Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM™ Powered by AirWatch obsahují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí uvedených ve verzi 2111 a seznam vyřešených problémůznámých problémů.

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo, sdílené akce SaaS UAT a nejnovější režim UAT

 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS

 • Fáze 3: Nejnovější režim prostředí

Jakmile je postupné zavádění dokončeno, oznámíme obecnou dostupnost pro místní a spravované hostované zákazníky. Další informace naleznete v článku znalostní báze.

Příprava na podzimní vydání 2021 od společnosti Apple

Zjistěte více o chystaných podzimních vydáních 2021 pro společnost Apple. Další informace naleznete v části Příprava na podzimní vydání 2021 od společnosti Apple.

Připravované funkce a technické náhledy

Seznamte se s funkcemi a možnostmi platformy Workspace ONE UEM, které jsou v technickém náhledu nebo budou brzy vydány. Funkce technického náhledu nejsou plně testovány a některé funkce nemusí fungovat očekávaným způsobem. Tyto náhledy ale pomáhají zlepšovat současnou funkčnost Workspace ONE UEM a navrhovat budoucí vylepšení.

 • Workspace ONE Drop Ship Provisioning (Online) nabízí vlastní registraci zařízení se systémem Windows jako technický náhled.

  Jako alternativu k aktuálnímu procesu Drop Ship Provisioning (Online), kdy pracujete se svým výrobcem OEM na registraci zařízení se systémem Windows, můžete pomocí tohoto procesu provést registraci a zajišťování zařízení sami. Tento proces je také užitečný při testování zajišťování několika zařízení před tím, než výrobci OEM odešlete své objednávky zajišťování. Při vlastní registraci pracujete na zařízení se systémem Windows a v konzole Workspace ONE UEM Console. Zařízení se systémem Windows můžete fázovat pomocí obecného balíčku Drop Ship Provisioning PPKG a registrovat zařízení i konfigurovat jejich profily v konzole. Podrobnosti o tomto technickém náhledu naleznete v části Technický náhled: Vlastní registrace pro Workspace ONE Drop Ship Provisioning (Online).

Nové funkce v této verzi

Console

 • Mějte přehled díky našim zcela novým oznámením ve formě bannerů uvnitř konzoly.

  Nová oznámení ve formě bannerů uvnitř konzoly, která se zobrazují v horní části konzoly UEM Console, zajišťují vaši neustálou informovanost o problémech při údržbě, upgradech, výpadcích a nových produktech. Další informace naleznete v části Oznámení konzoly.

 • Používejte zařízení Launcher, aniž byste procházeli celým procesem autentizace.

  Nyní můžete určit druhý profil aplikace Launcher jako profil relace hosta a umožnit uživatelům přeskočit autentizaci ve službě Active Directory a rychle přistupovat k nainstalovaným aplikacím. Další informace naleznete v části VMware Workspace ONE Launcher.

 • Udržujte pracovní postup v chodu pomocí vylepšeného příkazu hromadného odstranění.

  Když jste dříve spustili příkaz pro hromadné odstranění, který spustil ochranu před výmazem, byl příkaz hromadného odstranění ukončen a vy jste museli zařízení odstranit ručně. Tento pracovní postup jsme vylepšili, takže hromadné odstranění se nyní po vyřešení ochrany před výmazem obnoví. Další informace naleznete v části Zobrazení seznamu zařízení.

 • Díky naší nové logice odstranění organizačních skupin se vyhnete ztrátám zařízení a podřízených organizačních skupin.

  Když se nyní v konzole UEM Console pokusíte odstranit organizační skupinu, proběhne kontrola existence podřízených organizačních skupin a zařízení v organizační skupině, kterou se pokoušíte odstranit. Pokud je nalezena podřízená organizační skupina nebo zařízení kdekoli ve stromové struktuře organizační skupiny, odstranění se zruší. Další informace naleznete v části Odstranění organizační skupiny.

 • Přidejte jazyk operačního systému do šifrovaných zřizovacích balíčků Drop Ship Provisioning (offline).

  Nyní můžete při konfiguraci šifrovaných balíčků pro aplikaci Drop Ship Provisioning (offline) přidat jazyk operačního systému. Do pole Vlastní jazyk OS zadejte kód BCP 47 schválený společností Microsoft. Toto nastavení zajistí, aby vaše šifrované balíčky byly spouštěny se správným formátem data a času. Toto nové pole najdete v nabídce Zařízení > Životní cyklus > Fázování > Windows. Vytvořte nový zřizovací balíček nebo upravte stávající. Vyberte možnost Šifrovaný balíček PPKG a přejděte na nabídku Konfigurace > Konfigurace OOBE > Jazyk operačního systému > Jiné. Další informace naleznete v části Práce se zřizovacími balíčky.

 • Ukončit použití rozhraní API

  Rozhraní API "/devices/{id}/sendmessage" bylo funkční do verze Workspace ONE UEM Console 2010. Z verze Workspace ONE UEM 2111 jsme nyní zcela ukončili používání rozhraní API. Navštivte https://<API Server URL>/API/help s dalšími informacemi o rozhraní API.

Freestyle

 • Provedli jsme několik vylepšení platformy Freestyle Orchestrator.

  Došlo k povýšení platformy Freestyle z technického náhledu na omezenou dostupnost pro zákazníky SaaS. Tato verze obsahuje následující vylepšení platformy Freestyle Orchestrator.

  • Přidali jsme rychlé doručení pracovních postupů do malých skupin zařízení. To znamená, že zařízení v rámci skupin s méně než 2 000 zařízeními budou okamžitě po publikování upozorněna na nasazené pracovní postupy.

  • Pracovní postupy v systému Windows mohou zařízení načíst během svého přihlášení, i když není přihlášen žádný uživatel. Toto chování vyžaduje aplikaci Windows Hub 22.01.

  • Zařízení nyní budou častěji hlásit stavy pracovního postupu, aby se zvýšila viditelnost pro administrátory, což vyžaduje aplikaci Windows Hub 22.01.

  • Provedli jsme změny v katalogu centra Hub a chování stavů přiřazení pro situace, kdy je aplikace přiřazena jak z pracovních postupů, tak přímo.

  • Administrátoři navíc nyní mohou do pracovních postupů přidat protokol změn a vynutit si jejich provedení.

Android

 • Zvýšili jsme celkový výkon za účelem vylepšení hromadného zavádění veřejných aplikací v systému Android.

  Tato vylepšení se projeví u rozsáhlejších nasazení aplikací, ať už automatizovaných, nebo na vyžádání.

 • Přihlášení a odhlášení je nyní flexibilnější díky zavedení relací hosta pro aplikaci Launcher

  Nyní můžete určit druhý profil aplikace Launcher jako profil relace hosta a umožnit uživatelům přeskočit autentizaci ve službě Active Directory a rychle přistupovat k nainstalovaným aplikacím. Další informace naleznete v části VMware Workspace ONE Launcher.

 • Chcete blokovat registraci u zařízení jiných než Android Enterprise?

  Pokud je aktivována možnost „Vždy použít systém Android“ a zařízení není certifikováno pro používání systému Android Enterprise, registrace se zablokuje a uživateli se na zařízení zobrazí zpráva „K pokračování u tohoto zařízení je vyžadována registrace Android Enterprise“.

  Další informace naleznete v části Registrace zařízení Android.

 • Chcete upravit nastavení aplikace Launcher bez použití vlastního kódu XML? Máme pro vás řešení.

  Zjednodušili jsme konfiguraci aplikace Workspace ONE Launcher přidáním ovládacích prvků uživatelského rozhraní pro 14 funkcí, které dříve vyžadovaly vlastní kód XML. Tyto funkce jsou implementovány v novém uživatelském rozhraní řízeném daty pro systém Android. Konfigurace profilu aplikace Launcher nyní obsahuje následující rozšířená nastavení:

  • Použít rozhraní API starší verze aplikace Launcher

  • Ve výchozím nastavení nakonfigurováno na Přístup k použití

  • Vyžadovat oprávnění k zápisu nastavení

  • Aktivovat vymazání dat/mezipaměti aplikace

  • Aktivovat režim administrátora na obrazovce CICO

  • Seznam povolených aktivit na přihlašovací/odhlašovací obrazovce

  • Seznam povolených konkrétních aktivit systému Android

  • Přidat vlastní nastavení zařízení

  • Přizpůsobit plovoucí tlačítko jedné aplikace

  • Přidat branding aplikace Launcher

  • Aktivovat uzamčení rychlosti

  • Po restartu nastavit aplikaci Launcher jako výchozí

  • Odstranit nastavení plovoucího tlačítka pro přechod na domovskou obrazovku

  • Povolit automaticky otevíraná oznámení

  Další informace naleznete v dokumentu Konfigurace profilu aplikace VMware Workspace ONE Launcher.

iOS

 • Bezobslužná instalace požadovaných aplikací z obchodu App Store

  V systému iOS 15.1 můžete nastavit jakoukoli jednu aplikaci z obchodu App Store během registrace jako požadovanou. Při instalaci aplikace pomocí Workspace ONE UEM nebo Workspace ONE Intelligent Hub je aplikace nasazena bezobslužně, a to i na nemonitorovaných zařízeních. Další informace naleznete v části Konfigurace nastavení organizace.

 • Pomozte uživatelům snadněji registrovat jejich osobní zařízení pomocí uživatelské registrace řízené účtem.

  Na zařízeních se systémem iOS ve verzi 15 a novějších verzích se uživatelé mohou přihlásit pomocí ID spravovaného zařízení Apple přímo v aplikaci Nastavení iOS namísto přechodu na adresu URL v prohlížeči Safari. To uživatelům umožňuje soustředit se na nastavení podnikového účtu namísto přepínání mezi obrazovkami a vícenásobnými upozorněními. Další informace naleznete v části Registrace zařízení iOS pomocí uživatelské registrace řízené účtem.

Skripty

 • Deaktivovali jsme funkci skriptů na zařízeních BYO.

  Abychom zachovali ochranu osobních údajů koncového uživatele, jsou nyní zařízení se systémem macOS a Windows vlastněná zaměstnancem vyloučena z přiřazení skriptů.

Chrome OS

 • Přidali jsme podporu pro nasazení certifikátů SCEP.

  Z profilu uživatele Chrome nebo sítě zařízení (či přihlašovacích údajů) nyní můžete při přidávání certifikátu založeného na šabloně vybrat certifikační autoritu SCEP a šablonu. Další informace naleznete v části Podporované certifikační autority.

Vyřešené problémy

2111 Vyřešené problémy

 • RUGG-10851: Mřížka Zajišťování/Zásady zobrazení zařízení „Naposledy zobrazeno“ zobrazuje čas 5 hodin za očekávaným časovým pásmem administrátora.

 • AAPP-13759: Přidružení licencí VPP se nezruší.

 • AMST-34890: I po deaktivaci příznaku HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag dochází ke sloučení záznamů ze zařízení.

 • AGGL-11276: Při přihlášení se z podrobností o zařízení / automatickém odhlášení neodesílají parametry pro vymazání účtů.

 • AGGL-11276: Při přihlášení se z podrobností o zařízení / automatickém odhlášení neodesílají parametry pro vymazání účtů.

 • AAPP-12614: Na zařízeních se systémem iOS nelze instalovat nespravované interní knihy z katalogu knih.

 • AAPP-12248: je požadována aplikace MDM pro iOS 15.

 • AAPP-12223: Požadavek Apple tvOS na instalaci aplikace selže v určitém scénáři s chybou „12008 Požadavek MDM je neplatný“.

 • UM-1871: V aplikaci UEM ve verzi 2105 a novějších je e-mail pro aktivaci uživatele formou hromadného importu pomocí šablony Rozšířená doručován ve formátu prostého textu namísto HTML.

 • CRSVC-25134: Interní aplikace iOS SDK zobrazuje při spuštění chybu.

 • RUGG-10301: Nastavení proxy konfigurované jako součást profilu fázování Wi-Fi (WS1) se neaplikuje, a proto se registrace zastaví

 • UM-313: Když je uživatel adresáře přidán dávkovým importem do podřízené organizační skupiny, odesílá se výchozí šablona konfigurovaná na globální úrovni.

 • UM-1845: Koncový bod REST API nestránkuje správně.

 • RUGG-10236: Neočekávaná chyba při kliknutí na možnost Zařízení -> Zajišťování -> Zobrazení seznamu produktů v konzole UEM Console.

 • RUGG-9961: Pravidla použitelnosti nelze přidat k produktům v rámci sad produktů prostřednictvím rozhraní API.

 • MACOS-2609: Spouštěcí balíček macOS není na nově registrovaných zařízeních zařazen do fronty k instalaci.

 • PPAT-9841: Sada pravidel provozu zařízení s porty se v konzole Console a databázi nevyplní.

 • MACOS-2595: Do sledovaného zařízení se nedaří nainstalovat profil iOS s povolením odstranění s autentizací.

 • FCA-200222: Odmítnutí služby uživatelského účtu.

 • INTEL-33360: Chybí data aplikace Intelligence.

 • FCA-199468: Šablony zpráv nezobrazují v uživatelském rozhraní konzoly celý obsah zprávy.

 • FCA-199991: Verze aplikací v pracovních postupech se neuznají, pokud se vrátíte z nejnovější dostupné verze na předchozí verzi.

 • FCA-200135: Při stahování zprávy ze stránky Exporty dojde k selhání konzoly.

 • FCA-195293: Časové pásmo není na obrazovce Vytvořit organizační skupinu seřazeno.

 • ENRL-3226: Selhání aplikace Workspace ONE UEM při upgradu databáze.

 • ENRL-3171: Smart skupiny se po změně organizační skupiny zařízení na základě rozsahu sítě neaktualizují.

 • ENRL-3153: Šablona aktivace zařízení.

 • CRSVC-25100: Chyba připojení mikroslužby standardních hodnot při načítání stránky standardní hodnoty v UEM.

 • CRSVC-25044: Úloha DuplicateCertificate_Purge neodstraňuje správně duplicitní certifikáty.

 • CRSVC-25020: Vysoké využití paměti procesoru službou Plánovač.

 • CRSVC-24731: Výjimka System.ArgumentOutOfRangeException ve třídě DesiredStateCalculator.

 • CRSVC-24709: Po upgradu aplikace UEM na verzi 2105 a 2107 selhává připojení Pulse VPN.

 • CRSVC-24607: Fronta awdevicecomplianceactionsqueue se zálohuje na uzlech API.

 • CRSVC-24526: Při použití odkazů na webové služby selhává autentizace certifikátu SSL a vytváří dočasný klíč.

 • CRSVC-24437: Adaptér Wi-Fi nezobrazuje správnou IP adresu.

 • CRSVC-24566: Nelze odebrat chytré skupiny z pracovních postupů.

 • CRSVC-24515: Informace o telefonu, aktuálním operátorovi a domácím operátorovi se v seznamu zařízení zobrazují jako soukromé, a to i v případě, že je nastavení ochrany osobních údajů nastaveno na hodnotu Zobrazit.

 • CRSVC-24392: Nelze odstranit pracovní postup ze zobrazení seznamu pracovních postupů.

 • CRSVC-24331: Rozhraní API se po upgradu na verzi 21.7.0.2 nenačítá.

 • CRSVC-19102: Ze stránky Konformita nelze aktivovat neaktivní zásadu konformity.

 • CRSVC-24419: Při přidávání filtru „platforma“ do zobrazení seznamu zařízení se nezobrazí okno „Poslat zprávu“.

 • CMEM-186533: Eskalace: E-mailový profil Google je po upgradu zařízení iOS na verzi 14.8 a 15 (se zásadami konformity) znovu publikován.

 • CRSVC-15742: TEST PŘIPOJENÍ FS netestuje správně cestu k síti.

 • CMSVC-15843: Profily vyloučené ze smart skupiny nebyly při publikování odstraněny.

 • CMCM-189381: Opětovné stažení souborů Office365 Sharepoint v aplikaci Content.

 • CMCM-189369: Velké množství volání uložené procedury z paměti.

 • CMCM-189335: Problém synchronizace s aplikací Sharepoint O365

 • ARES-20841: Publikování interní aplikace se nedaří z důvodu chyby vložení duplicitního klíče.

 • ARES-20824: Rozhraní API pro úpravu konfigurace úložiště klienta (PUT) vrací metodu 405, která není povolena jako odpověď.

 • ARES-20564: Nelze publikovat aplikace, které mají hodnocení přiřazení vyšší než 255.

 • ARES-20556: Rozhraní API mam aplikací vrací stavový kód 500 pro nezaregistrovaná zařízení.

 • ARES-20504: Příkazy pro instalaci aplikací nejsou u interních aplikací zařazeny do fronty, dokud není verze aplikace publikována.

 • ARES-20520: Vyhledávací hodnota v šabloně e-mailu používá e-mailovou adresu noreply@company.com namísto e-mailové adresy podpory registrace

 • ARES-20495: Přidání organizační skupiny k přiřazení způsobí selhání konzoly.

 • ARES-20442: Přidání přiřazení aplikace selže a dojde k interní chybě serveru 500.

 • AMST-34527: Příznak DSM není v rozhraní API poskytnut.

 • AMST-34527: Profil brány firewall pro zařízení Windows Desktop neumožňuje po svém uložení upravovat rozsahy IP adres.

 • AMST-34444: Při volání rozhraní API /begininstall za účelem vytvoření aplikace v systému Windows 10 se nenastaví hodnota RestartDeadlineInDays.

 • AMST-34331: Tok deaktivace uživatele rozhraní API v určitém případě použití neaktivuje ochranu před výmazem na zařízeních se systémem Windows.

 • AMST-34393: Podmínky použití nejsou při registraci zařízení správně zobrazeny.

 • AMST-34373: Po kliknutí na tlačítko Vzdálená pomoc se v konzole trvale zobrazí ikona načítání a proces nepokračuje.

 • AMST-34329: Navigace na stránce nefunguje správně pro zobrazení senzoru v zobrazení detailů zařízení

 • AMST-34286: Odstranění organizační skupiny se nezdaří, pokud mají registrovaní uživatelé také přiřazení ProfilePayloadIdentifierOnDevice.

 • AMST-34074: Aplikace Windows se po firemním resetu znovu nenainstalují ve verzi 2105 a vyšší.

 • AMST-33982: Služba Windows Update ukazuje, že odvolání schválení pro aktualizaci funkce selhalo.

 • AMST-33988: Zařízení se po registraci DSP nesynchronizují.

 • AMST-33903: Nově vytvořené a zaregistrované zařízení, které bylo vytvořeno za pomoci bitové kopie systému Windows 10 x64 a zaregistrováno v centru Hub verze 21.5.4, nezpracovává příkazy k instalaci aplikací.

 • AMST-33898: Při použití nižší organizační skupiny nelze provést autentizaci pro aplikaci Dropship Provisioning na webu TechDirect.

 • AGGL-10940: Překrytí uzamčené obrazovky v datové části hesla Samsung Knox nefunguje s novými změnami DDUI.

 • AGGL-10950: Po uložení a publikování zmizí přidaná automaticky instalovaná aplikace v datové části Kiosku systému ChromeOS.

 • AGGL-10922: Při registraci starší verze zařízení selže instalace služby Android OEM.

 • AGGL-10901: Zaškrtávací políčko „Uzamknout orientaci“ se po uložení deaktivuje.

 • AGGL-10816: Zařízení a DS nejsou synchronizovány.

 • AGGL-10867: Nepodařilo se uložit hodnotu jako nevybranou.

 • AGGL-10815: Pomalé zavádění nové veřejné aplikace.

 • AGGL-10797: Po upgradu na verzi 2107 a povolení DDUI FF se nedaří načíst některé profily aplikace Android Launcher.

 • AGGL-10772: Chybějící konfigurace v profilu kopírování aplikace Launcher v rámci rozhraní DDUI.

 • AGGL-8201: Více chyb ochrany, které byly zjištěny během provádění úlohy AndroidWorkGoogleDeviceIdValidationJob v různých prostředích z důvodu scházejícího identifikátoru googleuserid na zařízení v databázi.

 • AAPP-12809: APN pro oznámení o vypršení platnosti aplikací pro AirWatch Container a AirWatch Inbox.

 • AAPP-12774: Rozhraní API ScheduleOSUpdate selže v aplikaci UEM 2105.

 • AAPP-12438: Nastavení tapety Apple platí i v případě vypnutí všech možností.

21.11.0.2 Vyřešené problémy formou opravy

 • FCA-200862: Aktualizace rozhraní API SKUORDER, aby mohlo být do starších verzí UEM přidáno základní SKU Freestyle.

 • AAPP-13256: Výjimka se zobrazuje ve více prostředích.

21.11.0.3 Vyřešené problémy formou opravy

 • FCA-200968: Skript migrace Notification.UpdateNotificationUUID způsobuje chyby při upgradech.

 • UM-7238: Nepodařilo se načíst seznam uživatelů uživatelské skupiny z důvodu vypršení časového limitu uložené procedury dbo.UserGroup_SelectUserGroupMembers.

21.11.0.4 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-34890: I po deaktivaci příznaku HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag dochází ke sloučení záznamů ze zařízení.

 • AGGL-11276: Při přihlášení z podrobností o zařízení / automatickém odhlášení se neodesílají parametry pro vymazání účtů.

21.11.0.6 Vyřešené problémy formou opravy

 • CRSVC-26469: Pracovní postup – Omezí velikost důvodu v rámci stavu kroku pracovního postupu.

 • RUGG-10563: Chyba omezení jedinečných klíčů zaznamenaná v protokolech ContentPullService ve velmi vysokém počtu.

 • CRSVC-26375: Blokované procesy SQL v databázi WMT PROD.

 • AMST-34954: Zajišťování dropshippingu: Přepsání veřejného přístupu a test E2E zařízení

21.11.0.7 Vyřešené problémy formou opravy

 • RUGG-10578: Je prováděno více volání getnextmanifest, což způsobuje kolizi databází.

 • AAPP-13365: Učebna nezobrazuje aktualizované kurzy.

 • SINST-175953: Nasazení centra Hub 22.01 do příští opravy 2111

 • CRSVC-26589: Aktualizuje nárok „org_location_group_id“ pro použití parametru OrganizationgroupId zákazníka namísto globálního parametru OrganizationgroupId v případě, že dochází k přihlášení.

21.11.0.10 Vyřešené problémy formou opravy

 • FCA-201416: Zákazník se po upgradu na verzi UEM 21.09 potýká s pomalostí při vyhledávání zařízení.

 • AAPP-13368: Únik paměti regulátoru fronty zpráv nástroje Apple Fast Lane.

 • AMST-35116: Typ šifrování se pro profil Wi-Fi zařízení Windows Desktop vždy přepne zpět na TKIP.

 • CRSVC-26679: Optimalizace uložené procedury CoreAndDefaultAttributes_Update

 • AGGL-11328: V systému Android DDUI dochází při úpravách profilu aplikace Launcher pomocí různých aplikací přidaných do připnutého řádku k selhání stránky.

 • PPAT-10455: Interní aplikace SDK s proxy aplikací Tunnel vyvolává kód chyby: 14.

21.11.0.12 Vyřešené problémy formou opravy

 • ARES-21698:Parametr DeviceProfile_SearchByDeviceDashboard_V3 způsobuje kolizi dočasných databází.

21.11.0.11 Vyřešené problémy formou opravy

 • RUGG-10571: Upgrade knihovny JQuery na verzi 1.12.

 • CRSVC-26834: Protokol služby Trust Service se nezobrazí, ani když se úroveň protokolu změní na „podrobnou“.

 • AMST-35181: Nově registrovaná zařízení se systémem Windows 10 instalují verzi x86 služby AppDeploymentAgent.

 • AMST-35156: Chybné atributy zařízení – ID typu registrace – při zrušení registrace / opětovné registraci.

21.11.0.13 Vyřešené problémy formou opravy

 • FS-818: RB-2111-Freestyle Orchestrator je stále označen jako technický náhled.

 • RUGG-10704: Kopírování a úpravy existujícího zřizovacího profilu vytvoří kopii profilu v sekci Zařízení > Profily a zdroje.

 • CRSVC-26920: Odstranění indexu IX_DeviceExtendedProperties_RowVersion.

 • CRSVC-27368: Zvýšení limitu uživatelského jména SMTP z 64 na 255 znaků.

 • AMST-35248: Zpoždění při zpracování příkazů k instalaci/odebrání v systému Windows pro aplikace a profily.

 • AGGL-11382: Orientace spouštěcího programu je v XML nastavena na uzamknutou, pokud není vybrána v uživatelském rozhraní.

 • AAPP-13482:Automatická aktualizace VPP nefunguje pro některé aplikace.

 • CMSVC-16026: Služby centra Hub – Během přiřazení k šablonám nelze najít smart skupiny ve službách centra WS ONE Hub..

 • AGGL-11415 [Heslo] Nepodařilo se odeslat heslo vymazání zařízení / pracovní aplikace v COPE.

 • AMST-35270: Instalace profilu kiosku na zařízení trvá déle a někdy i dny (v případě, že se zařízení přihlašuje).

 • CMCM-189603:Problém s kolizí databáze s více voláními do schématu EnterpriseContent.

 • AAPP-13367: Problémy při odebírání profilu Apple Education z iPadů.

21.11.0.14 Vyřešené problémy formou opravy

 • FS-800: Aktualizace opětovného hodnocení pracovních postupů na výchozí hodnotu 4 hodiny v systémovém kódu.

 • FCA-201655: Přihlášení účtem správce adresáře ke konzoli se nezdaří s chybou „Neplatné přihlašovací údaje“.

21.11.0.15 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-13556: Kniha VPP se synchronizuje jako neznámá aplikace.

 • CRSVC-27631: Odstraňte mrtvé záznamy ze Stavu zařízení, které jsou odstraněny z kanonického mazání.

 • AGGL-11472: Model zařízení se systémem Android chybí v konzole a zobrazuje se jako „Android“.

 • CRSVC-27664: Služba Dataplatform spotřebovává zprávy z fronty senzorů v alternativních instancích.

 • AMST-35482: V profilu šifrování Windows nelze najít možnost „Povolit rozšířený kód PIN při spuštění“.

21.11.0.19 Vyřešené problémy formou opravy

 • AGGL-11387: Kontrola omezení Android Q – Ověření záznamu fázování před kontrolou omezení.

21.11.0.16 Vyřešené problémy formou opravy

 • AGGL-11512: Chyba Spaceman při spouštění profilů Android DDUI.

 • INTEL-37061: Intelligence – hodnota podmíněná obnovovacím klíčem neodpovídá UEM.

 • AMST-35624: Aktualizujte parametry nasazení MSI u nasazených aplikací pro Windows.

 • AMST-35653: Zajišťování dropshippingu: Duplicitní uživatel registrace.

21.11.0.20 Vyřešené problémy formou opravy

 • INTEL-37768: Neplatný název sloupce „RecoveryKey Interpret“ – ve více prostředích.

21.11.0.22 Vyřešené problémy formou opravy

 • FCA-202361: Změny opravy chyby FK kvůli úrovni izolace.

 • AGGL-11552: DDUI – požadavek na zvýšení maximálního limitu znaků pro pole Pravidla pro obejití proxy serveru v profilu nastavení prohlížeče Chrome.

 • AGGL-11550: Zákazník nemůže nastavit administrativní heslo spouštěcího programu s více než 10 znaky

 • CRSVC-28135: „Došlo k chybě“ během přiřazování senzorů.

21.11.0.23 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-13655: Profil iBeacon se automaticky nenainstaluje na zařízení, pokud je v regionu.

 • AMST-35757: Při registraci VDI převezme nejnovější registrované zařízení záznam stávajícího zařízení.

 • CMCM-189713: Vylepšení výkonu pro RepositoryTemplate SProcs.

 • CRSVC-27973: Oprava hodnocení shody, když je aktivován příznak ComplianceDeviceStateIntegrationFeatureFlag.

 • CRSVC-28169: Metoda registračního certifikátu přidá certifikáty do řetězce, pouze pokud mají soukromý klíč.

21.11.0.26 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-35787: Na registrovaných zařízeních s Win 10 nelze spustit vyvolání rozhraní API pro seznam vybraných aplikací.

 • AMST-35814: Připojení k doméně selže, když jsou Smart skupiny vyhodnocovány před zařazením.

21.11.0.27 Vyřešené problémy formou opravy

 • RUGG-10851: Mřížka Zajišťování/Zásady zobrazení zařízení „Naposledy zobrazeno“ zobrazuje čas 5 hodin za očekávaným časovým pásmem administrátora.

 • AAPP-13759: Přidružení licencí VPP se nezruší.

 • AMST-35938 Nasadit verzi opravy v2107.9 centra Hub do UEM.

 • CRSVC-28398: Chybějící hodnoty shody, což způsobuje neúspěšnou migraci zařízení.

 • CRSVC-28308: Asynchronní e-mailová oznámení způsobují vyčerpání fondu podprocesů a pozastaví hodnocení shody.

 • AGGL-11679: DDUI je přerušeno formátem data certifikátu v profilech systému Android.

 • AMST-35880: Příkazy nasazení aplikace systému Windows jsou vymazány pouze po ručním dotazování nebo dotazu vzorku aplikace z konzoly UEM Console.

 • CMCM-189750: Odstraňování systémového kódu ContentLockerSDKLibraryKey způsobuje přepsání.

 • CRSVC-28932: Nepodařilo se nainstalovat profil S/MIME z důvodu chyby „Certifikát je používán vícekrát“.

 • AMST-35816: Objekty blob obsluhované službou Device Services, i když se nachází v CDN, a parametr Typ úložiště nastavený na hodnotu 1

 • LUEM-472: Selhání během webové registrace se stažením balíčku centra Hub.

 • FCA-202433: Chyba konzoly UEM při přechodu na Zařízení > Zásady konformity > Protokol událostí.

 • AAPP-13760: Vypršení časového limitu stránky aktualizací zařízení se systémem iOS.

 • RUGG-10851: Mřížka „Naposledy zobrazeno“ zobrazuje 5 hodin za očekávaným časovým pásmem administrátora.

 • CMSVC-16076: Rozhraní API aktualizace štítků selže, když není předáno ID organizační skupiny.

21.11.0.28 Vyřešené problémy formou opravy

 • CRSVC-28589: Uložení certifikátu GSX se nezdařilo, heslo je neplatné.

 • UM-7450: Skupiny pro správu se po automatické nebo manuální synchronizaci neaktualizují.

 • CMEM-186612: Zpoždění při přidávání zařízení do seznamu povolených v zobrazení seznamu e-mailů.

21.11.0.30 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-13878: Chyby profilu MDM – „Dešifrovací klíč pro profil není nainstalován“.

 • AGGL-11879: Profil aplikace Android DDUI Launcher – Zaškrtávací políčko „Uzamknout orientaci“ se po uložení deaktivuje

 • AMST-35970: Dropship Provisioning – Registrace zařízení se nikdy nedostanou přes službu hromadného importu.

21.11.0.32 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-36008: Operátor detekce aplikace Větší než nebo rovno nefunguje.

 • CRSVC-29265: Časová okna nejsou přístupná.

 • AGGL-11901: Zařízení Handsfree R5 jsou nesprávně uvedena v databázi a UEM.

 • INTEL-38426: Intelligence – hodnota podmíněná obnovovacím klíčem neodpovídá UEM.

21.11.0.33 Vyřešené problémy formou opravy

 • AGGL-11949: Model zařízení Zebra je hlášen jako neznámý.

 • ARES-22093: Přiřazení externí aplikace se nedařilo z důvodu chyby duplicitního klíče.

21.11.0.35 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-36174: Zákazník nemůže při úpravách nahrát chybějící závislosti pro některé soubory .appx.

 • ARES-21942: Android Enterprise – Nepodařilo se odeslat konfiguraci spravované aplikace (mechanismus opakování přidání pro selhání sítě).

 • ARES-22094: Publikování interní aplikace se nedaří z důvodu chyby vložení duplicitního klíče.

 • ARES-22158: Úprava skupiny aplikací na seznamu s 2 300 povolenými aplikacemi trvá přibližně 6 minut.

 • INTEL-38430: ETL | Analýza a oprava selhání kontrolního součtu u značek obsahujících speciální znaky.

21.11.0.37 Vyřešené problémy formou opravy

 • FCA-203017: Neautorizovaný koncový bod v migraci MVC> Angular: Účet > Správci > Aktivita systému >Stav dávky.

 • CRSVC-29794: Certifikáty S/MIME se zdají být v databázi poškozeny.

 • MACOS-3153: Při webové registraci v systému Macoszek se objevuje prázdná obrazovka.

 • AMST-36170: U AuthenticationToken_Load vyprší během registrace časový limit.

 • AGGL-12049: Automatické přidání v systému Android: Model zařízení se systémem Android chybí v konzoli a místo toho se zobrazuje jako „Android“ – oprava skriptu.

21.11.0.38 Vyřešené problémy formou opravy

 • AGGL-11944: Seznam povolených adres URL / seznam zakázaných adres URL pro Chrome nefunguje s nejnovějšími verzemi aplikace Chrome.

 • AGGL-12082: Nastavení „Vynutit režim zabezpečení YouTube“ a „Povolit dotykové vyhledávání“ v profilu nastavení prohlížeče Android Chrome se neukládají do konzoly UEM v2111 a vyšší.

 • AMST-36289: Deaktivujte rozhraní HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag.

 • ARES-22164: Časový limit vynucené a neaktivní relace snímku pro případ použití nahrání objektu BLOB.

 • CRSVC-29627: Spuštění 5 000 volání rozhraní API za minutu, i když uplynula více než minuta.

21.11.0.39 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-36172:Obrovský počet vypršení časových limitů v interrogator.windowsinformationsample_save SP.

 • AMST-36334: Odkaz tlačítka integrace UEM Azure AD nefunguje.

 • FCA-203138: Zvyšte výkon uložené procedury maintenance.AuditTable_Delete.

21.11.0.40 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-14120: [Stav zařízení] Výjimka registrace pro volání POST zařízení s chybějícím stavem shody.

 • CRSVC-30309: Rozhraní API devices/{deviceID}/commands vyžaduje dotaz customCommandModel.

 • CMCM-189867: Intelligence | Odhlášení protokolů Sandbox ETL je velice vysoké.

 • CRSVC-30281: Do nástroje UpdateSQLServerInfo zahrnout dodatečné soubory konfigurace nástrojů zařízení.

21.11.0.41 Vyřešené problémy formou opravy

 • CRSVC-25449: Oprava zablokování uložených procedur.

21.11.0.42 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-14354: Kopírování profilů omezení systému iOS pomocí funkce Skrýt datové části aplikací nepřidá datovou část Skrýt aplikace do nového profilu.

 • AAPP-14362: Možnost Nalézt zařízení se nenačte, když je zařízení vypnuto a pak zapnuto..

 • CRSVC-30605: Integrovaný autentizační certifikát se po úpravě nastavení webu v nastavení SDK nezmění na novou CA (certifikační autoritu

 • CRSVC-30896: Nepodařilo se odstranit certifikační autoritu.

 • RUGG-11098: API compliance produktu v některých zvláštních případech vrací interní chybu serveru (500).

21.11.0.43 Vyřešené problémy formou opravy

 • INTEL-41601: Upgrade databáze ZDT se nezdařil při odstraňování SP a typu.

 • RUGG-11267: Smart skupiny s kritérii verze OS nejsou neaktualizovány, když zařízení aktualizuje verzi OS.

 • CRSVC-31185: Nástroj pro migraci služby oprávnění se při změně přihlašovacích údajů databáze nemůže připojit k databázi.

21.11.0.44 Vyřešené problémy formou opravy

 • MACOS-3280: Zadání informací o modelu pro nové modely Mac „M2“.

 • CRSVC-31408: Uložená procedura výmazu akce DSM vyvolává chybu kolace, když se liší kolace serveru a databáze.

21.11.0.45 Vyřešené problémy formou opravy

 • ENRL-3534: Datum zrušení registrace má v aplikaci Intelligence hodnotu Null.

 • CRSVC-31783: Zkouška připojení GSX selže a dojde k chybě SSL.

 • CRSVC-31691: Mac OS X UEM s podmíněným přístupem hlásí device_type a operating_system jako NEZNÁMÝ, když zařízení změní svůj stav.

 • RUGG-11333: Zpoždění v přiřazování produktů k zařízením Android.

21.11.0.46 Vyřešené problémy formou opravy

 • MACOS-3335: Stránka „Podrobnosti o zařízení“ selhává u zařízení Linux při načítání architektury procesoru z nejnovější stavové služby zařízení.

 • CMEM-186700: PowerShell selže s chybovou zprávou: „Uživatelské přihlašovací údaje vzdáleného serveru PowerShell obsahují speciální znaky.“

21.11.0.48 Vyřešené problémy formou opravy

 • ARES-23093: Vysoká latence při provádění úlohy vymazání vzorových dat s prošlou platností.

 • CRSVC-32060: Funkce „Obnovit certifikát“ v zobrazení seznamu certifikátů nefunguje očekávaným způsobem.

21.11.0.49 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-14536: Zpoždění v nasazení skriptu pro dosazení operačního systému způsobuje nekonzistenci dat.

 • CRSVC-32319: Přidejte telemetrii pro počítaní využití nepodepsaných datových částí zabezpečeného kanálu.

21.11.0.50 Vyřešené problémy formou opravy

 • CMCM-190120: Odstranění použití načítání šablon z koncového bodu DS.

 • UM-7637: Hromadná deaktivace 100 uživatelů u konzoly UEM 21.11.0.37+ selhává.

21.11.0.51 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-37312: Pokud se z nějakého důvodu neshoduje identifikátor zařízení a UDID, zařízení by se nemělo odregistrovat.

21.11.0.52 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-14776: U některých aplikací VPP nelze aktivovat přiřazení zařízení.

 • CMCM-190218: Aplikace Content nemůže zobrazit obsah v konkrétní složce v úložišti.

21.11.0.53 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-37559: Vylepšení vzorků zabezpečení.

 • CRSVC-33270: Přidání protokolování při ladění do kanonického kódu HMAC.

21.11.0.54 Vyřešené problémy formou opravy

 • ARES-24023: Přiřazení veřejné aplikace Android nefunguje očekávaným způsobem.

 • AGGL-13505: Omezení systému Android „Povolit změny v nastavení polohy u pracovního profilu“ nefunguje.

 • AGGL-13410: V profilu nastavení prohlížeče Chrome nelze uložit položky v seznamech URLAllowlist a URLBlocklist.

21.11.0.55 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-15118: Některé aplikace VPP jsou zaseknuté v režimu čekání na kontrolu.

21.11.0.56 Vyřešené problémy formou opravy

 • FCA-204432: Při stahování starších zpráv se název zprávy vybere náhodně.

21.11.0.57 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-38164: Ve správě hromadných akcí u zařízení Windows chybí možnost polohy

 • ARES-24522: Publikování interní aplikace se nedaří z důvodu chyby vložení duplicitního klíče.

 • RUGG-11731: Chybějí názvy složek profilu funkce Android Enterprise Launcher

21.11.0.58 Vyřešené problémy formou opravy

 • MACOS-3612: Byla přidána podpora pro nový hardware vydaný 24. ledna.

21.11.0.59 Vyřešené problémy formou opravy

 • CRSVC-35971: Refaktorovat službu EventLogService pro použití souběžného bagu.

21.11.0.60 Vyřešené problémy formou opravy

 • MACOS-3665: Oddělte změny kódu pro nasazení nových modelů MAC.

21.11.0.61 Vyřešené problémy formou opravy

 • FCA-205026: Rozhraní API vyhledávání zařízení nevrací v odpovědi identifikátor SSID sítě Wi-Fi.

21.11.0.62 Vyřešené problémy formou opravy

 • RUGG-12007: Další nebo předchozí stránka v zobrazení produktů zařízení neumožňuje provádět akce.

21.11.0.63 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-15873: Podpora rapidní reakce na zabezpečení – fáze 1.

 • PPAT-14131: Po migraci do sítě AWS CloudFront se nenačte stránka Tunnel Configuration.

Známé problémy

 • FCA-200853: Aplikace Angular by se měla načíst pro všechny typy administrátorů.

  Existují rozhraní API, která jsou vyvolána jako součást načtení aplikace angular, která jsou chráněna z hlediska zdroje. Vzhledem k tomu, že jsou pro spuštění aplikace angular potřebná určitá minimální oprávnění, aplikace se bez těchto oprávnění pro uživatelské role nenačte.

  Náhradním řešením tohoto problému je přidání požadovaných oprávnění k roli administrátora. Více informací naleznete zde.

 • AGGL-11106: Přidání verze do profilu spouštěcího programu v produktu způsobuje, že spouštěcí program zůstane na obrazovce opětovného načtení.

  Zákazník instaluje profil spouštěcího programu prostřednictvím produktů. V poslední době se při aktualizaci profilu spouštěcího programu a opětovném uložení (přidání nové verze) stává, že se profil pro zařízení v konzole odstraní, než se znovu nainstaluje. Před tímto problémem se profil aktualizuje na zařízení, aniž by bylo potřeba ho odebrat a znovu aplikovat. To je způsobeno chybějící možností aktivovat/deaktivovat při přidávání nové verze profilu spouštěcího programu v novém uživatelském rozhraní profilů založených na datech nasazeném prostřednictvím produktů.

  Náhradní řešení: Novou verzi spouštěcího programu lze nasadit prostřednictvím profilů a zdrojů, nikoli aktualizací profilu zajišťování.

 • AGGL-11108: Centrum Hub – Katalog ukazuje nesprávnou verzi, pokud existují sledování Prod a Beta.

  Když se dotazujete Google Play na určení verze aplikace, která se má zobrazit v katalogu, bude první výsledek zvolen bez ohledu na přiřazení nebo instalaci verze aplikace. To může způsobit, že se zobrazí číslo beta verze aplikace, i když beta verze není nainstalována nebo přiřazena uživateli.

  Náhradní řešení: Odstranění beta verze z Google Play nebo přiřazení beta verze k zařízení by mělo zabránit zobrazení nesprávné verze.

 • AGGL-11107: Konfigurace aplikace: Nepodařilo se uložit hodnotu jako nevybranou.

  Konfigurace aplikace Android byla navržena tak, aby bylo možné „nevybrat“ konfigurace a vyloučit je tak z konfigurace odesílané společnosti Google. Nevybrání se liší v závislosti na typu dat (textové pole může zůstat prázdné, logická hodnota může být nastavena na „Vybrat“ atd.). U logických hodnot se nastavení na „Vybrat“ neuloží, ale vyloučí se z datové části odesílané do zařízení. Při úpravách je nevybraná hodnota nastavena na výchozí hodnotu pole.

  Náhradní řešení: Nasazení a zásady nastavené na zařízení nejsou ovlivněny, ale při úpravách konfigurace aplikace nasazené pomocí logické hodnoty „Nevybráno“ je nutné u úprav nastavit hodnotu zpět na možnost „Nevybráno“.

 • FCA-200675: Stránka s podrobnostmi o platformě Freestyle má po publikování pracovního postupu problém se zkrácením.

  Pokud akce pracovního postupu publikování selže nebo pracovní postup „pozastavíme“ a přejdeme na stránku s podrobnostmi o pracovním postupu, navigační nabídka s popisem cesty je na stránce s podrobnostmi o pracovním postupu zkrácena.

  Náhradní řešení: Po obnovení stránky se zobrazí celá navigační nabídka s popisem cesty.

 • FCA-200676: Přeložené řetězce „Console“ a „Browser“ se nenačítají do seznamu historie přihlášení..

  Na stránce Historie přihlášení se Typ přihlášení a Hodnota sloupce Aplikace (console a browser) nepřekládají do národního prostředí konzoly.

  Náhradní řešení: Žádné náhradní řešení, protože se jedná o problém s lokalizací a obsah se vždy zobrazuje v angličtině.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon