ArgumentOutOfRangeException ve třídě DesiredStateCalculator.

  N/A

 • CRSVC-25020: Vysoké využití paměti procesoru službou Plánovač.

  N/A

 • CRSVC-25044: Úloha DuplicateCertificate_Purge neodstraňuje správně duplicitní certifikáty.

  N/A

 • CRSVC-25100: Chyba připojení mikroslužby standardních hodnot při načítání stránky standardní hodnoty v UEM.

  N/A

 • ENRL-3153: Šablona aktivace zařízení.

  N/A

 • ENRL-3171: Smart skupiny se po změně organizační skupiny zařízení na základě rozsahu sítě neaktualizují.

 • ENRL-3226: Selhání aplikace Workspace ONE UEM při upgradu databáze.

  N/A

 • FCA-195293: Časové pásmo není na obrazovce Vytvořit organizační skupinu seřazeno.

  N/A

 • FCA-200135: Při stahování zprávy ze stránky Exporty dojde k selhání konzoly.

  N/A

 • FCA-199991: Verze aplikací v pracovních postupech se neuznají, pokud se vrátíte z nejnovější dostupné verze na předchozí verzi.

  N/A

 • FCA-199468: Šablony zpráv nezobrazují v uživatelském rozhraní konzoly celý obsah zprávy.

  N/A

 • INTEL-33360: Chybí data aplikace Intelligence.

  N/A

 • FCA-200222: Odmítnutí služby uživatelského účtu.

  N/A

 • MACOS-2595: Do sledovaného zařízení se nedaří nainstalovat profil iOS s povolením odstranění s autentizací.

  N/A

 • PPAT-9841: Sada pravidel provozu zařízení s porty se v konzole Console a databázi nevyplní.

  N/A

 • MACOS-2609: Spouštěcí balíček macOS není na nově registrovaných zařízeních zařazen do fronty k instalaci.

  N/A

 • RUGG-9961: Pravidla použitelnosti nelze přidat k produktům v rámci sad produktů prostřednictvím rozhraní API.

  N/A

 • RUGG-10236: Neočekávaná chyba při kliknutí na možnost Zařízení -> Zajišťování -> Zobrazení seznamu produktů v konzole UEM Console.

  N/A

 • UM-1845: Koncový bod REST API nestránkuje správně.

  N/A

 • UM-313: Když je uživatel adresáře přidán dávkovým importem do podřízené organizační skupiny, odesílá se výchozí šablona konfigurovaná na globální úrovni.

  N/A

 • RUGG-10301: Nastavení proxy konfigurované jako součást profilu fázování Wi-Fi (WS1) se neaplikuje, a proto se registrace zastaví.

  N/A

 • CRSVC-25134: Interní aplikace iOS SDK zobrazuje při spuštění chybu.

  N/A

 • UM-1871: V aplikaci UEM ve verzi 2105 a novějších je e-mail pro aktivaci uživatele formou hromadného importu pomocí šablony Rozšířená doručován ve formátu prostého textu namísto HTML.

  N/A

21.11.0.2 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-13256: Výjimka se zobrazuje ve více prostředích.

  N/A

 • FCA-200862: Aktualizace rozhraní API SKUORDER, aby mohlo být do starších verzí UEM přidáno základní SKU Freestyle.

  N/A

21.11.0.3 Vyřešené problémy formou opravy

 • UM-7238: Nepodařilo se načíst seznam uživatelů uživatelské skupiny z důvodu vypršení časového limitu uložené procedury dbo.UserGroup_SelectUserGroupMembers.

  N/A

 • FCA-200968: Skript migrace Notification.UpdateNotificationUUID způsobuje chyby při upgradech.

  N/A

21.11.0.4 Vyřešené problémy formou opravy

 • AGGL-11276: Při přihlášení z podrobností o zařízení / automatickém odhlášení se neodesílají parametry pro vymazání účtů.

 • AMST-34890: I po deaktivaci příznaku HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag dochází ke sloučení záznamů ze zařízení.

21.11.0.6 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-34954: Zajišťování dropshippingu: Přepsání veřejného přístupu a test E2E zařízení

 • CRSVC-26375: Blokované procesy SQL v databázi WMT PROD.

 • RUGG-10563: Chyba protokolu LogZ: Chyba omezení jedinečných klíčů zaznamenaná v protokolech ContentPullService ve velmi vysokém počtu

 • CRSVC-26469: Pracovní postup – Omezí velikost důvodu v rámci stavu kroku pracovního postupu

21.11.0.7 Vyřešené problémy formou opravy

 • CRSVC-26589: Aktualizuje nárok „org_location_group_id“ pro použití parametru OrganizationgroupId zákazníka namísto globálního parametru OrganizationgroupId v případě, že dochází k přihlášení.

 • SINST-175953: Nasazení centra Hub 22.01 do příští opravy 2111

 • AAPP-13365: Učebna nezobrazuje aktualizované kurzy.

 • RUGG-10578: Je prováděno více volání getnextmanifest, což způsobuje kolizi databází.

21.11.0.10 Vyřešené problémy formou opravy

 • PPAT-10455: Interní aplikace SDK s proxy aplikací Tunnel vyvolává kód chyby: 14

 • AGGL-11328: V systému Android DDUI dochází při úpravách profilu aplikace Launcher pomocí různých aplikací přidaných do připnutého řádku k selhání stránky

 • CRSVC-26679: Optimalizace uložené procedury CoreAndDefaultAttributes_Update

 • AMST-35116: Typ šifrování se pro profil Wi-Fi zařízení Windows Desktop vždy přepne zpět na TKIP.

 • AAPP-13368: Únik paměti regulátoru fronty zpráv nástroje Apple Fast Lane.

 • FCA-201416: Zákazník se po upgradu na verzi UEM 21.09 potýká s pomalostí při vyhledávání zařízení.

21.11.0.12 Vyřešené problémy formou opravy

 • ARES-21698: CN888 – Parametr DeviceProfile_SearchByDeviceDashboard_V3 způsobuje kolizi dočasných databází.

21.11.0.11 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-35156: Chybné atributy zařízení – ID typu registrace – při zrušení registrace / opětovné registraci

 • AMST-35181: Nově registrovaná zařízení se systémem Windows 10 instalují verzi x86 služby AppDeploymentAgent

 • CRSVC-26834: Protokol služby Trust Service se nezobrazí, ani když se úroveň protokolu změní na „podrobnou“.

 • RUGG-10571: Upgrade knihovny JQuery na verzi 1.12

21.11.0.13 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-13367: Problémy při odebírání profilu Apple Education z iPadů.

 • CMCM-189603: CN1108 – Problém s kolizí databáze s více voláními do schématu EnterpriseContent.

 • AMST-35270: Instalace profilu kiosku na zařízení trvá déle a někdy i dny (v případě, že se zařízení přihlašuje).

 • AGGL-11415 [Heslo] Nepodařilo se odeslat heslo vymazání zařízení / pracovní aplikace v COPE.

 • CMSVC-16026: Služby centra Hub – Během přiřazování k šablonám nelze najít chytré skupiny ve službách centra WS ONE.

 • AAPP-13482: CN22 – Automatická aktualizace VPP nefunguje pro některé aplikace.

 • AGGL-11382: Orientace spouštěcího programu je v XML nastavena na uzamknutou, pokud není vybrána v uživatelském rozhraní.

 • AMST-35248: Zpoždění při zpracování příkazů k instalaci/odebrání v systému Windows pro aplikace a profily.

 • CRSVC-27368: Zvýšení limitu uživatelského jména SMTP z 64 na 255 znaků.

 • CRSVC-26920: Odstranění indexu IX_DeviceExtendedProperties_RowVersion.

 • RUGG-10704: Kopírování a úpravy existujícího zřizovacího profilu vytvoří kopii profilu v sekci Zařízení > Profily a zdroje.

 • FS-818: RB-2111-Freestyle Orchestrator je stále označen jako technický náhled.

21.11.0.14 Vyřešené problémy formou opravy

 • FCA-201655: Přihlášení účtem správce adresáře ke konzoli v prostředí CN135 se nezdaří s chybou „Neplatné přihlašovací údaje“.

 • FS-800: Aktualizace opětovného hodnocení pracovních postupů na výchozí hodnotu 4 hodiny v systémovém kódu.

21.11.0.15 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-35482: V profilu šifrování Windows nelze najít možnost „Povolit rozšířený kód PIN při spuštění“.

 • CRSVC-27664: Služba Dataplatform spotřebovává zprávy z fronty senzorů v alternativních instancích.

 • AGGL-11472: Model zařízení se systémem Android chybí v konzole a zobrazuje se jako „Android“.

 • CRSVC-27631: Odstraňte mrtvé záznamy ze Stavu zařízení, které jsou odstraněny z kanonického mazání.

 • AAPP-13556: Kniha VPP se synchronizuje jako neznámá aplikace.

21.11.0.19 Vyřešené problémy formou opravy

 • AGGL-11387: Kontrola omezení Android Q – Ověření záznamu fázování před kontrolou omezení

21.11.0.16 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-35653: Zajišťování dropshippingu: Duplicitní uživatel registrace

 • AMST-35624: Aktualizujte parametry nasazení MSI u nasazených aplikací pro Windows.

 • INTEL-37061: Intelligence – hodnota podmíněná obnovovacím klíčem neodpovídá UEM.

 • AGGL-11512: Chyba Spaceman při spouštění profilů Android DDUI.

21.11.0.20 Vyřešené problémy formou opravy

 • INTEL-37768: Neplatný název sloupce „RecoveryKey Interpret“ – ve více prostředích.

21.11.0.22 Vyřešené problémy formou opravy

 • CRSVC-28135: „Došlo k chybě“ během přiřazování senzorů.

 • AGGL-11550: Zákazník nemůže nastavit administrativní heslo spouštěcího programu s více než 10 znaky.

 • AGGL-11552: DDUI – požadavek na zvýšení maximálního limitu znaků pro pole Pravidla pro obejití proxy serveru v profilu nastavení prohlížeče Chrome.

 • FCA-202361: Změny opravy chyby FK kvůli úrovni izolace.

21.11.0.23 Vyřešené problémy formou opravy

 • CRSVC-28169: Metoda registračního certifikátu přidá certifikáty do řetězce, pouze pokud mají soukromý klíč.

 • CRSVC-27973: Oprava hodnocení shody, když je aktivován příznak ComplianceDeviceStateIntegrationFeatureFlag.

 • CMCM-189713: Vylepšení výkonu pro RepositoryTemplate SProcs.

 • AMST-35757: Při registraci VDI převezme nejnovější registrované zařízení záznam stávajícího zařízení.

 • AAPP-13655: Profil iBeacon se automaticky nenainstaluje na zařízení, pokud je v regionu.

21.11.0.26 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-35814: Připojení k doméně selže, když jsou Smart skupiny vyhodnocovány před zařazením.

 • AMST-35787: Na registrovaných zařízeních s Win 10 nelze spustit vyvolání rozhraní API pro seznam vybraných aplikací.

21.11.0.27 Vyřešené problémy formou opravy

 • CMSVC-16076: Rozhraní API aktualizace štítků selže, když není předáno ID organizační skupiny.

 • RUGG-10851: Mřížka „Naposledy zobrazeno“ zobrazuje 5 hodin za očekávaným časovým pásmem administrátora.

 • AAPP-13760: Vypršení časového limitu stránky aktualizací zařízení se systémem iOS.

 • FCA-202433: Chyba konzoly UEM při přechodu na Zařízení > Zásady konformity > Protokol událostí.

 • LUEM-472: Občasné selhání během webové registrace se stažením balíčku centra Hub.

 • AMST-35816: Objekty blob obsluhované službou Device Services, i když se nachází v CDN, a parametr Typ úložiště nastavený na hodnotu 1

 • CRSVC-28932: Nepodařilo se nainstalovat profil S/MIME z důvodu chyby „Certifikát je používán vícekrát“.

 • CMCM-189750: Odstraňování systémového kódu ContentLockerSDKLibraryKey způsobuje přepsání.

 • AMST-35880: Příkazy nasazení aplikace systému Windows jsou vymazány pouze po ručním dotazování nebo dotazu vzorku aplikace z konzoly UEM Console.

 • AGGL-11679: DDUI je přerušeno formátem data certifikátu v profilech systému Android.

 • CRSVC-28308: Asynchronní e-mailová oznámení způsobují vyčerpání fondu podprocesů a pozastaví hodnocení shody.

 • CRSVC-28398: Chybějící hodnoty shody, což způsobuje neúspěšnou migraci zařízení.

 • AMST-35938 Nasadit verzi opravy v2107.9 centra Hub do UEM.

 • AAPP-13759: Přidružení licencí VPP se nezruší.

21.11.0.28 Vyřešené problémy formou opravy

 • CMEM-186612: Zpoždění při přidávání zařízení do seznamu povolených v zobrazení seznamu e-mailů.

 • UM-7450: Skupiny pro správu se po automatické nebo manuální synchronizaci neaktualizují.

 • CRSVC-28589: Uložení certifikátu GSX se nezdařilo, heslo je neplatné.

21.11.0.30 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-35970: Dropship Provisioning – Registrace zařízení se nikdy nedostanou přes službu hromadného importu.

 • AGGL-11879: Profil aplikace Android DDUI Launcher – Zaškrtávací políčko „Uzamknout orientaci“ se po uložení deaktivuje

 • AAPP-13878: Chyby profilu MDM – „Dešifrovací klíč pro profil není nainstalován“.

21.11.0.32 Vyřešené problémy formou opravy

 • INTEL-38426: Intelligence – hodnota podmíněná obnovovacím klíčem neodpovídá UEM.

 • AGGL-11901: Zařízení Handsfree R5 jsou nesprávně uvedena v databázi a UEM.

 • CRSVC-29265: Časová okna nejsou přístupná.

 • AMST-36008: Operátor detekce aplikace Větší než nebo rovno nefunguje.

21.11.0.33 Vyřešené problémy formou opravy

 • ARES-22093: Přiřazení externí aplikace se nedařilo z důvodu chyby duplicitního klíče.

 • AGGL-11949: Model zařízení Zebra je hlášen jako neznámý.

21.11.0.35 Vyřešené problémy formou opravy

 • INTEL-38430: | ETL Analýza a oprava selhání kontrolního součtu u značek obsahujících speciální znaky.

 • ARES-22158: Úprava skupiny aplikací na seznamu s 2 300 povolenými aplikacemi trvá přibližně 6 minut..

 • ARES-22094: Publikování interní aplikace se nedaří z důvodu vložení duplicitního klíče.

 • ARES-21942: Android Enterprise – Nepodařilo se odeslat konfiguraci spravované aplikace (mechanismus opakování přidání pro selhání sítě).

 • AMST-36174: Zákazník nemůže při úpravách nahrát chybějící závislosti pro některé soubory .appx.

21.11.0.37 Vyřešené problémy formou opravy

 • AGGL-12049: Automatické přidání v systému Android: Model zařízení se systémem Android chybí v konzole a zobrazuje se jako „Neznámý“ namísto opravyskriptu.

 • AMST-36170: U AuthenticationToken_Load vyprší během registrace časový limit.

 • MACOS-3153: Při webové registraci v systému Macoszek se objevuje prázdná obrazovka.

 • CRSVC-29794: Certifikáty S/MIME se zdají být na databázi poškozeny.

 • FCA-203017: Neautorizovaný koncový bod v migraci MVC> Angular: Účet > Správci > Aktivita systému >Stav dávky.

21.11.0.38 Vyřešené problémy formou opravy

 • CRSVC-29627: Spuštění 5 000 volání rozhraní API za minutu, i kdyžuplynula více než minuta.

 • ARES-22164: Časový limit vynucené a neaktivní relace snímku pro případ použití nahrání objektu BLOB.

 • AMST-36289: Deaktivujte příznak funkceHardwareDeviceIdentifierForWindows.

 • AGGL-12082: Nastavení „Vynutit režim zabezpečení YouTube“ a „Povolit dotykové vyhledávání“ v profilu nastavení prohlížeče Android Chrome se neukládají do konzoly UEM v2111 a vyšší.

 • AGGL-11944: Seznam povolených adres URL / seznam zakázaných adres URL pro Chrome nefunguje s nejnovějšími verzemi aplikace Chrome.

21.11.0.39 Vyřešené problémy formou opravy

 • FCA-203138: Zvyšte výkon uložené procedury maintenance.AuditTable_Delete.

 • AMST-36334: Odkaz tlačítka integraceUEM Azure AD nefunguje.

 • AMST-36172: CN1191 Obrovský počet vypršení časových limitů v interrogator.windowsinformationsample_save SP

Známé problémy

 • Přeložené řetězce „Console“ a „Browser“ se nenačítají do seznamu historie přihlášení.

  Na stránce Historie přihlášení se Typ přihlášení a Hodnota sloupce Aplikace (console a browser) nepřekládají do národního prostředí konzoly.

  Náhradní řešení: Žádné náhradní řešení, protože se jedná o problém s lokalizací a obsah se vždy zobrazuje v angličtině.

 • Stránka s podrobnostmi o platformě Freestyle má po publikování pracovního postupu problém se zkrácením.

  Pokud akce pracovního postupu publikování selže nebo pracovní postup „pozastavíme“ a přejdeme na stránku s podrobnostmi o pracovním postupu, navigační nabídka s popisem cesty je na stránce s podrobnostmi o pracovním postupu zkrácena.

  Náhradní řešení: Po obnovení stránky se zobrazí celá navigační nabídka s popisem cesty.

 • Konfigurace aplikace: Nepodařilo se uložit hodnotu jako nevybranou

  Konfigurace aplikace Android byla navržena tak, aby bylo možné „nevybrat“ konfigurace a vyloučit je tak z konfigurace odesílané společnosti Google. Nevybrání se liší v závislosti na typu dat (textové pole může zůstat prázdné, logická hodnota může být nastavena na „Vybrat“ atd.). U logických hodnot se nastavení na „Vybrat“ neuloží, ale vyloučí se z datové části odesílané do zařízení. Při úpravách je nevybraná hodnota nastavena na výchozí hodnotu pole.

  Náhradní řešení: Nasazení a zásady nastavené na zařízení nejsou ovlivněny, ale při úpravách konfigurace aplikace nasazené pomocí logické hodnoty „Nevybráno“ je nutné u úprav nastavit hodnotu zpět na možnost „Nevybráno“.

 • Centrum Hub – Katalog ukazuje nesprávnou verzi, pokud existují sledování Prod a Beta.

  Když se dotazujete Google Play na určení verze aplikace, která se má zobrazit v katalogu, bude první výsledek zvolen bez ohledu na přiřazení nebo instalaci verze aplikace. To může způsobit, že se zobrazí číslo beta verze aplikace, i když beta verze není nainstalována nebo přiřazena uživateli.

  Náhradní řešení: Odstranění beta verze z Google Play nebo přiřazení beta verze k zařízení by mělo zabránit zobrazení nesprávné verze.

 • Přidání verze do profilu spouštěcího programu v produktu způsobuje, že spouštěcí program zůstane na obrazovce opětovného načtení.

  Zákazník instaluje profil spouštěcího programu prostřednictvím produktů. V poslední době se při aktualizaci profilu spouštěcího programu a opětovném uložení (přidání nové verze) stává, že se profil pro zařízení v konzole odstraní, než se znovu nainstaluje. Před tímto problémem se profil aktualizuje na zařízení, aniž by bylo potřeba ho odebrat a znovu aplikovat. To je způsobeno chybějící možností aktivovat/deaktivovat při přidávání nové verze profilu spouštěcího programu v novém uživatelském rozhraní profilů založených na datech nasazeném prostřednictvím produktů.

  Náhradní řešení: Novou verzi spouštěcího programu lze nasadit prostřednictvím profilů a zdrojů, nikoli aktualizací profilu zajišťování.

 • Aplikace Angular by se měla načíst pro všechny typy administrátorů

  Existují rozhraní API, která jsou vyvolána jako součást načtení aplikace angular, která jsou chráněna z hlediska zdroje. Vzhledem k tomu, že jsou pro spuštění aplikace angular potřebná určitá minimální oprávnění, aplikace se bez těchto oprávnění pro uživatelské role nenačte.

  Náhradním řešením tohoto problému je přidání požadovaných oprávnění k roli administrátora. Více informací naleznete zde.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon